Tine Johansen genvalgt som formand for Dansk Journalistforbund

Tine Johansen er uden modstand genvalgt som formand for Dansk Journalistforbund. Allan Boye Thulstrup er genvalgt som næstformand – også uden modstand

Tine Johansen fortsætter som formand for Dansk Journalistforbund.

Det står klart på årets delegeretmøde i DJ, hvor Tine Johansen blev genvalgt til posten uden modkandidater.

Tine Johansen understregede på delegeretmøde, at DJ skal være en stærk organisation, der skaber værdi for sine medlemmer, og en forkæmper for åbenhed i samfundet i offentligheden.

”Åbenheden i vores samfund halter,” lød det fra hendes beretning for det seneste år i DJ.

Hun opfordrede kraftigt Folketingets partier til hurtigst muligt at få ændret grundlæggende på offentlighedsloven, som der efter mange år nu endelig er flertal for at kigge på. Særligt ministerbetjeningsreglen ønsker DJ at afskaffe.

”Åbenhed er en hjørnesten i demokratiet.”

Den genvalgte formand leverede en beretning, der også havde stor fokus på et arbejdsmarked i markante omvæltninger. DJ opfordrede ligeledes Folketinget til at stoppe den udhuling af dagpengesystemet, der ifølge forbundet foregår. Hun mener, særligt i lyset af coronakrisens konsekvenser for løstansatte, at det er stærkt presserende at gøre noget ved.

”Vores dagpengesystem er i gang med langsomt at blive udhulet. Dækningsgraden er faldet til under 45 procent af lønnen for et gennemsnitligt DJ-medlem, og det berømmede flexicurity-princip rummer nu rigtig meget fleksibilitet og knap så meget sikkerhed,” sagde hun.

”Det er helt afgørende, at dagpengesystemet også eksisterer i fremtiden – men det kræver både en bedre dækning og en modernisering.”

Du kan se hele formandens beretning her. Tine Johansen tiltrådte som formand, da Lars Werge gik af som formand i sommeren 2019.

Nuværende næstformand Allan Boye Thulstrup blev også genvalgt uden kampvalg.

0 Kommentarer