Over 300 underskrifter til anmodning om ekstraordinært delegeretmøde

Over 300 mennesker har skrevet under på, at DJ skal indkalde til ekstraordinært delegeretmøde. Formålet er at få svar på, hvorfor Øjvind Hesselager fik frivillig fratrædelse som redaktør for Journalisten. ”Jeg kommer ikke til at udtale mig i en personalesag, så der skal vi lige have afstemt nogle forventninger,” siger DJ-formand Tine Johansen

Der er i skrivende stund sat 323 underskrifter på en underskriftindsamling for at få afholdt et ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund (DJ). Underskriftindsamlingen havde til formål at indsamle over 300 underskrifter fra medlemmer af forbundet. Det er nemlig, hvad der skal til, for at hovedbestyrelsen i DJ, ifølge forbundets vedtægter, skal tage stilling til forslag fra medlemmerne og i dette tilfælde beslutte, om der skal indkaldes til et ekstraordinært delegeretmøde. Noget, vi tidligere har skrevet om på Journalisten.

Formålet med et delegeretmøde er at få svar på de spørgsmål, der har rejst sig blandt nogle medlemmer af DJ, efter at Øjvind Hesselager fratrådte som redaktør på Journalisten, står der på hjemmesiden for indsamlingen.

DJ begynder at verificere navne i dag 

Lotte Bilberg, ansv. redaktør på Aarhus Universitets avis, Omnibus, står bag underskriftsindsamlingen, som hun sendte i går eftermiddag til formand i DJ Tine Johansen.

Tine Johansen bekræfter at have modtaget en liste med 332 navne, og DJ vil i dag gå i gang med at verificere, at alle underskrivere er medlem af fagforeningen. Hun fortæller desuden, at sagen vil blive drøftet i forretningsudvalget senere på ugen og senere i HB. Her vil formanden indstille til, at der bliver holdt et ekstraordinært delegeretmøde.

”Vi tager selvfølgelig vores medlemsdemokrati så alvorligt, at hvis der kommer en skriftlig begæring, så behandler vi den, og så er det min indstilling, at vi skal have et ekstraordinært delegeretmøde. Men jeg kommer ikke til at udtale mig i en personalesag, så der skal vi lige have afstemt nogle forventninger,” siger hun.

Vil stadig have uddybende forklaring

På hjemmesiden for underskriftindsamlingen kan man læse, at baggrunden for anmodningen om et ekstraordinært delegeretmøde er den pressemeddelelse, der blev udsendt af Dansk Journalistforbund med titlen ’Chefredaktør på fagbladet Journalisten, Øjvind Hesselager, stopper efter godt otte år på posten.’

”Særligt forventes følgende passage om den ansvarshavendes varetagelse af sit hverv uddybet: ’ (…) Men hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Journalisten for at skabe en anden og ny relation’,” står der i underskriftindsamlingen.

Den formulering står stadig ved magt, siger Lotte Bilberg. Hun understreger dog, at der er sket meget i forbundet, siden hun oprettede indsamlingen, Lars Werge trak sig og direktør Elisabeth Geday er blevet opsagt. Derudover kan hun læse i underskrivernes begrundelser, at mange har forskellige grunde til, at de gerne vil have et ekstraordinært delegeretmøde. Også Tine Johansen er i tvivl om, hvad forventningerne til et ekstraordinært delegeretmøde er.

En ting er dog sikkert: De, der ønsker en forklaring på, hvorfor Øjvind Hesselager blev tilbudt en frivillig fratrædelse som redaktør, får det ikke på et eventuelt ekstraordinært delegeretmøde.

”Jeg kommer ikke til at udtale mig om en personalesag på et ekstraordinært delegeretmøde,” siger formand Tine Johansen.

”Vi forventer af andre arbejdsgivere, at de behandler personalesager med fortrolighed og ordentlighed, og derfor skal vi selvfølgelig opføre os lige så ordentligt og fortroligt, som alle andre skal,” siger hun.

Til trods for den udmelding holder Lotte Bilberg fast i, at hun ønsker et ekstraordinært delegeretmøde.

Giver det mening at sætte et delegeretmøde i gang for at få svar på nogle spørgsmål, som man i forvejen har fået at vide, at man ikke får svar på?

”Det, jeg og de andre underskrivere har skrevet under på, det er at få en ordentlig forklaring på, hvad der er foregået. Formålet er at genvinde tilliden til det forbund, som mange af os har været medlemmer af i mange år. Jeg synes ikke, de forklaringer, vi har fået indtil videre, har været gode nok,” siger Lotte Bilberg.

Tine Johansen understreger, at de 323 medlemmer udgør omkring 1,6 procent af DJ’s samlede medlemsskare, og at hun også er formand for dem, der ikke har skrevet under.

”De har en helt berettiget forventning om, at jeg og organisationen ikke bruger flere ressourcer på interne kampe, men fokuserer fuldt ud på det, vi er valgt til: At løfte vilkårene for vores medlemmer og for presse- og ytringsfriheden,” skriver hun i en mail.

 

 

 

Kommentarer
12
Jacob Hansen
24.09.19 11:13
Det, man i denne sag kan høre på vandrørene fra den ene side, er, at årsagen til fyringen er det tyndslidte forhold mellem redaktør og forbund. Den anden side siger offentligt, at det ikke handler om den kompromisløse journalistik. Begge dele kan sagtens passe på samme tid, men det gør ikke noget godt for hovedbestyrelsens efterfølgende udmeldinger, hvis det er tilfældet, for opstår det tyndslidte forhold ikke netop som følge af, den måde som redaktøren har udført sit arbejde?
Fremhævet af Journalisten
Erik Svarre
24.09.19 13:54
"Jeg har brug for at se HB i øjnene og få hver enkelts tilsagn om mere åbenhed og demokrati i min fagforening."
Sådan skrev en af de 323 medlemmer af Dansk Journalistforbund i en underskriftindsamling, som nu er fremsendt til ledelsen af forbundet med det formål, at der afholdes et ekstraordinært delegeretmøde. Målet med underskriftsindsamlingen er 300 underskrifter, som i følge forbundets love kræves for, at der kan holdes et ekstraordinært delegeretmøde.
Udsagnet var blot en af mange meget spontane og følelsesladede kommentarer som supplerer underskrifterne på skriverunder.nets hjemmeside, hvor underskriftsindsamlingen er foregået over nu snart tre måneder.
Det var imidlertid et meget repræsentativt udsagn og ramte hovedet på sømmet for de 323 forbundsmedlemmers frustration og vrede over hændelsesforløbet omkring ansvh. redaktør Øjvind Hesselagers fyring/aftrædelse og efterfølgende formand Lars Werges forsat af uransagelige grunde fratræden.
Nu tyder meget på, at underskriverens ønske om at se forbundets ledelse i øjnene ved et ekstraordinært delegeretmøde går i opfyldelse, da forkvinde, Tine Johansen, til Journalisten siger:
"Vi tager selvfølgelig vores medlemsdemokrati så alvorligt, at hvis der kommer en skriftlig begæring, så behandler vi den, og så er det min indstilling, at vi skal have et ekstraordinært delegeretmøde."
Tak for det. Det var da altid noget. Og så fik vi da også lige en forsikring om, at vi har en forkvinde, der - i hvert tilfælde, når hun selv skal sige det - tager medlemsdemokratiet alvorligt.
MEN, MEN....For der er også et par store men'er ved, om forbundets delegerede kommer til at se forbundsledelsen i øjnene ved et ekstraordinært delegeretmøde. Hun siger nemlig videre til Journalisten.
"Men jeg kommer ikke til at udtale mig i en personalesag, så der skal vi lige have afstemt nogle forventninger."
Der er imidlertid også et andet men, som - når jeg skal sige det - udtrykker en bekymrende mangel på respekt for forbundslovene og medlemsdemokratiet. Det er, at de 323 medlemmer i følge Tine Johansen udgør omkring 1,6 procent af DJ’s samlede medlemsskare, og at hun også er formand for dem, der ikke har skrevet under.
"De har en helt berettiget forventning om, at jeg og organisationen ikke bruger flere ressourcer på interne kampe, men fokuserer fuldt ud på det, vi er valgt til: At løfte vilkårene for vores medlemmer og for presse- og ytringsfriheden,” skriver hun i en mail til Journalisten.
Fremhævet af Journalisten
David Wedege
24.09.19 15:26
Det har allerede været et dyrt 2019 for DJ, og selv om jeg deler megen harme og utilfredshed, har jeg savnet og savner stadig at vide, hvad et ekstraordinært delegeretmøde rent praktisk kan udrette. Nogle har råbt på ny politisk ledelse, men hvor og hvem er oppositionen?
Fremhævet af Journalisten
Flemming Reinvard
24.09.19 17:11
DJ har nu en formand og en næstformand, der ikke er valgt til dette af medlemmerne/delegeretmøde, men er blevet konstitueret til det.

Jeg tror og håber, at vi har det rigtige formandsskab, men jeg tror også, at det vil være afgørende for deres mulighed for at få ryddet op efter talrige fejlbeslutninger og genskabe medlemmernes tillid og DJs tidligere brand, at de får deres mandat bekræftet af delegeretmøde.

Selv om de nysgerrige - af gode grunde - ikke får opfyldt deres ønske om at kunne kigge ned i personalesagen og få at vide, hvilken forklaring Lars Werge gav HB for at få mandatet til en fratrædelsesaftale med redaktøren, så er der god grund til at holde mødet alligevel.

Der skal evalueres, luftes ud og kigges fremad til en ny start, så der kan komme ro på i forbundshuset til, at Tine og Jakob sammen med medarbejderne kan afklare ledelsesforholdene i huset, før man evt. kaster sig ud i en ny direktøransættelse.

Og et dagsmøde uden overnatning med kaffe og blødt brød koster kun en brøkdel af et normalt 2-dages delegeretmøde.
Fremhævet af Journalisten
Erik Svarre
24.09.19 20:34
Svar til David Wedege: Nu er Dansk Journalistforbund ikke en parlamentarisk forsamling - med regering og en opposition. Det er et fagligt fællesskab - med skrevne og uskrevne love.
De skrevne love vedtager og forkaster vi i det medlemsdemokrati, som er omdrejningspunktet i vores fælles verden. De uskrevne love udvikles i et mere tilfældigt og ustruktureret forløb, hvor toppen/ledelsen i forbundet foregår som et godt eksempel for denne "kulturudvikling" - som jeg med et stort ord vil kalde det.
Mht. de skrevne love, så har vi altså en paragraf, der åbner mulighed for afholdelse af et ekstraordinært delegeretmøde, hvis 300 medlemmer med deres underskrift ønsker det. Det er det, som hovedbestyrelsen - som de valgte repræsentanter for medlemmerne - nu skal forholde sig til. Og som de tjenere, de er for medlemmerne, skal sørge for at effektuere. Med imødekommenhed og beredvillighed. Uden nogen form for spekulative forsøg på at komme uden om denne pålagte opgave.
Mht. de uskrevne love, så har hovedbestyrelsen på ingen måde i det forløb, der er sket omkring Øjvind Hesselagers fyring/fratræden og den efterfølgende af uransagelige grunde efterfølgende fratræden optrådt med det gode eksempel. Tværtimod.
Fra starten af hele affæren og frem til slutfasen på nuværende tidspunkt har hovedbestyrelsen optrådt forkasteligt og i modstrid med, hvad Dansk Journalistforbund står for. Den fadæse er regnskabets og dommens time nu kommet til. Ved et ekstraordinært delegeretmøde.
Fremhævet af Journalisten
Erik svarre
24.09.19 22:45
Rettelse til ovenstående i tredje afsnit:

Mht. de uskrevne love, så har hovedbestyrelsen på ingen måde i det forløb, der er sket omkring Øjvind Hesselagers fyring/aftræden og den af uransagelige grunde efterfølgende fratræden af Lars Werge optrådt med det gode eksempel. Tværtimod.
Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
25.09.19 07:51
Jeg er en af underskriverne, og i dag er jeg glad for, at jeg ikke faldt til patten og trak min underskrift tilbage, da der var kommet mere ro over tingene.
Det er mange penge at bruge på dette her, men omvendt er det vigtigt at få demokratiet på banen og lagt en kurs for de mere end 18 måneder til delegeretmødet.
Husk på, at vi har en HB med mange unge og uerfarne medlemmer, og den sidste tids tavshed gør mig bekymret for, at DJ er på vej tilbage til den lukkethed og selvtilstrækkelighed, som efter min mening kendetegnede forbundet under Mogens Blicher og Lars Werge. Vi skal kort sagt slå til, inden “plejer” igen sætter sig for bordenden.
Danske medier er i en brydningstid, og DJ bør indtage en mere offensiv rolle . Måske skulle vi ligefrem arbejde aktivt for at begrænse optaget på journalistuddannelserne for at fremme beskæftigelsen blandt forbundets nuværende medlemmer.
Så for mig handler et ekstraordinært delegeretmøde om andet og mere end redaktørens fyreseddel
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
25.09.19 08:48
Afhold det bare, men lad nu for guds skyld være med at kaste en masse kroner efter det, for det er jo ikke nogen fest, underskriverne har bedt om. Nogle kander postevand og så en svesken på disken må være tilstrækkeligt.
Fremhævet af Journalisten
Mogens Møller Olesen
26.09.19 16:13
Jeg er også blandt underskriverne. Jeg finder det mærkeligt, at formanden ikke forstår, hvordan medlemmer oplever det kaos som hun og HB har ladet udvikle sig de seneste måneder. Fyringer, fratrædelser, opsigelser, formands-farvel m m. Og det er besynderligt, at ledelsen af en organisation som vores opererer med tavshedsklausuler og tavshed omkring personalesager, for det vel næppe drejer sig pædofili, underslæb, dobbeltmord m v. , det drejer sig om. Og ønsker begge parter det, kan tavshedklausuler på altid fraviges. Jo, der er masser af grunde til, at HB stiller op på et nyt delegeretmøde og klart fortæller, hvad det nævnte kaos skyldes og dækker over.
Dert kan desuden undre mig, om Journalisten også er pålagt begrænsninger i denne sag. Havde det f x drejet sig om en virksomhed med offentlig bevågenhed, er jeg sikker på, at gode journalister hen ad vejen ville være i stand til at afdække, hvad der skete bag de lukkede døre. Og man må formode, at Journalistens medarbejder kunne få adgang til gode - omend anonyme - kilder. Men det har vi ikke set meget til. Håber at det mere skyldes manglende journalistisk indsats end at det såkaldte frihedsbrev har fået stærkt afsvedne kanter. Og det er ubehageligt, hvis selvcensur kommer ind i billedet, men det er vel ikke uforståeligt, hvis en fyreseddel lurer i horisonten, når/hvis man går for tæt på HB og dens virke.
Fremhævet af Journalisten
Thomas Szlavik
26.09.19 16:44
323 underskrifter kan vist ikke kaldes for et massivt krav, medmindre de alle er valgte delegerede. Det vil jo kun være dem, der var valgt som delegerede ved forårets møde, der har mulighed for at deltage i et ekstraordinært møde. (Delegerede vælges for hele perioden frem til næste ordinære møde, medmindre jeg har overset en vedtægtsændring). Det kan være en fordel for Tine og Jakob at få deres mandater godkendt. Men for Tine er det så en ekstra gang. Hun er blev valgt som næstformand og mulig person til at overtage vagten efter Lars Werge, hvis han pludselig skred, ligesom det var tilfældet, da de var formandspar på Ekstra Bladet. Så Fl. Reinvardt har ikke ret i, at hun ikke har mandatet fra et delegeretmødet. Og da det væsentlige punkt om personalesager ikke vil blive oplyst på et delegeretmøde, er det penge ud af vinduet. I værste fald splittelse af vores forbund.
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
27.09.19 13:29
Wrong, Szlavik. Alle DJ-medlemmer har mulighed for at deltage med taleret (§25 stk. 14 og 15.). Det kan vel heller ikke helt udelukkes at nogle af de delegerede fra foråret kunne finde på at stemme anderledes end sidst, efter at de nu har haft lejlighed til at konstatere HB's udviste evner for ledelse.
Fremhævet af Journalisten
Jan Dyberg
01.10.19 21:12
Spild af penge at afholde ekstraordinært delegeretmøde, der alligevel ikke kan give svar på de angivne spørgsmål.
Interessant om de 323 personer bag underskrifterne deltager i mødet.....
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right