Lars Werge trækker sig som DJ-formand

Formand i Dansk Journalistforbund Lars Werge har efter et møde i hovedbestyrelsen klokken 11.00 besluttet at stoppe som formand med øjeblikkelig virkning. Begrundelsen er hans udtalelser i forbindelse med ansv. redaktør Øjvind Hesselagers fratrædelse.

”Tak for nu.” Sådan skriver Lars Werge i et opslag på Facebook, hvor han bekendtgør at han trækker sig som formand for Journalistforbundet.

Han forklarer, at det skyldes hans håndtering af den fratrædelse, han fik mandat til at indgå med ansv. redaktør på Journalisten Øjvind Hesselager:

“Forløbet har vist mig, at jeg ikke længere har opbakning i Hovedbestyrelsen.”

Torsdag enedes Hovedbestyrelsen om at give Lars Werge mandat til at forhandle en frivillig fratrædelse hjem med Øjvind Hesselager.

Fredag fratrådte Øjvind Hesselager.

I pressemeddelelsen hed det fra Lars Werge, at “DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten.”

Og Lars Werge fortsatte:

”Øjvind har været en passioneret redaktør, som har lagt liv og sjæl i udvikling af bladet. Men hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Journalisten for at skabe en anden og ny relation,” siger Lars Werge.

Den begrundelse for fratrædelsen har affødt undren og voldsom kritik blandt andet i kommentarfeltet her på Journalisten og på sociale medier, fordi fratrædelsen bliver tolket som en kritik af Journalistens journalistik og en underminering af bladets uafhængighed.

På Facebook skriver Lars Werge i dag:

”I den udmelding, der blev lavet som en del af aftalen, blev jeg citeret for en vending, der har givet anledning til megen vrede. Blandt medlemmer, i offentligheden (på debatfora og sociale medier) og i vores Hovedbestyrelse. Forløbet har vist mig, at jeg ikke længere har opbakning i Hovedbestyrelsen. Det tager jeg selvfølgelig konsekvensen af, og jeg har i dag meddelt Dansk Journalistforbunds Hovedbestyrelse, at jeg stopper som formand i dag, og at jeg i øvrigt nedlægger alle mine hverv i relation til DJ.”

”Det er med vemod, men også med realisme, at jeg konstaterer, at vi er nået hertil. Jeg har været valgt til Hovedbestyrelsen, siden valgt som næstformand og endelig formand gennem en periode på godt 10 år.”

Om beslutningen skriver han videre:

”Det gør mig hjerteskærende ondt, at det er kommet hertil. I hele mit arbejdsliv som journalist, siden jeg kom ind på DJH i februar 1992, har jeg værnet om presse- og ytringsfriheden, og jeg er ramt meget hårdt af at blive draget i tvivl netop på det punkt. Det er 100 procent forkert at tolke mig på den måde.”

Han vil bruge den kommende tid på at trække stikket til DJ’s faglige og politiske arbejde.

”De praktiske foranstaltninger vil blive aftalt hurtigst muligt, men efter dagens møde er jeg ikke længere formand.”

Han ønsker Dansk Journalistforbund alt muligt godt i de kommende år.

”I har masser af muligheder, og I har masser af udfordringer at tage livtag med, og det arbejde står jeg ikke længere i vejen for.”

Han slutter opslaget med at skrive, at han søndag ikke har yderligere kommentarer til beslutningen.

Ifølge Journalistens oplysninger var følgende HB-medlemmer til stede ved mødet på Gammel Strand:
Lars Werge, Karen Hedegaard, Anders Stoffer. Per Schultz-Knudsen, Frederik M. Juel, Elisabeth Hamerik Schwarz, Henrik Friis Vilmar og Freja Wedenborg. På telefonen var der yderligere tre HB-medlemmer.

Mødet begyndte klokken 11 og beslutningen blev meldt ud af Lars Werge 11.26.

Øjvind Hesselager oplyser at han ikke har nogen kommentarer til formandens afgang.

Kommentarer
20
Christian Barfoed
30.06.19 12:37
Hej,
De hovedbestyrelsesmedlemmer, der har været med i hele forløbet fra torsdag til søndag skylder i mine øjne medlemmerne en forklaring.
Personligt hører jeg til dem, der har en vis forståelse for at det kom til et brud mellem forbundet og chefredaktøren - og at formandens udmelding var en ret ærlig konklusion på det forløb.
Selv om vi er journalister og har en særlig forpligtelse i forhold til vores fagblad, har det ikke altid været rart for menige journalister at blive svinet til for deres egne kontingent kroner i et fagblad, der ofte har haft ambitioner om at ligne Presselogen eller Detektor i højere grad end at være fagblad - der er i hvert fald ikke noget at sige til, hvis udgiverne har været mere begejstret for det end DJ.
Men jeg synes de medlemmer af Hovedbestyrelsen, der torsdag gav grønt lys til at indlede en fratrædelse og søndag gav formanden det indtryk, at han ikke længere havde opbakning, skylder medlemmerne en forklaring - f.eks i Journalisten

Vh Christian Barfoed
Fremhævet af Journalisten
Nikolaj Rubin
30.06.19 12:56
Måske er det bare mig, der har misforstået noget, men meget i denne sag virker en kende speget. Umiddelbart får redaktørfyringen det jo til at se ud som om forbundsledelsen ikke kan tåle eller vil acceptere kritisk journalistik. Det er meget svært at læse andet ud fra det, der er angivet af Werge som begrundelse.
Men hvis Werge har fået et mandat af hovedbestyrelsen til at fyre redaktøren (undskyld, "forhandle en aftrædelse"), hvorfor kommer han så nu bagefter og siger, at det nu står klart, at han _ikke_ har opbakning og at har derfor trækker sig? Det hænger jo ikke sammen.
Hvad der egentlig er foregået og hvorfor, dét kunne være interessant at vide. Mon Journalisten skriver om det?
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
30.06.19 13:07
Så mangler vi bare den resterende del af HB's forklaring på at Werge fik mandat til at stritte Øjvind ud. I behøver ikke vente lige så længe som eksformanden med at svare .
Fremhævet af Journalisten
Ingelise Skrydstrup
30.06.19 13:47
Hold da op, det begynder at minde om Halløj på Badehotellet, det her.
Minder mig om det kloge udsagn: ‘Hvis du har prøvet alt andet, så prøv med sandheden’.
Jeg håber, at vi får en ærlig og udtømmende forklaring på, hvordan forbundet er havnet i denne situation.
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
30.06.19 13:49
Lars Werge har taget den eneste mulige konsekvens af sine dispositioner, hvis medlemmerne skal kunne have blot et gran af tillid til DJ. Tilbage står imidlertid et helt centralt spørgsmål, som også nævnt af andre i denne tråd:

Hvordan er det muligt, at hovedbestyrelsen har givet formanden mandat til at forhandle en fratrædelse med den nu herostratisk berømte formulering fra pressemeddelelsen? Jeg håber også, at der kommer en god - og meget grundig - forklaring meget hurtigt.

Hvis det ikke bliver tilfældet, forslår jeg, at vi lader muligheden for at anmode om et ekstraordinært delegeretmøde stå åben.

Jeg har søgt råd hos nogle, der er kloge udi slige sager. De har tilkendegivet, at nedenstående ift. en sådan anmodning rammer det væsentligste ind i forsøget på at sikre, at det, der er passeret i de seneste dage, aldrig gentager sig:

"Kære hovedbestyrelse

I modtager her en anmodning om at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund.

Afsæt
Afsættet for anmodning er §25, stk.17 i forbundets vedtægter, der lyder: 'Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes med otte dages varsel, når hovedbestyrelsen beslutter det, efter begæring fra generalforsamlinger i mindst 2 kredse, eller efter skriftlig begæring fra mindst 300 medlemmer'.

Baggrund
Baggrunden for anmodningen er den pressemeddelelse, der blev udsendt af Dansk Journalistforbund 28.6 2019 med følgende overskrift: ’Chefredaktøren på fagbladet Journalisten, Øjvind Hesselager, stopper efter godt otte år på posten’.

Formål
Formålet med det ekstraordinære delegeretmøde er at få:
1. hovedbestyrelsen til at aflægge beretning om bagrunden for, at den ansvarshavende redaktør for fagbladet Journalisten har måtte fratræde. Delegeretmødet forventer i den forbindelse svar på de mange spørgsmål, der har rejst sig blandt medlemmerne efter udsendelsen af pressemeddelelsen. Særligt forventes følgende passage om den ansvarshavendes varetagelse af sit hverv uddybet: ’ (…)Men hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Journalisten for at skabe en anden og ny relation’.

2. en afstemning om denne beretning.

3. Valg af ny formand og næstformand.

Efter forløbet, som har ført til det ekstraordinære delegeretmøde, skal der sikres en mulighed for at bekræfte disse valg eller at vælge andre.

Mange hilsner (navne på 300 underskrivere)"

BONUSINFO:

Ang. punkt 3.: Som jeg har forstået det blandt dem, jeg har søgt råd hos, er det sådan, at den nuværende næstformand i henhold til forbundslovenes §26, stk. 1 er trådt ind i rollen som formand og hovedbestyrelsen vælger en ny næstformand blandt de nuværende medlemmer af HB.

Ang. sidste passage: Igen, som jeg har forstået det, er §26 stk. 1 en paragraf, som bygger på en anden forudsætning end forbundsformandens afgang begrundet i mistet opbakning i HB.
Fremhævet af Journalisten
Erik Svarre
30.06.19 13:54
Guderne skal vide, at den pressemeddelse som forbundet fik udarbejdet i forbindelse med Øjvind Hesselagers fratræden som ansvarshavende redaktør for fagbladet Journalisten var mærkværdig med formuleringen om de "slidte relationer mellem forbund og redaktør".
Pressemeddelelsen refererede udelukkende til formanden, Lars Werge. Men i betragtning af, hvor penibel en fyring af en redaktør - og specielt fagbladet Journalistens redaktør - er, ville det være mærkeligt, hvis ikke hovedbestyrelsen havde fået pressemeddelelsen til gennemsyn, og at der fra den side var nikket ja til pressemeddelelsens ordlyd.
Nu fremgår det så i formanden Lars Werges meddelelse om hans fratræden fra formandshvervet med øjeblikkelig virkning, at hans beslutning sker, fordi han føler, at han ikke længere har opbakning i hovedbestyrelsen.
Halløj, hvad foregår der lige her? Først giver hovedbestyrelsen formanden et mandat til at forhandle en fratrædelsesordning med fagbladets ansvarshavende redaktør - og godkender ifølge min antagelse pressemeddelelsen om fratrædelsen. Dernæst opstår der turbulens på Journalistens elektroniske nyhedstjeneste og på de sociale medier efter pressemeddelelsens offentliggørelse. Og inden vi har set os om, mener formanden ikke, at han har hovedbestyrelsen bag sig længere. Og tager konsekvensen heraf og smækker med døren i Gl. strand 46. Bom!
Undskyld, her må stikke noget helt andet og mere alvorligt under, hvis denne pludselig afsked fra formanden skal give mening. Jeg håber da, at fagbladet Journalisten er i stand til at forklare, hvad der i virkeliheden foregår i forbundets øverste ledelse.
Fremhævet af Journalisten
Allan Gregersen
30.06.19 13:56
Hej venner, jeg kan ikke være mere enig i kommentarerne. Det vil være klædeligt - for at bruge et gammelt udtryk - at vi medlemmer får en grundig orientering om forløbet. Der mangler sgu nogle facts, siger en mangeårig fagligt aktiv.
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
30.06.19 14:16
Enig med Lotte, igen. This ain't over yet. Dog, måske også valg til HB? §26,stk.1 gælder uanset årsagen til formandens afgang, den handler kun om hvad der skal gøres efterfølgende – og kun med virkning frem til et evt. ekstraordinært delegeretmøde. Vi må forbeholde os retten til ikke at være tilfredse med at samme HB blot omfordeler posterne.
Fremhævet af Journalisten
Morten Terp
30.06.19 14:27
Det ville klæde hovedbestyrelsen selv at indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde, så den kan få fornyet sit mandat.
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
30.06.19 15:52
Modtaget, Michael. Men hvordan bør formuleringen i pkt. 3 da lyde? Vi kan lige så godt få det på plads, hvis det skulle blive aktuelt at sende anmodningen. Apropos, så sender vi vel blot anmodningen til dj@journalistforbundet.dk?

Tilbage er blot at få styr på, hvordan vi sammen med anmodningen får sendt 300 indsamlede underskrifter til DJ. Forhåbentlig får du snarest svar på din mail om formalia i den forbindelse, så vi også kan sætte flueben ved det.

Morten Terp, hvor har du ret! Håber, den indser det, at ved at gøre netop dette, vil hovedbestyrelsen både sende et - særdeles tiltrængt - signal om, at den har forstået alvoren i denne sag. Og samtidig få mulighed for at rehabilitere sig selv
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
30.06.19 17:40
Lotte: Altså jeg ved jo ikke. Men fx 'øvrige dagsordenspunkter iflg. forbundsvedtægternes §25, pkt. 6-11'. Men jeg ved jo ikke noget om jura, jeg er bare helvedes god til ordkløveri. Ellers vil jeg lige afvente om DJ reagerer mandag eller hvornår. Men jeg synes det peger på at vi er nødt til at at få luftet yderligere ud.
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
30.06.19 19:21
Michael: Jeg spørger igen blandt dem, der har styr på paragrafferne. Og vender tilbage med deres svar her, så interesserede kan læse med.

Jeg er ikke sikker på, hvad du sigter til i dine to sidste sætninger. Men personligt er jeg af den opfattelse, at HB bør have en mulighed for at komme med en redegørelse af det passerede, hvor den lægger a-l-t frem om sin ageren i denne sag. Synes dermed også, at det er rimeligt at give den de to første dage i den kommende uge ved tasterne. Og afvente om ikke der skulle ligge en redegørelse onsdag.
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
30.06.19 19:38
Psst. Michael: Angående din mail om formalia ift. de 300 underskrifter, der skal følge evt. anmodning om ekstraordinært delegeretmøde - kan du ikke lige tilføje som tillægspørgsmål, om det vil være ok at bruge for eksempel skrivunder.net.
Fremhævet af Journalisten
Jytte Flamsholt Christensen
30.06.19 20:04
Opbakning herfra til ekstraordinært delegeretmøde.
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
30.06.19 22:58
Michael - og alle andre interesserede: Juraen har ladet høre fra sig ang. det spørgsmål, Michael stillede tidligere i tråden om også at lægge op til valg af ny hovedbestyrelse på et ekstraordinært delegeretmøde:

"Naturligvis kan I det, og dagsorden vil da være følgende:

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand
3. Valg af 13 hb-medlemmer
4. Valg af op til seks suppleanter"

Juraen skriver desuden, at initiativet kan være en måde at få hovedbestyrelsen ned fra træet. Juraen formulerer det sådan her:

"Hvis det forholder sig således, at der ikke leveres fyldestgørende redegørelse om forløbet, vil en indkaldelse med et pålæg om at aflægge beretning for de delegerede være eneste mulighed for at bibringe indsigt."

Synes fortsat, at HB skal have mulighed for at komme med en fyldestgøende forklaring af egen drift. Hvis ikke det er sket senest onsdag, tager vi den derfra.
Fremhævet af Journalisten
Martin Kirchgässner
01.07.19 07:37
Det ligner unægteligt et tyndt straffe at formanden må gå på baggrund af en 'kontroversiel udtalelse'. Og hovedbestyrelsen har vel selv godkendt fyringen af Journalistens redaktør? Personligt finder jeg sagen om Zetland langt grovere og problematisk - her gjorde man tykt grin med de betalende medlemmer og tillod et ikke-organiseret medie at annoncere i Journalisten - netop under dække af frihedsbrevet - og at sælge deres bøger ved Fagfestival. Men det er måske i virkeligheden det, den her sag handler om?
Fremhævet af Journalisten
Jan Hillers
01.07.19 11:27
Øjvind har siddet som chefredaktør i cirka to præsidentperioder. Og så kan det være godt nok at se sig om efter en anden - uagtet at Øjvind har gjort det godt og da har flyttet Journalisten enormt meget - ja, vel for meget for min smag. Og også for Øjvind kan noget nyt være godt. Men selvfølgelig opsagt på et ordentlig måde og ikke med et signal om "problembarn", der i denne sag har ramt Werge som en boomerang midt i nakken.
Martin Kirchhässner nævner sagen om Zetland ovenfor. Den mener jeg ikke chefredaktøren var involveret i ,og jeg er sikker på, han var gået i mod, hvis han vidste, at Zetland var ikke-organiseret. Andre står for annoncer og den slags. Selvfølgelig. Men pinligt var det.
Fremhævet af Journalisten
Morten Friis Jørgensen
01.07.19 12:50
Må vi gerne se den komplette ordlyd af det 'mandat', som HB i sidste uge tilsyneladende har givet Lars Werge som basis for fyringen af fagbladet Journalistens redaktør? HB's formelle baggrund med evt. oplæg, sagsfremstilling og begrundelse mv. hos HB at 'forhandle' Øjvind Hesselagers fratræden på?
Måtte vi så også, gerne nu på onsdag, få en begrundet erklæring med navnene på det flertal i HB, der har udtrykt mistillid/har tabt tilliden til Lars Werge efter 'forhandlingen' med den fyrede redaktør?
Hvis der skulle være nogen i HB, der ikke vil skrive under på, at man har mistet tilliden til Lars Werge, vil de så venligst lade deres navn oplyse på den konto?
Kan nogen, f.eks. vores nye forbundsformand Tine Johansen, kort redegøre for, hvordan vi skal forstå den afgåede formands meddelelse om afvikling af alle sine DJ-relaterede hverv -- her tænker jeg bl.a. på formandsposten for HB for vores a-kasse fælles med Kommunikation og Sprog, AJKS?
Venlig hilsen
Fremhævet af Journalisten
Sara Høyrup, spanienskorrespondent
01.07.19 13:09
Jeg kender kun Werge som en magtarrogant mand, hvis evindelige kontrafej i årevis har prydet stort set al kommunikation fra forbundet i værste autoritetstro stil. Jeg kender ham som manden, der ikke gad tale med mig om vigtigheden for freelancere af, at inkassoservicen virkelig fungerer - og som manden, det sendte den spanske ambassadør et åbent brev baseret på en and. I vores alle sammens navn. Og som sagde "nåja, men nu er brevet jo sendt", da jeg gjorde ham opmærksom på dets faktuelt forkerte indhold. Og som to dage senere ringede mig op ud på aftenen og truede mig med eksklusion og beskyldte mig for at have begået ulovligheder.

Hans tab af magten skal vi nu gå i landesorg over? Hvorfor dog det? Måske fordi alle magtstrukturerne i forbundet er indrettet på hans regimente, og alle opportunisterne nu må sadle om eller danne ringborg om en fortsættelse af samme stil?
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
01.07.19 15:04
Debatmodulet har ikke virket ordentligt (uendelige reaktionstider) siden redesignet af hjemmesiden. Samtidig forsvandt oversigten over nye debatindlæg fra forsiden, så det ikke er til at følge med i hvad der sker. Ellers enig med Sara i beskrivelsen af eksformanden. Det sker somme tider når man har syntes at nogen har været virkelig trælse og så pludselig forsvinder, så savner man ham næsten lidt. Jeg vil bare sige at sådan har jeg det overhovedet ikke.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right