Kampvalg sender nyt blod i hovedbestyrelsen

DJ har valgt sin næste hovedbestyrelse. Seks nye medlemmer er valgt ind, mens fire kandidater ikke blev valgt. Du kan se hele den nye bestyrelse og stemmetallet ved valget her

Nyt blod. Det er der kommet i hovedbestyrelsen hos Dansk Journalistforbund på årets delegeretmøde.

I alt seks nye medlemmer er blevet valgt ind i hovedbestyrelsen. I de sidste dage op til valget havde fire nye kandidater meldt sig på banen, så der blev kampvalg.

Dermed var der før valget på delegeretmøde i Kolding 17 medlemmer på spil til 13 pladser i hovedbestyrelsen, fraregnet formandskandidat Lars Werge og næstformandskandidat Tine Johansen, som ikke havde nogen modkandidater på delegeretmøde og derfor blev genvalgt uden modstand.

Rasmus Mark Pedersen, formand i Journalisterne i DJ, havde på forhånd sammen med Peter Thornvig, formand i DJ:Fotograferne, meldt, at de ikke ville genopstille. Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet, genopstillede heller ikke.

Særligt Rasmus Mark Pedersens exit har vakt debat på delegeretmøde. Både i fagbladet Journalisten og fra talerstolen kritisterede han den politiske kultur og tone i hovedbestyrelsen, som han håber vil blive bedre fremover. Lars Werge anerkendte fra talerstolen kritikken, da delegeretmøde åbnede søndag.

Derudover går også Sus Falch, Merete Lindstrøm og Villy Dall ud af hovedbestyrelsen, da de ikke fik nok stemmer til at blive valgt ind ved kampvalg.

Sus Falch, Merete Lindstrøm og Allan Boye Thulstrup er valgt som suppleanter til hovedbestyrelsen.

Her er DJ's nye hovedbestyrelse:

Jakob Ponsgård

Johnny Frederiksen

Anders Stoffer

Elisabeth Hamerik Schwarz

Freja Wedenborg

Henrik Friis Vilmar

Per Schultz-Knudsen

Thilde Høybye

Karen Hedegaard

Frederik M. Juel

Sebastian Risbøl Jacobsen

Maj Munk

Palle Jensen

0 Kommentarer