Praktikdebat: ”Ledelsen forsøger bevidst at nedtone problemerne”

De studerende fik opbakning i deres kritik af praktikantaftalen på delegeretmødet. Lars Werge opfordrede til ikke at blæse kritikken ”ud af proportioner”

Tegninger: Rasmus Høyer

”Jeg synes, der alt i alt var tale om en balanceret og fair aftale, hvor både vi og arbejdsgiverne havde givet sig ved forhandlingsbordet.”

Sådan lød det blandt andet fra formand i DJ Lars Werge, da han i sin mundtlige beretning på delegeretmødet i Kolding søndag formiddag kom ind på den praktikantaftale, DJ indgik sidste år.

I aftalen veksles løn for læring og bedre trivsel.

Det skulle senere vise sig at blive et af de punkter i beretningen, der trak den mest livlige debat henover eftermiddagen – fordi de studerende ikke synes, aftalen bliver overholdt af arbejdsgiver.

Lars Werge fremhævede i sin beretning ikke mindst fordelene ved aftalen – herunder, at studerende på DMJX’ kommunikationsuddannelse kan omfattes af aftalen; at der skal være uddannede praktikantvejledere og at der er en barselsbestemmelse.

 

 


Lars Werge på talerstolen.

 

Lars Werge henviste til fagbladet Journalistens artikel, hvor praktikanter fortæller, at de ikke får den læring, de har krav på. Flere er kritiske over, at DJ ikke gør mere for at sikre, at aftalen bliver overholdt.

40 ud af 93 studerende har svaret i en spørgeundersøgelse, at de ikke får de læringsdage, de har krav på. Det er godt 40 procent af dem, der har svaret – men Lars Werge gjorde regnestykket noget anderledes op:

”Det svarer til knap 17 procent af de adspurgte,” sagde Lars Werge, der understregede, at de 17 procent selvfølgelig skal tages alvorligt.

”Men vi skal ikke blæse det ud af proportioner,” sagde han.

Lars Werge opfordrede til, at praktikanterne går til deres praktikantvejleder, hvis aftalen ikke overholdes.

”Henvender de sig til DJ, vil vi typisk pege tilbage, i retning af de lokale kræfter og det lokale samarbejde på arbejdspladsen, for at få løst problemerne lokalt,” sagde Lars Werge.

 

 


Dirigenterne under debatten. Søren Wormslev (t.v.), Didde Elnif og Hans Jørgen Dybro.

 

Flere studerende var på talerstolen for at kritisere aftalen samt efterlyse, at DJ gjorde mere for at sikre, at den bliver overholdt, i stedet for at overlade det til praktikanter og tillidsfolk.

"I hørte ikke efter, da vi sagde, at aftalen var for dyrt købt. Vi håber, I hører efter nu," lød det fra Sara Rud, formand for Danske Mediestuderende.

Lene Rimestad, freelance, Kreds Fyn, gik på talerstolen med en klar opfordring til de mediestuderende:

"Bliv ved med at kæfte op. Bliv ved, bliv ved, bliv ved!" sagde hun og henviste til, at der spares cirka 3.000 kroner om måneden i praktikløn med den nye aftale.

"Det er 36.000 kroner om året. Det ligner en måneds løn for en voksen journalist, og det skal I have læring for. Men I skal se jer selv som en spydspids. I er frontkæmperne for, at vi får aftaler for alle de andre – kommunikationsstuderende, ulønnede praktikanter. Jo mere I kæfter op, desto mere gennemslagskraft får vi," fortsatte Lene Rimestad.

 


Mathias Bay Lynggaard på talerstolen.

 

Mathias Bay Lynggaard, journalist i DR, sagde i debatten, at han godt kunne forstå, at de studerende er frustrerede. Og han gik i rette med Lars Werges måde at udlægge Journalistens undersøgelse på. Ikke mindst antallet af studerende, der i undersøgelsen siger, de ikke har fået læringsdage.

”Det er ikke forkert, når Lars siger, det er 17 procent. Det er fordrejet,” sagde Mathias Bay Lynggaard, der kritiserede, at ”ledelsen forsøger bevidst at nedtone problemerne”.

Mathias Bay Lynggaard understregede, at aftalen alt efter regnemetode betyder en lønnedgang på enten 21,5 procent eller 18,8 procent.

 


Tine Johansen på talerstolen.

 

 

Tine Johansen, næstformand i DJ og leder af DJs forhandlingsgruppe omkring praktikantaftalen, forklarede, at baggrunden for praktikantaftalen blandt andet var, at DJ ønskede en aftale, der kunne tage noget af stressen ud af praktikken.

”Nu står vi så her, hvor der helt åbenlyst er nogen, der ikke får det, der står i aftalen,” sammenfattede hun.

Hun opfordrede som Lars Werge til, at de studerende går til deres tillidsfolk, hvis aftalen ikke overholdes.

”Vi er nødt til at have den viden fra jer, hvis vi skal handle!” sagde hun og tilføjede:

”Vi skal gøre det sammen, venner!”

1 Kommentar

David Wedege
29. APRIL 2019
Praktikantaftalen er først og
Praktikantaftalen er først og fremmest en DJ-politisk konstrueret arbejdsaftale, som afvejer nogle hensyn. Og først sidst og bagest et spørgsmål om forhandling mellem arbejdsmarkedets parter. Det sidste fortier den politiske top i DJ for at foregøgle, at tingene er ude af DJ-toppens kontrol; at det ikke i særlig grad er deres ansvar.

Vel er det så.

Praktikantaftalen adskiller sig ikke bare ved, at de studerende ikke må stemme om den og egentlig kun er til stede i forhandlingslokalet som en gestus. Den adskiller sig også som den eneste aftale, DJ ikke har til evigt mål om at forbedre, for praktikanternes forhold kan blive så gode, at det presser øvrige DJ-hensyn på samme arbejdspladser.

Og det er ikke uden en vis fornuft. Jeg siger ikke, at jeg er imod det. Jeg siger, at man skal lade være med at pakke det ind: Praktikanternes forhold er det, DJ er i stand til at kontrollere mest af alle tænkelige arbejdsforhold.

DJ-toppen kan også til enhver tid kan hive stikket for en ordning, som egentlig er ret lukrativ for arbejdsgivere, som hver dag skal fylde spalter ud.
data_usage
chevron_left
chevron_right