search

Hovedbestyrelsen er tavs om exit-forløb – kun formanden udtaler sig

Journalisten har spurgt samtlige HB-medlemmer og direktør Elisabeth Geday efter et interview om Øjvind Hesselager og Lars Werges afsked. Ingen vil udtale sig. Kun Tine Johansen udtaler sig i sagen – men hun vil ikke gå ind i det konkrete, fordi det er en personalesag (Opdateret den 2. juli klokken 11.39)

Søndag ved middagstid detonerede en bombe i Dansk Journalistforbund.

Efter at have mødtes med hovedbestyrelsen på et ekstraordinært møde, gik Lars Werge af som formand.

Det skete efter et forløb, hvor han med mandat fra hovedbestyrelsen havde forhandlet en frivillig fratrædelse med Journalistens nu tidligere ansv. redaktør, Øjvind Hesselager.

Som begrundelse for fratrædelsen angav den nu forhenværende formand i en pressemeddelelse redaktørens ”kompromisløse journalistiske linje,” som havde slidt på relationen mellem ”parterne”.

Ifølge Lars Werge har den forklaring fået hovedbestyrelsen til at miste tilliden til ham.

Men ifølge ny formand, Tine Johansen, var det Lars Werges egen beslutning at gå – ikke hovedbestyrelsen.

Hele forløbet efterlader et væld af ubesvarede spørgsmål. Journalisten har i løbet af søndag og mandag kontaktet samtlige medlemmer af DJ’s hovedbestyrelse for at interviewe dem om sagen, forløbet, og hvad der har (eller ikke har) fået dem til at miste tilliden til formand Lars Werge.

Udover Tine Johansen er ingen stillet op til interview. På enten mail, messenger eller sms har 12 ud af 13 hovedbestyrelsesmedlemmer skrevet, at de henviser til Tine Johansen for udtalelser.

HB-medlem: ”Det er en frygtelig situation”

Tirsdag den 2. juli har Journalisten fået fat i Sebastian Risbøl, der ikke var vendt tilbage på vores henvendelse.

Over telefonen henviser han ligesom de andre hb-medlemmer til Tine Johansen for konkrete svar på, hvad der er op og ned i sagen om Lars Werge og Øjvind Hesselager. Han henviser til, det er en personalesag.

Men han fik et ”kæmpe chok”, da han fik at vide, at Lars Werge gik af.

Sebastian Risbøl er nyvalgt hovedbestyrelsesmedlem i DJ – han blev valgt ind i hovedbestyrelsen med yderligere fem nye medlemmer i et mindre generationsskifte på delegeretmøde den 29. april.

De andre nyvalgte var Jakob Ponsgård, Elisabeth Hamerik Schwarz, Johnny Frederiksen, Maj Munk og Palle Jensen.

Han føler, det er en voldsom start på tiden som hb-medlem.

”Jeg har været til ét konstituerende hb-møde, og det er dét, der er min erfaring,” siger han.

Hvordan har du det med i den her situation, hvor medlemmerne kræver åbenhed, ikke at kunne give det?

”Jeg har det frygteligt med det. Det er en frygtelig situation. Det er hårdt og ubehageligt. Og jeg kan virkelig godt forstå medlemmene. Det er ikke en fed introduktion til hovedbestyrelsesarbejdet,” siger han.

Hvis du var medlem og så på det udefra, hvordan tror du så, du ville have det?

”Jeg tror, jeg ville se på det på samme måde, som medlemmerne gør lige nu,” siger han.

Hvorfor tænker du det?

”Jeg forstår godt, at det hele ser mærkeligt ud. Jeg kan virkelig godt forstå, at de gerne vil have det udredt,” siger han.

HB-medlem forstår, at medlemmerne gerne vil have svar

Journalisten har over for flere HB-medlemmer understreget, at vi meget gerne vil interviewe dem om forløbet, da vi finder det centralt at forklare DJ’s medlemmer, hvad der er sket.

Ét af HB-medlemmerne, vi har understreget det over for, er Henrik Friis Vilmar, mangeårig tillidsrepræsentant i DR.

Han skriver til Journalisten i en sms:

”Jeg er klar over, at mange medlemmer søger svar. Og jeg forstår behovet for yderligere forklaring. Men lige nu er vi ved at håndtere situationen. Vi har forklaret så meget, vi kunne lige nu i den meddelelse, vi har sendt ud,” skriver han.

Han skriver også, at han ”er ked af, at det er gået, som det er.”

Vil ikke bryde tavsheden

Et andet medlem af hovedbestyrelsen, Freja Wedenborg, forklarer, at det er aftalt i HB, at kun Tine Johansen siger noget.

”Vi har aftalt, at det er Tine, der udtaler sig om denne sag. Den aftale, jeg og resten af HB har lavet med hinanden, kommer jeg selvfølgelig ikke til bryde, uanset hvor kraftigt du understreger, at du godt kunne tænke dig det,” skriver Freja Wedenborg i en sms.

Journalisten har også siden søndag middag forsøgt at få et interview med DJ’s nyansatte direktør, Elisabeth Geday. Hun er på ferie og afviser at give interview. I en sms skriver hun:

”Jeg vil ikke kommentere på beslutninger, som HB har taget eller personalesager i øvrigt. Tine er talsmand for DJ i denne sammenhæng.”

To af HB-medlemmerne, Anders Stoffer og Palle Jensen, har skrevet om sagen på deres åbne Facebook-profiler.

Anders Stoffer skriver:

”Jeg er rigtig ærgerlig over, at det i de seneste dage har været fremstillet, som om Journalistens frihedsbrev har været til debat i hovedbestyrelsen – det har det slet ikke,” skriver han og tilføjer, at det var et chok for ham, at Lars Werge søndag trak sig.

Palle Jensen skriver, at det er ”en beslutning, der ligger i halen på et forløb, der blev indledt med den aftale om fratræden, som fredag blev indgået med Journalistens redaktør,” skriver han og understreger også, at Journalistens redaktionelle frihed ikke har været truet.

”Vigtigst af alt: Det frihedsbrev, som Journalisten har i forhold til at kunne skrive, uafhængtigt af hvad forbund og ledelse måtte synes om det, har aldrig været i fare i dette forløb.”

Kun Tine Johansen siger noget

Journalisten har ringet til formand Tine Johansen for at spørge, hvorfor kun hun udtaler sig i sagen.

”Det er det, fordi det er en personalesag. Der er indgået en fratrædelsesaftale med en medarbejder i DJ. Og ligesom vi altid beder arbejdsgiverne om i sådanne sager, så er det i DJ også fortroligt mellem parterne, og det lever vi selvfølgelig også op til.”

Jeg vil også gerne spørge HB-medlemmerne til Lars Werge – er der indgået en aftale der, som gør, at de ikke kan udtale sig om ham?

”Lars er selv stoppet. Det meddelte han i går.”

Men de må ikke sige noget om ham eller hvordan?
”Prøv at høre her. Vi har aftalt, at jeg udtaler mig.”

Har DJ givet HB-medlemmerne mundkurv på?

”Nej. Vi har ikke givet dem mundkurv på. Fordi det er en personalesag har vi aftalt, at jeg udtaler mig.”

HB-medlemmerne henviser til, at jeg skal stille dig de spørgsmål, jeg har til dem – må jeg det?
”Du må spørge om lige det, du har lyst til.”

Hvad er der sket i forløbet?

Journalisten stiller herefter Tine Johansen de spørgsmål, som vi gerne ville stille hvert enkelt HB-medlem.

Hvorfor gik hovedbestyrelsen med til at forhandle en frivillig fratrædelse for redaktøren på Journalisten?

”Det er det, der er en personalesag. Indholdet af en personalesag udtaler vi os ikke om af respekt for parterne.”

Hvilket mandat fik Lars Werge af HB til at forhandle en fratrædelse med Journalistens redaktør?

”Det vil jeg heller ikke svare på. Det er behandlet på et lukket hovedbestyrelsesmøde, hvor en enig hovedbestyrelse gav Lars Werge mandat til at gå ind i de forhandlinger.”

Werges egen beslutning

Hvorfor måtte Lars Werge gå af?

”Lars Werge valgte selv at gå af. Lars Werge har truffet den beslutning, og det er mindst lige så overraskende for mig som for alle andre. Den beslutning har han truffet helt alene. Og jeg er rigtig ærgerlig over den og ked af den, men jeg respekterer, at det var hans valg.

Rigtigt mange medlemmer vil gerne have svar på, hvad der er sket i forløbet – kan du sige, hvad der er sket?

”Jeg kan sige, at HB har givet mandat til at forhandle en fratrædelse med en afgået medarbejder.”

Hvad har ændret sig i hovedbestyrelsens forhold til Lars Werge efter Øjvind Hesselagers stop?

”Jeg ved ikke, om noget har ændret sig. Jeg kan fortælle, at Lars lørdag indkaldte til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde søndag. Det skulle afholdes klokken 11. Da mødet blev åbnet, meddelte han, at han trak sig. Det er ikke noget, HB har haft anledning til at tale om. Det var det, mødet startede med, og derefter forlod han mødet.”

Jeg ville gerne spørge hvert enkelt HB-medlem, om de har mistet tilliden til Lars Werge – har de det?

”Det er slet ikke noget relevant spørgsmål på den måde, at det var Lars, der traf beslutningen, før mødet gik i gang.”

Ikke alle HB-medlemmer har godkendt pressemeddelelse

Er forklaringen om, at der blev indgået en fratrædelse med Journalistens redaktør på grund af den ”kompromisløse journalistiske linje”, den rigtige årsag?

”Det er den forklaring, der er givet, og det har affødt en masse negative reaktioner. Det var absolut en formulering, der kunne misforstås.”

Hvordan er den blevet misforstået?

”Det er den derhen, at det er en sætning, der hedder, at det er på grund af den kompromisløse journalistik, at relationerne er slidte. Der er i det offentlige rum blevet lagt meget vægt på, at det lyder, som det er på grund af journalistiske og redaktionelle valg.”

Men det er det ikke?

”Vi er i hvert fald meget kede af, at det fremstår sådan. Jeg kommer ikke nærmere ind på det. Det er en personalesag.”

Er pressemeddelelsen, der blev sendt ud om Journalistens redaktørs stop, læst og godkendt af alle HB-medlemmer?

”Nej. Det er den overhovedet ikke.”

Er den overhovedet læst og godkendt af nogen?

”Det ved jeg ikke.”

Er den pressemeddelelse sendt ud henover hovedet på hovedbestyrelsen?

”Jeg kommer ikke nærmere ind på det, det er en afsluttet personalesag.”

Hovedbestyrelse har ikke diskuteret delegeretmøde

Du siger, det ikke har været på tale at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde. Jeg ville gerne have spurgt hvert HB-medlem, om de synes, der bør indkaldes til delegeretmøde. Er det noget, I har overvejet siden i går?

”Det var ikke på tale på vores HB-møde i går.”

Men ved du, om nogen HB-medlemmer synes, det er en god idé?

”Der er nogen i vores medlemsskare, der synes, det er en god idé.”

Er det noget, der får jer til at overveje det?

”Jeg stiller naturligvis altid op til et delegeretmøde, hvis nogen skulle indkalde til det. Heller ikke dér vil det være sådan, at vi kunne tale åbent om personalesager.”

Men det er kun hovedbestyrelsen, der kan indkalde til delegeretmøde?

”Jeg mener, at 300 medlemmer af Dansk Journalistforbund kan indkalde til ekstraordinært delegeretmøde.”

Sådan en indstilling kan hovedbestyrelsen godt ignorere…

”Det har ikke været på tale at indkalde til.”

Insisterer på, at Journalisten skal være kritisk

Fredag den 28. juni meldte Dansk Journalistforbund klokken 13.36 i en pressemeddelelse ud, at Øjvind Hesselager stoppede som ansv. redaktør på Journalisten – en stilling, han havde haft i otte år.

Ifølge pressemeddelelsen var der indgået en aftale om fratrædelse, som Lars Werge havde forhandlet på plads med mandat fra hovedbestyrelsen.

I pressemeddelelsen angav Lars Werge, at den redaktionelle linje på Journalisten, som var ”kompromisløs”, havde slidt så meget på forholdet mellem ”parterne” i DJ, at DJ var nødt til at finde en ny redaktør til Journalisten.

Søndag den 30. juni ved middagstid meldte Lars Werge, efter et møde i DJ’s hovedbestyrelse, ud, at han fratrådte som formand for Dansk Journalistforbund.

Grunden var, at han havde mistet tilliden hos hovedbestyrelsen, skrev han.

Journalisten skal lige så kritisk

Journalisten interviewede i går Tine Johansen, der er DJ’s nye formand. Hun angav her, at det var Lars Werges egen beslutning at gå:

”Det er ikke vedtaget af hovedbestyrelsen. Det er en beslutning, Lars Werge har truffet alene,” sagde hun.

Hun fortalte også, at Journalistens frihedsbrev ikke var truet:

”Det har aldrig været til diskussion, at det ikke skulle det (bevares, red.),” sagde hun.

”Jeg insisterer på, at I (Journalisten, red.) skal være lige så kritiske og gå mig – og den øvrige hovedbestyrelse – lige så grundigt efter i sømmene, som I altid har gjort.”

Hun afviste også, at DJ ville indkalde til ekstraordinært delegeretmøde, hvor der kan vælges en ny formand.

Lars Werge har ikke svaret på Journalistens henvendelser. Øjvind Hesselager har til Journalisten sagt, at han ikke har nogen kommentarer til forløbet.

Artiklen er opdateret den 2. juli 2019 klokken 11.39. Vi har efter artiklens publicering fået fat på Sebastian Risbøl over telefonen. Hans afsnit er tilføjet artiklen hurtigst muligt derefter.

 

Kommentarer
38
Lasse Lindquist
01.07.19 14:19
Hvordan er den blevet misforstået?

”Det er den derhen, at det er en sætning, der hedder, at det er på grund af den kompromisløse journalistik, at relationerne er slidte. Der er i det offentlige rum blevet lagt meget vægt på, at det lyder, som det er på grund af journalistiske og redaktionelle valg.”

Men det er det ikke?

”Vi er i hvert fald meget kede af, at det fremstår sådan."

...så, det er det? Eller hvordan?
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
01.07.19 14:55
Var det en enig hovedbestyrelse, der gav den tidligere formand mandatet til at slippe af med den tidligere ansvarshavende redaktør?

Hvilke hovedbestyrelsesmedlemmer deltog i det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde, der udmøntede sig i mandatet?

Jeg har svært ved at se, hvordan den nye formand og hovedbestyrelsen kan undslå sig for at besvare disse 2 spørgsmål. Som minimum svaret på det andet spørgsmål skal under alle omstændigheder fremgå af et referat, som hovedbestyrelsen skal offentliggøre på lige fod med de øvrige referater fra hovedbestyrelsesmøder!
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
01.07.19 14:57
Jeg kunne godt tænke mig en forklaring på sammenhængen mellem forbundsvedtægternes §25,stk.17: 'Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes med otte dages varsel, når hovedbestyrelsen beslutter det, efter begæring fra generalforsamlinger i mindst 2 kredse, eller efter skriftlig begæring fra mindst 300 medlemmer' og så artiklens spørgsmål, eller hvad det er: 'Sådan en indstilling kan hovedbestyrelsen godt ignorere…' og svaret, eller hvad det er: 'Det har ikke været på tale at indkalde til.'
Kan HB sidde 300 medlemmers eventuelle krav om et ekstraordinært delegeretmøde overhørigt eller ej? Et nemt spørgsmål, der behøver ikke gå lige så lang tid som der plejer med at få svar.
Fremhævet af Journalisten
Erik Jensen
01.07.19 15:13
DJ er for kompromisløs journalistik og imod mørklægning … det gælder bare ikke for DJ selv. Det ellers vedkommende banner på Gammel Strands facade med ”Nej til mørklægning” kan med den tilgang vel godt pilles ned.
Fremhævet af Journalisten
Mette Fugl
01.07.19 15:14
Personalesag? Det er ofte alibiet for lukkethed. Men netop dette forbunds medlemmer burde ikke acceptere, at der ikke gives en mere fyldestgørende forklaring. Jeg kan ikke få øje på troværdigheden, når de involverede vælger at klappe i. Min tillid fordufter.
Fremhævet af Journalisten
Lars Rugaard
01.07.19 15:55
Hej Michael - det lader ikke til, at nogen har lyst at svare. Så vil jeg prøve:
Et ekstraordinært delegeretmøde KAN efter §25 stk. 17 indkaldes, hvis hovedbestyrelsen beslutter det, når/hvis det begæres af 300 medlemmer eller to kredsgeneralforsamlinger - hovedbestyrelsen SKAL altså ikke gøre det, selvom f.eks. 300 medlemmer begærer det.
Der er ikke andre bestemmelser om indkaldelse af ekstraordinært delegeretmøde, så det er altså reelt hovedbestyrelsen der bestemmer, om den og den daglige ledelse skal kunne drages til ansvar uden for de ordinære delegeretmøder - uanset om samtlige 19.000 medlemmer minus 15 HB-medlemmer begærer det.
Om hovedbestyrelsen så vil nægte at følge en begæring fra 300 (eller flere) medlemmer, vil vise sig, hvis der kommer en begæring. Hvis informationen ikke bliver markant bedre og dækkende, kunne det være et nødvendigt skridt.
Fremhævet af Journalisten
Erik Svarre
01.07.19 16:04
Det er svært at tro på den nykårne forbundforkvinde, når hun i interviewet siger, at ingen HB-medlemmer har set (godkendt?) pressemeddelelsen om Øjvind Hesselagers fratræden. Ligeledes virker det også utroværdigt, når hun siger, at hun ikke ved, om nogen i det hele taget har godkendt pressemeddelelsen.
Er begge udsagn rigtige må man imidlertid konkludere, at Lars Werge ligger lidt som han har redt, idet han jo altså så egenrådigt har udsendt pressemeddelelsen med den famøse ordlyd om, at "relationerne mellem forbundledelse og redaktionen er slidte som følge af den kompromisløse journalistik."
Hans fratræden er dermed blot en konsekvens af egen ukloge og muligvis forhastede formulering af en pressemeddelse, som han med lidt mere eftertanke og muligvis sparring aldrig ville have lavet og slet ikke udsendt.
Tvivlen om godkendelse/ikke-godkendelse er der kun én, der kan fortælle sandheden om: Lars Werge. Så man kan derfor blot håbe på, at når han ellers er kommet sig over sin meget pludselige og spontane beslutning om at træde tilbage som formand bryder tavsheden og giver medlemmerne ren besked om pressemeddelsens tilbliven og udsendelse.
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
01.07.19 16:35
Juraen siger, at hovedbestyrelsen godt kan sidde en anmodning om et ekstraordinært delegeretmøde overhørigt. Men også, at det vil være ... hvad kan man sige ... en ny situation.
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
01.07.19 16:47
Michael, har du fået svar på din mail om formalia? Og stillede du et tillægsspørgsmål, om for eksempel skrivunder.net kan bruges som platform til at sende en anmodning om ekstraordinært delegeretmøde med 300 medlemmer som underskrivere?

Hvis ikke, vil du så rykke (læs: ringe) for at få svar fra DJ? Spørger, fordi jeg skal ordne praktiske sager i morgen i forbindelse med et studentergilde onsdag. Jeg har derfor ikke hele dagen til rådighed, men har taget fri - og vil derfor også om muligt have noget af det praktiske i den her sag fra hånden.
Fremhævet af Journalisten
Jan Hillers
01.07.19 17:17
Lars har garanteret ikke skrevet den pressemeddelelse helt alene. Og det vil undre mig meget om et møde om aftrædelse kun var med Lars og Øjvind.
Det typiske ville være at pressemeddelelsens ordlyd blev aftalt på mødet - eller med deltagernes accept kort efter.
Jeg savner et spørgsmål i interviewet efter Tine svarer, at hun ikke ved om pressemeddelelsen er læst og godkendt af nogen: - Heller ikke af næstformanden?

Med Tine's svar her begynder jeg at tænke på andre sager, hvor en "lukket" personalesag dækkede over fordækte gerninger. Stjælen af kassen, ukontrollerbart misbrug, psykisk uligevægtighed, sexchikane osv.
Jeg bryder mig ikke om at måtte tænke i de baner.
Det havde været fair og simpelt, hvis (et flertal i) HB ønskede Journalisten i en retning og Øjvind ville i en anden. Og man så afbrød "samarbejdet". Det kunne man også have skrevet. Men det skete ikke. Hvorfor.
Fremhævet af Journalisten
Jan Hillers
01.07.19 17:21
Lars har garanteret ikke skrevet den pressemeddelelse helt alene. Og det vil undre mig meget om et møde om aftrædelse kun var med Lars og Øjvind.
Det typiske ville være at pressemeddelelsens ordlyd blev aftalt på mødet - eller med deltagernes accept kort efter.
Jeg savner et spørgsmål i interviewet efter Tine svarer, at hun ikke ved om pressemeddelelsen er læst og godkendt af nogen: - Heller ikke af næstformanden?

Med Tine's svar her begynder jeg at tænke på andre sager, hvor en "lukket" personalesag dækkede over fordækte gerninger. Stjælen af kassen, ukontrollerbart misbrug, psykisk uligevægtighed, sexchikane osv.
Jeg bryder mig ikke om at måtte tænke i de baner. Tror ikke på dem.
Det havde været fair og simpelt, hvis (et flertal i) HB ønskede Journalisten i en retning og Øjvind ville i en anden. Og man så afbrød "samarbejdet". Det kunne man også have skrevet. Men det skete ikke. Hvorfor.
Fremhævet af Journalisten
Nils-Christian Nilson
01.07.19 18:02
300 medlemmer er nok til at ekstraordinært delegeretmøde skal afholdes. Vedtægterne siger, at HB kan beslutte det...eller 300 medlemmer skriftligt.
Og vi er ved at være der, hvor det er nødvendigt, for jeg tror ikke, at nogen er blevet klogere på, hvad der foregår i forbundet.
Så hit med en forklaring, så forbundet sparer de penge. Der er vel ingen, der tror, at det bliver svært at samle 300 underskrifter.
Fremhævet af Journalisten
Alexander Sjöberg
01.07.19 19:22
Uanset hvad det hele drejer sig om, så synes jeg HB og den nye formand bør komme med en udmelding ASAP. Gisninger og rygtebørs er ingen tjent med.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
01.07.19 20:33
Jeg synes, det er fedt, at Journalisten laver sin egen version af Den Korte Radioavis med Kirsten Birgit her i sommervarmen. For det er da det, det her er. Ikke?
Fremhævet af Journalisten
Peter Eriksen
01.07.19 22:33
Fair nok, at den nye formand ikke vil fortælle nærmere om indholdet af fratrædelsesaftalen - det er trods alt indbegrebet af en personalesag.

Men at sige, at spørgsmålet om, hvem der har godkendt en pressemeddelelse, er en personalesag? Det er da så useriøst, at man forhåbentlig ikke kan finde et eneste medlem, som ville acceptere sådan et svar fra en magthaver. Sørgeligt, at formanden på den måde kan få sig selv til at bruge “personalesag” som et trylleord, der sikrer hemmeligholdelse af et pinligt forløb.
Fremhævet af Journalisten
Lars Andersson
02.07.19 01:06
Man må undre sig, når en ny formand for et forbund, der går ind for fuldstændig åbenhed ikke ønsker at svare på helt elementære forhold i en sag, der råber til himlen. Jeg har fuld forståelse for, at man ikke redegører for personalesager, men man må for helvede redegøre for, hvorfor Lars Werge gik af - og åbenlyst mistede tiltroen fra flertallet i Hovedbestyrelsen. Forhandlede han således alene fratrædelsesordningen med redaktøren og formulerede han alene PM desangående. Gå af hele banden - og få en ny positiv linje for DJ. Forklaring udbedes.
Fremhævet af Journalisten
Jan Søttrup
02.07.19 07:01
“Personalesag” bruges åbenlyst af den nye HB, den nye formand og den nye direktør som trylleord til i fortrolighed, ja, nærmest “privat” at indgå aftrædelsesaftaler betalt af medlemmerne, men uden dybere orientering. For nylig måtte direktøren aftræde, kaldet forflyttet, nu senest redaktøren aftrådt, ikke efter eget ønske, samt formanden aftrådt - på grund af manglende tillid, men ikke fra HB, siger HB selv, dvs. den nye formand. Ingen andre må udtale sig. Der er så sandelig udviklet ‘noget råddent’ på Gammel Strand. Nyt delegeretmøde, tak.
Fremhævet af Journalisten
Kurt Johansen
02.07.19 08:59
Åben et nyt udvalg i DJ: "Åben Indsigt i DJ" - ÅIDJ :-)
Fremhævet af Journalisten
Kim Bohn
02.07.19 09:52
-Et ekstraordinært delegeretmøde KAN efter §25 stk. 17 indkaldes, hvis hovedbestyrelsen beslutter det, når/hvis det begæres af 300 medlemmer eller to kredsgeneralforsamlinger!

Må man hermed forslå ændringsforslag til vedtægterne, sådan at “KAN” bliver ændret til “SKAL”?
Et ekstraordinært delegeretmøde SKAL efter §25 stk. 17 indkaldes, hvis hovedbestyrelsen beslutter det, når/hvis det begæres af 300 medlemmer eller to kredsgeneralforsamlinger.
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
02.07.19 10:30
Kære kolleger

Jeg tager initiativ til en underskriftindsamling sidst på dagen med det formål at samle de 300 underskrifter fra medlemmer af DJ, der som minimum skal følge en anmodning til hovedbestyrelsen om indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde.

TEKST:
Kære hovedbestyrelse i Dansk Journalistforbund

I modtager her en anmodning fra 300+ medlemmer af DJ om indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund snarest muligt.

Afsæt
Afsættet for anmodning er §25, stk.17 i forbundets vedtægter, der lyder: 'Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes med otte dages varsel, når hovedbestyrelsen beslutter det, efter begæring fra generalforsamlinger i mindst 2 kredse, eller efter skriftlig begæring fra mindst 300 medlemmer'.

Baggrund
Baggrunden for anmodningen er den pressemeddelelse, der blev udsendt af Dansk Journalistforbund 28.6 2019 med følgende overskrift: ’Chefredaktøren på fagbladet Journalisten, Øjvind Hesselager, stopper efter godt otte år på posten’.

Formål
Formålet med det ekstraordinære delegeretmøde er at få hovedbestyrelsen til at aflægge beretning om bagrunden for, at den ansvarshavende redaktør for fagbladet Journalisten har måtte fratræde.

Delegeretmødet forventer i den forbindelse svar på de mange spørgsmål, der har rejst sig blandt medlemmerne efter udsendelsen af pressemeddelelsen. Særligt forventes følgende passage om den ansvarshavendes varetagelse af sit hverv uddybet: ’ (…) Men hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Journalisten for at skabe en anden og ny relation’.

Dagsorden
1. Aflæggelse af beretning

2. Afstemning om beretning

3. Valg af
- formand
- næstformand
-13 hb-medlemmer
- op til seks suppleanter

PLATFORM:
Jeg hælder til at bruge skrivunder.net som platform, da den ser ud til at have flest gode funktionaliteter - som for eksempel mulighed for løbende at følge, hvem der skriver under på anmodningen.

VERIFICERING AF UNDERSKRIFTER
Jeg har ingen erfaring med at oprette underskriftindsamlinger online. Men som jeg lige kan se ud fra de indsamlinger, der kører på siden, kan enhver skrive under på en indsamling, der er aktiv. Derfor gør vi det på følgende måde, så forbundet har mulighed for at få verificeret, at underskriverne er medlemmer af Dansk Journalistforbund:

1. Skriv under med navn og adresse. Opgiv derimod ikke dit medlemsnummer (se forklaring under GDPR).

2. Skriv adressen i feltet "Jeg skriver under, fordi..." hvis ikke der er andre muligheder.

3. Undlad at skrive andet i feltet, så vi på den måde gør det så let som muligt for dem, der skal kontrollere rigtigheden af underskrifterne.

GØR OPMÆRKSOM PÅ INDSAMLINGEN
Når du har skrevet under, så kopier linket til vores indsamling - og spred den med rund hånd på de sociale medier, så vi kan få skabt størst mulig opmærksomhed om den.

DATABESKYTTELSESLOVEN (GDPR)
Medlemskab af en fagforening er en personfølsom oplysning i henhold til GDPR, så du skal være opmærksom på, at du med din underskrift giver denne oplysning til en større kreds. Skriver også dette sidste i håb om så at have egen r.. på det tørre som initiativtager ;o)

OG HVAD SÅ DEREFTER?
Jeg forestiller mig, at underskriftsindsamlingen skal løbe nogle dage. Derefter er min plan at sende en mail til forbundet med ovenstående tekst (anmodningen) og link til vores underskriftindsamling på skrivunder.net.

Michael Kjærgård er i marken for at undersøge, om denne her form overholder formalia i henhold til en anmodning om ekstraordinært delegeretmøde. Men har valgt at skrive, inden vi har hørt fra ham, da jeg tænker, at en stak på forhåbentligt 300+ underskrifter fra medlemmerne under alle omstændigheder vil virke motiverende på hovedbestyrelsen i forhold til at gøre det eneste rigtige, sådan som situationen har udviklet sig siden i går (den nye formands udtalelser til Journalisten).
Fremhævet af Journalisten
Erik Svarre
02.07.19 11:10
Kære Lotte Bilberg. Hvis man kunne like et opslag her på siden, så ville dit opslag allerede nu efter en halv time have haft tusinder af likes. Jeg ønsker dig alt muligt held med underskriftsindsamlingen, så vi kan få en ordentlig, sandfærdig og tillidsskabende information om hele dette mærkværdige og for forbundet fuldstændig uværdige hændelsesforløb.
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
02.07.19 11:26
Kære Erik Svarre
Tak! (Og bare mellem os to, så er jeg lidt nervøs. Jeg kan jo ikke så godt lave en test, så håber, jeg kan finde ud af at det).
Fremhævet af Journalisten
David Wedege
02.07.19 12:03
Mon en kommende chefredaktør skal frygte for at bore i denne affære for at undgå sin egen slitagefyring?
Fremhævet af Journalisten
Erik Svarre
02.07.19 13:48
Kære Lotte Bilberg. Nu foregår tingene her på hjemmesiden jo ikke mellem os to, men i fuld offentlighed.
Jeg - og sikkert mange andre - forstår imidlertid godt, at du er nervøs for, hvordan det skal gå dit initiativ med en underskriftsindsamling. For når man er op imod overmagten, der allerede har meldt sin skeptiske holdning ud til et ekstraordinært delegeretmøde, så føler man sig selvfølgelig meget usikker på, om man nu gør det rigtige.
Dertil kommer, at det kræver blod, sved og tårer at føre beslutningen til vejs eje.
Og ikke at forglemme: Der er i forbindelse med den type oppositionelle initiativer en stor risiko for, at man kommer på "magthavernes" sorte liste og bliver moppet ud af det faglige fællesskab.
Set med mine oppositionelle øjne er dit initiativ velbegrundet og berettiget.
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
02.07.19 13:59
Min tilstedeværelse 'i marken', som Lotte så venligt skriver, består i at afvente DJ's svar inden for den uges frist jeg selv gav. Jeg synes dog det burde være ganske enkelt for dem at svare, så når de ikke gør, og jo længere det varer, jo mere underbygger det behovet for et ekstraordinært delegeretmøde. Om formen for Lottes initiativ holder? Jeg stoler på Lotte, og hvis DJ skulle finde på at underkende hvad i kommer med, så er de da først døde.
Fremhævet af Journalisten
Morten Friis Jørgensen
02.07.19 14:20
Den største demokratiske krise i DJ's historie er en realitet. 1) Når vores fagbladsredaktør af hidtil uoplyste årsager bliver fyret efter mandat fra HB, 2) når forbundsformand Werge derpå træder tilbage begrundet i manglende opbakning i HB, og 3) når DJ's konstituerede formand og den bare to måneder gamle HB afviser at svare på alle centrale spørgsmål i sagen eller såmænd bare afviser helt at svare på alle de centrale spørgsmål i sagen, så har vi ikke bare udfordringer; vi har virkelig problemer.

Mon jeg når at blive blandt de første 300 underskrivere på, at vi skal have et ekstraordinært delegeretmøde i DJ?
Kunne du, gode kollega Lotte Bilbjerg, give et klokkeslæt for, hvornår underskriftindsamlingen iværksættes, f.eks. fra kl. 18.00 i aften og løbende f.eks. en uge frem?
Så ved vores nuværende forbundsledelse, hvornår de skal mødes og trykke på indkaldelsesknappen, det kunne så være på tirsdag den 9. juli 2019 kl. 18.00 -- om ikke før ....

Valg af delegerede foregår iflg. DJ's love i vores medarbejderforeninger, vores specialgrupper og kredse.
Hvis den konstituerede forbundsformand og HB nu skulle vælge at sidde en opfordring fra os 300+ medlemmer til at indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde overhørig, må vi jo så tromme sammen til ekstraordinære generalforsamlinger i medarbejderforeninger, kredse og grupper -- men mon ikke vore valgte kolleger i medarbejderforeninger, kreds- og specialgruppebestyrelser på baggrund af situationen og vores underskriftindsamling helt af sig selv tager begivenhederne seriøst og indkalder til ekstraordinære generalforsamlinger, f.eks. til afholdelse fredag den 30. august? Hvor vi har beretning, debat og valg af delegerede til det ekstraordinære delegeretmøde med dets beretning, debat og valg af forbundsformand, HB mv.?
Må jeg foreslå datoen for det ekstraordinære delegeretmøde til mandag den 30. september. Så kan en ny forbundsledelse og alle vi andre følge med i Folketingets åbning dagen efter og passe vores dont så afklaret som muligt igen.
Venlig hilsen
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
02.07.19 15:20
Michael, tak for din tillid :o) Alle andre interesserede: Jeg går i gang i løbet af en halv times tid med at oprette underskriftindsamlingen på skrivunder.net (forbereder også lige studentergilde, som skal holdes i morgen). Skriver igen her, når den - indsamlingen - er online.
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
02.07.19 15:31
Kære Erik Svarre
Jeg er helt med på, at hvad jeg skriver her, kan læses af alle. Formuleringen var blot ment som en lille kækhed fra min side. Jeg er i øvrigt ikke nervøs i forhold til ledelsen på Gammel Strand. Jeg sigtede udelukkende til mine manglende tekniske færdigheder - og uerfarenhed med at oprette underskriftsindsamlinger. Hvad angår det med at stå på sorte lister, så er jeg født der. Jeg ryger også! Nå, til arbejdet.
Fremhævet af Journalisten
Sara Høyrup
02.07.19 15:57
Den mobning og udgrænsning fra det faglige fællesskab, som Erik Svarre nævner, har jeg oplevet, lige siden jeg 28.10.17 kritiserede en anden meget mærkelig udtalelse fra Lars Werge, som frem til forleden var den absolutte magt i forbundet. Og udgrænsningen var kun mulig, fordi forbundsbestyrelsen dannede vognborg om hans helt utilstedelige trusler, og fordi Freelancegruppens bestyrelse repræsenterede nedad og ikke opad og aktivt deltog i mobningen; og fordi stort set ingen kollegaer stod mig bi. Jeg har ikke tal på,
hvor mange gange jeg har måttet høre på, at det var mit personlige problem, som jeg ikke skulle belemre fællesskabet med; og at det for øvrigt var min egen skyld.

Det har været en virkelig forstemmende oplevelse at se så mange professionelle mennesker være så følgagtige over for magten og så umenneskelige over for den, som magten tryner.

Når jeg stadig er medlem, skyldes det alene DJ's monopol på området. Det er ikke engang, fordi jeg får noget særligt ud af medlemskabet længere - jeg har bare som selvstændig brug for, at medierne nemt kan finde mig.

Nu, hvor jeg ser jer protestere og organisere protesten, når noget er for galt, fatter jeg lidt mere mod. Det er en lise omsider at se, at vi ikke alle er en flok opportunister, der stryger magten med hårene hver gang.
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
02.07.19 16:03
Kære kolleger

Underskriftsindsamlingen er nu online på skrivunder.net

Overskrift: Ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund
Fremhævet af Journalisten
Jan Søttrup
02.07.19 16:22
Den larmende tavshed fra HB - justeret med åbenbart lukning af debatten og indsamling af underskrifter her på Journalisten grundet ferie - synes at bekræfte rygterne om, at formandens aftrædelse har været planlagt længe med dele af tidligere og nuværende HB. Som følge af de fejlslagne luftkasteller omkring sammenlægning, flytning og navneændring. Men først efter at have skaffet sig af med de, der havde udvist “manglende tillid” til luftkastellerne, nemlig direktøren og redaktøren. Afviklet med tidsmæssig distance så det ikke blev for åbenlyst og med udgiften til luftkasteller, aftrædelser og nyansættelse bogført som underskud. Keine Hexerei - kun behændighed med kontingentkroner.
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
02.07.19 16:24
Så er der svar fra DJ (politisk konsulent Hans Jørgen Dybro):
'På vegne af DJ kan jeg svare følgende:
DJ's vedtægter vedrørende ekstraordinært delegeretmøde:
Vedtægternes ordlyd, §25 stk. 17:
"Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes med otte dages varsel,
når hovedbestyrelsen beslutter det,
efter begæring fra generalforsamlinger i mindst 2 kredse,
eller efter skriftlig begæring fra mindst 300 medlemmer."
Bestemmelsen om ekstraordinært delegeretmøde har stået uændret i DJ's vedtægter i mange år.
Bortset fra skriftligheden, så er der ikke noget specificeret formkrav til begæringen fra de mindst 300 medlemmer.
Ud fra bestemmelsens ordlyd kan der således ikke være noget krav om, at de pågældende eksempelvis fysisk skal underskrive begæringen.
Der kan på den anden side være et krav om, at det skal kunne konstateres, at den samlede gruppe af medlemmer individuelt har tiltrådt begæringen.
Der er ikke et formelt krav om, at der skal være en begrundelse for begæringen om et ekstraordinært delegeretmøde.
Det er omvendt hensigtsmæssigt at angive en begrundelse.
Ikke mindst af hensyn til hovedbestyrelsens tilrettelæggelse af dagsorden mv. (se herunder).
Dagsordenen for et delegeretmøde fastlægges af hovedbestyrelsen og meddeles ved indkaldelsen.
Dette må også gælde et ekstraordinært delegeretmøde.
Dagsordenens indhold må i sagens natur afhænge af baggrunden og/eller begrundelsen for begæringen om det ekstraordinære delegeretmøde.
På dagsordenen for et ekstraordinært delegeretmøde er der i udgangspunktet ikke punkter på med valg af formand, næstformand, hovedbestyrelse med flere, da disse er valgt for to år på det ordinære delegeretmøde i april 2019.
Kravet om, at et ekstraordinært delegeretmøde indkaldes med otte dages varsel skal forstås som minimum 8 dage.
Af DJ's delegeretvalgregler fremgår det, at valgene af delegerede til et ordinært delegeretmøde gælder, indtil nye valg foretages forud for det næste ordinære delegeretmøde.
Det er med andre ord de delegerede, der blev valgt forud for delegeretmødet i april, der fortsat er delegerede, og som i givet fald vil blive indkaldt til et ekstraordinært delegeretmøde.
Jeg håber, at dette besvarer dine spørgsmål.'
Jeg udleder heraf at det Lotte har gang i må være OK i forhold til indsamlingen af 300 støtter. Og at HB åbenbart kan vælge at ignorere ønsket om nyvalg på det ekstraordinære. Men mon dog ikke de almene foreningsretlige principper om mistillidsvotum kan bringes i anvendelse, hvis det skulle komme dertil.
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
02.07.19 17:00
Her er linket:

https://www.skrivunder.net/signatures/ekstraordinart_delegeretmode_i_dansk_journalistforbund/?s=61951237
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
02.07.19 17:04
Tak for indsatsen, Lotte!

Her er linket:
https://www.skrivunder.net/signatures/ekstraordinart_delegeretmode_i_dansk_journalistforbund/?s=61951237
Fremhævet af Journalisten
Majken Eliasen
02.07.19 17:09
Jeg havde af en eller anden grund lidt svært ved at finde stedet på skrivunder.net, jeg fandt det gennem Lotte Bilbergs facebookprofil. Her er link, hvis andre skulle stå med samme problem: https://www.skrivunder.net/ekstraordinart_delegeretmode_i_dansk_journalistforbund?u=3334991&s=61951237&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR1reV7xRG7hIVm5cH-OnZR03xSgwBAIg6KFsWbjDNWbgDaAeosxlE0ujdo
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
02.07.19 17:20
Tak, Ida og Majken. Jeg har fundet ud af, at fem skal have skrevet under, før vores underskriftsindsamling vises i oversigten på skrivunder.net.

Sig til, hvis I oplever problemer trods ovenstående link.

Og ellers: Sæt i gang! :o)
Fremhævet af Journalisten
Lotte Bilberg
02.07.19 18:09
Michael: Du er en mand, der er værd at sende i marken.

Ida og Majken, tak for at ile til med bistand. Siden er åbentbart sat sådan op, at en underskriftindsamling først bliver synlig, når fem har skrevet under. Så lige lidt hektisk, inden det skete.

Men nu er indsamlingen synlig under overskriften: Ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund

Søg på navnet - eller klik på fanen "Nyeste underskriftsindsamlinger"
Fremhævet af Journalisten
Andreas Hansen
02.07.19 21:26
Formanden vil ikke kommentere en pressemeddelelse, der er sendt ud, fordi det er "en afsluttet personalesag"?!

Jeg har set meget dårlig krisekommunikation i min tid som kommunikatør og som journalist. Men at DJ er så dårlige til den disciplin er beskæmmende for forbundet og for standen. Den her sag, der har kostet en redaktør og en formand i et forbund, der på papiret kæmper for åbenhed og ytringsfrihed, kræver naturligvis åbenhed. Det er logik for burhøns - men desværre ikke for DJ's nye formand eller nuværende hovedbestyrelse.

Så tusind tak for at tage initiativ til et ekstraordinært delegeretmøde. Det kan kun gå for langsomt med at få det stablet på benene. Det eneste, jeg er i tvivl om, er hvorvidt jeg er medlem af forbundet til den tid. DJ repræsenterer i al fald ikke længere de værdier, jeg som journalist og kommunikatør står for.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen