Q&A: Hvad skal der ske i DJ nu? Vi spurgte Tine Johansen

Der er mange ubesvarede spørgsmål, efter Journalistens redaktør fratrådte fredag - og Lars Werge stoppede som formand i dag. Journalisten spurgte den nye formand, hvordan de to ting hænger sammen

Der er ingen planer om at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund, hvor der kunne vælges en ny formand, efter Lars Werge søndag gik af som formand.

Det fastslår forbundets nye formand, Tine Johansen, i et interview med Journalisten.

”Det har ikke været på tale. Vi har i dag haft et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, og jeg er blevet ny formand. Det står meget klart beskrevet i vores love – i paragraf 26. stk. 1 – at næstformanden tiltræder som formand, når formanden går af,” siger Tine Johansen.

Du er blevet formand på et afbud – synes du, at du har det rette politisk mandat på vegne af medlemmerne i Dansk Journalistforbund til at være formand?

”Det synes jeg, at jeg har. Jeg har også fået fuld opbakning af hovedbestyrelsen til at være formand,” siger Tine Johansen.

Hovedbestyrelsen har ikke smidt Werge ud

Lars Werge gik af som formand for Dansk Journalistforbund, efter han blandt andet i kommentarsporet på Journalisten og på sociale medier fik skarp kritik af den begrundelse, han gav for, at var blevet indgået en aftale om fratrædelse med Journalistens nu forhenværende ansv. Redaktør, Øjvind Hesselager:

”Hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationerne mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Journalisten,” lød det i en pressemeddelelse udsendt af DJ.

Lars Werge skriver på sin Facebook-profil, at han er gået af, fordi den begrundelse havde fået hovedbestyrelsen til at miste tilliden til ham.

Men ifølge Tine Johansen er det Lars Werges eget ønske at gå af.

”Det er ikke vedtaget af hovedbestyrelsen. Det er en beslutning, Lars Werge har truffet alene. Det har taget til efterretning. Vi synes, det er ærgerligt, men vi respekterer hans beslutning,” siger hun.

Lars Werge skriver, at han har mistet opbakning hos hovedbestyrelsen. Hvorfor har han det?

”Det ved jeg ikke. Det er noget, Lars Werge skriver i et Facebook-opslag. Det må han forklare. Men jeg skal understrege, at det er en beslutning, han har truffet. Det er ikke en beslutning, der er truffet af hovedbestyrelsen,” siger hun.

Kompromiløs redaktionel linje har ikke slidt på Tine Johansen

Ifølge Tine Johansen skal der heller ikke kigges på, om fratrædelsesaftalen for Øjvind Hesselager skal annulleres eller rulles tilbage.

Når Lars Werge skriver, at han er gået efter begrundelsen om Øjvind Hesselagers fratrædelsesaftale, skal der så kigges på den igen?

”Selve aftalen om at afslutte samarbejdet er truffet, og aftalen er indgået. Det kommer jeg ikke til at sige noget om,” siger hun.

Skal den rulles tilbage?

”Det er en personalesag, jeg ser som afsluttet. Der har været en forhandling, og der er indgået en aftale,” siger hun.

Har den ”kompromisløse redaktionelle linje” også slidt på relationen til dig personligt?

”Næh. Der er ingen tvivl om, at bølgerne nogle gange går højt. Og det kan være svært, det ved du formentlig også, at leve under samme tag, når I har frihedsbrev. Men I skal gå lige så kritisk til mig som hidtil – også selvom det nogle gange kan være pisseirriterende” siger Tine Johansen.

Er det kun på relationen til Lars Werge, at linjen har slidt?

”Det vil jeg ikke nærmere ind på. Det er et færdigforhandlet forløb om en fratrædelse, og der er et samarbejde, der slutter,” siger hun.

Tror du, det er godt for Journalisten, at bladet skal have en ny redaktør?

”Det tror jeg da. Det med at genstarte relationen bliver der al mulighed for nu. Både formanden og redaktøren vil være nye,” siger Tine Johansen.

Du siger, at den redaktionelle linje ikke har slidt på relationen til dig. Men samtidig siger du, du tror, det vil være godt med en ny redaktør? Hvordan vil det så være godt?

”Nu er vi en stor organisation, og jeg tror, det vil være godt for os alle sammen. Jeg tror, vi med en nu formand og redaktør kan genstarte relationen. Det ændrer ikke på frihedsbrevet, eller at vi arbejder for presse- og ytringsfriheden,” siger hun.

Vil bevare Journalistens frihedsbrev

Tine Johansen afviser, at der skal ændres på Journalistens uafhængighed af Dansk Journalistforbund.

”Jeg er brandærgerlig over, at det har fremstået, som om frihedsbrevet var til diskussion. Det er det ikke, og jeg insisterer på, at I skal være lige så kritiske og gå mig – og den øvrige hovedbestyrelse – lige så grundigt efter i sømmene, som I altid har gjort,” siger hun.

Skal Journalistens frihedsbrev bevares?

”Selvfølgelig skal det bevares. Det har aldrig været til diskussion, at det ikke skulle det. Jeg ved og håber, at i første omgang den nye konstituterede redaktør og senere den nye faste redaktør ved, at der er kæmpe opmærksomhed på det, og at det skal udleves aktivt,” siger hun.

Der er vel stor forskel på at have et frihedsbrev og så på at bruge det?

”Det mener jeg ikke. Jeg ved, at en kommende redaktør ved, at der er stort fokus på, at det bliver pudset af og brugt jævnligt” siger hun.

Forstår medlemmers skarpe kritik

Et af de store kritikpunkter af Dansk Journalistforbund og formand Lars Werge har været, at Øjvind Hesselagers fratrædelse har lignet et angreb på pressefriheden. Dansk Journalistforbund har som et af sine hovedformål at forsvare presse- og ytringsfriheden.

Tine Johansen forstår godt kritikken.

Mange medlemmer har kritiseret jer for at svække presse- og ytringsfriheden. Hvad tænker du om det?

”Det kan jeg godt forstå, at de tænker,” siger hun.

Synes du, at DJ reelt har truet presse- og ytringsfriheden i denne sag?

”Nej. Jeg kan godt forstå, at folk opfatter det sådan. Og jeg kan godt forstå, at mange er vrede og frustrerede, for det er, som du selv siger, et af vores hovedformål. Derfor gør det ekstra ondt, at det er det, der er kritik af,” siger hun.

Tine Johansen håber, at fokus i Dansk Journalistforbund snart vil rette sig væk fra interne konflikter.

”Jeg glæder mig sindssygt meget til som formand at kunne vende tilbage til, at fokus er på vores medlemmer og de mange vigtige kampe, vi skal tage på deres vegne – i stedet for at bruge så meget tid på interne ting,” siger hun.

Tine Johansen fortæller desuden, at der endnu ikke er indgået en aftale om en konstitureret redaktør for Journalisten. Hun håber, det falder på plads snarest muligt. Derudover siger hun, at hovedbestyrelsen skal tale om profilen for en ny permanent redaktør efter sommer, hvorefter stillingen vil blive slået op.

Kommentarer
16
Lasse Lindquist
30.06.19 19:22
Der skal ikke skrives mindre kritisk, men det bliver godt med en ny relation mellem politikken og fagbladet? Hvad er det, der skal kendetegne den nye relation mellem blad og forbund, hvis ikke det er mindre kritik? Hvorfor kan vi ikke få et klart svar på det, når vores formand nu godt selv kan se, hvorfor vi som medlemmer synes det hele lugter?

Det begynder sgu at ligne et farvel til DJ for mig det her.
Fremhævet af Journalisten
Jan Hillers
30.06.19 20:32
Er det noget med at være FOR frihedsbrevet, men IMOD at det benyttes for frit.
To gode mænd har nu forladt DJ. De har begge haft posterne så længe, at det ikke er unaturligt, at de udskiftes. Men det skulle have været på en ordentlig måde.
Jeg har været medlem siden 1987 og tror Øjvind har været den bedste. Synes også, at Journalisten har været bedre i hans tid, end det er nu.
Helt ærligt håber jeg det bedste for hans afløser, men frygter det værste.
Fremhævet af Journalisten
Lene Rimestad
30.06.19 20:37
To ønsker til den kommende redaktør.
1. At vedkommende også kan frembringe kritiske artikler om andet end DJ og journalister. Fx kommunikationsfolk.
2. At vedkommende gider svare på forslag om artikler fra freelancere. Evt. ved et simpelt autosvar om, at vedkommende ikke kan må at svare på alle henvendelser...
Fremhævet af Journalisten
Henrik Andersen
30.06.19 20:39
Spørgsmålet til Tine Johansen lød: “Tror du, det er godt for Journalisten, at bladet skal have en ny redaktør?”
Måske var det mere relevant at spørge, om det er godt for DJ?!
Det kunne jo være, vi fik et fagblad, der havde indhold af interesse for en større medlemsskare, end det nuværende har.
Bliver et fagblads succes målt på, hvor kritisk det er over for forbundsledelsen, eller på, hvor mange der læser det?
Fremhævet af Journalisten
Allan Bauer
30.06.19 23:54
Der er stadig et par ubesvarede spørgsmål:
1) Hvorfor udsendes pressemeddelelsen en fredag eftermiddag lige op til sommerferien? Det plejer at være et trivielt kommunikationstrick, når der skal afleveres nyheder, man vil have mindst mulig blæst omkring
2) Hvem skrev og godkendte den famøse pressemeddelelse? Når der sker en prominent fyring i et firma/organisation, plejer hvert et ord i den udsendte pressemeddelelse at være vejet på en guldvægt. Har Lars Werge egenhændigt skrevet pressemeddelelsen, uden at den efterfølgende har været godkendt?
S.U, tak.
Mvh
Allan Bauer
Fremhævet af Journalisten
Andreas Hansen
01.07.19 03:13
Det her interview understreger, at der endnu ikke er hoved og hale i hovedbestyrelsens kommunikation. Man kan end ikke finde ud af at komme med et ordentligt svar på, hvordan det kan være den afgående formands opfattelse, at han ikke længere havde hovedbestyrelsens tillid.
Tine Johansen prøver at svare i vest ved at sige, at det ikke er en "beslutning", der er truffet af hovedbestyrelsen, selv om det hverken er det, hun bliver spurgt om, eller som den tidligere formand har udtalt.

Håber, vores redaktørløse fagblad finder tid til at spørge den nye formand om følgende:

1) Havde Lars Werge fortsat hovedbestyrelsens opbakning?
1a) Hvis nej - hvad førte til denne manglende opbakning? Og hvordan kan det i så fald være, at det ikke ser ud til at gøre en forskel på de ting, der er meldt ud?
1b) Hvis ja - hvad er så hendes opfattelse af, at formanden følte sig nødsaget til at trække sig? Og nej - ikke noget med at henvise til Lars Werge. Det er hendes opfattelse af hændelsesforløbet, der er interessant. Altså - det hændelsesforløb, der førte til, at hun nu er formand.
2) Hvem godkendte pressemeddelelsen? Alle navne, tak.
3) Støtter den nye formand ordlyden i pressemeddelelsen - og hvis ikke, hvordan skulle den så have lydt?
4) I pressemeddelelsen bliver redaktørafgangen beskrevet som en aftale om aftrædelse. Men kunne Øjvind Hesselager have fortsat, hvis han havde ønsket det? Og hvis ikke - hvorfor så ikke blot kalde en spade for en spade og en fyring for en fyring?
5) Formanden ønsker, at fagbladet er "lige så kritisk" som altid. Men man aftalte aftrædelse/fyrede redaktøren for at være for kritisk. Hvordan hænger det sammen?
6) Hvad var det for sag - eller sager - der førte til fyringen? Og hvad var det i den eller de sager, der ifølge DJ er håndteret forkert?
7) Formanden kan godt forstå, at "folk opfatter det" som om, at "DJ reelt har truet presse- og ytringsfriheden i denne sag", men afviser, at det er tilfældet. Hvordan skal man som medlem så opfatte, når en redaktør bliver fyret for at være for kritisk?
8) Er det formandens opfattelse, at der foreligger en tillidskrise mellem medlemmer og hovedbestyrelse? Og hvis ja, hvad har formanden så tænkt sig at gøre for at genoprette tilliden?
Fremhævet af Journalisten
Anne Lea Landsted
01.07.19 09:34
Jeg deler Lene Rimestads ønske til den nye redaktør: At vedkommende gider svare på henvendelser fra freelancere, at vedkommende betaler en løn til freelancere, der matcher det generelt meget høje lønniveau i Journalistforbundet.
Og så vil jeg lige som Allan Bauer gerne have svar på, hvem der skrev den famøse pressemeddelelse. Var det et krav fra den fyrede redaktør, Øjvind Hesselager, at det med den kompromisløselinje skulle ind, så fyringen kunne se lidt pænere ind eller var det den afgående formand Lars Werge, der skrev det ind - if so - hvordan kunne den så slippe igennem HBs nåleøje. Der er i det hele taget ret mange spørgsmål, det ville klæde forbundet at svare på.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Hansen
01.07.19 09:39
Det er mærkeligt, at det kun er Lars Werge fra HB, der trækker sig ovenpå denne sag. Jeg ville tro, at der enten var nogle, der var så uenige med Werge-fløjen, at de gik, eller at nogle af dem, der bakker op om afskedigelsen, ville følge formandens eksempel. Hvorfor sker det ikke?
Fremhævet af Journalisten
Kurt Westh Nielsen
01.07.19 11:26
"Jeg glæder mig sindssygt meget til som formand at kunne vende tilbage til, at fokus er på vores medlemmer og de mange vigtige kampe, vi skal tage på deres vegne – i stedet for at bruge så meget tid på interne ting,” siger hun."
- Men sagen med opsigelser og klausulerede fratrædelsesordninger og andre uigennemskuelige beefs handler jo netop om "de mange vigtige kampe", som Tine hentyder til. Min forventning er, at den nuværende formand ikke blot svarer på spørgsmål, men reelt informerer om det indtrufne. Indtil videre er det mest forståelige, der er skrevet om hele sagen hos Uffe Gardell ovre på Facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157544612418420&set=a.137704048419&type=3&theater
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
01.07.19 11:32
Øjvind var for nidkær for HB's smag, og Lars Werge kom til at sige sandheden om det i pressemeddelelsen.

Så farvel begge to, og goddag til en ny formand, der ikke vil lægge svesken på disken og en ny redaktør, der ikke må.
Fremhævet af Journalisten
Jan Søttrup
01.07.19 11:44
I betragtning af det er os som medlemmer, der for forhenværende redaktør og formand dækker aftrædelse via kontingentet, kan vi vel med rimelighed forudsætte et højere informationsniveau. Ellers lover det bestemt ikke godt for den nu konstituerede bestyrelse og kommende redaktør.
Fremhævet af Journalisten
Hans Henrik Aasted
01.07.19 12:32
Det er virkelig en meget dårlig start for en ny formand, at hun lægger en konflikt af denne størrelse død med en række ikke-svar og en afvisning af overhovedet at diskutere den og uddybe selve forløbet. I Dansk Journalistforbund! Det er dybt utroværdigt og det, der er værre.
Fremhævet af Journalisten
Jakob Skouboe
01.07.19 14:14
Hvis sagen skulle lukkes med dette interview, så tror jeg ikke, at det lykkes..;)
Fremhævet af Journalisten
Majken Eliasen
01.07.19 15:17
Jeg synes, at alt ved dette forløb er under al kritik. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor Øjvind Hesselager skulle stoppe og mener, at vi som medlemmer har krav på at få forklaret årsagen samt hændelserne i det videre forløb i detaljer. Når jeg læser Tine Johansens lange række af undvigende ikke-svar, bekræfter det det indtryk af forbundets ledelse, som jeg har fået ved de seneste par problematiske sager, både i forbindelse med sexchikanesagen og problemerne med omgangstonen i HB. Det virker topstyret på værst tænkelige måde og deraf følger manglende gennemsigtighed for medlemmerne. Jeg mener ikke, at Tine Johansens ledelsesstil hører hjemme i et forbund, der skal forestille sig at prise kritiske spørgsmål, jagten på sandheden, kompromisløs journalistik.
Fremhævet af Journalisten
Morten Friis Jørgensen
01.07.19 17:26
Kære alle
Morten Friis Jørgensen
Jeg skrev i dag i den anden tråd (Werge træder tilbage:)
01.07.19 12:50
Må vi gerne se den komplette ordlyd af det 'mandat', som HB i sidste uge tilsyneladende har givet Lars Werge som basis for fyringen af fagbladet Journalistens redaktør? HB's formelle baggrund med evt. oplæg, sagsfremstilling og begrundelse mv. hos HB at 'forhandle' Øjvind Hesselagers fratræden på? Måtte vi så også, gerne nu på onsdag, få en begrundet erklæring med navnene på det flertal i HB, der har udtrykt mistillid/har tabt tilliden til Lars Werge efter 'forhandlingen' med den fyrede redaktør?
Hvis der skulle være nogen i HB, der ikke vil skrive under på, at man har mistet tilliden til Lars Werge, vil de så venligst lade deres navn oplyse på den konto?
Kan nogen, f.eks. vores nye forbundsformand Tine Johansen, kort redegøre for, hvordan vi skal forstå den afgåede formands meddelelse om afvikling af alle sine DJ-relaterede hverv -- her tænker jeg bl.a. på formandsposten for HB for vores a-kasse fælles med Kommunikation og Sprog, AJKS?
Venlig hilsen

Kunne web-redaktøren venligst samle alle indlæg i denne debat i én tråd, eller måske i en dertil oprettet side på web, så vi ikke alle skal zappe fortvivlet rundt for at forsøge at se, om andre gode kolleger debatterer emnet andetsteds?

... Jeg glæder mig til svarene fra forbundsledelsen på de mange yderligere spørgsmål i denne tråd af bl.a. Allan Bauer, Andreas Hansen, Anne Lea Landsted m.fl., og jeg har på fornemmelsen, at vi kommer til at mødes mange af os på et ekstraordinært delegeretmøde lige efter sommerferien for at få luftet rigtig grundigt ud her i foretagendet.
Vh MFJ
Fremhævet af Journalisten
Mogens Laier
02.07.19 20:22
Jeg skriver det enkelt, vi må ha den rigtige historie frem. hvad med hovedbestyrelsen det lyder grimt , med alt det infiltrering som der bumler i baggrunden-
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right