DJ skruer ned for forventningerne til vækst

I 2017 forventer hovedbestyrelsen, at Dansk Journalistforbund medlemsskare vokser med 2,5 procent. Det er lidt mindre end tidligere prognoser, der satte væksten til 3 procent. Lars Werge mener, at DJ skal holde igen med pengeforbruget: ”Vi kan ikke bare bevilge flere og flere midler” (Rettet 6. februar 2017)

Konkurrencen fra andre fagforeninger er skærpet. Færre unge finder det naturligt at være medlem af en fagforening, og DJ har svært ved at fastholde medlemmerne.

Sådan lyder tre af forklaringerne på, at medlemsvæksten i DJ stiger lidt mindre end forventet i 2017.

I 2017 var der oprindelig budgetteret med en vækst på 3 procent. Men det sættes nu ned til en vækst på 2,5 procent. Målt i antal medlemmer svarer det til cirka 90 personer.

DJ budgetterer nu med et underskud på drift før renter på 2 millioner kroner for 2017 på grund af faldende kontingentindtægter, delegeretmødet, IT-omkostninger og højere husleje. Det samlede underskud efter renteindtægter forventes at blive 719.000 kroner.

DJ skal turde skære fra

Formand i Dansk Journalistforbund Lars Werge vil anbefale hovedbestyrelsen, at DJ trykker på bremsen og iværksætter færre nye initiativer.

”Der er ting i pipeline med yderligere udgiftsskabende foranstaltninger. Hvis de bliver vedtaget, så kommer vi op på det største underskud, jeg kan huske,” siger han.

Han har dog ikke konkrete, nye projekter i tankerne, forklarer han. Det er mere ”en generel konstatering”.

”For politisk valgte er det også en disciplin, at man prioriterer ved at skære fra. Vi kan ikke bare bevilge flere og flere midler. For selv om vi har en god opsparing, er der jo ikke tale om et bundløst kar af Joachim von And’ske dimensioner,” forklarer han.

Dansk Journalistforbund har dog fortsat en solid egenkapital, understreger han.

”Underskud et enkelt år – det går nok.”

Hård konkurrence om studerende

Lars Werge siger, at der er en række årsager til, at væksten i medlemsskaren stagnerer.

En forklaring er øget konkurrence fra DJØF, Forbundet Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening og HK Privat.

”Der er kommet en lidt hårdere konkurrence mellem fagforeningerne. Vi kan mærke, at der skal kæmpes lidt hårdere,” siger han.

Unge har ændret syn på fagforeninger

En forklaring er også, at færre unge tilsyneladende vælger at blive medlemmer af en fagforening.

Det ses for eksempel blandt journalistuddannelserne, der tidligere var en næsten sikker kanal til rekruttering af nye medlemmer.

”Tilbøjeligheden til at melde sig ind er faldet. Det handler måske om noget kulturelt, eller at unge ser på fagforeninger på en anden måde. De unge journaliststuderende ser måske mere på, hvad de får ud af at være medlemmer, end på at det er naturligt at være en del af en standsforening. Vi har dog stadig en oplevelse af, at de unge studerende på journalistuddannelserne primært kommer til os,” forklarer han. 

Tallene for medlemsudviklingen viser, at antallet af nye DJ-medlemmer faldt fra 1.443 i år 2015 til 1.307 personer sidste år.

Lars Werge understreger, at der aktuelt ikke er tale om et stort fald.

”Væksten bliver bare ikke så høj som forventet.”

Men hvis medlemsstigningen går helt i stå ”vil det være en brat opvågnen”, siger han.

Rekrutteringen har virket

I november 2013 bevilgede hovedbestyrelsen ekstraordinært en kvart million på budgettet for 2014 for at styrke rekrutteringen på arbejdspladser og uddannelsessteder. Den satsning er siden fortsat

”Det har fastholdt væksten,” siger Lars Werge om rekrutteringsarbejdet.

”Men vi har ikke fået det ekstra plus.”

Han har dog ingen planer om, at DJ skal skrue ned for rekrutteringsindsatsen. Dertil er konkurrencen om at rekruttere studerende blevet for stor.

”Vi kan ikke tillade os at gå tilbage igen og tro, at vi fastholder den nuværende stigning,” forklarer Lars Werge.

5 procent melder sig ud

De seneste tre år har 5 procent af medlemmerne i gennemsnit forladt forbundet. Lars Werge tror, at vejen frem er bedre fastholdelse af eksisterende medlemmer.

”Vi skal kigge mere på, hvorfor de melder sig ud. Hvis vi kan holde antallet af udmeldelser nede, giver det også et plus i medlemsudviklingen,” mener han.

Der er i dag 17.905 medlemmer af Dansk Journalistforbund.

Rettelse 6. februar 2017:
Journalisten.dk har i en tidligere version skrevet, at prognosen for medlemsudviklingen ville betyde et forventet underskud på 2 millioner kroner. Det er ikke korrekt. DJs forventede samlede underskud i 2017 på 2 millioner kroner før renter skyldes faldende kontingentindtægter, udgifter til delegeretmødet, IT-omkostninger og højere husleje.

Kommentarer
8
Finn Arne Hansen
02.02.17 14:37
Rart med en formand, der
Rart med en formand, der tænker klogt og forsigtigt. I mange år har udgiftsvækten været langt større end medlemstilgangen, hvilket har kunnet lade sig gøre, fordi man har taget af indtægterne til konfliktfonden, ikke kun taget af dens renteindtægter. Og det var ikke var meningen, da de 70 kroner om måneden til strejkekassen blev vedtaget. Nu er det umuligt at undlade at sætte strejkekontingentet til 0 kroner, selv om det er fredstid og er sådan, det burde være med en fyldt konfliktfond.
Det eneste logiske er at spare og at genoptage forhandlingerne med Kommunikation & Sprog, der har kontingentindtægter på over 30 mio. kroner om året, høste stordriftsfordelene og lære af deres mere mådeholdne måde at arbejde med medlemmernes penge på på. De mange særkontingenter i DJ bør også afskaffes.
Fremhævet af Journalisten
Luci Smith
02.02.17 17:04
Finn Arne Hansen, hvorfor er
Finn Arne Hansen, hvorfor er du altid så fornuftige at høre på?

Charlotte Pardorf og undertegnede forsøgte at kapre et nyt medlem fra en konkurrende fagforening efter Kreds 1's fremragende arrangement i tirsdags med Poul Smidt, der tryllebandt os i Cimemateket om hans ny bog om Viggo Kampmann.
Vi får da noget for pengene!
Kan ikke helt overskue kontingentkroner og konfliktfonden, måske er det noget, der burde tages op på Delegeretmøde i april?
Men jeg kan kun anbefale andre Kredse at invitere Poul Smidt til at tale om bogen og hans skriveproces. Det var så for godt! Jeg gad godt høre det hele en gang til- uden de dumme spørgsmål til sidst som blev stillet af en person der ingenting vidste om manio depressive affektiv lidelse eller Bipolar affektive lidelse, som man benævner det i dag. Der er sket en smule fremskridt på 50 år i forhold til den medicinsk og øvrig behandling man kunne tilbyde Viggo Kampmann, tak.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
07.02.17 21:46
Det er useriøst, at ledelsen
Det er useriøst, at ledelsen presser Journalisten til at korrigere historien med den begrundelse, at der er delegeretmøde i år. Det har man jo vidst, siden lovene blev vedtaget, vist i 1961. Det er en forventelig udgift. Den slags bør et blad med frihedsbrev ikke lade sig presse til. En kommentar fra ledelsen burde være det eneste, Journalisten tillod.
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
08.02.17 17:09
Kære Finn

Kære Finn

Tak for din kommentar og - havde jeg nær skrevet - omsorg.

Vi har rettet artiklen, alene fordi den formidlede den fejl, at DJ budgetterer med underskud i 2017 primært på grund af en forventning om at væksten i medlemsudviklingen falder med en halv procent. Men andre grunde, og de er nu anført, vejer tungere i regnestykket.

Et frihedsbrev giver mulighed for meget, men det ville være direkte dumt at bruge det til at ignorere fejl i journalistikken, synes jeg.

Med venlig hilsen

Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
08.02.17 17:32
Point taken. Men det giver
Point taken. Men det giver stadig ingen mening, at forbundet (formentlig via sin spindoktor) undskylder det med et delegeretmøde. Den udgift på vel 1,5 mio kr har været kendt i årevis. Der bruges ganske enkelt for mange penge.
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
08.02.17 18:04
Kære Finn

Kære Finn

Vi bevæger os nu væk fra det redaktionelle og over mod det politiske, som du ved, og dermed også ud af mit ansvarsområde.

For god ordens skyld: Ingen i DJs ledelse - eller ansatte, der betjener den - har haft indflydelse på udformningen af den konkrete rettelse.

MvhFremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
08.02.17 19:05
Derfor skrev jeg også point
Derfor skrev jeg også point taken.
Fremhævet af Journalisten
Anonymous
09.02.17 07:10
:-) mvh Øjvind
:-) mvh Øjvind
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right