Lars Werge trækker sig som DJ-formand

Formand i Dansk Journalistforbund Lars Werge har efter et møde i hovedbestyrelsen klokken 11.00 besluttet at stoppe som formand med øjeblikkelig virkning. Begrundelsen er hans udtalelser i forbindelse med ansv. redaktør Øjvind Hesselagers fratrædelse.

”Tak for nu.” Sådan skriver Lars Werge i et opslag på Facebook, hvor han bekendtgør at han trækker sig som formand for Journalistforbundet.

Han forklarer, at det skyldes hans håndtering af den fratrædelse, han fik mandat til at indgå med ansv. redaktør på Journalisten Øjvind Hesselager:

“Forløbet har vist mig, at jeg ikke længere har opbakning i Hovedbestyrelsen.”

Torsdag enedes Hovedbestyrelsen om at give Lars Werge mandat til at forhandle en frivillig fratrædelse hjem med Øjvind Hesselager.

Fredag fratrådte Øjvind Hesselager.

I pressemeddelelsen hed det fra Lars Werge, at “DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten.”

Og Lars Werge fortsatte:

”Øjvind har været en passioneret redaktør, som har lagt liv og sjæl i udvikling af bladet. Men hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Journalisten for at skabe en anden og ny relation,” siger Lars Werge.

Den begrundelse for fratrædelsen har affødt undren og voldsom kritik blandt andet i kommentarfeltet her på Journalisten og på sociale medier, fordi fratrædelsen bliver tolket som en kritik af Journalistens journalistik og en underminering af bladets uafhængighed.

På Facebook skriver Lars Werge i dag:

”I den udmelding, der blev lavet som en del af aftalen, blev jeg citeret for en vending, der har givet anledning til megen vrede. Blandt medlemmer, i offentligheden (på debatfora og sociale medier) og i vores Hovedbestyrelse. Forløbet har vist mig, at jeg ikke længere har opbakning i Hovedbestyrelsen. Det tager jeg selvfølgelig konsekvensen af, og jeg har i dag meddelt Dansk Journalistforbunds Hovedbestyrelse, at jeg stopper som formand i dag, og at jeg i øvrigt nedlægger alle mine hverv i relation til DJ.”

”Det er med vemod, men også med realisme, at jeg konstaterer, at vi er nået hertil. Jeg har været valgt til Hovedbestyrelsen, siden valgt som næstformand og endelig formand gennem en periode på godt 10 år.”

Om beslutningen skriver han videre:

”Det gør mig hjerteskærende ondt, at det er kommet hertil. I hele mit arbejdsliv som journalist, siden jeg kom ind på DJH i februar 1992, har jeg værnet om presse- og ytringsfriheden, og jeg er ramt meget hårdt af at blive draget i tvivl netop på det punkt. Det er 100 procent forkert at tolke mig på den måde.”

Han vil bruge den kommende tid på at trække stikket til DJ’s faglige og politiske arbejde.

”De praktiske foranstaltninger vil blive aftalt hurtigst muligt, men efter dagens møde er jeg ikke længere formand.”

Han ønsker Dansk Journalistforbund alt muligt godt i de kommende år.

”I har masser af muligheder, og I har masser af udfordringer at tage livtag med, og det arbejde står jeg ikke længere i vejen for.”

Han slutter opslaget med at skrive, at han søndag ikke har yderligere kommentarer til beslutningen.

Ifølge Journalistens oplysninger var følgende HB-medlemmer til stede ved mødet på Gammel Strand:
Lars Werge, Karen Hedegaard, Anders Stoffer. Per Schultz-Knudsen, Frederik M. Juel, Elisabeth Hamerik Schwarz, Henrik Friis Vilmar og Freja Wedenborg. På telefonen var der yderligere tre HB-medlemmer.

Mødet begyndte klokken 11 og beslutningen blev meldt ud af Lars Werge 11.26.

Øjvind Hesselager oplyser at han ikke har nogen kommentarer til formandens afgang.

20 Kommentarer

Michael Kjærgård
1. JULI 2019
Debatmodulet har ikke virket ordentligt (uendelige reaktionstider) siden redesignet af hjemmesiden. Samtidig forsvandt oversigten over nye debatindlæg fra forsiden, så det ikke er til at følge med i hvad der sker. Ellers enig med Sara i beskrivelsen af eksformanden. Det sker somme tider når man har syntes at nogen har været virkelig trælse og så pludselig forsvinder, så savner man ham næsten lidt. Jeg vil bare sige at sådan har jeg det overhovedet ikke.
Sara Høyrup, spanienskorrespondent
1. JULI 2019
Jeg kender kun Werge som en magtarrogant mand, hvis evindelige kontrafej i årevis har prydet stort set al kommunikation fra forbundet i værste autoritetstro stil. Jeg kender ham som manden, der ikke gad tale med mig om vigtigheden for freelancere af, at inkassoservicen virkelig fungerer - og som manden, det sendte den spanske ambassadør et åbent brev baseret på en and. I vores alle sammens navn. Og som sagde "nåja, men nu er brevet jo sendt", da jeg gjorde ham opmærksom på dets faktuelt forkerte indhold. Og som to dage senere ringede mig op ud på aftenen og truede mig med eksklusion og beskyldte mig for at have begået ulovligheder.

Hans tab af magten skal vi nu gå i landesorg over? Hvorfor dog det? Måske fordi alle magtstrukturerne i forbundet er indrettet på hans regimente, og alle opportunisterne nu må sadle om eller danne ringborg om en fortsættelse af samme stil?
Morten Friis Jørgensen
1. JULI 2019
Må vi gerne se den komplette ordlyd af det 'mandat', som HB i sidste uge tilsyneladende har givet Lars Werge som basis for fyringen af fagbladet Journalistens redaktør? HB's formelle baggrund med evt. oplæg, sagsfremstilling og begrundelse mv. hos HB at 'forhandle' Øjvind Hesselagers fratræden på?
Måtte vi så også, gerne nu på onsdag, få en begrundet erklæring med navnene på det flertal i HB, der har udtrykt mistillid/har tabt tilliden til Lars Werge efter 'forhandlingen' med den fyrede redaktør?
Hvis der skulle være nogen i HB, der ikke vil skrive under på, at man har mistet tilliden til Lars Werge, vil de så venligst lade deres navn oplyse på den konto?
Kan nogen, f.eks. vores nye forbundsformand Tine Johansen, kort redegøre for, hvordan vi skal forstå den afgåede formands meddelelse om afvikling af alle sine DJ-relaterede hverv -- her tænker jeg bl.a. på formandsposten for HB for vores a-kasse fælles med Kommunikation og Sprog, AJKS?
Venlig hilsen
Jan Hillers
1. JULI 2019
Øjvind har siddet som chefredaktør i cirka to præsidentperioder. Og så kan det være godt nok at se sig om efter en anden - uagtet at Øjvind har gjort det godt og da har flyttet Journalisten enormt meget - ja, vel for meget for min smag. Og også for Øjvind kan noget nyt være godt. Men selvfølgelig opsagt på et ordentlig måde og ikke med et signal om "problembarn", der i denne sag har ramt Werge som en boomerang midt i nakken.
Martin Kirchhässner nævner sagen om Zetland ovenfor. Den mener jeg ikke chefredaktøren var involveret i ,og jeg er sikker på, han var gået i mod, hvis han vidste, at Zetland var ikke-organiseret. Andre står for annoncer og den slags. Selvfølgelig. Men pinligt var det.
Martin Kirchgässner
1. JULI 2019
Det ligner unægteligt et tyndt straffe at formanden må gå på baggrund af en 'kontroversiel udtalelse'. Og hovedbestyrelsen har vel selv godkendt fyringen af Journalistens redaktør? Personligt finder jeg sagen om Zetland langt grovere og problematisk - her gjorde man tykt grin med de betalende medlemmer og tillod et ikke-organiseret medie at annoncere i Journalisten - netop under dække af frihedsbrevet - og at sælge deres bøger ved Fagfestival. Men det er måske i virkeligheden det, den her sag handler om?

Flere