Kritik fra hovedbestyrelsens bagland: ”Vi var nødt til at vise blind loyalitet overfor jer”

Hovedbestyrelsen i DJ indkalder ikke til ekstraordinært delegeretmøde, med mindre underskriftsindsamling når 300 underskrifter inden august. ”Det udstråler arrogance,” lød kritikken mandag aften fra formand for Bloggerne i DJ, Lisbeth Kiel, på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i DJ. Journalisten var med

Det lå næsten i kortene, at mandag aften ville blive lang.

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund samt observatører, konsulenter og Journalisten var indkaldt til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde mandag den 8. juli ovenpå det forløb, der startede med den nu tidligere redaktør på Journalisten, Øjvind Hesselagers, afsked fredag den 28 juli.

Der blev hverken indkaldt til ekstraordinært delegeretmøde eller valgt næstformand. Fokus var på, at medlemmerne af DJ skulle få genopbygget tilliden til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen var næsten fuldtallig, kun Jakob Ponsgård var ikke til stede.

Werge havde mistet den ”oplevede tillid”

En stor del af mandagens møde gik med debat om faktuelle omstændigheder om Øjvind Hesselagers fratræden, pressemeddelelsen om hans afsked og Lars Werges efterfølgende exit som formand i DJ.

Tine Johansen lagde ud med en beretning, hvor hun gennemgik forløbet og understregede, at hb havde sagt så meget, som de overhovedet kunne ansættelsesretligt og juridisk. Herefter opfordrede hun observatørerne til at byde ind: “I repræsenterer baglandet”

Peter Thornvig, formand for DJ:Fotograferne, kom med en klar opbakning til hb.

”Jeg synes, I har gjort det til UG, og der er ikke en finger at sætte på det. Og i den gruppe, jeg kommer fra, der fattede folk ikke, at Lars Werges formulering kunne give anledning til så meget debat. Det blev ikke læst og forstået på samme måde, som andre faggrupper læste det,” sagde han.

Observatør og kasserer i kreds 4, Kurt Simonsen, stod tilbage med ét spørgsmål. “Hvorfor, Lars? Der er mig bekendt ikke nogen i hb, der har udtrykt mistillid til ham.”

Lars Werge havde i sit Facebookopslag om sin aftræden skrevet, at han havde mistet hovedbestyrelsens tillid.

Tine Johansen rystede på hovedet.

”Nej. Der er formel tillid og oplevet tillid. Det har været en oplevet mistillid, for den har ikke været udtalt, og den har ikke været formaliseret.”

Hovedbestyrelsesmedlem Thilde Høybye ville gerne vide, hvor længe Lars Werge stod til at få eftervederlag.

Seks måneder, svarede Tine Johansen, såfremt han står til rådighed for forbundet.

Tilbageholdt information om de lukkede møder

Tina Mellergaard, formand for DJ Kommunikation, følte ikke, at hun som observatør var blevet underrettet nok om hb’s gøren og laden i forløbet.

”Jeg anbefaler, at I i fremtiden orienterer formændene om, at der bliver holdt lukkede møder. Jeg fandt ud af, at formanden gik af på Facebook. Og jeg vil bare sige, at grupper, kredse og specialgrupper ER baglandet. Vi var nødt til at vise blind loyalitet overfor jer, og den form for loyalitet får man ikke særlig mange gange,” sagde hun.

Formand Tine Johansen forstod og anerkendte kritikken.

”Jeg vil godt tage på min kappe, at tempoet ikke har været højt nok, og kunne godt have meldt ud om processen, men jeg oplevede bare, at når jeg gjorde det, så blev folk enormt provokerede af min ikke-kommunikation.”

Voksenskældud og manglende mellemregninger

Lisbeth Kiel, formand for Bloggerne i DJ, manglede mellemregninger i hele forløbet, og hun undrede sig over, hvordan en forkert formulering i en pressemeddelelse kunne vokse sig til en så stor sag.

Også den kritik blev imødekommet af Tine Johansen.

”Du manglede mellemregninger. Det gjorde jeg nok også på et tidspunkt. Hvad skete der fra det, der var en berettiget kritik, og til afgang fra formanden? Det var noget, vi alle manglede.”

Nogle af de manglende mellemregningerne kom dog frem på aftenens møde. En del hb-medlemmer fortalte, hvordan Lars Werge havde ringet til dem fredag aften, altså samme dag som pressemeddelelsen om Øjvind Hesselagers afsked var sendt ud. Mange hb-medlemmer havde her udtrykt kritik af den daværende formand.

”Jeg vil gerne medgive, at jeg gav Lars voksenskældud, og jeg var rasende,” sagde Elisabeth Hamerik Schwarz, som er næstformand i Journalisterne i DJ.

”Men jeg udtrykte aldrig min mistillid, jeg bad ham tage ansvar. Derfor er jeg stadig overrasket og ærgerlig over, at han valgte at gå.”

”Jeg gav også udtryk for overfor Lars, at det var noget møg,” sagde hb-medlem Karen Hedegaard.

”Men jeg kan godt sige jer, at der lød nogle klask, da vores kæber faldt til jorden søndag,” sagde hun.

På mødet blev det flere gange slået fast fuldstændig entydigt: Lars Werge havde ikke mandat til at sende pressemeddelelsen om Øjvind Hesselagers exit ud, og han havde ikke mandat til at begrunde Øjvind Hesselagers fratrædelse med “den kompromisløse journalistiske linje.”

Intet ekstraordinært delegeretmøde til 1 million – endnu

Og så var der spørgsmålet om, hvorvidt der skal holdes et ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund.

Det skabte stor debat på mødet. Baggrunden var, at der 2. juli blev oprettet en underskriftindsamling, som i skrivende stund har 212 underskrivere.

Hvis indsamlingen når op på 300 underskrifter inden 1. august, så indkalder hb til et ekstraordinært delegeretmøde, som kommer til at koste i omegnen af en million kroner for forbundet.

Men hovedbestyrelsen vil ikke indkalde til delegeretmøde på baggrund af de 212 underskrifter – eller kritik fra medlemmer på sociale medier. Det blev vedtaget med 11 stemmer for. Tre undlod at stemme.

Forud for afstemningen talte flere om muligheden for at lægge delegeretmødet sammen med Fagligt Forum 2020, men det vakte frustration hos blandt andet formanden for Bloggerne i DJ, Lisbeth Kiel.

”Det, folk er kommet til mig og har sagt, er, at tingene vokser sig større og større. 2020 er rigtig lang tid for dem, som går og venter på svar. Hvis hb venter på de 300 underskrifter, så signalerer man, at man kun gør det med ryggen mod muren, og det udstråler arrogance ikke at komme medlemmerne i møde.”

Formand for DJ Kommunikation, Tina Mellergaard, var også fortaler for det ekstraordinære delegeretmøde.

”Jeg synes, Tine Johansen skal være formand, og jeg synes, du skal vælges på et ekstraordinært delegeretmøde. De medlemmer, jeg har talt med, er enige. Der er et behov for, at du har et klart mandat i ryggen.”

Hb: Vi er gået til det yderste juridisk

En af baggrundene for underskriftindsamlingen til det ekstraordinære delegeretmøde var, at man ville have en beretning om forholdet omkring Øjvind Hesselagers fratræden.

Hovedbestyrelsen udsendte en udtalelse til journalistforbundets medlemmer den 4. juli, to dage efter, at underskriftindsamlingen blev oprettet.

Det blev flere gange understreget på mandagens møde, at hb ikke kan fortælle mere om forløbet, fordi Øjvind Hesselagers exit er en personalesag.

”Vi er gået til det yderste juridisk, og vi kan ikke sige mere. Men jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi går i gang med at få genskabt tilliden til forbundet,” sagde hb-medlem, Thilde Høybye.

”Jeg synes ikke, vi skal klappe hesten, og så vil jeg gerne sige til dig Lisbeth, at hvis der er nogen, der opfatter os som arrogante, så er det ikke den opfattelse, der er forkert. Så er det vores handlinger, der er forkerte,” sagde hun.

En tillidstur rundt i landet

Hovedbestyrelsesmedlem Freja Wedenborg foreslog en tilføjelse: Hovedbestyrelsen skulle forfatte en udmelding, som senest tirsdag skulle lægges ud på DJs hjemmeside og som begrunder hb’s beslutning om ikke at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde.

Derudover foreslog hun, at formanden og repræsentanter for hb tilbyder at komme ud og møde medlemmeren i kredsene hen over efteråret for at genoprette tilliden til forbundet.

Begge forslag havde stor opbakning, og da det kom til afstemningen, stemte 13 hb medlemmer for tillidsturen. Én undlod at stemme.

Næstformand vælges først til august

Imens Tine Johansen efter Lars Werges exit er blevet formand i overensstemmelse med DJ’s vedtægter, har DJ ingen næstformand. Hvad skal der ske der?

Der blev ikke konstitueret nogen næstformand på mandagens møde, og der blev heller ikke talt om mulige kandidater. I stedet bliver næstformanden valgt på næste ordinære hovedbestyrelsesmøde, som ligger i slutningen af august.

Formand Tine Johansen lagde vægt på, at der ikke er et presserende behov for at vælge en næstformand midt i sommerferien.

Thilde Høybye, medlem af hb, tilføjede, at det også af private grunde var godt at vente med at vælge næstformand, da vedkommende jo kunne ende med at skulle sige sit job op og flytte til København.

Høybye foreslog, at valget af næstformand bliver streamet for at imødekomme medlemmers krav og ret til åbenhed, og det blev vedtaget.

Den åbne del af hovedbestyrelsesmødet varede fire timer fra klokken 17 til klokken cirka 21.

Herefter startede den lukkede del af mødet, hvor personalesagen om Øjvind Hesselager blev diskuteret frem til omkring midnat.

Journalistens udsendte reporter samt observatører fra grupper og kredse forlod inden denne del af mødet rummet.

Savner du overblik over sagen med Øjvind Hesselager og Lars Werge? Vi har her lavet en tidslinje over forløbet – og har forsøgt at svare på, hvad vi ved og stadig ikke ved i sagen.

Kommentarer
27
Michael Kjærgård
09.07.19 14:15
Oversat: HB skal ikke nyde noget af at vælge næstformand så længe det risikerer at udløse flere underskrifter for et ekstraordinært delegeretmøde.
Fremhævet af Journalisten
Freja Wedenborg
09.07.19 16:20
Hej :) Bare lige til orientering, så brugte vi den lukkede del af mødet på at gøre status på baggrund af personalesagen, og for at observatørerne kunne komme hjem før midnat, formulerede vi også den udmelding, vi besluttede på den åbne del af mødet, her. Den er her: https://journalistforbundet.dk/nyhed/status-fra-hovedbestyrelsen-i-dansk-journalistforbund

Go’ sommer.

Bh Freja, HB-medlem
Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
09.07.19 18:37
Tina Mellergaard har fuldstændig ret, at der også skal orienteres, når HB holder lukkede møder. Vi behøver ikke at vide andet, end at dagsorden handler om Personalesag eller Økonomi. Hvis man mener noget med mere åbenhed og demokrati, som afskaffer man fra dags dato begrebet “hemmelig møder”. Hvad siger du, Tine Johansen?
Fremhævet af Journalisten
Karen Hedegaard
09.07.19 19:00
Kære Michael.
Hvis vi konstituerede en ny næstformand nu, så ville vedkommende skulle gå i gang med at sige sit arbejde op eller lukke sin freelance-butik, evt. flytte fra provinsen til København. Hvis så der bliver samlet 300 underskrifter for et ekstraordinært delegeretmøde, så kan denne næstformand risikere at blive underkendt af delegeretmødet - og dermed stå uden job og bolig.
Det er ikke rimeligt.
Eftersom formands- og næstformandskalenderen er rimeligt tom her i sommerperioden, så er det ikke den store ulykke at vente med at vælge en ny næstformand til august. Og som nævnt i artiklen, så planlægger vi live-streaming af hovedbestyrelsesmødet med valg af næstformand.
Bedste hilsner,
Karen Hedegaard
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
09.07.19 20:17
Det er jo ikke sådan at udpegning af en næstformand afværger muligheden for et krav om ekstraordinært delegeretmøde. Valgte personer står altid i risiko for at blive væltet, det er et grundvilkår.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
10.07.19 08:48
Den sag er en lose-lose situation, som aldrig kommer til at lande godt, så længe årsagen til fyringen af Øjvind Hesselager er ubelyst.

Og da årsagen er juridiske årsager er mørkelagt, står det enhver frit for at drage én af to konklusioner:

1. Øjvind har gjort sig skyldig i et eller andet, der udløser en øjeblikkelig fyring. Knaldet praktikenten, taget af kassen, osv osv, find selv på flere rygter (nej, lad selvfølgelig være med det. Men det er jo uomgængeligt, at rygtedannelser opstår, når sandheden ikke kan komme frem).

2. Lars Werge kom til at sige sandheden - Øjvind rent faktisk blev fyret, fordi han var for nøwte.

Indtil andet måtte komme frem, står nummer 2 som den mest sandsynlige forklaring, og det hjælper ærlig talt ikke ret meget med et politikersvar om, at Lars Werge ikke havde fået "mandat til at begrunde Øjvind Hesselagers fratrædelse med den kompromisløse journalistiske linje."

Det er muligt, jeg overfortolker, men hvis den fyringsbegrundelse er frit opfundet af Lars Werge, hvorfor er der så ikke nogen, der klart og tydeligt siger: Det har absolut INTET med den journalistiske linje at gøre, årsagen til fyringen er en HELT anden?
Fremhævet af Journalisten
Ulrik Baltzer
10.07.19 09:43
Jesper, du vil rimeligvis vide, hvorfor der ikke er nogen, der klart og tydeligt siger: Det har absolut INTET med den journalistiske linje at gøre, årsagen til fyringen er en HELT anden?

Svaret er, at det er en personalesag.

Personalesag, personalesag,
vi får aldrig at vide,
hva' der ligger bag!

Har du ikke fulgt med?
Fremhævet af Journalisten
Jakob J. Hansen
10.07.19 09:45
Helt enig med Jesper Bech - og det er grunden til, at jeg ikke har tillid til den siddende HB:
1. HB giver mandat til at ØH skal tilbydes fratrædelse (eller direkte fyres?), men vil ikke fortælle hvorfor.
2. Werge vælger at fyre ØH og giver en uheldig begrundelse efterfølgende. Alligevel udtrykker siddende HB ikke mistillid til Werge, men skælder blot ud og ærger sig nu over, at han trak sig. Det er altså selvom han overtrådte sit mandat og/eller gav uklar begrundelse for afskedigelsen.
De to punkter gør, at der må indkaldes til delegeretmøde. Så kan medlemmerne måske få svar, men først og fremmest kan de bestemme, om de ønsker en HB, der tilsyneladende bakker op om at ØH skulle fyres og at Werge burde være blevet. Eller foretrækker en HB, der ikke er sovset ind i sagen.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
10.07.19 10:18
@Ulrik Baltzer: Jo, jeg har skam fulgt med, og jeg er med på, at HB af juridiske årsager ikke vil/må udtale sig om de nærmere omstændigheder mht. fyringen.

Derfor må vi jo selv forsøge at lægge to og to sammen, og jeg kan ikke komme frem til andre mulige forklaringer på fyringen end de to ovenover nævnte.

Hele sagen eksploderer jo fordi, Lars Werge "kommer til" at angive den kritiske journalistiske linje som forklaring på fyringen. Havde han bare skrevet et eller andet i retning af, at HB og Øjvind så forskelligt på den fremtidige retning for fagbladet, så havde det ikke resulteret i dette ramaskrig.

Men nu skrev han altså netop det første. Det er den eneste forklaring, vi har fået, og når HB så efterfølgende ikke 100 procent klart markerer, at det på ingen måde er dette, der ligger til grund for fyringen, ja så må man jo læse mellem linjerne.

Hvis det med den journalistiske linje slet ikke har været debatteret, så ville det mest logiske da være, at HB sammen gik ud og fastslog, at det var det pure opspind fra Lars Werges side.

Men i stedet får vi de her vage "ikke fået mandat til" formuleringer, der stinker langt væk af bortforklaringer.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
10.07.19 10:20
PS: Og der skulle vel ikke være noget juridisk til hinder for - i denne højspændte situation - at afkræfte, at fyringen bunder i dette...
Fremhævet af Journalisten
Maj Munk
10.07.19 12:04
Kan jeg skrive sådan her: Øjvind Hesselager blev ikke fyret. Der blev lavet en fratrædelsesaftale.
Lars havde fået mandat til at forhandle en sådan aftale på plads. Mandatet havde INTET at gøre med den journalistiske linje.
Jeg synes simpelthen ikke, vi kan sige det mere klart - og jeg ville sådan ønske, at spekulationerne om, hvad det så skyldes ville forstumme.
Det er en personalesag - og bag enhver personalesag gemmer der sig et ægte menneske, som fortjener at bliver taget hensyn til.
Fremhævet af Journalisten
Karen Hedegaard
10.07.19 12:55
Kære alle
Nedenstående afsnit, som er taget fra Hovedbestyrelsens udtalelse fra 4. juli, viser, at fratrædelsen IKKE bunder i Journalistens journalistiske linie: Hele udtalelsen kan læses her:
https://journalistforbundet.dk/nyhed/udtalelse-fra-hovedbestyrelsen-i-dansk-journalistforbund

"Der blev fremlagt en række forhold, som til sammen betød, at daværende formand Lars Werge fik et mandat til at indlede forhandlinger om en fratrædelsesaftale med daværende chefredaktør på Journalisten, Øjvind Hesselager. På mødet indskærpede hovedbestyrelsen, at mandatet ikke handlede om Journalistens redaktionelle linje."
...
"Vi vil gerne endnu engang slå fast, at der er fuld og utvetydig opbakning i hovedbestyrelsen til, at den ansvarshavende redaktør på fagbladet Journalisten selvfølgelig fortsat skal have frihedsbrev."
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
10.07.19 13:56
Tak for den klare udmelding til Kaj og Karen.

Ikke for at være pedantisk, men den konstante brug af ordet "mandat" forvirrer mig altså til stadighed. For mig indikerer det, at det var det, I blev enige om at gå videre med "officielt".

Skal jeres udmelding forstås sådan, at den kritiske, journalistiske linje på intet tidspunkt blev diskuteret på mødet 27. juni eller sidenhen, og at hele den begrundelse er det pure opspind fra Lars Werges og/eller Øjvind Hesselagers side?

Hvis I kan svare ja til dette, så er der efter min vurdering ikke mere at snakke om.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
10.07.19 15:05
Undskyld Maj, jeg kom til at kalde dig Kaj. Freudiansk fortalelse pga. dit efternavn :-)
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
10.07.19 15:05
Kære alle

At HB udtaler sig sådan - med hjælp fra en advokat - og tilsyneladende indskærpede over for Lars Werge, "at mandatet ikke handlede om Journalistens redaktionelle linje", udelukker ikke, at ikke bare Lars Werge, men også HB eller dele af HB uden for mandatet fyrede chefredaktøren på grund af hans "journalistisk kompromisløse linje".

Det udelukker heller ikke, at netop den "journalistisk kompromisløse linje" var en del af den "række forhold", der blev fremlagt af - må man formode - Lars Werge - og "som til sammen betød, at daværende formand Lars Werge fik et mandat til at indlede forhandlinger om en fratrædelsesaftale med daværende chefredaktør".

Det udelukker heller ikke, at HB eller dele af HB kan være blevet forledt til at give mandatet.

Så længe de her forhold ikke kan udelukkes, vil HB og dermed DJ formentlig have problemer med troværdigheden og tilliden.

Bedste hilsner
Fremhævet af Journalisten
Elisabeth Hamerik Schwarz
10.07.19 15:06
Til dit spørgsmål, Jesper, så står der følgende i vores udtalelse (Journalistens artikel https://journalisten.dk/hovedbestyrelsen-i-udmelding-lars-werge-overskred-sit-mandat/):
Hovedbestyrelsen forklarer følgende om, hvilket mandat Lars Werge havde fået til at forhandle en frivillig fratrædelse med Øjvind Hesselager.
”Der blev fremlagt en række forhold, som til sammen betød, at daværende formand Lars Werge fik et mandat til at indlede forhandlinger om en fratrædelsesaftale med daværende chefredaktør på Journalisten, Øjvind Hesselager. På mødet indskærpede hovedbestyrelsen, at mandatet ikke handlede om Journalistens redaktionelle linje,” skriver hovedbestyrelsen.
”Baggrunden for ønsket om en fratrædelsesaftale kan vi ikke komme nærmere ind på, da det er omfattet af fortrolighed, et fortrolighedskrav, vi selv stiller til arbejdsgivere, og som vi selvfølgelig selv skal overholde.”

Så det er et ja, medmindre at du tolker det, at vi sagde, at det bestemt ikke var en årsag, der måtte bruges, som et nej. Men det er i så fald en forkert tolkning.

Og så vil jeg bede jer om at tænke lidt over, hvordan I graver i Øjvind Hesselagers aftrædelse. Bare fordi I ikke vil acceptere, at vi (eller nogen arbejdsgivere) ikke vil fortælle om årsagen, er det sgutte fair overfor ham at spekulere, som I gør. Der er også en mand her, der fortjener at kunne komme godt videre.

Bedste hilsener,
Elisabeth Hamerik Schwarz, HB-medlem og næstformand i Journalisterne i DJ
Fremhævet af Journalisten
Maj Munk
10.07.19 15:08
Maj ikke Kaj ... same same but very different! ?

Det skal forståes sådan, at årsagen til at Øjvind Hesselager ikke længere er ansat på Journalisten ikke har noget at gøre med den journalistiske linje.
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
10.07.19 16:39
På et tidligere tidspunkt i mit liv da jeg var arbejdergiver, havde jeg en overgang en bestyrelsesformand der godt kunne lide at kokettere med at 'det er utrolig så megen skade man kan gøre for en million (som i: skade på konkurrerende virksomheder). Jeg ser at det menes at et ekstraordinært delegeretmøde vil koste omkring en million. HB er i gang med en variant af foranstående, nemlig at påvise hvor megen skade man kan påføre sig selv ved at (forsøge at) spare en million.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
10.07.19 17:00
Tak for svar til Maj og Elisabeth. Jeg kan jo ikke helt undgå at benærke, at jeres ellers ret klare svar behændigt styrer uden om det, jeg egentlig spurgte om ?
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
10.07.19 17:11
Nå ja, og mht at tage hensyn til mennesket Øjvind - jeg tror, I misforstår, hvad folk er oprørte over. Jeg er da bedøvende ligeglad med, hvad han i givet fald har gjort for at bringe sig selv i fedtefadet og respekterer fuldt ud, at dette er fortroligt. Jeg vil bare have en utvetydig garanti for, at den kritiske linje på Journalisten IKKE har bidraget til beslutningen om at fyre ham.
Fremhævet af Journalisten
Maj Munk
10.07.19 19:09
1: Øjvind blev ikke fyret.
2: Hvad mener du med garanti? Jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor det ikke er nok, at vi har skrevet det i udtalelsen - og at vi er flere, der skriver det her.
Der findes hverken lyd- eller videooptagelser af mødet - og hvis det gjorde, så kunne vi ikke vise dem frem, da der er tale om en personalesag.
Jeg gentager lige mig selv:
Den journalistiske linje på Journalisten var ikke en del af HBs beslutning om at indlede forhandlinger om en fratrædelsesaftale med Øjvind Hesselager.

/Maj
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
10.07.19 20:18
Med garanti mener jeg bare en mundtlig garanti. Det er trods alt ikke nødvendigt med videobevis :-)

Og når udtalelsen ikke er "nok" for folk, så er det fordi, det er svært at forlige sig med disse politikersvar: "...ikke en del af beslutningen om at indlede forhandler om en fratrædelsesaftale".

Det hele stinker langt væk af, at den journalistiske linje rent faktisk har været til debat.

Og jeg har vanskeligt ved at forestille mig, at Lars Werge bare har grebet den formulering ud af den tynde luft. Jeg ser heller ingen i HB, der anklager ham for at være lystløgner? Kun disse "det havde han ikke mandat til" formuleringer.

Gentager gerne mit tidligere spørgsmål: Var formuleringen om den kompromisløse linje det pure opspind fra Lars Werge og/eller Øjvind Hesselager?

Jeg kan sådan set godt forstå og sympatisere med jer i HB, for I har ikke selv gravet dette hul. Men I sidder i det, ikke desto mindre.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus Skat Andersen
10.07.19 21:15
@Jesper Bech Pedersen
Kunne man forestille sig det scenarie, at formuleringen om den kompromisløse linje var et ønske fra Hesselager for at få pyntet på fratrædelsen. Og Lars W. accepterer den uden at tænke konsekvensen ordentlig igennem.
Fremhævet af Journalisten
Maj Munk
10.07.19 22:14
@jesper Beck Pedersen: Ja
Fremhævet af Journalisten
Jan Eskildsen
11.07.19 01:20
Ja, eller et fælles ønske. Men det bliver jo ikke opklaret.
Underskriftindsamlingen er gået død.
Er der så en fornuftig plan at fortsætte debatten?
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
11.07.19 08:00
Som i: Der er jo også den mulighed bare at opgive DJ? Ja, det er bestemt også en relevant overvejelse. Selv har jeg været tæt på i årevis. Det her er sidste chance.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
11.07.19 08:06
@Ramus: Ja, det kunne man da sagtens forestille sig. Også derfor jeg nævner både Werge og Hesselager i mit spørgsmål.

@Maj: Super. Jeg tror dig. Case closed.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right