DJ skal fremlægge nyt navn om to år

Dansk Journalistforbund skal fremlægge et eller flere forslag til et nyt navn, der skal favne de mange fagligheder i forbundet. Dermed fortsætter jagten på et nyt navn til Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund, som forbundet har heddet siden grundlæggelsen i 1961, er ikke godt nok længere.

Det konkluderede et klart flertal ved DJ’s delegeretmøde mandag den 29. april i Kolding. Lidt ligesom det gjorde på delegeretmøde i 2017, hvor der blev sat en proces i gang, hvor DJ skulle forsøge at finde et nyt navn. En proces, der efter mange debatter endte med, at Dansk Journalistforbund stadig hedder Dansk Journalistforbund.

Hovedbestyrelsen skal hurtigst muligt påbegynde arbejdet om at finde et nyt navn, der er mere ”selvbeskrivende og inkluderende i forhold til de mange fagligheder”, som der står i forslaget vedtaget på delegeretmøde 2019.

Derudover er målet også, at navneændringen skal tydeliggøre over for Christiansborg, interesseorganisationer, arbejdsgivere og andre organisationer, hvem forbundet organiserer, og hvis interesser man varetager.

At der igen blev sat gang i en proces, hvor DJ skal forsøge at finde et nyt navn, førte særligt til debat fra O-gruppens formand, Maria Becher Trier, på delegeretmøde. Hun foreslog i 2017, at forbundet officielt skulle hedde Dansk Journalistforbund – Medier og Kommunikation. Eftertitlen bruger DJ allerede i dag, men kun til brandingformål.

”Det er utroligt, at det, jeg foreslog allerede dengang, ikke blev sat til afstemning. Jeg tror, det kunne være blevet vedtaget allerede dengang, og jeg synes, vi burde gøre det officielt. Ikke som det endelige navn, men indtil vi rent faktisk kan blive enige om et nyt,” sagde hun.

Nuværende navn er bedst

Beslutningen om at påbegynde arbejdet om navneændring står i kontrast til Journalistens nye rundspørge blandt 1.103 læsere.

Her vandt det nuværende navn den største opbakning med 41 procent.

Flere medlemmer agiterede fra talerstolen også for, at man ikke måtte fjerne navnet Dansk Journalistforbund, fordi branding- og genkendelsesværdien i navnet ifølge dem er uvurderlig.

I Journalistens rundspørge mente 23 procent, at navnet ”Dansk Journalistforbund – medier og kommunikation” var bedre, mens 19 procent stemte på ”Dansk Medieforbund”.

0 Kommentarer