Fem dage til valg: Stadig ledige pladser i DJ’s hovedbestyrelse

13 kandidater har nu meldt sig på banen til de 15 pladser i DJ’s hovedbestyrelse forud for søndagens delegeretmøde. To medlemmer genopstiller ikke pga. blandt andet arbejdsmiljøproblemer i DJ’s ledelse

Søndag er der delegeretmøde i Dansk Journalistforbund (DJ), hvor der blandt andet er valg til forbundets hovedbestyrelse.

Men indtil videre ser der ikke ud til at blive kampvalg om bestyrelsesposterne. Ifølge kandidatlisten på forbundets hjemmeside er der lige nu 13 kandidater til de 15 pladser i bestyrelsen.

”Men jeg ved, at der er nogen, som står på spring. Så jeg er ikke bekymret for, at vi ikke kan stille med en fuld hovedbestyrelse,” siger DJ-formand Tine Johansen.

Tror du, der bliver kamp om pladserne?

”Det har jeg svært ved at vide noget om. Men jeg ved, at der er mange overvejelser i gang derude.”

Nye kandidater kan melde sig på banen helt frem til senest 10 minutter efter, at dirigenten meddeler, at der er én time til valghandlingen.

Belastet arbejdsmiljø kan dræbe lysten 

Journalisten har været i kontakt med de nuværende hovedbestyrelsesmedlemmer, der ikke står på listen over kandidater til den nye bestyrelse. Fire af dem oplyser, at de har besluttet ikke at genopstille, mens en femte fortsat er uafklaret.

De fire medlemmer, der ikke genopstiller, er seneste delegeretmødes største stemmesluger Thilde Høybye, hovedbestyrelsesmedlem gennem 10 år Karen Hedegaard samt Freja Wedenborg og Sebastian Risbøl.

Både Thilde Høybye og Freja Wedenborg har på Facebook forklaret deres beslutning med blandt andet arbejdsmiljøproblemer i DJ’s ledelse.

”Når jeg ikke genopstiller, skyldes det arbejdsmiljøproblemer i DJ’s ledelse, som flere også har peget på. Det er en sag for hovedbestyrelsen, og jeg synes egentlig, at vi har brugt nok af medlemmernes tid på at diskutere vores interne forhold,” skrev Freja Wedenborg mandag i et opslag.

Dagen inden havde Thilde Høybye skrevet, at særligt den sidste tid i hovedbestyrelsen har været turbulent.

”Formandsskifte, medarbejderudskiftninger, udfordringer med sexisme og et belastet arbejdsmiljø – som andre tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer allerede har beskrevet. Det har krævet ekstra energi oveni det ordinære politiske arbejde, og det kan fratage én lysten og modet til at engagere sig,” forklarede hun.

Erkender meget bølgegang

Hverken Thilde Høybye eller Freja Wedenborg har ønsket at uddybe over for Journalisten, hvad det er for arbejdsmiljøproblemer i DJ’s ledelse, der gør, at de ikke genopstiller.

Men formand Tine Johansen anerkender, at det har været en turbulent periode i hovedbestyrelsen.

”Det har været en hård periode at være hovedbestyrelsesmedlem i. Der har været meget bølgegang og mange svære beslutninger – også nogen af en karakter, man måske ikke forestiller sig, at man skal være med til at træffe, når man stiller op til hovedbestyrelsen,” siger Tine Johansen og tilføjer:

”Men jeg synes virkelig, at den afgående hovedbestyrelse har gjort det godt og også arbejdet godt sammen under den bølgegang, der har været.”

De to andre afgående hovedbestyrelsesmedlemmer, Karen Hedegaard og Sebastian Risbøl, understreger begge, at deres beslutning ikke skyldes arbejdsmiljøproblemer i DJ’s ledelse, men at det har været en hektisk periode.

”Det har været en meget usædvanlig periode, hvor vi har været presset, men det har ikke noget med min beslutning at gøre,” siger Karen Hedegaard, der ønsker mere tid til andre ting i sit liv.

Også Sebastian Risbøl peger på, at han har brug for færre forpligtelser. Han blev valgt som studerende og er siden blevet både færdiguddannet, fastansat og far.

”Jeg synes, det er rigtig fint og vigtigt, at man gør status, når man har ydet en stor indsats og lagt meget energi, timer og menneskelige ressourcer i DJ,” siger Tine Johansen

0 Kommentarer