Nyt navn til DJ er udskudt til 2023

DJ’s hovedbestyrelse har udskudt beslutning om nyt navn på grund af corona

”Det er brandærgerligt”, lød det blandt andet fra et af medlemmerne i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse, men det ændrer ikke ved, at diskussionen om et nyt navn til DJ kommer til at fortsætte i yderligere to år.

Beslutningen om et nyt navn er så vigtig, at hovedbestyrelsen ikke mener, at den skal træffes på et virtuelt møde, sådan som der er udsigt til, at delegeretmødet i april 2021 vil blive afviklet.

Delegeretmødet vedtog ellers i 2019, at DJ skal arbejde på at finde et navn, der bedre favner de forskellige fagligheder i forbundet end ”Dansk Journalistforbund”.

Det nye navn skal være mere ”selvbeskrivende og inkluderende i forhold til de mange fagligheder”, lyder det i den tekst, som de delegerede vedtog. Hovedbestyrelsen blev pålagt at fremlægge forslag til nyt navn på delegeretmøde 2021.

DJ har nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med et eller flere forslag til nyt navn til forbundet. Den gruppe får nu endnu bedre tid til at gennemføre ”en grundig og medlemsinddragende proces frem mod delegeretmødet april 2023”, som det fremgår af hovedbestyrelsens beslutning.

 

0 Kommentarer

Læs også

Corona kan udsætte nyt navn til DJ

Corona kan udskyde omdiskuteret navneskift

19. NOVEMBER 2020

DJ skal fremlægge nyt navn om to år

30. APRIL 2019