Hovedbestyrelsen er tavs om exit-forløb – kun formanden udtaler sig

Journalisten har spurgt samtlige HB-medlemmer og direktør Elisabeth Geday efter et interview om Øjvind Hesselager og Lars Werges afsked. Ingen vil udtale sig. Kun Tine Johansen udtaler sig i sagen – men hun vil ikke gå ind i det konkrete, fordi det er en personalesag (Opdateret den 2. juli klokken 11.39)

Søndag ved middagstid detonerede en bombe i Dansk Journalistforbund.

Efter at have mødtes med hovedbestyrelsen på et ekstraordinært møde, gik Lars Werge af som formand.

Det skete efter et forløb, hvor han med mandat fra hovedbestyrelsen havde forhandlet en frivillig fratrædelse med Journalistens nu tidligere ansv. redaktør, Øjvind Hesselager.

Som begrundelse for fratrædelsen angav den nu forhenværende formand i en pressemeddelelse redaktørens ”kompromisløse journalistiske linje,” som havde slidt på relationen mellem ”parterne”.

Ifølge Lars Werge har den forklaring fået hovedbestyrelsen til at miste tilliden til ham.

Men ifølge ny formand, Tine Johansen, var det Lars Werges egen beslutning at gå – ikke hovedbestyrelsen.

Hele forløbet efterlader et væld af ubesvarede spørgsmål. Journalisten har i løbet af søndag og mandag kontaktet samtlige medlemmer af DJ’s hovedbestyrelse for at interviewe dem om sagen, forløbet, og hvad der har (eller ikke har) fået dem til at miste tilliden til formand Lars Werge.

Udover Tine Johansen er ingen stillet op til interview. På enten mail, messenger eller sms har 12 ud af 13 hovedbestyrelsesmedlemmer skrevet, at de henviser til Tine Johansen for udtalelser.

HB-medlem: ”Det er en frygtelig situation”

Tirsdag den 2. juli har Journalisten fået fat i Sebastian Risbøl, der ikke var vendt tilbage på vores henvendelse.

Over telefonen henviser han ligesom de andre hb-medlemmer til Tine Johansen for konkrete svar på, hvad der er op og ned i sagen om Lars Werge og Øjvind Hesselager. Han henviser til, det er en personalesag.

Men han fik et ”kæmpe chok”, da han fik at vide, at Lars Werge gik af.

Sebastian Risbøl er nyvalgt hovedbestyrelsesmedlem i DJ – han blev valgt ind i hovedbestyrelsen med yderligere fem nye medlemmer i et mindre generationsskifte på delegeretmøde den 29. april.

De andre nyvalgte var Jakob Ponsgård, Elisabeth Hamerik Schwarz, Johnny Frederiksen, Maj Munk og Palle Jensen.

Han føler, det er en voldsom start på tiden som hb-medlem.

”Jeg har været til ét konstituerende hb-møde, og det er dét, der er min erfaring,” siger han.

Hvordan har du det med i den her situation, hvor medlemmerne kræver åbenhed, ikke at kunne give det?

”Jeg har det frygteligt med det. Det er en frygtelig situation. Det er hårdt og ubehageligt. Og jeg kan virkelig godt forstå medlemmene. Det er ikke en fed introduktion til hovedbestyrelsesarbejdet,” siger han.

Hvis du var medlem og så på det udefra, hvordan tror du så, du ville have det?

”Jeg tror, jeg ville se på det på samme måde, som medlemmerne gør lige nu,” siger han.

Hvorfor tænker du det?

”Jeg forstår godt, at det hele ser mærkeligt ud. Jeg kan virkelig godt forstå, at de gerne vil have det udredt,” siger han.

HB-medlem forstår, at medlemmerne gerne vil have svar

Journalisten har over for flere HB-medlemmer understreget, at vi meget gerne vil interviewe dem om forløbet, da vi finder det centralt at forklare DJ’s medlemmer, hvad der er sket.

Ét af HB-medlemmerne, vi har understreget det over for, er Henrik Friis Vilmar, mangeårig tillidsrepræsentant i DR.

Han skriver til Journalisten i en sms:

”Jeg er klar over, at mange medlemmer søger svar. Og jeg forstår behovet for yderligere forklaring. Men lige nu er vi ved at håndtere situationen. Vi har forklaret så meget, vi kunne lige nu i den meddelelse, vi har sendt ud,” skriver han.

Han skriver også, at han ”er ked af, at det er gået, som det er.”

Vil ikke bryde tavsheden

Et andet medlem af hovedbestyrelsen, Freja Wedenborg, forklarer, at det er aftalt i HB, at kun Tine Johansen siger noget.

”Vi har aftalt, at det er Tine, der udtaler sig om denne sag. Den aftale, jeg og resten af HB har lavet med hinanden, kommer jeg selvfølgelig ikke til bryde, uanset hvor kraftigt du understreger, at du godt kunne tænke dig det,” skriver Freja Wedenborg i en sms.

Journalisten har også siden søndag middag forsøgt at få et interview med DJ’s nyansatte direktør, Elisabeth Geday. Hun er på ferie og afviser at give interview. I en sms skriver hun:

”Jeg vil ikke kommentere på beslutninger, som HB har taget eller personalesager i øvrigt. Tine er talsmand for DJ i denne sammenhæng.”

To af HB-medlemmerne, Anders Stoffer og Palle Jensen, har skrevet om sagen på deres åbne Facebook-profiler.

Anders Stoffer skriver:

”Jeg er rigtig ærgerlig over, at det i de seneste dage har været fremstillet, som om Journalistens frihedsbrev har været til debat i hovedbestyrelsen – det har det slet ikke,” skriver han og tilføjer, at det var et chok for ham, at Lars Werge søndag trak sig.

Palle Jensen skriver, at det er ”en beslutning, der ligger i halen på et forløb, der blev indledt med den aftale om fratræden, som fredag blev indgået med Journalistens redaktør,” skriver han og understreger også, at Journalistens redaktionelle frihed ikke har været truet.

”Vigtigst af alt: Det frihedsbrev, som Journalisten har i forhold til at kunne skrive, uafhængtigt af hvad forbund og ledelse måtte synes om det, har aldrig været i fare i dette forløb.”

Kun Tine Johansen siger noget

Journalisten har ringet til formand Tine Johansen for at spørge, hvorfor kun hun udtaler sig i sagen.

”Det er det, fordi det er en personalesag. Der er indgået en fratrædelsesaftale med en medarbejder i DJ. Og ligesom vi altid beder arbejdsgiverne om i sådanne sager, så er det i DJ også fortroligt mellem parterne, og det lever vi selvfølgelig også op til.”

Jeg vil også gerne spørge HB-medlemmerne til Lars Werge – er der indgået en aftale der, som gør, at de ikke kan udtale sig om ham?

”Lars er selv stoppet. Det meddelte han i går.”

Men de må ikke sige noget om ham eller hvordan?
”Prøv at høre her. Vi har aftalt, at jeg udtaler mig.”

Har DJ givet HB-medlemmerne mundkurv på?

”Nej. Vi har ikke givet dem mundkurv på. Fordi det er en personalesag har vi aftalt, at jeg udtaler mig.”

HB-medlemmerne henviser til, at jeg skal stille dig de spørgsmål, jeg har til dem – må jeg det?
”Du må spørge om lige det, du har lyst til.”

Hvad er der sket i forløbet?

Journalisten stiller herefter Tine Johansen de spørgsmål, som vi gerne ville stille hvert enkelt HB-medlem.

Hvorfor gik hovedbestyrelsen med til at forhandle en frivillig fratrædelse for redaktøren på Journalisten?

”Det er det, der er en personalesag. Indholdet af en personalesag udtaler vi os ikke om af respekt for parterne.”

Hvilket mandat fik Lars Werge af HB til at forhandle en fratrædelse med Journalistens redaktør?

”Det vil jeg heller ikke svare på. Det er behandlet på et lukket hovedbestyrelsesmøde, hvor en enig hovedbestyrelse gav Lars Werge mandat til at gå ind i de forhandlinger.”

Werges egen beslutning

Hvorfor måtte Lars Werge gå af?

”Lars Werge valgte selv at gå af. Lars Werge har truffet den beslutning, og det er mindst lige så overraskende for mig som for alle andre. Den beslutning har han truffet helt alene. Og jeg er rigtig ærgerlig over den og ked af den, men jeg respekterer, at det var hans valg.

Rigtigt mange medlemmer vil gerne have svar på, hvad der er sket i forløbet – kan du sige, hvad der er sket?

”Jeg kan sige, at HB har givet mandat til at forhandle en fratrædelse med en afgået medarbejder.”

Hvad har ændret sig i hovedbestyrelsens forhold til Lars Werge efter Øjvind Hesselagers stop?

”Jeg ved ikke, om noget har ændret sig. Jeg kan fortælle, at Lars lørdag indkaldte til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde søndag. Det skulle afholdes klokken 11. Da mødet blev åbnet, meddelte han, at han trak sig. Det er ikke noget, HB har haft anledning til at tale om. Det var det, mødet startede med, og derefter forlod han mødet.”

Jeg ville gerne spørge hvert enkelt HB-medlem, om de har mistet tilliden til Lars Werge – har de det?

”Det er slet ikke noget relevant spørgsmål på den måde, at det var Lars, der traf beslutningen, før mødet gik i gang.”

Ikke alle HB-medlemmer har godkendt pressemeddelelse

Er forklaringen om, at der blev indgået en fratrædelse med Journalistens redaktør på grund af den ”kompromisløse journalistiske linje”, den rigtige årsag?

”Det er den forklaring, der er givet, og det har affødt en masse negative reaktioner. Det var absolut en formulering, der kunne misforstås.”

Hvordan er den blevet misforstået?

”Det er den derhen, at det er en sætning, der hedder, at det er på grund af den kompromisløse journalistik, at relationerne er slidte. Der er i det offentlige rum blevet lagt meget vægt på, at det lyder, som det er på grund af journalistiske og redaktionelle valg.”

Men det er det ikke?

”Vi er i hvert fald meget kede af, at det fremstår sådan. Jeg kommer ikke nærmere ind på det. Det er en personalesag.”

Er pressemeddelelsen, der blev sendt ud om Journalistens redaktørs stop, læst og godkendt af alle HB-medlemmer?

”Nej. Det er den overhovedet ikke.”

Er den overhovedet læst og godkendt af nogen?

”Det ved jeg ikke.”

Er den pressemeddelelse sendt ud henover hovedet på hovedbestyrelsen?

”Jeg kommer ikke nærmere ind på det, det er en afsluttet personalesag.”

Hovedbestyrelse har ikke diskuteret delegeretmøde

Du siger, det ikke har været på tale at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde. Jeg ville gerne have spurgt hvert HB-medlem, om de synes, der bør indkaldes til delegeretmøde. Er det noget, I har overvejet siden i går?

”Det var ikke på tale på vores HB-møde i går.”

Men ved du, om nogen HB-medlemmer synes, det er en god idé?

”Der er nogen i vores medlemsskare, der synes, det er en god idé.”

Er det noget, der får jer til at overveje det?

”Jeg stiller naturligvis altid op til et delegeretmøde, hvis nogen skulle indkalde til det. Heller ikke dér vil det være sådan, at vi kunne tale åbent om personalesager.”

Men det er kun hovedbestyrelsen, der kan indkalde til delegeretmøde?

”Jeg mener, at 300 medlemmer af Dansk Journalistforbund kan indkalde til ekstraordinært delegeretmøde.”

Sådan en indstilling kan hovedbestyrelsen godt ignorere…

”Det har ikke været på tale at indkalde til.”

Insisterer på, at Journalisten skal være kritisk

Fredag den 28. juni meldte Dansk Journalistforbund klokken 13.36 i en pressemeddelelse ud, at Øjvind Hesselager stoppede som ansv. redaktør på Journalisten – en stilling, han havde haft i otte år.

Ifølge pressemeddelelsen var der indgået en aftale om fratrædelse, som Lars Werge havde forhandlet på plads med mandat fra hovedbestyrelsen.

I pressemeddelelsen angav Lars Werge, at den redaktionelle linje på Journalisten, som var ”kompromisløs”, havde slidt så meget på forholdet mellem ”parterne” i DJ, at DJ var nødt til at finde en ny redaktør til Journalisten.

Søndag den 30. juni ved middagstid meldte Lars Werge, efter et møde i DJ’s hovedbestyrelse, ud, at han fratrådte som formand for Dansk Journalistforbund.

Grunden var, at han havde mistet tilliden hos hovedbestyrelsen, skrev han.

Journalisten skal lige så kritisk

Journalisten interviewede i går Tine Johansen, der er DJ’s nye formand. Hun angav her, at det var Lars Werges egen beslutning at gå:

”Det er ikke vedtaget af hovedbestyrelsen. Det er en beslutning, Lars Werge har truffet alene,” sagde hun.

Hun fortalte også, at Journalistens frihedsbrev ikke var truet:

”Det har aldrig været til diskussion, at det ikke skulle det (bevares, red.),” sagde hun.

”Jeg insisterer på, at I (Journalisten, red.) skal være lige så kritiske og gå mig – og den øvrige hovedbestyrelse – lige så grundigt efter i sømmene, som I altid har gjort.”

Hun afviste også, at DJ ville indkalde til ekstraordinært delegeretmøde, hvor der kan vælges en ny formand.

Lars Werge har ikke svaret på Journalistens henvendelser. Øjvind Hesselager har til Journalisten sagt, at han ikke har nogen kommentarer til forløbet.

Artiklen er opdateret den 2. juli 2019 klokken 11.39. Vi har efter artiklens publicering fået fat på Sebastian Risbøl over telefonen. Hans afsnit er tilføjet artiklen hurtigst muligt derefter.

 

38 Kommentarer

Andreas Hansen
2. JULI 2019
Formanden vil ikke kommentere en pressemeddelelse, der er sendt ud, fordi det er "en afsluttet personalesag"?!

Jeg har set meget dårlig krisekommunikation i min tid som kommunikatør og som journalist. Men at DJ er så dårlige til den disciplin er beskæmmende for forbundet og for standen. Den her sag, der har kostet en redaktør og en formand i et forbund, der på papiret kæmper for åbenhed og ytringsfrihed, kræver naturligvis åbenhed. Det er logik for burhøns - men desværre ikke for DJ's nye formand eller nuværende hovedbestyrelse.

Så tusind tak for at tage initiativ til et ekstraordinært delegeretmøde. Det kan kun gå for langsomt med at få det stablet på benene. Det eneste, jeg er i tvivl om, er hvorvidt jeg er medlem af forbundet til den tid. DJ repræsenterer i al fald ikke længere de værdier, jeg som journalist og kommunikatør står for.
Lotte Bilberg
2. JULI 2019
Michael: Du er en mand, der er værd at sende i marken.

Ida og Majken, tak for at ile til med bistand. Siden er åbentbart sat sådan op, at en underskriftindsamling først bliver synlig, når fem har skrevet under. Så lige lidt hektisk, inden det skete.

Men nu er indsamlingen synlig under overskriften: Ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund

Søg på navnet - eller klik på fanen "Nyeste underskriftsindsamlinger"
Lotte Bilberg
2. JULI 2019
Tak, Ida og Majken. Jeg har fundet ud af, at fem skal have skrevet under, før vores underskriftsindsamling vises i oversigten på skrivunder.net.

Sig til, hvis I oplever problemer trods ovenstående link.

Og ellers: Sæt i gang! :o)
Majken Eliasen
2. JULI 2019
Jeg havde af en eller anden grund lidt svært ved at finde stedet på skrivunder.net, jeg fandt det gennem Lotte Bilbergs facebookprofil. Her er link, hvis andre skulle stå med samme problem: https://www.skrivunder.net/ekstraordinart_delegeretmode_i_dansk_journalistforbund?u=3334991&s=61951237&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR1reV7xRG7hIVm5cH-OnZR03xSgwBAIg6KFsWbjDNWbgDaAeosxlE0ujdo
Ida Sønderby Rosgaard
2. JULI 2019
Tak for indsatsen, Lotte!

Her er linket:
https://www.skrivunder.net/signatures/ekstraordinart_delegeretmode_i_dansk_journalistforbund/?s=61951237

Flere

Læs også

Tine Johansen ny formand i DJ

Q&A: Hvad skal der ske i DJ nu? Vi spurgte Tine Johansen

30. JUNI 2019
Lars Werge stopper som formand for DJ

Lars Werge trækker sig som DJ-formand

30. JUNI 2019
Øjvind Hesselager stopper som ansvarshavende redaktør på Journalisten

Øjvind Hesselager stopper som ansvarshavende redaktør på Journalisten

28. JUNI 2019