Medlemsfald: Flere melder sig ud af DJ end ind

DJ’s medlemstal falder, og særligt antallet af studerende daler drastisk. ”Det er vores helt klare ambition, at udviklingen vender i 2021,” siger næstformand Allan Boye Thulstrup

I 2020 var der cirka 50 flere medlemmer, der meldte sig ud af Dansk Journalistforbund (DJ), end der var nye medlemmer, som meldte sig ind. Det viser en ny medlemsstatistik fra forbundet.

Det er andet år i træk, at flere melder sig ud end ind – og den udvikling skal ikke fortsætte, fastslår næstformand Allan Boye Thulstrup.

”Det er selvfølgelig langtfra optimalt. Der er en hel masse forklaringer på det, men grundlæggende er det en situation, vi arbejder på at ændre,” siger han.

Ifølge næstformanden skyldes forholdet mellem ind- og udmeldinger til dels DJ’s demografiske sammensætning. Den gør, at mange medlemmer i de her år når pensionsalderen og melder sig ud.

”Og samtidig har vi haltet på rekruttering af studerende i nogle år. Dels på grund af konkurrence fra andre fagforbund, og i 2020 gik det helt galt, fordi det ikke har været muligt at være til stede på uddannelser,” siger Allan Boye Thulstrup.

Antallet af studerende i DJ er faldet næsten 20 procent på tre år. Hvordan kan det være, I ikke er bedre til at rekruttere dem?

”Det er også et spørgsmål om dimensionering, fordi uddannelserne er blevet neddimensioneret. Men det kan også godt være, vi ikke har været gode nok til at fortælle om fordelene ved et medlemskab af DJ.”

Krisen spiller ind  

Men ifølge næstformanden spiller coronakrisen ikke kun ind på rekrutteringsindsatsen. Han peger også på, at flere end tidligere formentlig melder sig ud af DJ på grund af den høje ledighed, krisen har ført med sig.

”Vi har nogen, der forlader branchen, fordi der ikke er nok arbejde. Og det er klart, at det ikke længere giver mening at være i DJ, hvis du bliver efterskolelærer eller Wolt-bud,” siger Allan Boye Thulstrup og tilføjer, at flere freelancere og selvstændige også er hårdt ramt af krisen.

”For en del er reserverne udtømt, og økonomien er presset, og det kan gøre, at den enkelte vælger at spare pengene. Det er måske heller ikke alle, der er opmærksomme på, at man kan få nedsat kontingent.”

Høj dimittendledighed  

Et af de steder, DJ ifølge Allan Boye Thulstrup fokuserer sin indsats, er på overgangen fra studerende til arbejdsmarkedet.

”Lige nu er dimittendledigheden høj, og nogle falder fra, hvis de ikke oplever, at DJ har en værdi for dem, når deres kontingent pludselig stiger fra 77 kroner til 460 kroner om måneden,” siger han.

Hvad er konsekvenserne, hvis udviklingen i medlemstallet fortsætter?

”Historisk er DJ’s budgetter vokset hvert år, fordi medlemstallet voksede hvert år. Det kan de ikke blive ved med, og det betyder, at DJ som organisation skal blive mere fokuseret. Men det er vores helt klare ambition, at udviklingen vender i 2021,” siger Allan Boye Thulstrup.

0 Kommentarer