DJ har ændret sit formål og fået elevatorpitch på delegeretmøde

DJ har både fået en kernefortælling og har ændret sin formålsparagraf i forsøget på at styrke sin identitet og strategi

DJ har på delegeretmøde vedtaget, at forbundet skal have en såkaldt kernefortælling. Det er, hvad man med lidt andre ord kan kalde for et elevatorpitch for fagforeninger.

Kernefortællingen, DJ har vedtaget, lyder, at DJ kæmper for fair aflønning, gode arbejds- og uddannelsesvilkår og social tryghed for alle på medie- og kommunikationsområdet. Der står også, at DJ er et ”solidarisk fællesskab”, og at forbundet blandt andet vil ”øge respekten for ophavsret” og ”ytringsfrihed”. Ligeledes står der, at DJ ”kræver ordnede forhold og en udbredt overenskomstdækning” og arbejder for en ”fair aflønning”.

”Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, særligt at fremme fagets uddannelsesforhold, økonomiske og sociale vilkår og at arbejde aktivt for fagets interesser og en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne.”

Næstformand for DJ, Allan Boye Thulstrup, har inden delegeretmøde forklaret, at kernefortællingen skal gøre det nemmere at forklare nye medlemmer, hvorfor DJ er relevant.

”Fortællingen om den danske model og det danske arbejdsmarked er på vej ud af den kollektive bevidsthed. Derfor skal potentielt nye medlemmer hurtigt kunne læse, hvorfor det giver mening at melde sig ind i DJ,” har Allan Boye Thulstrup sagt.

Et helt nyt formål

Efter vedtagelsen af kernefortællingen har DJ også ændret sin formålsparagraf. Den er selve beskrivelsen af, hvorfor DJ er sat i verden.

I den nu forældede formålsparagraf lød det, at DJ kæmper for ”fagets” interesser – altså journalistfaget.

Det er nu blevet ændret. DJ mente, at det er ekskluderende for alle andre end journalister, at DJ’s formål var at kæmpe for ”faget”.

Nu lyder det i stedet, at DJ ”arbejder for at forbedre fagenes vilkår og for et mere åbent og oplyst demokratisk samfund”. Begge ændringer er blevet indført i samspil for at gøre det mere klart, hvad DJ’s identitet er.

Forslaget til en ny formålsparagraf blev kritiseret kraftigt af medlem Nils-Christian Nilsson, der kaldte det ”slattent”.

Forslaget blev vedtaget med 170 stemmer for.

Forbundet skulle egentlig have haft nyt navn

Arbejdet med kernefortællingen startede, da hovedbestyrelsen egentlig skulle forsøge at finde et nyt navn til DJ. Det er blevet vedtaget på de to sidste delegeretmøder, at DJ skulle have nyt navn. Men, som hb-medlem Henrik Friis Vilmar sagde fra talerstolen, så skulle der ”styr på DJ’s kerne”, før man kan finde på et nyt navn til forbundet.

Der blev på delegeretmøde efter en del tumlen med ændringsforslag til ændringsforslag til ændringsforslag tilføjet til kernefortællingen, at DJ også arbejder for at ”styrke og beskytte den uafhængige journalistik”. Særligt stor debat var der om, hvorvidt der skulle skrives, at journalistikken har en rolle som offentlighedens vagthund. Der blev foreslået en del synomymer, herunder værn, vogtere og repræsentanter, fordi et medlem mente, at vagthund var for bidskt et billede.

Man valgte til sidst ikke at bruge nogen af de forslag og blot fastslå, at journalistikken arbejder i offentlighedens ”interesse”.

Den tidligere formålsparagraf:

”Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, særligt at fremme fagets uddannelsesforhold, økonomiske og sociale vilkår og at arbejde aktivt for fagets interesser og en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne.”

Den nye formålsparagraf:

”Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, herunder at sikre medlemmerne et godt arbejdsliv, tidssvarende uddannelser samt trygge økonomiske og sociale vilkår. Forbundet arbejder for at forbedre fagenes vilkår og for et mere åbent og oplyst demokratisk samfund, herunder en udvidelse af presse- og ytringsfriheden.”

0 Kommentarer