DJ vil have styr på sit elevatorpitch

Selve formålet for Dansk Journalistforbund står til at blive justeret på det kommende delegeretmøde. Det skal både gøre det nemmere at forstå DJ for nye medlemmer og sætte streg under fællesskabet. Men er det nok til at løse DJ’s udfordringer?

De seneste år har Dansk Journalistforbund kæmpet med et stagneret medlemstal, spare­runder og røde tal på bundlinjen i forbundskassen.

Samtidig har der ad flere omgange været heftig debat internt i forbundet – særligt om, hvorvidt man nu virkelig kunne rumme både medlemmer, der arbejder som journalister, og medlemmer, der arbejder med kommunikation.

Derfor vil DJ på det kommende delegeretmøde sætte en tyk streg under, hvad DJ egentlig er. Det betyder, at der er lagt op til, at selve DJ’s formålsparagraf – beskrivelsen af, hvorfor DJ er sat i verden – skal ændres. Ligeledes skal DJ have en såkaldt kernefortælling. Det har forbundet ikke i dag.

”Tiden er til, at vi formulerer formålsparagraffen på ny, så den dækker nutiden bedre.”

Allan Boye Thulstrup

”Tiden er til, at vi formulerer formålsparagraffen på ny, så den dækker nutiden bedre,” siger næstformand i DJ Allan Boye Thulstrup.

”I 1960 var forbundet meget homogent. I dag har vi alle mulige forskellige typer medlemmer. Den nye er meget mere inkluderende – men den har stadig det formål, at vi alle kæmper for et mere åbent demokratisk samfund.”

Så med andre ord er DJ’s nuværende formålsparagraf bedaget og ekskluderende?

”Det er ikke alle, der nødvendigvis har kunnet se sig selv i den.”

Kamp for presse- og ytringsfrihed er væk

Men hvad er det så præcis, der bliver ændret?

Jo. I den nuværende formålsparagraf fremgår det for det første, at DJ kæmper for ”fagets” interesser – altså journalistfaget. Ligeledes lyder det, at DJ kæmper for en ”udvidelse af presse- og ytringsfriheden”.

Det er de to ting, der skal ændres. For det første mener DJ, at det er ekskluderende for alle andre end journalister, at DJ’s formål er at kæmpe for ”faget”. Og for det andet, påpeger Allan Boye Thulstrup, er det for snævert formuleret, at forbundet kæmper for en udvidelse af presse- og ytringsfriheden.

”Det vil vi stadig meget gerne arbejde for. Men lige nu har vi eksempelvis også arbejdet på en regulering af techgiganterne. Det bliver meget bedre rummet med en bredere formulering, hvor der står, at vi arbejder for et åbent og oplyst samfund,” siger næstformanden.

Betyder det, at DJ eksempelvis ikke længere kæmper for en ny offentlighedslov?

”Nej. Det er bestemt noget, vi stadig kæmper for.”

Elevatorpitch for fagforeninger

Ud over at styrke fællesskabet i DJ håber Allan Boye Thulstrup, at ændringerne – og den nye kernefortælling – vil gøre det nemmere at forklare, hvorfor DJ er relevant for potentielle nye medlemmer. Kernefortællingen er altså en slags elevatorpitch for fagforeninger.

”Fortællingen om den danske model og det danske arbejdsmarked er på vej ud af den kollektive bevidsthed. Derfor skal potentielt nye medlemmer hurtigt kunne læse, hvorfor det giver mening at melde sig ind i DJ,” siger Allan Boye Thulstrup.

”Vi skal hele tiden tænke over, hvordan vi skaber værdi for dem, der melder sig ind. Det her er ét værktøj i vores strategi.”

Allan Boye Thulstrup

I kernefortællingen skal der stå, at DJ kæmper for fair aflønning, gode arbejds- og uddannelsesvilkår og social tryghed for alle på medie- og kommunikationsområdet. Der står også, at DJ er et ”solidarisk fællesskab”, og at forbundet blandt andet vil ”øge respekten for ophavsret” og ”ytringsfrihed”.

Kan sådan en kernefortælling løse DJ’s udfordringer med rekruttering?

”Nej. Jeg tror ikke, at kernefortællingen i sig selv får flere medlemmer ind. Men det vil gøre det nemmere for dem, der overvejer det, hurtigt at finde ud af, om det er noget, de har lyst til.”

Så kernefortællingen skal vel følges op af yderligere indsats for at få DJ til at virke relevant for nye medlemmer?

”Det skal det. Det er slet ikke nok. Vi skal møde de potentielle nye medlemmer på studier og arbejdspladser. Vi skal være bedre til at have ambassadører, og vi skal gøre det endnu bedre at være fagligt aktiv. Vi skal hele tiden tænke over, hvordan vi skaber værdi for dem, der melder sig ind. Det her er ét værktøj i vores strategi,” siger Allan Boye Thulstrup.

0 Kommentarer

Læs også

Gammel Strand

Nyt navn til DJ er udskudt til 2023

30. NOVEMBER 2020
DJ’s nye kommunikationschef vil øget kendskabet til forbundets tilbud

Ny kommunikationschef vil øge kendskabet til DJ’s tilbud

27. MARTS 2020