Overblik/ Et skelsættende år i Dansk Journalistforbund

Ny formand. Ny næstformand. Farvel til redaktøren. To delegeretmøder. To direktørstop. Og omfattende rapporter, der skal tegne fremtidens DJ. 2019 har været et heftigt debatteret år i DJ. Her er vores dækning

Et skelsættende år.

Det er svært at kalde 2019 andet i Dansk Journalistforbund.

To delegeretmøder, et pludseligt formandsskifte, en direktør, der sad i stolen i tre måneder, og et farvel til Journalistens ansvarshavende redaktør var de absolut mest markante nedslag.

På Journalisten har vi dækket det hele tæt – her er tidslinjen over vendepunkterne i DJ i 2019.

03/01 – Fremtidens forbund

DJ fremlægger rapporten Fremtidens Forbund med forslag til, hvordan DJ’s struktur og love skal være fremover.

21/01 – Sparerunde

DJ fremlægger sparekatalog, der skal skære 1,5 procent af forbundets budget i 2019

25/01 – Direktør stopper efter 15 år

DJ’s daværende direktør Linda Garlov stopper. Hun skal i stedet kun være direktør i a-kassen AJKS.

I et interview ser hun tilbage på sine 15 år i direktørstolen.

22/02 – Kritiske bloggere

Den relativt nye specialgruppe ’Bloggerne i DJ’ kritiserer forbundet for at svare for langsomt. Gruppen overvejede at nedlægge sig selv.

27/02 – DJ erkender kritik

DJ erkender, at der var svaret for langsomt på henvendelser fra ’Bloggerne i DJ’

04/03 – Ny formand i DJ:Kommunikation

Tina Mellergaard bliver ny formand for DJ:Kommunikation efter et kampvalg, der førte til voldsom debat om DJ’s demokrati

06/03 – Ulovligt valg?

Medlem Finn Arne Hansen beskylder kampvalget i DJ:Kommunikation for at have været afviklet i strid med DJ’s vedtægter. Den nyvalgte formand er uenig. Finn Arne Hansen klager til DJ.

07/03 – Hb afviser ulovlighed

Kernen i kritikken af kampvalget i DJ:Kommunikation – at Tina Mellergaard i hans optik ikke var opstillingsberettiget som formand – bliver afvist af DJ’s hovedbestyrelse. Den mener ikke, det var dens opgave at tage stilling til det.

07/03 – Medlemmer afviser kupforsøg

Formandsskiftet i DJ:Kommunikation bliver kritiseret for at være et kup, fordi flere havde taget fuldmagter med for at stemme på vegne af andre. Den kritik bliver pure afvist af to af de medlemmer, der havde fuldmagter med.

12/03 – En skillevej

Dagen før præsentationen af projektet ’Fagenes fremtid’, der udreder udfordringer og fremtidige løsninger i mediebranchen, konkluderer projektleder Søren Schultz Jørgensen, at DJ står ved en skillevej.

13/03 – Fagenes fremtid

DJ fremlægger flere anbefalinger i rapporten ’Fagenes Fremtid’ til, hvad der kan gøres for at forbedre vilkårene i fremtidens mediebranche.

13/03 – Manglende efteruddannelse

Et af de store problemer ifølge ’Fagenes Fremtid’ er medlemmer, der ikke får efteruddannelse. Vi talte med Morten Overgaard, der ikke har efteruddannet sig i seks år.

13/03 – Pressekort kun til journalister?

Der er også forslag om at sørge for, at pressekortet kun skal være forbeholdt journalister.

14/03 – Journalister vs. kommunikatører

Det bliver også i rapporten foreslået, at kommunikatører og journalister skal være bedre til at arbejde sammen. Det får en blandet modtagelse.

19/03 – Bloggerne overlever

’Bloggerne i DJ’ beslutter efter en afstemning at fortsætte som specialgruppe i DJ.

25/03 – Forkerte udbetalinger hos fotografer

Efter kritik viser en undersøgelse, at midler var blevet udbetalt i strid med Pressefotografforbundets egne regler 48 gange.

26/03 – Formand er overrasket

Formand for Pressefotografforbundet Lars Lindskov, der var ansvarlig for udbetalingen af rettighedsmidler i PF, udtaler, at det kommer bag på ham.

09/04 – Manglende læring til praktikanter

Formand for Danske Mediestuderende og flere studerende kritiserer på baggrund af en undersøgelse foretaget af Journalisten, at studerende i strid med praktikantaftale ikke får den feedback og læring, de skal have.

25/04 – Grædende hb-medlem

Afgående hovedbestyrelsesmedlem Rasmus Mark Pedersen kritiserer arbejdsgangen og tonen i hovedbestyrelsen. Han fortæller også om at være blevet råbt i hovedet af daværende formand Lars Werge.

Lars Werge svarer i artiklen: ”Jeg har ikke nogen ambition om at fortælle til andre, hvordan jeg taler med folk på tomandshånd,” siger Lars Werge.

26/04 – Lønstatistik kan godt genindføres

Datatilsynet udtaler, at DJ ikke behøvede afskaffe den meget roste lønstatistik med henvisning til GDPR-reglerne. Det havde DJ ellers sagt, at man var nødt til.

28/04 – Formand anerkender kritik af kultur i hb

Lars Werge tager på talerstolen på årets ordinære delegeretmøde tyren ved hornene og anerkender, at der kan være en bedre kultur i hovedbestyrelsen.

”Jeg tager budskabet til mig,” siger han.

29/04 – Et væsentligt delegeretmøde

DJ træffer flere væsentlige beslutninger på delegeretmøde.

En ny freelancestrategi bliver vedtaget med stort flertal.

Der bliver vedtaget grundlæggende ændringer af DJ’s demokrati.

Lars Werge og Tine Johansen bliver genvalgt som formand og næstformand.

Lønstatistikken bliver genindført.

Der bliver valgt seks nye medlemmer til DJ’s hovedbestyrelse.

Derudover bliver det vedtaget, at DJ skal undersøge, hvordan det går med praktikantaftalen på medierne, og at DJ om to år skal fremlægge et nyt navn til forbundet. DJ vil også gøre mere for at bekæmpe sexchikane.

30/04 – Ny direktør

DJ annoncerer Elisabeth Geday som ny direktør.

28/06 – Hesselager stopper

Øjvind Hesselager stopper som ansvarshavende redaktør på Journalisten. I en pressemeddelelse lyder begrundelsen blandt andet, at Journalistens kompromisløse redaktionelle linje har slidt på forholdet mellem parterne.

30/06 – Werge går

Lars Werge trækker sig efter skarp kritik fra medlemmer som formand for DJ. Tine Johansen tiltræder med det samme som ny formand.

I et interview med Journalisten siger hun, at hun ikke kan komme nærmere ind på årsagerne til Lars Werges eller Øjvind Hesselagers exit med henvisning til, at der er tale om personalesager.

01/07 – Kun formanden udtaler sig

Hovedbestyrelsen melder, at kun Tine Johansen udtaler sig i exit-sagerne.

02/07 – Konstitueret redaktør og underskrifter

Jakob Albrecht udpeges som konstitueret redaktør på Journalisten.

Samme dag oprettes en underskriftsindsamling for ekstraordinært delegeretmøde i DJ.

04/07 – Overskred mandat

Hovedbestyrelsen skriver i en udtalelse, at Lars Werge overskred sit mandat, da han forhandlede en frivillig fratrædelse med Øjvind Hesselager.

09/07 – Skarp kritik fra bagland

På et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde får hovedbestyrelsen i DJ skarp kritik fra sit bagland for håndteringen af exit-sagerne.

20/08 – Politikere vil ændre sygedagpengelov

DJ er stærkt kritisk over for de problemer med sygedagpengeloven, som Journalisten har beskrevet i en artikelserie.

Et flertal i Folketinget udtaler, at de vil se på loven.

29/08 – Ny næstformand

Jakob Ponsgård vælges som ny næstformand i DJ.

02/09 – Punktum i exit-sagerne?

Journalisten forsøger at udrede forløbet om Øjvind Hesselager og Lars Werges exit.

Her udtaler flere hb-medlemmer, at Øjvind Hesselager fik formuleringen om den kompromisløse redaktionelle linje med i pressemeddelelsen.

Det står også klart, at sexchikanesagen, Journalisten afdækkede i 2017, havde slidt på forholdet mellem Øjvind Hesselager og formand Lars Werge.

Der kommer ikke endeligt svar på, hvad ”personalesagen” vedrørende Øjvind Hesselager rummer.

04/09 – Kritik af kommunikationsløn

Studerende kritiserer i Journalisten, at der er massiv forskel på lønninger for kommunikationsstuderende.

13/09 – Direktør opsagt

DJ melder ud, at forbundet har opsagt Elisabeth Geday som direktør efter cirka tre måneder i sædet. Forklaringen er ”et dårligt match”.

17/09 – Konstituerede direktører

Peter Reich og Karin Mette Thomsen udpeges som konstituerede direktører i DJ.

19/09 – Kritik af Geday-ansættelse

Forløbet om ansættelsen af Elisabeth Geday, der blandt andet kostede 135.000 hos et rekrutteringsbureau, møder intern kritik.

24/09 – 300 underskrifter

Underskriftsindsamlingen for ekstraordinært delegeretmøde i DJ når over 300 – tallet, der kræves for at kunne indkalde til ekstraordinært delegeretmøde.

01/10 – Udredning af dårligt match

I en undersøgende artikel forsøger Journalisten at udrede forløbet om Elisabeth Gedays ansættelse i DJ. Her står det klart, at der hos flere medarbejdere i DJ var stærk utilfredshed med Elisabeth Geday.

08/10 – Ekstraordinært delegeretmøde

DJ vedtager, at der skal afholdes ekstaordinært delegeretmøde.

10/10 – Forventer ikke svar

Starteren af underskriftsindsamlingen, Lotte Bilberg, siger i et interview, at hun ikke ved, om hun kan få svar på sine spørgsmål til hb på et ekstraordinært delegeretmøde.

10/10 – Besparelser i 2020

DJ fremlægger besparelser i 2020 for 1,27 millioner kroner.

31/10 – Frygt for hårdknude

Hb-medlemmer siger til Journalisten, at de frygter, at der går hårdknude i debatten på et ekstraordinært delegeretmøde.

Det står også klart, at hb ikke kommer til at gå ind i, hvad personalesagen om Øjvind Hesselager drejer sig om.

13/11 – Gedays rapport

Afskediget direktør Elisabeth Geday bryder sin tavshed med en selvbetitlet rapport med kritik af DJ’s organisation. Formand Tine Johansen siger, at hun ikke er overrasket over de konkrete kritikpunkter.

22/11 – Få tilhørere til delegeretmøde

28 tilhørere, der ikke er delegerede, har meldt sig til delegeretmøde. Journalisten taler med tre tilfældige underskrivere, der har ønsket delegeretmøde. Ingen kommer.

24/11 – Maratondebat

Der er maratondebat om exit-sagerne og året i DJ på det ekstraordinære delegeretmøde.

Tine Johansen bliver uden kamp genvalgt som formand for DJ. Jakob Ponsgård vælges efter kampvalg med Jon Arskog som næstformand.

Allan Boye Thulstrup er efter delegeretmøde det eneste nye ansigt i hovedbestyrelsen.

25/11 – Stadig utilfredshed, men …

Lotte Bilberg udtaler, at hun stadig er utilfreds med hovedbestyrelsen i DJ – men er tilfreds med at have fået lov til at løfte kritikken til det øverste politiske niveau i forbundet.

26/11 – Stop

DJ’s kommunikationschef stopper. 

03/12 – Ret til dagpenge

Udlandsboende danskere får igen mulighed for at optjene ret til at modtage dagpenge i forbindelse med finansloven.

04/12 – Barselsfond tilbage

I en stor sejr for blandt andet DJ bliver barselsfonden for selvstændige genoplivet på finansloven.

13/12 – Freelancere og overenskomst

DJ melder ud, at forbundet i de kommende overenskomstforhandlinger med Danske Mediearbejdsgivere vil arbejde for, at arbejdsgiverne tager større ansvar for freelancere.

17/12 – Én direktør

Økonomichef Peter Reich bliver den eneste konstituerede direktør for DJ.

2 Kommentarer

Finn Arne Hansen
18. DECEMBER 2019
Spøjst, at det vilde overforbrug i DJ ikke får en seriøs dækning i Journalisten. Jeg foreslog for eksempel, at man nøjedes med at give den ny næstformand to tredjedele af formandsgagen på en million kroner inklusive pension. Men nej, strejkekassen er blevet et tag selv-bord, der har blæst enhver økonomisk ansvarlighed langt væk.
Claus Kragh
18. DECEMBER 2019
Det kan kun blive bedre i 2020. 2019 har været et forfærdeligt år for os meget dyrt betalende medlemmer af DJ.
Forbundet optræder dilentanttisk og forekommer magtesløst i en tid med markant forringede løn- og arbejdsforhold. Freelancere svigtes, og vores realløn udhules.
Både DJ-ansatte og ansatte på Journalisten synes mest opsatte på at pille i deres egen navle, mens man ikke magter at påvirke de store udviklingstrends i en tid, hvor der aldrig har været mere brug for en stærk journaliststand. Godt nytår!

Læs også

<span class=Storhed og fald: Historien om Lars Werge og Øjvind Hesselagers exit">

Storhed og fald: Historien om Lars Werge og Øjvind Hesselagers exit

02. SEPTEMBER 2019
Tre måneder i spidsen for DJ – fra skarp profil til dårligt match

Tre måneder i spidsen for DJ – fra skarp profil til dårligt match

01. OKTOBER 2019

Rasmus gik grædende fra møde – har givet op

25. APRIL 2019
Godt nyt for selvstændige med barselsplaner 1

Godt nyt for selvstændige med barselsplaner

04. DECEMBER 2019