DJ-formand var ”ærgerlig” over overskud i 2020 – planlægger underskud i år

DJ havde overskud i regnskabet i 2020 - og planlægger et lille underskud i 2021

DJ havde et overskud på 1,7 millioner kroner i 2020. Det har DJ, selvom kontingentindtægterne er faldet fra 73,29 millioner kroner til 72,61 millioner kroner.

Overskuddet skyldes især, at DJ har haft omkostninger for 10 millioner kroner mindre i 2020 end i 2019. I alt har DJ haft omkostninger for 81,6 millioner kroner i 2020.

Udgifterne til de faglige aktiviteter faldt fra cirka 55 millioner kroner i 2019 til cirka 47 millioner kroner i 2020.

DJ-formand Tine Johansen kalder det ”ærgerligt”, at DJ på grund af corona har været nødt til at aflyse så mange aktiviteter, at der er overskud i regnskabet.

DJ havde budgetteret med et underskud på cirka tre millioner kroner i 2020 ved delegeretmøde i 2019. Samme år vedtog DJ en sparerunde, der skulle hente 1,27 millioner kroner på forbundets poster.

DJ havde i 2019 et overskud på seks millioner kroner på kapitalafkast og ejendom, imens der i 2020 her var et underskud på 1,17 millioner kroner.

Nils-Christian Nilsson kritiserede fra talerstolen, at DJ i 2020 tabte penge på kapitalafkast og ejendom.

Formand Tine Johansen replicerede, at DJ kan aflæse et afkast allerede nu i 2021 på denne post. Og hun fortalte, at underskuddet i 2020 også skyldtes, at der var betalt for nyt tag til DJ på Gammel Strand.

I 2021 budgetterer DJ med et underskud på 627.000 kroner. I 2022 budgetterer DJ med et overskud på 338.000 kroner.

Tine Johansen kalder estimatet for kontingentindtægter “konservativt”. DJ forventer kontingentindtægter på 72,7 millioner kroner i 2021 og 72,8 millioner kroner i 2022.

Både årsregnskabet og budgettet blev godkendt på delegeretmøde.

0 Kommentarer