Dansk Journalistforbund skal ud i sparerunde – her rammer besparelserne

Færre penge til at tage på Folkemødet, en sammenlægning af TR-stævnet og Fagligt Forum og besparelser på Journalisten. Det er nogle af de steder, hovedbestyrelsen har besluttet at spare på grund af stagnerende medlemstilgang

Flere års støt stigende medlemstilgang til Dansk Journalistforbund er stoppet.

I dag er der stort set det samme antal DJ-medlemmer som for et år siden, og den manglende vækst i medlemsskaren betyder færre penge i kassen end forventet.

Derfor skulle hovedbestyrelsen tirsdag på et hovedbestyrelsesmøde finde steder, hvor der kan spares i organisationen.

Skulle 100.000 kroner for eksempel fjernes fra ”Internationalt samarbejde”, eller var det nødvendigt at skære i støtten på 100.000 kroner til Freelanceforum?

Spareforslagene var ”udarbejdet under hensyn til, at medlemmerne skal kunne mærke dem mindst muligt”.

”Nogle grupper vil desværre blive berørt mere af besparelserne end andre,” hed det i indstillingen.

Kerneydelsen

Sparekataloget satte gang i en debat om, hvad der er DJ’s kerneydelse.

”For os er rådgivning en kerneydelse,” sagde formand for Kommunikationsgruppen Tina Mellergaard.

”Hvis vi sparer 200.000 på DJ Biz, er det en tredjedel af budgettet. Det kan jeg ikke gøre på det grundlag, jeg har her,” sagde HB-medlem Sus Falch om kurserne, hvor medlemmer introduceres til at blive selvstændige.

”Hvad er kerneydelsen egentlig?” spurgte formand for Pressefotograferne Lars Lindskov.

”For nogle er det rådgivning, og for andre er det Freelanceforum. Der er utroligt meget politik i det her. Nogle vil have noget, og andre vil ikke have noget andet. Det er svært at finde en fællesnævner,” sagde Lars Lindskov.

”Hvis vi ikke sparer en million kroner, lever vi ikke op til vores eget mål,” sammenfattede ordstyrer Per Schultz-Knudsen.

HB-medlem Anders Stoffer mente, at man skulle begynde med de besparelser, der var ”sund fornuft”.

Her skal der spares

Og dermed endte det med beslutning om at gennemføre følgende besparelser for i alt 1,27 millioner kroner:

Folkemødet reduceres til, at det kun er formanden og næstformanden, der deltager. Besparelse: 130.000 kroner.

Tilskuddet til K-forums efteruddannelseskurser beskæres. Besparelse: 300.000 kroner.

Fagbladet Journalisten skal spare i samme omfang som den øvrige del af DJ. Besparelse: 110.000 kroner.

Udgiften til ”andre møder” reduceres til 150.000. (I 2017 og 2018 lå udgifterne under dette niveau.) Besparelse: 62.000 kroner.

Puljen ”Internationalt samarbejde” nedsættes til 100.000 kroner , fordi finansiering af udlandsture og lignende aktiviteter kan ske via foreninger, kredse og grupper. Besparelse: 100.000 kroner.

Lønnen for formanden og næstformanden stiger efter deres eget ønske ikke med 1,25 procent i 2020. Årlig besparelse: 26.000 kroner.

DJ indkræver de penge, man har til gode hos skyldnere. Besparelse: 20.000 kroner.

Et fælles stævne

Hovedbestyrelsen besluttede også at skære 125.000 kroner af Fagfestivalens budget ved at holde udgifterne under 1,1 millioner kroner – hvilket var prisen for den seneste fagfestival.

Oveni spares der 400.000 kroner, fordi TR-stævnet og Fagligt Forum lægges sammen og afvikles på kun én dag.

Forslagene i spareplanen om at spare på DJ Biz-kurser, Freelanceforum og støtte til aktiviteter som fx We Love Graphic Design og CPH:DOX blev stemt ned.

Med besparelserne lyder prognosen, at DJ’s økonomi vil løbe rundt i 2022. Uden en spareplan ville underskuddet stige til 6,3 millioner kroner over de næste tre år.

Hovedbestyrelsen besluttede i november 2018 at indføre ansættelsesstop i forbundet.

6 Kommentarer

Jens Ringberg
16. OKTOBER 2019
Kære Tine

Mange tak for et udførligt svar. Jeg synes det virker som om HB har taget nogle gode og ansvarlige beslutninger.
(og jeg beklager det overflødige "hallo", her oven for, vores indlæg må have krydset hinanden i cyberspace eller noget..:-))

BH
Jens Ringberg
15. OKTOBER 2019
Hallo?
Tine Johansen, formand
15. OKTOBER 2019
Kære Jens.

Beklager mit sene svar på dit spørgsmål, som jeg først ser nu.
De senere år har DJ støttet medlemmers deltagelse i kurser hos K-Forum med 40 procent af kursusprisen. Vi kan se af evalueringerne, at tilfredsheden med kurserne er høj, men også, at mange får betalt kurserne af arbejdsgiver. Derfor har vi valgt ikke at støtte deltagelse i kurserne i 2020.
Til gengæld opgraderer vi på webinarer, som kan komme flere til gode, og som er en mere fleksibel måde at holde sig opdateret på. Og vi fortsætter samarbejdet med K-Forum om for eksempel den årlige kommunikationskonference Kom20 (som den hedder næste gang).
Og til almindelig beroligelse: Det har på intet tidspunkt været på tale at spare på rådgivning - hverken den individuelle eller kollektive. Det er og bliver naturligvis en kerne i vores forening.

Bedste hilsner, Tine
Jens Ringberg
14. OKTOBER 2019
Jeg gentager lige mit spørgsmål - går ud fra at et ud af vores mange HB-medlemmer kan (og vil) svare:

"... hvad ligger der i besparelsen på 300.000 på K-forums efteruddannelseskurser? Hvad er de gået til - og hvor meget vil der blive givet fremadrettet?"

På forhånd tak (håber jeg)
Jakob Grøndahl
11. OKTOBER 2019
Jeg vil ligesom Jens Ringberg sige tak for økonomisk omhu. Jeg kan heller ikke vurdere om det er de rette steder at spare.

Men i atiklen ser jeg ingen steder nævnt hvorfor DJ mener at der er en stagnering i medlemstallet.

I min optik er det lige så vigtigt at få analyseret hvorfor medlemstallet stagnerer eller måske endda falder. Jeg har selv i en kort periode som arbejdsløs TV producer, haft brug for rådgivning. Denne rådgivning kunne jeg ikke bruge til meget. Og det gav mig da en tanke om jeg overhovedet skulle være medlem. DJ er en af danmarks dyreste fagforeninger. Og kan de ikke hjælpe ved arbejdsløshed er den ikke meget værd.
Jeg ved godt at jeg som TV producer sikkert ikke hører ind under DJ's kerne faggruppe.Men hvis DJ i fremtiden gerne vil have mig som medlem, ja så må man da kunne forvente et niveau af hjælp og støtte.

Håber at DJ kan få vendt skuden både ledelsesmæssigt men også økonomisk.

MVH.
Jakob Grøndahl.

Flere

Læs også

DJ har kurs mod underskud: ”Nu skal vi tænke os om”

14. SEPTEMBER 2018

Ansættelsesstop og besparelser i DJ

27. NOVEMBER 2018