Om Journalisten

Journalisten udgives af Dansk Journalistforbund.

Journalisten er medlemsblad for journalister, fotografer, tegnere, tekstere, layoutere, informationsfolk, programmedarbejdere, web-journalister og mange flere.

Bladet redigeres sådan, at det både er informationsorgan for Dansk Journalistforbunds medlemmer og er debatskabende.

Det skal fremtræde som et uafhængigt kritisk mediemagasin, hvilket indebærer, at bladet redigeres uafhængigt af særinteresser hos nogen gruppe i forbundet.

Journalisten har postadresse Gl. Strand 46, 1202 København K.

 

Retningslinjer for debat på journalisten.dk.