Fem nye ansigter i DJ’s hovedbestyrelse – her er de

Hvert tredje medlem af DJ’s hovedbestyrelse er skiftet ud, fordi fem valgte ikke at genopstille

Der er masser af nye ansigter i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse efter dagens delegeretmøde i forbundet.

I alt har hovedbestyrelsen fået fem nye medlemmer. Fem nu tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer havde inden delegeretmøde besluttet sig for ikke at genopstille, og de er derfor nu trådt ud af hb.

Ud er gået Thilde Høybye, Freja Wedenborg, Karen Hedegaard, Maj Munk og Sebastian Risbøl Jacobsen.

Og ind i hovedbestyrelsen kommer i stedet Signe Goldmann, Mie Hovmark, Rane von Benzon, Benjamin Rothenborg Vibe og Lisbeth Kiel.

Der var 15 opstillede til 13 almene hovedbestyrelsesposter – Pari Khadem og Elisabeth Schioldann von Eyben blev ikke valgt ind i hovedbestyrelsen.

Du kan se hele listen over hb-medlemmer og deres stemmetal her:

Elisabeth Hamerik Schwarz 178

Henrik Friis Vilmar 167

Mie Hovmark 159

Per Schultz-Knudsen 155

Lisbeth Kiel 153

Anders Stoffer 151

Frederik M. Juel 146

Palle Jensen 133

Johnny Frederiksen 120

Rane von Benzon 116

Benjamin Rothenborg Vibe 114

Sus Falch 110

Signe Goldmann 108

Formand Tine Johansen og næstformand Allan Boye Thulstrup blev genvalgt uden kampvalg.

Suppleanter til hovedbestyrelsen blev i følgende rækkefølge: Jørgen Laurvig, Mathilde Hougaard Boesen, Lene Rimestad, Elisabeth Schioldann von Eyben, Birger Lund, Nils-Christian Nilsson.

Opdateret kl. 18.45 med suppleanter.

0 Kommentarer