Kritik fra hovedbestyrelsens bagland: ”Vi var nødt til at vise blind loyalitet overfor jer”

Hovedbestyrelsen i DJ indkalder ikke til ekstraordinært delegeretmøde, med mindre underskriftsindsamling når 300 underskrifter inden august. ”Det udstråler arrogance,” lød kritikken mandag aften fra formand for Bloggerne i DJ, Lisbeth Kiel, på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i DJ. Journalisten var med

Det lå næsten i kortene, at mandag aften ville blive lang.

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund samt observatører, konsulenter og Journalisten var indkaldt til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde mandag den 8. juli ovenpå det forløb, der startede med den nu tidligere redaktør på Journalisten, Øjvind Hesselagers, afsked fredag den 28 juli.

Der blev hverken indkaldt til ekstraordinært delegeretmøde eller valgt næstformand. Fokus var på, at medlemmerne af DJ skulle få genopbygget tilliden til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen var næsten fuldtallig, kun Jakob Ponsgård var ikke til stede.

Werge havde mistet den ”oplevede tillid”

En stor del af mandagens møde gik med debat om faktuelle omstændigheder om Øjvind Hesselagers fratræden, pressemeddelelsen om hans afsked og Lars Werges efterfølgende exit som formand i DJ.

Tine Johansen lagde ud med en beretning, hvor hun gennemgik forløbet og understregede, at hb havde sagt så meget, som de overhovedet kunne ansættelsesretligt og juridisk. Herefter opfordrede hun observatørerne til at byde ind: “I repræsenterer baglandet”

Peter Thornvig, formand for DJ:Fotograferne, kom med en klar opbakning til hb.

”Jeg synes, I har gjort det til UG, og der er ikke en finger at sætte på det. Og i den gruppe, jeg kommer fra, der fattede folk ikke, at Lars Werges formulering kunne give anledning til så meget debat. Det blev ikke læst og forstået på samme måde, som andre faggrupper læste det,” sagde han.

Observatør og kasserer i kreds 4, Kurt Simonsen, stod tilbage med ét spørgsmål. “Hvorfor, Lars? Der er mig bekendt ikke nogen i hb, der har udtrykt mistillid til ham.”

Lars Werge havde i sit Facebookopslag om sin aftræden skrevet, at han havde mistet hovedbestyrelsens tillid.

Tine Johansen rystede på hovedet.

”Nej. Der er formel tillid og oplevet tillid. Det har været en oplevet mistillid, for den har ikke været udtalt, og den har ikke været formaliseret.”

Hovedbestyrelsesmedlem Thilde Høybye ville gerne vide, hvor længe Lars Werge stod til at få eftervederlag.

Seks måneder, svarede Tine Johansen, såfremt han står til rådighed for forbundet.

Tilbageholdt information om de lukkede møder

Tina Mellergaard, formand for DJ Kommunikation, følte ikke, at hun som observatør var blevet underrettet nok om hb’s gøren og laden i forløbet.

”Jeg anbefaler, at I i fremtiden orienterer formændene om, at der bliver holdt lukkede møder. Jeg fandt ud af, at formanden gik af på Facebook. Og jeg vil bare sige, at grupper, kredse og specialgrupper ER baglandet. Vi var nødt til at vise blind loyalitet overfor jer, og den form for loyalitet får man ikke særlig mange gange,” sagde hun.

Formand Tine Johansen forstod og anerkendte kritikken.

”Jeg vil godt tage på min kappe, at tempoet ikke har været højt nok, og kunne godt have meldt ud om processen, men jeg oplevede bare, at når jeg gjorde det, så blev folk enormt provokerede af min ikke-kommunikation.”

Voksenskældud og manglende mellemregninger

Lisbeth Kiel, formand for Bloggerne i DJ, manglede mellemregninger i hele forløbet, og hun undrede sig over, hvordan en forkert formulering i en pressemeddelelse kunne vokse sig til en så stor sag.

Også den kritik blev imødekommet af Tine Johansen.

”Du manglede mellemregninger. Det gjorde jeg nok også på et tidspunkt. Hvad skete der fra det, der var en berettiget kritik, og til afgang fra formanden? Det var noget, vi alle manglede.”

Nogle af de manglende mellemregningerne kom dog frem på aftenens møde. En del hb-medlemmer fortalte, hvordan Lars Werge havde ringet til dem fredag aften, altså samme dag som pressemeddelelsen om Øjvind Hesselagers afsked var sendt ud. Mange hb-medlemmer havde her udtrykt kritik af den daværende formand.

”Jeg vil gerne medgive, at jeg gav Lars voksenskældud, og jeg var rasende,” sagde Elisabeth Hamerik Schwarz, som er næstformand i Journalisterne i DJ.

”Men jeg udtrykte aldrig min mistillid, jeg bad ham tage ansvar. Derfor er jeg stadig overrasket og ærgerlig over, at han valgte at gå.”

”Jeg gav også udtryk for overfor Lars, at det var noget møg,” sagde hb-medlem Karen Hedegaard.

”Men jeg kan godt sige jer, at der lød nogle klask, da vores kæber faldt til jorden søndag,” sagde hun.

På mødet blev det flere gange slået fast fuldstændig entydigt: Lars Werge havde ikke mandat til at sende pressemeddelelsen om Øjvind Hesselagers exit ud, og han havde ikke mandat til at begrunde Øjvind Hesselagers fratrædelse med “den kompromisløse journalistiske linje.”

Intet ekstraordinært delegeretmøde til 1 million – endnu

Og så var der spørgsmålet om, hvorvidt der skal holdes et ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund.

Det skabte stor debat på mødet. Baggrunden var, at der 2. juli blev oprettet en underskriftindsamling, som i skrivende stund har 212 underskrivere.

Hvis indsamlingen når op på 300 underskrifter inden 1. august, så indkalder hb til et ekstraordinært delegeretmøde, som kommer til at koste i omegnen af en million kroner for forbundet.

Men hovedbestyrelsen vil ikke indkalde til delegeretmøde på baggrund af de 212 underskrifter – eller kritik fra medlemmer på sociale medier. Det blev vedtaget med 11 stemmer for. Tre undlod at stemme.

Forud for afstemningen talte flere om muligheden for at lægge delegeretmødet sammen med Fagligt Forum 2020, men det vakte frustration hos blandt andet formanden for Bloggerne i DJ, Lisbeth Kiel.

”Det, folk er kommet til mig og har sagt, er, at tingene vokser sig større og større. 2020 er rigtig lang tid for dem, som går og venter på svar. Hvis hb venter på de 300 underskrifter, så signalerer man, at man kun gør det med ryggen mod muren, og det udstråler arrogance ikke at komme medlemmerne i møde.”

Formand for DJ Kommunikation, Tina Mellergaard, var også fortaler for det ekstraordinære delegeretmøde.

”Jeg synes, Tine Johansen skal være formand, og jeg synes, du skal vælges på et ekstraordinært delegeretmøde. De medlemmer, jeg har talt med, er enige. Der er et behov for, at du har et klart mandat i ryggen.”

Hb: Vi er gået til det yderste juridisk

En af baggrundene for underskriftindsamlingen til det ekstraordinære delegeretmøde var, at man ville have en beretning om forholdet omkring Øjvind Hesselagers fratræden.

Hovedbestyrelsen udsendte en udtalelse til journalistforbundets medlemmer den 4. juli, to dage efter, at underskriftindsamlingen blev oprettet.

Det blev flere gange understreget på mandagens møde, at hb ikke kan fortælle mere om forløbet, fordi Øjvind Hesselagers exit er en personalesag.

”Vi er gået til det yderste juridisk, og vi kan ikke sige mere. Men jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi går i gang med at få genskabt tilliden til forbundet,” sagde hb-medlem, Thilde Høybye.

”Jeg synes ikke, vi skal klappe hesten, og så vil jeg gerne sige til dig Lisbeth, at hvis der er nogen, der opfatter os som arrogante, så er det ikke den opfattelse, der er forkert. Så er det vores handlinger, der er forkerte,” sagde hun.

En tillidstur rundt i landet

Hovedbestyrelsesmedlem Freja Wedenborg foreslog en tilføjelse: Hovedbestyrelsen skulle forfatte en udmelding, som senest tirsdag skulle lægges ud på DJs hjemmeside og som begrunder hb’s beslutning om ikke at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde.

Derudover foreslog hun, at formanden og repræsentanter for hb tilbyder at komme ud og møde medlemmeren i kredsene hen over efteråret for at genoprette tilliden til forbundet.

Begge forslag havde stor opbakning, og da det kom til afstemningen, stemte 13 hb medlemmer for tillidsturen. Én undlod at stemme.

Næstformand vælges først til august

Imens Tine Johansen efter Lars Werges exit er blevet formand i overensstemmelse med DJ’s vedtægter, har DJ ingen næstformand. Hvad skal der ske der?

Der blev ikke konstitueret nogen næstformand på mandagens møde, og der blev heller ikke talt om mulige kandidater. I stedet bliver næstformanden valgt på næste ordinære hovedbestyrelsesmøde, som ligger i slutningen af august.

Formand Tine Johansen lagde vægt på, at der ikke er et presserende behov for at vælge en næstformand midt i sommerferien.

Thilde Høybye, medlem af hb, tilføjede, at det også af private grunde var godt at vente med at vælge næstformand, da vedkommende jo kunne ende med at skulle sige sit job op og flytte til København.

Høybye foreslog, at valget af næstformand bliver streamet for at imødekomme medlemmers krav og ret til åbenhed, og det blev vedtaget.

Den åbne del af hovedbestyrelsesmødet varede fire timer fra klokken 17 til klokken cirka 21.

Herefter startede den lukkede del af mødet, hvor personalesagen om Øjvind Hesselager blev diskuteret frem til omkring midnat.

Journalistens udsendte reporter samt observatører fra grupper og kredse forlod inden denne del af mødet rummet.

Savner du overblik over sagen med Øjvind Hesselager og Lars Werge? Vi har her lavet en tidslinje over forløbet – og har forsøgt at svare på, hvad vi ved og stadig ikke ved i sagen.

27 Kommentarer

Jesper Bech Pedersen
11. JULI 2019
@Ramus: Ja, det kunne man da sagtens forestille sig. Også derfor jeg nævner både Werge og Hesselager i mit spørgsmål.

@Maj: Super. Jeg tror dig. Case closed.
Michael Kjærgård
11. JULI 2019
Som i: Der er jo også den mulighed bare at opgive DJ? Ja, det er bestemt også en relevant overvejelse. Selv har jeg været tæt på i årevis. Det her er sidste chance.
Jan Eskildsen
11. JULI 2019
Ja, eller et fælles ønske. Men det bliver jo ikke opklaret.
Underskriftindsamlingen er gået død.
Er der så en fornuftig plan at fortsætte debatten?
Maj Munk
10. JULI 2019
@jesper Beck Pedersen: Ja
Rasmus Skat Andersen
10. JULI 2019
@Jesper Bech Pedersen
Kunne man forestille sig det scenarie, at formuleringen om den kompromisløse linje var et ønske fra Hesselager for at få pyntet på fratrædelsen. Og Lars W. accepterer den uden at tænke konsekvensen ordentlig igennem.

Flere

Læs også

Overblik: Her er, hvad vi ved (og ikke ved) i exit-sagen med Werge og Hesselager 2

Overblik: Her er, hvad vi ved (og ikke ved) i exit-sagen med Hesselager og Werge

09. JULI 2019
Lars Werge stopper som formand for DJ

Hovedbestyrelsen i udmelding: Lars Werge overskred sit mandat

04. JULI 2019
Tine Johansen ny formand i DJ

Q&A: Hvad skal der ske i DJ nu? Vi spurgte Tine Johansen

30. JUNI 2019
Hovedbestyrelsen er tavs om exit-forløb – kun formanden udtaler sig 1

Hovedbestyrelsen er tavs om exit-forløb – kun formanden udtaler sig

01. JULI 2019