Hovedbestyrelsen i udmelding: Lars Werge overskred sit mandat

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse er mødtes ekstraordinært onsdag aften og natten til torsdag. I en udmelding om sagen om Øjvind Hesselager og Lars Werge skriver hovedbestyrelsen, at pressemeddelsen om Øjvind Hesselagers exit var problematisk. Lars Werge har ingen kommentarer

Flere medlemmer af Dansk Journalistforbund har udbedt sig svar.

Nu forsøger hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund at give dem.

Hovedbestyrelsen har i dag udsendt en udtalelse, hvor hovedbestyrelsen forsøger at udrede forløbet om først Øjvind Hesselagers fratrædelse som ansv. redaktør på Journalisten og siden Lars Werges exit som formand i DJ.

Udtalelsen er skrevet efter et ekstraordinært møde holdt i DJ’s hovedbestyrelse onsdag aften og torsdag nat.

Heri forklarer hovedbestyrelsen, at Lars Werge med formuleringen om Øjvind Hesselagers ”kompromiløse journalistiske linje” som baggrund for hans fratrædelse, gik udover det mandat, han havde fået af hovedbestyrelsen.

”Pressemeddelelsens indhold var ikke i overensstemmelse med det mandat, som hovedbestyrelsen havde givet Lars Werge. Særligt problematisk var en formulering om, at Øjvinds Hesselagers ‘journalistisk kompromisløse linje’ skulle være medvirkende årsag til fratrædelsesaftalen,” skriver hovedbestyrelsen.

”Overskridelsen af mandatet vakte stor frustration i hovedbestyrelsen, og vi krævede en forklaring fra Lars Werge,” fortsætter hovedbestyrelsen, som skriver, at ingen hb-medlemmer eller næstformand Tine Johansen fik mulighed for at godkende pressemeddelelsen.

Mandatet handlede ikke om Journalistens uafhængighed

Herefter forklares det, at det var Lars Werges egen beslutning at gå – en beslutning, han indledte det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde, der blev holdt søndag cirka klokken 11, med at give.

Hovedbestyrelsen forklarer følgende om, hvilket mandat Lars Werge havde fået til at forhandle en frivillig fratrædelse med Øjvind Hesselager.

”Der blev fremlagt en række forhold, som til sammen betød, at daværende formand Lars Werge fik et mandat til at indlede forhandlinger om en fratrædelsesaftale med daværende chefredaktør på Journalisten, Øjvind Hesselager. På mødet indskærpede hovedbestyrelsen, at mandatet ikke handlede om Journalistens redaktionelle linje,” skriver hovedbestyrelsen.

”Baggrunden for ønsket om en fratrædelsesaftale kan vi ikke komme nærmere ind på, da det er omfattet af fortrolighed, et fortrolighedskrav, vi selv stiller til arbejdsgivere, og som vi selvfølgelig selv skal overholde.”

Skulle afklare juridiske spørgsmål

Der også har været skarp kritik af, at ingen udover Tine Johansen fra hovedbestyrelsen har villet stille op til interview.

”I har naturligvis krav på at få den forklaring, men forløbet handler blandt andet om en personalesag, så vi har været nødt til at være sikre på, hvad vi kan melde ud uden at skade forbundet ved at bryde juridisk bindende aftaler. Det er forklaringen på, at vi ikke har kunnet informere i det omfang, vi gerne ville,” skriver hovedbestyrelsen.

Lars Werge har ingen kommentarer. Journalisten forsøger at få en kommentar fra Tine Johansen.

5 Kommentarer

Peter Storgaard
4. JULI 2019
Jeg synes nu, at det virker ganske klogt ikke at bryde juridisk bindende aftaler. Og der er vist ingen, der er enige i den tidligere formands begrundelse i pressemeddelelsen.
Morten Jakobsen
4. JULI 2019
Må man mene noget positivt her? ?
Tak til HB for en god orientering og held og lykke med at bringe DJ videre.
Andreas Hansen
4. JULI 2019
Bestyrelsen har altså givet et mandat til at søge en "frivillig fratrædelse". Nu vil den så ikke forklare hvorfor det mandat er givet. Bestyrelsen er åbenbart ikke enig i den forklaring som Werge gav i pressemeddelelsen. Men den vil ikke oplyse os medlemmer om hvad forklaringen så er.

Jeg synes det virker dybt mærkværdigt at gemme sig bag personalejura, når alt tyder på at der lå politiske overvejelser bag beslutningen. Overvejelser som vi kan være enige eller uenige i, men at gemme dem ned under gulvtæppet virker ikke særlig klogt. Særligt ikke når DJ, i modsætning til privatejede virksomheder, drives af medlemmernes kontingentkroner. Man skulle tro, at medlemmerne har ret til at vide hvilke politiske overvejelser der ligger bag en de-facto afsættelse af chefredaktøren.
Anders Stoffer
4. JULI 2019
Lige for at rette misforståelsen. Hovedbestyrelsen sidder ikke og orienterer sig selv om forløbet. Men alle observatørerne (kredsformænd, formænd for grupper og foreninger -eller alle de nævntes stedfortrædere - og Journalisten) har selvfølgelig krav på orientering fra de lukkede møder. Det er det, som den mundtlige orientering på mandag går ud på.
Jan Søttrup
4. JULI 2019
Tak til hovedbestyrelsen for meddelelse om, at den på mandag vil behandle sagen mundtligt med sig selv. I fortrolighed overfor ”en række forhold” fremlagt omkring redaktøren. Forhold så graverende, at de tilsammen fik HB til (i enighed?) at sanktionere redaktørens øjeblikkelige fratrædelse. Den efterfølgende tavshed fra HB skyldes altså ikke mangel på åbenhed, får vi medlemmer nu at vide i et voldsomt angreb på den fratrådte, der ifølge fratrædelsesaftalen ikke må forsvare sig. Er det DJ værdigt? Det kommer et ekstraordinært delegeretmøde forhåbentlig til at afgøre.

Flere

Læs også

Hovedbestyrelsen er tavs om exit-forløb – kun formanden udtaler sig 1

Hovedbestyrelsen er tavs om exit-forløb – kun formanden udtaler sig

01. JULI 2019
Lars Werge stopper som formand for DJ

Lars Werge trækker sig som DJ-formand

30. JUNI 2019
Øjvind Hesselager stopper som ansvarshavende redaktør på Journalisten

Øjvind Hesselager stopper som ansvarshavende redaktør på Journalisten

28. JUNI 2019