Over 300 underskrifter til anmodning om ekstraordinært delegeretmøde

Over 300 mennesker har skrevet under på, at DJ skal indkalde til ekstraordinært delegeretmøde. Formålet er at få svar på, hvorfor Øjvind Hesselager fik frivillig fratrædelse som redaktør for Journalisten. ”Jeg kommer ikke til at udtale mig i en personalesag, så der skal vi lige have afstemt nogle forventninger,” siger DJ-formand Tine Johansen

Der er i skrivende stund sat 323 underskrifter på en underskriftindsamling for at få afholdt et ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund (DJ). Underskriftindsamlingen havde til formål at indsamle over 300 underskrifter fra medlemmer af forbundet. Det er nemlig, hvad der skal til, for at hovedbestyrelsen i DJ, ifølge forbundets vedtægter, skal tage stilling til forslag fra medlemmerne og i dette tilfælde beslutte, om der skal indkaldes til et ekstraordinært delegeretmøde. Noget, vi tidligere har skrevet om på Journalisten.

Formålet med et delegeretmøde er at få svar på de spørgsmål, der har rejst sig blandt nogle medlemmer af DJ, efter at Øjvind Hesselager fratrådte som redaktør på Journalisten, står der på hjemmesiden for indsamlingen.

DJ begynder at verificere navne i dag 

Lotte Bilberg, ansv. redaktør på Aarhus Universitets avis, Omnibus, står bag underskriftsindsamlingen, som hun sendte i går eftermiddag til formand i DJ Tine Johansen.

Tine Johansen bekræfter at have modtaget en liste med 332 navne, og DJ vil i dag gå i gang med at verificere, at alle underskrivere er medlem af fagforeningen. Hun fortæller desuden, at sagen vil blive drøftet i forretningsudvalget senere på ugen og senere i HB. Her vil formanden indstille til, at der bliver holdt et ekstraordinært delegeretmøde.

”Vi tager selvfølgelig vores medlemsdemokrati så alvorligt, at hvis der kommer en skriftlig begæring, så behandler vi den, og så er det min indstilling, at vi skal have et ekstraordinært delegeretmøde. Men jeg kommer ikke til at udtale mig i en personalesag, så der skal vi lige have afstemt nogle forventninger,” siger hun.

Vil stadig have uddybende forklaring

På hjemmesiden for underskriftindsamlingen kan man læse, at baggrunden for anmodningen om et ekstraordinært delegeretmøde er den pressemeddelelse, der blev udsendt af Dansk Journalistforbund med titlen ’Chefredaktør på fagbladet Journalisten, Øjvind Hesselager, stopper efter godt otte år på posten.’

”Særligt forventes følgende passage om den ansvarshavendes varetagelse af sit hverv uddybet: ’ (…) Men hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Journalisten for at skabe en anden og ny relation’,” står der i underskriftindsamlingen.

Den formulering står stadig ved magt, siger Lotte Bilberg. Hun understreger dog, at der er sket meget i forbundet, siden hun oprettede indsamlingen, Lars Werge trak sig og direktør Elisabeth Geday er blevet opsagt. Derudover kan hun læse i underskrivernes begrundelser, at mange har forskellige grunde til, at de gerne vil have et ekstraordinært delegeretmøde. Også Tine Johansen er i tvivl om, hvad forventningerne til et ekstraordinært delegeretmøde er.

En ting er dog sikkert: De, der ønsker en forklaring på, hvorfor Øjvind Hesselager blev tilbudt en frivillig fratrædelse som redaktør, får det ikke på et eventuelt ekstraordinært delegeretmøde.

”Jeg kommer ikke til at udtale mig om en personalesag på et ekstraordinært delegeretmøde,” siger formand Tine Johansen.

”Vi forventer af andre arbejdsgivere, at de behandler personalesager med fortrolighed og ordentlighed, og derfor skal vi selvfølgelig opføre os lige så ordentligt og fortroligt, som alle andre skal,” siger hun.

Til trods for den udmelding holder Lotte Bilberg fast i, at hun ønsker et ekstraordinært delegeretmøde.

Giver det mening at sætte et delegeretmøde i gang for at få svar på nogle spørgsmål, som man i forvejen har fået at vide, at man ikke får svar på?

”Det, jeg og de andre underskrivere har skrevet under på, det er at få en ordentlig forklaring på, hvad der er foregået. Formålet er at genvinde tilliden til det forbund, som mange af os har været medlemmer af i mange år. Jeg synes ikke, de forklaringer, vi har fået indtil videre, har været gode nok,” siger Lotte Bilberg.

Tine Johansen understreger, at de 323 medlemmer udgør omkring 1,6 procent af DJ’s samlede medlemsskare, og at hun også er formand for dem, der ikke har skrevet under.

”De har en helt berettiget forventning om, at jeg og organisationen ikke bruger flere ressourcer på interne kampe, men fokuserer fuldt ud på det, vi er valgt til: At løfte vilkårene for vores medlemmer og for presse- og ytringsfriheden,” skriver hun i en mail.

 

 

 

12 Kommentarer

Jan Dyberg
1. OKTOBER 2019
Spild af penge at afholde ekstraordinært delegeretmøde, der alligevel ikke kan give svar på de angivne spørgsmål.
Interessant om de 323 personer bag underskrifterne deltager i mødet.....
Michael Kjærgård
27. SEPTEMBER 2019
Wrong, Szlavik. Alle DJ-medlemmer har mulighed for at deltage med taleret (§25 stk. 14 og 15.). Det kan vel heller ikke helt udelukkes at nogle af de delegerede fra foråret kunne finde på at stemme anderledes end sidst, efter at de nu har haft lejlighed til at konstatere HB's udviste evner for ledelse.
Thomas Szlavik
26. SEPTEMBER 2019
323 underskrifter kan vist ikke kaldes for et massivt krav, medmindre de alle er valgte delegerede. Det vil jo kun være dem, der var valgt som delegerede ved forårets møde, der har mulighed for at deltage i et ekstraordinært møde. (Delegerede vælges for hele perioden frem til næste ordinære møde, medmindre jeg har overset en vedtægtsændring). Det kan være en fordel for Tine og Jakob at få deres mandater godkendt. Men for Tine er det så en ekstra gang. Hun er blev valgt som næstformand og mulig person til at overtage vagten efter Lars Werge, hvis han pludselig skred, ligesom det var tilfældet, da de var formandspar på Ekstra Bladet. Så Fl. Reinvardt har ikke ret i, at hun ikke har mandatet fra et delegeretmødet. Og da det væsentlige punkt om personalesager ikke vil blive oplyst på et delegeretmøde, er det penge ud af vinduet. I værste fald splittelse af vores forbund.
Mogens Møller Olesen
26. SEPTEMBER 2019
Jeg er også blandt underskriverne. Jeg finder det mærkeligt, at formanden ikke forstår, hvordan medlemmer oplever det kaos som hun og HB har ladet udvikle sig de seneste måneder. Fyringer, fratrædelser, opsigelser, formands-farvel m m. Og det er besynderligt, at ledelsen af en organisation som vores opererer med tavshedsklausuler og tavshed omkring personalesager, for det vel næppe drejer sig pædofili, underslæb, dobbeltmord m v. , det drejer sig om. Og ønsker begge parter det, kan tavshedklausuler på altid fraviges. Jo, der er masser af grunde til, at HB stiller op på et nyt delegeretmøde og klart fortæller, hvad det nævnte kaos skyldes og dækker over.
Dert kan desuden undre mig, om Journalisten også er pålagt begrænsninger i denne sag. Havde det f x drejet sig om en virksomhed med offentlig bevågenhed, er jeg sikker på, at gode journalister hen ad vejen ville være i stand til at afdække, hvad der skete bag de lukkede døre. Og man må formode, at Journalistens medarbejder kunne få adgang til gode - omend anonyme - kilder. Men det har vi ikke set meget til. Håber at det mere skyldes manglende journalistisk indsats end at det såkaldte frihedsbrev har fået stærkt afsvedne kanter. Og det er ubehageligt, hvis selvcensur kommer ind i billedet, men det er vel ikke uforståeligt, hvis en fyreseddel lurer i horisonten, når/hvis man går for tæt på HB og dens virke.
Jesper Bech Pedersen
25. SEPTEMBER 2019
Afhold det bare, men lad nu for guds skyld være med at kaste en masse kroner efter det, for det er jo ikke nogen fest, underskriverne har bedt om. Nogle kander postevand og så en svesken på disken må være tilstrækkeligt.

Flere

Læs også

<span class=Storhed og fald: Historien om Lars Werge og Øjvind Hesselagers exit">

Storhed og fald: Historien om Lars Werge og Øjvind Hesselagers exit

02. SEPTEMBER 2019
Øjvind Hesselager stopper som ansvarshavende redaktør på Journalisten

Øjvind Hesselager stopper som ansvarshavende redaktør på Journalisten

28. JUNI 2019
Lars Werge stopper som formand for DJ

Lars Werge trækker sig som DJ-formand

30. JUNI 2019
Tine Johansen ny formand i DJ

Q&A: Hvad skal der ske i DJ nu? Vi spurgte Tine Johansen

30. JUNI 2019
Lars Werge stopper som formand for DJ

Hovedbestyrelsen i udmelding: Lars Werge overskred sit mandat

04. JULI 2019
Hovedbestyrelsen er tavs om exit-forløb – kun formanden udtaler sig

Kritik fra hovedbestyrelsens bagland: ”Vi var nødt til at vise blind loyalitet overfor jer”

09. JULI 2019