Kampen for ekstraordinært delegeretmøde i DJ fortsætter

Hvorfor måtte Øjvind Hesselager fratræde som redaktør på Journalisten? Det spørgsmål vil Lotte Bilberg, der har startet en underskriftsindsamling for ekstraordinært delegeretmøde i DJ stadig have svar på. Tine Johansen afviser ikke ekstraordinært delegeretmøde, hvis underskrifterne bliver samlet ind (Rettet klokken 16.54)

Hvorfor gik det så hurtigt, da Øjvind Hesselager fratrådte som redaktør på Journalisten? Hvorfor måtte han træde af? Og hvorfor trak Lars Werge sig kun to dage efter Hesselagers fratrædelse som formand for DJ?

Det vil Lotte Bilberg, ansv. redaktør på Aarhus Universitets avis, Omnibus, have svar på. Derfor startede hun efter Øjvind Hesselager og Lars Werges exit en underskriftindsamling med ét formål: at få afholdt ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund. Noget, hovedbestyrelsen i DJ har afvist selv at indkalde til.

“Hånden på hjertet mener jeg, det er det bedste, hovedbestyrelsen kan gøre. Det er så principielt vigtigt. Det er DJ af alle, der skal værne om retten til den redaktionelle frihed, og når de er i et forløb som dette her, er der nogen, der skal sige stop,” siger Lotte Bilberg.

”Vi skal have afklaret, hvad der er sket, og det skal foregå igennem en ordentlig, demokratisk proces.”

I skrivende stund er underskriftsindsamlingen stagneret en smule på 240 underskrifter. Hvis den runder 300 underskrifter, så skal DJ’s hovedbestyrelse ifølge forbundets vedtægter behandle forslaget og tage stilling til, om der skal indkaldes til et ekstraordinært delegeretmøde.

DJ vil indkalde til delegeretmøde, hvis …

I går, torsdag den 1. august, havde hovedbestyrelsen i DJ sat en intern deadline for at håndtere underskriftsindsamlingen, hvis den allerede havde nået 300 underskrifter.

Hvis det var sket, skulle DJ i givet fald i den kommende uge have indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde, hvor hb skulle have lagt en plan for, hvordan et ekstraordinært delegeretmøde kan afholdes.

Den deadline er nu overskredet. Men det betyder ikke, at DJ vil afvise et ekstraordinært delegeretmøde, hvis der er underskrifter nok på et senere tidspunkt.

”Det var en deadline, der var sat for, om vi skulle hasteindkalde for et behandle sagen. Det var en intern deadline,” siger formand i DJ, Tine Johansen.

Så I vil stadig indkalde til ekstraordinært delegeretmøde, hvis der bliver samlet 300 underskrifter?

”Ja. Vi kan ikke sætte en deadline for andres initiativer og underskriftsindsamlinger,” siger formanden, som understreger, at det selvfølgelig skal behandles i hovedbestyrelsen, og at det er hovedbestyrelsen, der træffer beslutningen om at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde.

Lotte Bilberg vil også køre indsamlingen af underskrifter videre.

”Det har jeg gjort hele tiden. Jeg har sat min underskrift, og det har mange andre også. Jeg ser det ikke som kun min indsamling. Det er rimeligt at være ansvarlig over for alle dem, der har skrevet under, og lade den køre videre,” siger hun.

Det kan nok gøres lidt billigere

Ifølge DJ vil det koste cirka en million kroner at afholde et ekstraordinært delegeretmøde. Det kom frem på et hovedbestyrelsesmøde, DJ afholdt den 8. juli.

Det prisoverslag undrer Lotte Bilberg.

”Jeg spærrede øjnene op, da jeg så det. Jeg kan ikke forstå, det skal være så dyrt at leje et forsamlingshus og købe noget kaffe og en kringle,” siger hun.

Der er dog en forklaring på, at er dyrt at holde delegeretmøde, siger formand Tine Johansen.

”Vi skal finde et sted, der kan rumme så mange. Der er cirka 350 delegerede, der skal være plads til. Derudover skal vi betale deres transport og for nogle af dem også en overnatning,” siger Tine Johansen.

”Samtidig har vi budgetteret med, at der dukker 100 tilhørere op, som ikke er delegerede. Mange af dem, der har skrevet under, var ikke delegerede ved forårets delegeretmøde, men jeg tror, der vil være en vis interesse hos dem for at komme og stille spørgsmål på et ekstraordinært delegeretmøde,” siger Tine Johansen.

Men er der ikke nogen måder, man kunne gøre det billigere på?

”Det er der uden tvivl. Vi har også forestillet os, at det kun skal være et endagsmøde. Men mit hovedargument imod at holde det har aldrig været økonomien. Det er, hvad vi skal bruge det til,” siger Tine Johansen.

Vil ikke få flere svar på delegeretmøde

Lotte Bilberg vil bruge det ekstraordinære delegeretmøde til at få de svar, hun mener, hovedbestyrelsen mangler at give.

”Vi fik først en forklaring om, at Øjvind Hesselager måtte fratræde på grund af en kompromisløs redaktionel linje. Den forklaring, viser det sig, holder så ikke. Men hvad er forklaringen så? Vi står kun tilbage med en ikke-forklaring. Hvis det eksempelvis handler om, at Journalisten skal have en anden profil eller fokusere mere på de forskellige grupper i forbundet, så må hb sige det,” siger Lotte Bilberg.

Hb henviser til, at der er tale om en personalesag, og den derfor ikke kan give flere svar – kan du ikke godt forstå, de er udfordrede på at sige mere?

”Som jeg oplever det, bliver hb ved med at gemme sig bag, at det er en personalesag. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke har respekt for, at det er en personalesag. Men de kan udtale sig om deres egen ageren og tale med Øjvind Hesselager om, at man kan melde ud, hvad det i hvert fald ikke handler om,” siger hun.

Tine Johansen fastslår, som tidligere, at hb har sagt, hvad den kan i sagen.

Hun (Lotte Bilberg, red.) ønsker svar på, hvorfor Øjvind Hesselager måtte træde af …

”Det kommer vi ikke til at svare på. Heller ikke på det delegeretmøde. Jeg kan godt forstå, at folk savner svarene. Og at de vil vide, hvad der er foregået. Men det kan vi ikke, når det er en personalesag.”

Har I overvejet at spørge eller spurgt Øjvind Hesselager, om I kan åbne op for sagen?

”Det har vi ikke. Vi forventer af andre arbejdsgivere, at sådanne sager behandles i fortrolighed, og det vil vi også selv gøre.”

Rettet klokken 16.54 /02/08-2019. Journalisten havde i første omgang skrevet, at DJ ifølge sine vedtægter skulle indkalde til ekstraordinært delegeretmøde, hvis der blev samlet 300 underskrifter. Ifølge DJ’s vedtægter skal DJ’s hovedbestyrelse dog beslutte, om der skal indkaldes til ekstraordinært delegeretmøde, hvis underskrifterne bliver indsamlet.

9 Kommentarer

Hans Otto
9. AUGUST 2019
Hvad er dagsordenen for det ekstraordinære delegeretmøde nogle ønsker?

Uanset om, - og hvor meget - Lars Werge har jokket i spinaten, kan han vel næppe væltes, da han selv har forladt formandsposten.

Er det så den nye formand, Tine Johansen, som blev valgt af delegeretmødet til næstformandsposten for ikke så lang tid siden, der skal væltes?

Eller er det hele Hovedbestyrelsen der skal væltes?

Hvis formandsskabet og resten af HB skal væltes, og det imod forventning skulle lykkes, så siger jeg god fornøjelse med en helt ny - og tildels uerfaren - ledelse af DJ.
Og uanset om et ekstraordinært delegeretmøde kun skal vare een dag, vil det være en økonomisk byrde for forbundet, udløst af en meget lille del af medlemsskaren.
(PS: Hvor mange af underskriftsdeltagerne deltog i sidste delegeretmøde?)
Betænk jer dog!
Med kollegial hilsen
Hans Otto
Kate Bluhme
8. AUGUST 2019
Jeg synes, det virker besynderligt, at DJ’s medlemskreds skulle, som Svarre skriver, ‘have krav på’ at se alle referater fra møder, som har omhandlet fyringen af Journalistens redaktør. Uden at kende al ansættelsesjura vil jeg tro, at referater fra lukkede HB-møder ikke sådan kan kræves udleveret.

I øvrigt forekommer det, at begrundelsene for ønsket om at få et ekstraordinært delegeretmøde stritter i alle retninger.

Nogle er utilfredse med, at forbundslovenes bestemmelser om, hvordan man gør, hvis en formand fratræder i valgperioden, er blevet fulgt. Det anser jeg for en lidet seriøs begrundelse. Til gengæld imødeser jeg da, at de utilfredse udarbejder forslag til vedtægtsændring på det punkt til næste delegeretmøde.

Andre vil kende den fulde sandhed om grunden til, at Øjvind Hesselager skulle fyres. At al anstændighed i personalesager fordrer fortrolighed - som vi kræver som fagforening, når vores medlemmer forhandler den slags fratrædelser - det bliver hånligt fejet til side. Hvis det skulle lykkes at bryde fortroligheden, kunne jeg egentlig godt se for mig, at andre ville kunne finde på at kræve ekstraordinært delegeretmøde for at stille ledelsen til ansvar.

Der er flere, som mener, at Øjvind Hesselager kan løse forbundsledelsen fra tavshedsforpligtelsen, og spørger formanden, om hun har spurgt ham, om han er med på den. Det har hun ikke. Mit spørgsmål er: Har andre spurgt ham? Det ligger da på den flade hånd for dem, der kræver fuld åbenhed, selv at sikre sig hovedpersonens opbakning.
Erik Svarre
3. AUGUST 2019
Det fremhæves gang på gang i spørgsmålet om den ansvarshavende redaktørs fyring, at der er tale om en personalesag - både fra den nyudpegede formand og hovedbestyrelsesmedlemmer samt i den samlede redegørelse om sagen. Derfor kan der ikke oplyses mere om sagen, end der allerede er blevet. Og derfor vil der ikke komme mere frem, selv om der bliver holdt et ekstraordinært delegeretmøde. "Case closed"!
Argumentet er det meget ædle, at ansatte i Dansk Journalistforbund skal tilbydes samme diskretionsforhold i personalespørgsmål, som vi kræver af vores arbejdsgivere.
Den er jeg helt med på. Hvis sagen om Øjvind Hesselagers fyring blot var en banal personalesag. Det er det ikke. Det er meget mere.
Det er en sag, hvor spørgsmålet om det redaktionelle frihedsbrev, som Dansk Journalistforbund har givet fagbladet Journalisten, dets ansvarshavende redaktør og øvrige medarbejdere står på spil. Det hensyn vejer efter min bedste overbevisning langt tungere end de personalejuridiske hensyn, som fyringssagen måtte indeholde.
Dermed er der efter min opfattelse tale om "open case". hvor medlemmer af Dansk Journalistforbund har krav på, at den nyudpegede formand og hovedbestyrelsen fremlægger alle referater fra de hovedbestyrelsesmøder, der er holdt i forbindelse med fyringen af Øjvind Hesselager, således at fagbladet Journalisten - oa. medier, der evt. måtte være interresseret deri - frit kan referere om de beslutninger og handlinger, der fremgår af referaterne.
Hvis der - helt mod forventning - ikke findes referater vil det være så ansvarspådragende, at det i sig selv vil kræve et ekstraordinært delegeretmøde, som den nyudpegede formand og hovedbestyrelsen nødvendigvis må indkalde til snarest muligt.
Simpelthen fordi formanden og hovedbestyrelsen i givet fald har brudt den for et demokratisk valgsystem væsentlige kontrakt, at et valgt organ til hver en tid skriftligt skal kunne dokumentere, hvad den har besluttet, og hvilke handlinger, den har fortaget overfor det demokratiske forum, der har valgt formand og hovedbestyrelse - in casu medlemmerne af Dansk Journalistforbund. Ellers er der ikke nogen mening med noget.
Set med mine øjne er et helt afgørende spørgsmål i forbindelse med fyringssagen, hvilket mandat hovedbestyrelsen i første omgang gav Lars Werge, da man besluttede - ifølge det oplyste enstemmigt - at skille sig af med Øjvind Hesselager. Hvordan blev afskedigelsen/aftrædelsen begrundet i følge bestyrelsesreferatet, og hvilken lønpakke og evt. andre fringe benefits skulle afskedigelsen/aftrædelsen indeholde? Disse spørgsmål vil man få klart svar på, hvis referaterne lægges frem.
Dermed vil medlemmerne være i stand til at bedømme, hvorvidt Lars Werge har overtrådt sit mandat - som det hårdnakket påstås i redegørelsen om afskedigelsen/fratrædelsen. Eller om hovedbestyrelsen - som påstået af Lars Werge - har faldet ham i ryggen, således at han har haft grund til at betragte det som mistillid.
Er det sidste tilfældet, står vi med en hovedbestyrelse, der når tingene bliver lidt vanskelige og komplicerede løber fra ansvaret og dækker sig ind under noget udenomssnak om "personalehensyn" , som en eller anden tilfældig tilkaldt dyr advokat har sagt god for. Det vil i sig selv være helt tilstrækkelligt til at begrunde afholdelse af et ekstraordinært delegeretmøde, fordi hovedbestyrelsen dermed ikke er sit ansvar voksent. Hvordan kan vi så regne med den, hvis det er vores arbejdsgivere, der gør livet lidt svært for d'herrer og damer i hovedbestyrelsen? Kommer de så bare igen med en sludder for en sladder?
Men selv om Lars Werge har overtrådt mandatet, helt egenhændigt har udarbejdet pressemeddelelsen om afskedigelse/fratrædelsen, på egen hånd er gået ind i forbundets redaktionelle system, helt alene har taget alle geværgreb for at udsende pressemeddelelsen - og hvad han ellers har foretaget sig af dumheder uden nogen støtte og opbakning fra den øvrige bestyrelse - så bør der holdes et ekstraordinært delegeretmøde, hvor formand, næstformand og den øvrige bestyrelse er på valg.
Kun dermed kan Dansk Journalistforbunds troværdighed overfor medlemmerne og offentligheden blive genskabt.
Frede Jakobsen
2. AUGUST 2019
Sommeren har ikke bragt os videre. Vi er mange, som stadig ønsker en forklaring på, hvorfor Journalistens redaktør blev fyret. Og jeg spørger bare, hvordan forbundets nye formand arrogant kan svare sådan: "Det kommer vi ikke til at svare på". Knibsk skyder hun op som skjold, at medlemmerne "vil vide, hvad der er foregået. Men det kan vi ikke, når det er en personalesag.” Personalesag, personalesag, personalesag .... gentaget, gentaget, gentaget. Hold nu op. Hvad med at spørge den fyrede redaktør "om I kan åbne op for sagen?", har I overvejet det, spørger Journalisten forbundsformanden. Hendes automat/papegøje/ikke-svar lyder: ”Det har vi ikke. Vi forventer af andre arbejdsgivere, at sådanne sager behandles i fortrolighed, og det vil vi også selv gøre.”
Lotte Bilberg
2. AUGUST 2019
Kære Karen Hedegaard
Du skriver, at HB er tavse om årsagen til Øjvind Hesselagers fratræden, fordi I respekterer, at man i personalesager ikke offentliggør årsagen til en medarbejders fratræden. Forståligt. Og modtaget. Videre skriver du, at det først og sidst er af hensyn til Øjvind Hesselager. Så er det bare, at jeg gerne vil vide: Hvis Øjvind Hesselager skulle have lyst at udtale sig om, hvordan han har oplevet forløbet, kan han så det? Hvis ikke, hvem er det så af hensyn til?

Flere