Mød din kandidat: Anders Stoffer

I april skal Dansk Journalistforbund vælge sin hovedbestyrelse. Journalisten interviewer kandidaterne. I dag Anders Stoffer

Hvorfor stiller du op?

”Jeg stiller op, fordi jeg har en stor passion for den faglige del af arbejdet, og fordi der er brug for mig. Det er vigtigt, at der sidder nogen i hovedbestyrelsen med fingrene nede i det faglige arbejde ude på arbejdspladserne, som kan fortælle, hvordan det foregår ude i verden, så det ikke bliver for højtsvævende. Der har været eksempler på forslag fra hovedbestyrelsen, som har ligget for langt fra, hvad tillidsfolkene ønsker.”

”På et tillidsmandsstævne blev vi præsenteret for et forslag fra en arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen, der havde kigget på freelancere som medlemmer af medarbejderforeningerne. Det forslag lå langt fra, hvad hovedparten af tillidsmændene ønskede, og arbejdsgruppen mødte stor modstand fra de tillidsvalgte. Hvis der havde været tillidsvalgte med i det arbejde, tror jeg, at man havde fundet ud af det noget før og fået det ind på sporet.”

”Jeg vil gerne have indflydelse på, er at der kommer flere med, som har fingrene nede i mulden. Både tillidsvalgte, men også freelancere. For eksempel synes jeg, at der sidder for mange fra hovedbestyrelsen i aftaleudvalget.”

Stærkere aftaler

Hvad er din mærkesag, som adskiller dig fra de andre kandidater?

”Vi skal have flere og stærkere aftaler for medlemmerne. På min arbejdsplads bliver flere og flere skubbet væk fra de faste stillinger og over til at arbejde som freelancere. Det, synes jeg, er en kedelig tendens, fordi vores overenskomster bliver svagere, hvis der er flere ansatte på løse vilkår. Og det smitter af på de ting, vi kan forhandle, hvis vi ikke er stærke nok.”[factbox:0]

”Arbejdsgiverne slipper jo for det et ansvar, som, jeg synes, ligger i den danske model: At arbejdsgiverne også skal tage sig af de sociale ting over for medarbejderne.”

Hvordan kan man styrke overenskomster, når udviklingen går i retning af, at flere går fra faste stillinger til freelancestillinger?

”Det er vigtigt, at vi får organiseret freelancerne sammen med de fastansatte. På Ekstra Bladet har vi i mange år haft tradition for, at man, hvis man er freelancer, også får tilbudt medlemskab af medarbejderforeningen, så vi sammen kan stå stærkere. Det gav os mulighed for at få forhandlet en standardaftale hjem for fotograferne, da Ekstra Bladet lukkede fotografafdelingen ved seneste sparerunde. Ellers skal freelancere normalt forhandle kontrakter individuelt.”

”Mit fokus på aftaler gælder ikke kun for overenskomstansatte under DMA-området. Jeg er udmærket klar over, at der ikke er ret mange overenskomster på kommunikationsområdet, men så må vi finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe på det område og sikre gode aftaler.” [quote:0]

Har du et bud på, hvordan det kan gøres?

”Det er vigtigt, at vi styrker dem, der rådgiver i DJ. Det er i forvejen et dygtigt team, men de skal være endnu dygtigere. Og vi skal sikre os, at man ved, at det er DJ, der hjælper, når man skal til kontraktforhandlinger.”

”Jeg oplever, at rigtig mange, der søger nye stillinger her på Ekstra Bladet, ikke kontakter tillidsmanden. Det er pokkers ærgerligt, at folk ikke har samme ildhu, når de skal researche deres egne lønforhold, som når de researcher artikler.”

Hvordan kan man styrke opmærksomheden på det hos medlemmerne?

”Det er vigtigt, at man gør opmærksom på det og viser de gode eksempler over for medlemmerne. Jeg synes, at der skal være flere faglige ting i Journalisten. Jeg er klar over, at Journalisten har et frihedsbrev, men så må man aflevere nogle sider på en anden måde.”

Fokus på stress

”Vi skal have arbejdsmiljø med i vores aftaler. En ny statistisk på DMA-området viser, at der har været 96 stresssygemeldinger de sidste tre år. Og folk er syge i næsten tre måneder, hvis de går ned med stress. Det er dæleme et vigtigt område. Folk skal vide, hvad de skal gøre, når de oplever de her ting. Og så skal vi være bedre til at forebygge sammen med ledelserne på redaktionerne.”

”Så vil jeg også gerne være med til at sørge for, at forbundet er endnu bedre til at støtte op om tillidsfolk i scenarier som sparerunder. Det er hårdt at sidde med folk, som mister deres arbejde, livsgrundlag og identitet, og det er utroligt vigtigt, at der bliver støttet op om det arbejde hele tiden.” [quote:1]

Hvordan kan forbundet klæde tillidsfolk bedre på?

”Man skal være bedre til at samle dem op. Man skal støtte dem noget mere og sørge for, at de bliver debriefet bagefter, når de har været i den krigszone, det jo nærmest er.”

Hvordan adskiller du dig fra de andre kandidater til HB?

”Jeg kan blive rigtig harm over nogle ting. Det kan umiddelbart lyde lidt negativt, men jeg bruger det til at finde en passion for det, jeg arbejder med. Det, tror jeg, kan bidrage i hovedbestyrelsen.”

”Jeg kan bidrage med en kæmpe passion for gode arbejdsforhold. Og så kan jeg trække på den erfaring, jeg har opbygget over de sidste fem år som tillidsvalgt.”

Hvad forventer du dig af arbejdet i hovedbestyrelsen?

”Jeg forventer, at jeg kan være med til at trække arbejdet i en retning, så vi bliver endnu stærkere på de områder, som jeg synes, en fagforening skal være stærk på: Arbejdsmiljø, arbejdsforhold og aftaler.”

Hvad ser du som de største udfordringer for DJ?

”At samle forbundet. Jeg blev så ked af det, da jeg så alle kommentarerne til et indlæg, en freelancer havde skrevet på Journalisten (Susanne Sayers, Når Politiken giver fuckfingeren, red.). Det var nærmest forstadierne til en krig mellem freelancere og fastansatte.”

Hvordan samler man freelancerne og de fastansatte?

”Det gør man ved at lave netværk på arbejdspladserne med freelancerne, og det er man allerede i gang med. Der er forskellige holdninger til, om man vil have freelancerne med i medarbejderforeningerne. Hvis man ikke vil have det, må man i stedet arbejde med at få freelancere knyttet så tæt som muligt til de tillidsvalgte på arbejdspladserne.”

Hvad, tror du, vil give mest debat på årets delegeretmødet?

”Jeg håber, at det, der giver mest debat, handler om aftaler. Jeg håber, at nogen i forbindelse med beretningen vil komme op og fortælle om, hvordan det er ude på deres arbejdspladser. At freelancerne fortæller om, hvad det er for nogle ting, de slår panden mod muren på, så man sender et signal om, hvad det er for nogle ting, man skal arbejde med i hovedbestyrelsen.”

Ledere i forbundet

Skal ledere, der kan hyre og fyre DJ-medlemmer kunne være medlem af DJ?

”Nej. Jeg har svært ved overhovedet at se ledere i DJ. Hvis mine kolleger strejker, så har vi et langt over tocifret antal ledere, der kan udgive vores produkter. I sådan en situation synes jeg ikke, at man kan sidde i samme forening: At nogen går hjem i protest mod nogle forhold, og at der så sidder nogle i samme forening og overtager deres arbejde. Det er ikke solidaritet. Og det skal der være i en fagforening.”

Forbundet vil efter det forslag, der bliver fremsat på Delegeretmødet fortsat være lukket for folk, der kan fyre ansatte inden for DJ’s organiseringsområde. Medlemmer med lederbeføjelser skal være med i specialforeningen ”Ledere i DJ”. De vil blandt andet ikke kunne vælges til delegeretmødet og hovedbestyrelsen, men kunne sidde med i hovedbestyrelsen som observatør. Kunne det være en løsning?

”Nej. Jeg synes slet ikke, at de skal være med, så jeg støtter selvfølgelig ikke op om forslaget. DJ skal ikke være en brancheforening – DJ skal være en fagforening.”

I et forslag til en tilføjelse til DJ's politiske linje, står, at flere i hovedbestyrelsen mener, at sponseret indhold, der spreder sig i medierne, kan være en trussel mod den journalistiske troværdighed. Er du enig?

”Det er svært at være uenig. Sponsoreret indhold kan være rigtig godt, hvis det bliver lavet på den rigtige måde. Men hvis det bliver direkte reklame, er det pinligt for mediet at have det med.”

Hvad er den rigtige måde?

”Jeg har set mange gode eksempler både på amerikanske medier og også på Ekstra Bladet, hvor man laver temaer, uden at det er direkte kvalmende reklamer. Og hvis der er tale om direkte kvalmende reklamer, skal det markeres som annonce. Hvis det ikke bliver mærkeret rigtigt, skader det troværdigheden.”

Løsningen er ifølge hovedbestyrelsen at mærkningen skal være ”markant tydeligere” end i dag. Er du enig i, at det er løsningen?

”Jeg tror, det er vigtigt, at man på arbejdspladserne får talt om, hvordan man gør det her mest intelligent.”

Skal det komme fra arbejdspladserne selv, eller skal hovedbestyrelsen gå ind og lægge op til det?

”Jeg synes, at det er et svært område. For hvor meget indflydelse har hovedbestyrelsen reelt over for en arbejdsplads, der jo selv kan bestemme, hvordan de vil gøre tingene?”

Da fusionen med forbundet Kommunikation & Sprog faldt, vedtog delegeretmødet, at DJ skulle have et udvidet samarbejde KS. Er samarbejdet med KS i dag samlet stærkere end i 2015?

”Det skal man sidde i hovedbestyrelsen for at vide noget om. Jeg har ikke oplevet hverken det ene eller det andet som tillidsmand på Ekstra Bladet.

Hvordan stiller du dig i forhold til en fusion i dag, hvis det skulle komme på tale?

”Det vil jeg ligesom sidst sige nej til. Man skal ikke bare blive større og større. Det er vigtigt, at vi sørger for, at der er gode arbejdsforhold for dem, der er medlem af forbundet, og ikke begynder at tænke på, hvem vi mere kan få ind.”

Er det en god ide at have et stærkere samarbejde?

”Det, tror jeg, bestemt det er. Jo flere man kan samarbejde med, jo bedre bliver man.”

0 Kommentarer