Lukkethed: Video afslører ”rådden kultur” hos statens advokat

I en video reklamerer Kammeradvokaten for kurser, hvor offentligt ansatte kan lære at begrænse eller helt afslå aktindsigter pga. ressourcemæssige hensyn. Det er ifølge mediejurist på kant med loven, og DJ kalder det ”rystende” (rettet kl. 15.58)

”Hvordan kan du begrænse eller måske helt afslå aktindsigtsanmodninger som følge af ressourcemæssige hensyn? Og mere vigtigt: Hvordan begrunder du det konkret?”

Sådan lyder speaken i en kort reklamevideo for et kursus målrettet offentligt ansatte sagsbehandlere, som statens advokat, Kammeradvokaten, udbyder. Videoen har fået både mediejurist Oluf Jørgensen og Dansk Journalistforbund (DJ) til at spærre øjnene op.

”I offentlighedsloven er der særlige krav til hurtig behandling af aktindsigtssager, og ressourcemæssige hensyn kan ikke begrunde, at man begrænser eller afslår anmodninger. Så det er da meget spændende, hvordan underviserne vil foreslå, at det kan begrundes,” siger Oluf Jørgensen.

Også Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund (DJ), undrer sig.

”Det er rystende, at statens egen advokat, som man i det her tilfælde næsten kan kalde en mørkekammeradvokat, underviser i, hvordan man holder befolkningen udenfor. Det afslører, at vi har et problem med en lukkethed- og mørklægningskultur. Det er virkelig skræmmende at se, hvor systematisk det her er udformet,” siger hun.

”Det her er, hvad jeg er oppe imod” 

Det var Astrid Fischer, journalist på DR Nyheders undersøgende redaktion, der for nylig faldt over videoen. Hun mener, det er udtryk for en bekymrende tendens, at det offentlige efterspørger hjælp til, hvordan man kan give mindst muligt fra sig.

”Jeg blev overrasket over, hvor åbenlyst det var, at de her kurser har det formål at begrænse aktindsigter. Det siger meget om, hvor vi er henne. De behøver slet ikke at gemme, at de vil begrænse offentligheden, og de oplærer jo også offentligt ansatte i en ånd af lukkethed,” siger hun og tilføjer:

”Det her er, hvad jeg er oppe imod. Jeg er jo bare mig selv, og jeg kan sagtens sende en aktindsigt, men den anden side har bare mange flere ressourcer og er nu oplært i et princip om mindre åbenhed.”

Også Oluf Jørgensen bider mærke i, at det fremgår så eksplicit af videoen, at formålet er at begrænse eller afslå aktindsigt.

”Ét er, at de kunne finde på at give nogle vink under kurset. Men at de ligefrem reklamerer med det – det er utroligt,” siger han.

Underviser i gældende lovgivning 

Hos Kammeradvokaten kan man ikke se det problematiske i videoen. Jakob Kamby, partner og advokat hos Kammeradvokaten, mener, at kurserne, som videoen reklamerer for, blot underviser i gældende lovgivning, og ikke i systematisk mørklægning.

”Videoen nævner, at kurset om Offentlighedsloven indeholder undervisning i den såkaldte ressourceregel. Den giver anledning til helt eller delvis at afslå aktindsigt, hvis behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Det er en almindelig del af ethvert kursus i Offentlighedslovens regler og indgår for eksempel også i Ombudsmanden vejledning på området,” siger han.

Bestemmelsen blev indført i den seneste udgave af offentlighedsloven fra 2013, som fik tilnavnet ”mørklægningsloven”, da den blev vedtaget. Men ifølge Oluf Jørgensen kan bestemmelsen kun sætte grænser for ressourceforbruget i meget ekstreme tilfælde.

”For borgere er det 25 arbejdstimer, for journalister er det dobbelt så meget. Det er altså meget, meget omfattende – og det er vigtigt, at man ikke bare kan afslå. Man skal søge dialog for at få den ned på et rimeligt omfang,” siger han og tilføjer:

”Men i reklameindslaget for kurset forlyder der ikke noget om, at det handler om at få dialog. Reklameindslaget kunne tyde på, at man vil lave et fremstød for at undgå bestemmelsen om at give aktindsigt. Og det er forhåbentlig ikke sådan ment.”

Ifølge Tine Johansen fra DJ er bestemmelsen om ressourcemæssige hensyn i sig selv problematisk.

Men er det ikke fair nok at undervise i, når loven jo faktisk giver mulighed for at give afslag, hvis ressourceforbruget er urealistisk stort?

”Det er også problematisk i sig selv, at den bestemmelse findes, men der er helt overordnet et problem med kulturen. Princippet burde være, at man giver så meget indblik som muligt, men videoen lægger jo op til, at man systematisk leder efter måder at mørklægge på. Det er for mig at se et udtryk for en rådden kultur,” siger DJ-formanden.

Vil ikke ændre video eller kursus 

Hos Kammeradvokaten afviser Jakob Kamby, at kurset går ud på at undervise i at undgå at give aktindsigt. Han erkender desuden, at det er korrekt, at der gælder nogle betingelser for at bruge ressourcereglen.

”Og det er dem, som vi giver undervisning i på kurset,” siger han.

Tine Johansens beskyldning om, at videoen afslører en rådden mørklægningskultur hos statens advokat, synes han ikke er rimelig.

”Det synes jeg er en ret grov beskyldning. Vi underviser i gældende ret efter offentlighedsloven og de regler og betingelser, som gælder. Det er op til myndighederne, hvordan man forvalter reglerne i praksis. Og jeg har ikke kendskab til de forhold, hun nævner,” siger Jakob Kamby.

Men er det ikke bemærkelsesværdigt, at I så åbenlyst reklamerer med at undervise i, hvordan man begrænser aktindsigt, al den stund at man jo ifølge loven har ret til aktindsigt og skal have det hurtigt?

”Nej. Det, som nævnes i videoen er, at kurset bl.a. underviser i ressourcereglen, som giver anledning til helt eller delvist at afslå aktindsigt, hvis behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Det er en almindelig del af ethvert kursus i Offentlighedslovens regler.”

Så I kommer ikke til at ændre noget på kurset eller reklamen for det?

”Nej,” siger Jakob Kamby.

 

Rettet kl. 15.58: Det fremgik tidligere af artiklens underrubrik, at afslag på aktindsigt begrundet med ressourceforbrug er ulovligt. Det er rettet til “på kant med loven”, da der – som det fremgår – er en mulighed for i ekstreme tilfælde at afslå ved uforholdsmæssigt ressourceforbrug.

0 Kommentarer