Privatlivs- og cookiepolitik

Persondatapolitik og cookiepolitik

Når du besøger journalisten.dk, indsamler vi en række oplysninger om dit besøg. Denne information bruger Journalisten til at forbedre din oplevelse, lave besøgsstatistik og afvikle annoncer. Her kan du læse, hvad vi indsamler, hvad vi bruger informationen til, hvordan vi behandler den, hvem der har adgang til den, og hvordan du kontakter Journalisten eller Dansk Journalistforbund, hvis du vil have indsigt i oplysninger om dig selv eller ønsker dem slettet.

Dataansvar

Dansk Journalistforbund (DJ) er dataansvarlig for Journalistens udgivelser. Hvis du har spørgsmål vedrørende persondata, som Journalisten indsamler om dig, så henvises til DJ’s dataansvarlige på persondata@journalistforbundet.dk.

Dansk Journalistforbund

Gammel Strand 46

1202 København K

CVR 59783718

Tlf. 33428000

Endvidere har DJ fælles dataansvar med Danske Medier Research ApS (DMR) for den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med dit besøg på journalisten.dk til brug for trafikmålingen Dansk Online Index. Det betyder blandt andet, at du kan udøve dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven over for DJ og DMR.

Danske Medier Research ApS (DMR)

Kalkbrænderiløbskaj 4

2100 København Ø

mbz@dmresearch.dk

CVR 30082788

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du besøger Journalisten.dk, sender os oplysninger om dit jobskifte eller tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi almindelige personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen er at sende dig nyhedsbreve, at vise dit jobskifte på journalisten.dk, at lave statistik, optimere vores hjemmeside, afvikle reklamer, huske dine indstillinger og tilpasse brugeroplevelsen. Vi behandler dine oplysninger på baggrund af samtykke. Retsgrundlaget for behandlingen følger af Persondataforordningens artikel 6, stk.1, litra a.

Journalisten.dk er tilsluttet Dansk Online Index, der fører statistik over trafikken på danske websites. Målingen udføres af Gemius S.A. (databehandler) på vegne af Danske Medier Research ApS (dataansvarlig).

Der anvendes cookies fra domænet *.gemius.pl til brug for indsamling af oplysninger om IP, tidspunkt, tekniske oplysninger om enhed fx OS, browser version m.v.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage ved at slette dine cookies i din webbrowser (vejledning til at slette cookies).

Dansk Journalistforbund er fælles dataansvarlig med Danske Medier Research ApS for den behandling af personoplysninger, der sker i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside til brug for trafikmålingen Dansk Online Index. Det betyder blandt andet, at du kan udøve dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven over for såvel DJ som Danske Medier Research ApS.

De registrerede oplysninger overlades til Danske Medier Research ApS, som er ene dataansvarlig for viderebehandling af disse med henblik på at generere statistik om brugen af vores website.

Retsgrundlaget for dette er vores legitime interesse i at få udarbejdet retvisende statistik om brugere af websitet samt optimere driften og udviklingen af samme, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Du kan læse mere på: https://danskonlineindex.dk/persondatapolitik

Kategorier af personoplysninger

DJ behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig

  • Identifikationsoplysninger: Navn og e-mailadresse
  • Joboplysninger og foto
  • Cookies indsamler tidspunkt, tekniske oplysninger om udstyr, URL på besøgte sider og brugerens IP-adresse (de sidste 4 tegn gemmes ikke)

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til DMR og til databehandlere, herunder leverandører af it-systemer og værktøjer.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke personoplysninger til tredjelande.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne stammer fra de cookies, der placeres på din enhed, når du besøger journalisten.dk, fra din tilmelding til nyhedsbrev eller fra din indsendte formular med info om jobskifte.

Opbevaring af dine personoplysninger

DJ opbevarer dine data, så længe vi har dit samtykke hertil.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

DJ anvender ikke automatiske afgørelser.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde nyhedsbrevet eller ved at administrere dit samtykke til cookies. Det kan du gøre længere nede ad denne side nederst i afsnittet ”tredjepartscookies”. Vil du tilbagetrække dit samtykke til, at dit jobskifte kommer på journalisten.dk, så kontakt os på journalisten@journalisten.dk.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os jf. pkt.1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Rettigheder i forbindelse med fælles dataansvar vedrørende Gemius cookies

Dansk Journalistforbund (DJ) er ansvarlig for behandlingen af anmodninger eller henvendelser fra dig som registreret vedrørende de forhold, der vedrører samtykke(cookie)- indhentelsen og lagringen af Gemius cookies på journalisten.dk.

Danske Mediers Research (DMR) er ansvarlig for behandlingen af anmodninger eller henvendelser fra de registrerede vedrørende behandlingen af personoplysninger til trafikmålinger og derved den viderebehandling, der sker i DMR-regi.

DJ og DMR er ansvarlige for at bistå hinanden i det omfang, at dette er relevant og nødvendigt for, at begge parter kan efterleve forpligtelserne over for de registrerede.

Som den registrerede kan du dog, uanset denne rollefordeling, udøve dine rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen over for den enkelte dataansvarlige.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.