Q&A: Hvad skal der ske i DJ nu? Vi spurgte Tine Johansen

Der er mange ubesvarede spørgsmål, efter Journalistens redaktør fratrådte fredag - og Lars Werge stoppede som formand i dag. Journalisten spurgte den nye formand, hvordan de to ting hænger sammen

Der er ingen planer om at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund, hvor der kunne vælges en ny formand, efter Lars Werge søndag gik af som formand.

Det fastslår forbundets nye formand, Tine Johansen, i et interview med Journalisten.

”Det har ikke været på tale. Vi har i dag haft et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, og jeg er blevet ny formand. Det står meget klart beskrevet i vores love – i paragraf 26. stk. 1 – at næstformanden tiltræder som formand, når formanden går af,” siger Tine Johansen.

Du er blevet formand på et afbud – synes du, at du har det rette politisk mandat på vegne af medlemmerne i Dansk Journalistforbund til at være formand?

”Det synes jeg, at jeg har. Jeg har også fået fuld opbakning af hovedbestyrelsen til at være formand,” siger Tine Johansen.

Hovedbestyrelsen har ikke smidt Werge ud

Lars Werge gik af som formand for Dansk Journalistforbund, efter han blandt andet i kommentarsporet på Journalisten og på sociale medier fik skarp kritik af den begrundelse, han gav for, at var blevet indgået en aftale om fratrædelse med Journalistens nu forhenværende ansv. Redaktør, Øjvind Hesselager:

”Hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationerne mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Journalisten,” lød det i en pressemeddelelse udsendt af DJ.

Lars Werge skriver på sin Facebook-profil, at han er gået af, fordi den begrundelse havde fået hovedbestyrelsen til at miste tilliden til ham.

Men ifølge Tine Johansen er det Lars Werges eget ønske at gå af.

”Det er ikke vedtaget af hovedbestyrelsen. Det er en beslutning, Lars Werge har truffet alene. Det har taget til efterretning. Vi synes, det er ærgerligt, men vi respekterer hans beslutning,” siger hun.

Lars Werge skriver, at han har mistet opbakning hos hovedbestyrelsen. Hvorfor har han det?

”Det ved jeg ikke. Det er noget, Lars Werge skriver i et Facebook-opslag. Det må han forklare. Men jeg skal understrege, at det er en beslutning, han har truffet. Det er ikke en beslutning, der er truffet af hovedbestyrelsen,” siger hun.

Kompromiløs redaktionel linje har ikke slidt på Tine Johansen

Ifølge Tine Johansen skal der heller ikke kigges på, om fratrædelsesaftalen for Øjvind Hesselager skal annulleres eller rulles tilbage.

Når Lars Werge skriver, at han er gået efter begrundelsen om Øjvind Hesselagers fratrædelsesaftale, skal der så kigges på den igen?

”Selve aftalen om at afslutte samarbejdet er truffet, og aftalen er indgået. Det kommer jeg ikke til at sige noget om,” siger hun.

Skal den rulles tilbage?

”Det er en personalesag, jeg ser som afsluttet. Der har været en forhandling, og der er indgået en aftale,” siger hun.

Har den ”kompromisløse redaktionelle linje” også slidt på relationen til dig personligt?

”Næh. Der er ingen tvivl om, at bølgerne nogle gange går højt. Og det kan være svært, det ved du formentlig også, at leve under samme tag, når I har frihedsbrev. Men I skal gå lige så kritisk til mig som hidtil – også selvom det nogle gange kan være pisseirriterende” siger Tine Johansen.

Er det kun på relationen til Lars Werge, at linjen har slidt?

”Det vil jeg ikke nærmere ind på. Det er et færdigforhandlet forløb om en fratrædelse, og der er et samarbejde, der slutter,” siger hun.

Tror du, det er godt for Journalisten, at bladet skal have en ny redaktør?

”Det tror jeg da. Det med at genstarte relationen bliver der al mulighed for nu. Både formanden og redaktøren vil være nye,” siger Tine Johansen.

Du siger, at den redaktionelle linje ikke har slidt på relationen til dig. Men samtidig siger du, du tror, det vil være godt med en ny redaktør? Hvordan vil det så være godt?

”Nu er vi en stor organisation, og jeg tror, det vil være godt for os alle sammen. Jeg tror, vi med en nu formand og redaktør kan genstarte relationen. Det ændrer ikke på frihedsbrevet, eller at vi arbejder for presse- og ytringsfriheden,” siger hun.

Vil bevare Journalistens frihedsbrev

Tine Johansen afviser, at der skal ændres på Journalistens uafhængighed af Dansk Journalistforbund.

”Jeg er brandærgerlig over, at det har fremstået, som om frihedsbrevet var til diskussion. Det er det ikke, og jeg insisterer på, at I skal være lige så kritiske og gå mig – og den øvrige hovedbestyrelse – lige så grundigt efter i sømmene, som I altid har gjort,” siger hun.

Skal Journalistens frihedsbrev bevares?

”Selvfølgelig skal det bevares. Det har aldrig været til diskussion, at det ikke skulle det. Jeg ved og håber, at i første omgang den nye konstituterede redaktør og senere den nye faste redaktør ved, at der er kæmpe opmærksomhed på det, og at det skal udleves aktivt,” siger hun.

Der er vel stor forskel på at have et frihedsbrev og så på at bruge det?

”Det mener jeg ikke. Jeg ved, at en kommende redaktør ved, at der er stort fokus på, at det bliver pudset af og brugt jævnligt” siger hun.

Forstår medlemmers skarpe kritik

Et af de store kritikpunkter af Dansk Journalistforbund og formand Lars Werge har været, at Øjvind Hesselagers fratrædelse har lignet et angreb på pressefriheden. Dansk Journalistforbund har som et af sine hovedformål at forsvare presse- og ytringsfriheden.

Tine Johansen forstår godt kritikken.

Mange medlemmer har kritiseret jer for at svække presse- og ytringsfriheden. Hvad tænker du om det?

”Det kan jeg godt forstå, at de tænker,” siger hun.

Synes du, at DJ reelt har truet presse- og ytringsfriheden i denne sag?

”Nej. Jeg kan godt forstå, at folk opfatter det sådan. Og jeg kan godt forstå, at mange er vrede og frustrerede, for det er, som du selv siger, et af vores hovedformål. Derfor gør det ekstra ondt, at det er det, der er kritik af,” siger hun.

Tine Johansen håber, at fokus i Dansk Journalistforbund snart vil rette sig væk fra interne konflikter.

”Jeg glæder mig sindssygt meget til som formand at kunne vende tilbage til, at fokus er på vores medlemmer og de mange vigtige kampe, vi skal tage på deres vegne – i stedet for at bruge så meget tid på interne ting,” siger hun.

Tine Johansen fortæller desuden, at der endnu ikke er indgået en aftale om en konstitureret redaktør for Journalisten. Hun håber, det falder på plads snarest muligt. Derudover siger hun, at hovedbestyrelsen skal tale om profilen for en ny permanent redaktør efter sommer, hvorefter stillingen vil blive slået op.

16 Kommentarer

Mogens Laier
2. JULI 2019
Jeg skriver det enkelt, vi må ha den rigtige historie frem. hvad med hovedbestyrelsen det lyder grimt , med alt det infiltrering som der bumler i baggrunden-
Morten Friis Jørgensen
1. JULI 2019
Kære alle
Morten Friis Jørgensen
Jeg skrev i dag i den anden tråd (Werge træder tilbage:)
01.07.19 12:50
Må vi gerne se den komplette ordlyd af det 'mandat', som HB i sidste uge tilsyneladende har givet Lars Werge som basis for fyringen af fagbladet Journalistens redaktør? HB's formelle baggrund med evt. oplæg, sagsfremstilling og begrundelse mv. hos HB at 'forhandle' Øjvind Hesselagers fratræden på? Måtte vi så også, gerne nu på onsdag, få en begrundet erklæring med navnene på det flertal i HB, der har udtrykt mistillid/har tabt tilliden til Lars Werge efter 'forhandlingen' med den fyrede redaktør?
Hvis der skulle være nogen i HB, der ikke vil skrive under på, at man har mistet tilliden til Lars Werge, vil de så venligst lade deres navn oplyse på den konto?
Kan nogen, f.eks. vores nye forbundsformand Tine Johansen, kort redegøre for, hvordan vi skal forstå den afgåede formands meddelelse om afvikling af alle sine DJ-relaterede hverv -- her tænker jeg bl.a. på formandsposten for HB for vores a-kasse fælles med Kommunikation og Sprog, AJKS?
Venlig hilsen

Kunne web-redaktøren venligst samle alle indlæg i denne debat i én tråd, eller måske i en dertil oprettet side på web, så vi ikke alle skal zappe fortvivlet rundt for at forsøge at se, om andre gode kolleger debatterer emnet andetsteds?

... Jeg glæder mig til svarene fra forbundsledelsen på de mange yderligere spørgsmål i denne tråd af bl.a. Allan Bauer, Andreas Hansen, Anne Lea Landsted m.fl., og jeg har på fornemmelsen, at vi kommer til at mødes mange af os på et ekstraordinært delegeretmøde lige efter sommerferien for at få luftet rigtig grundigt ud her i foretagendet.
Vh MFJ
Majken Eliasen
1. JULI 2019
Jeg synes, at alt ved dette forløb er under al kritik. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor Øjvind Hesselager skulle stoppe og mener, at vi som medlemmer har krav på at få forklaret årsagen samt hændelserne i det videre forløb i detaljer. Når jeg læser Tine Johansens lange række af undvigende ikke-svar, bekræfter det det indtryk af forbundets ledelse, som jeg har fået ved de seneste par problematiske sager, både i forbindelse med sexchikanesagen og problemerne med omgangstonen i HB. Det virker topstyret på værst tænkelige måde og deraf følger manglende gennemsigtighed for medlemmerne. Jeg mener ikke, at Tine Johansens ledelsesstil hører hjemme i et forbund, der skal forestille sig at prise kritiske spørgsmål, jagten på sandheden, kompromisløs journalistik.
Jakob Skouboe
1. JULI 2019
Hvis sagen skulle lukkes med dette interview, så tror jeg ikke, at det lykkes..;)
Hans Henrik Aasted
1. JULI 2019
Det er virkelig en meget dårlig start for en ny formand, at hun lægger en konflikt af denne størrelse død med en række ikke-svar og en afvisning af overhovedet at diskutere den og uddybe selve forløbet. I Dansk Journalistforbund! Det er dybt utroværdigt og det, der er værre.

Flere