Dom: Brug af billede var ikke nødvendigt

Journalisten har tabt en sag om ophavsret ved Københavns Byret. Læs dommen og redaktør Christian Lindhardts kommentar

Journalistens chefredaktør, Christian Lindhardt, og journalist Jakob Albrecht er ved Københavns Byret blevet dømt til at betale 10.000 kroner til Mathias Øgendal for brug af et 112-fotografi i forbindelse med en artikel om de gener, som 112-fotografer skaber for ofre for ulykker og redningsarbejdere. De er desuden idømt en bøde hver på 1.000 kroner og skal betale 22.100 kroner i sagsomkostninger til Mathias Øgendal og skal offentliggøre dommens præmisser og resultat i Journalisten i papirudgaven og online.

Rettens begrundelse lyder således: 

”Det tiltrædes, at den historie, som fagbladet Journalisten bragte i sit nummer 6 af 31. maj 2020, er samfundsmæssigt relevant, og at der er tale om en saglig artikel om emnet.

Det fremgår, at billedet er det pågældende 112-fotografi af kvindens ulykke, og at billedet bruges som dokumentation for historien i fagbladet Journalisten.

Selv om de sagsøgte således også har fremhævet, at ”billedet er selve historien”, fremgår det dog af den af sagsøgte Christian Lindhardt citerede passage vedrørende forsidebilledet, at ”billedet er et centralt eksempel på den type billeder, vi omtaler i historien”.

Brugen af det pågældende foto har efter de foreliggende oplysninger ikke været nødvendig for at fortælle historien, og en afvejning af hensynet til sagsøgers ophavsret til fotografiet over for hensynet til mediernes ytringsfrihed, herunder muligheden for at formidle information om emner af offentlig interesse, fører til, at brugen af fotografiet ikke var berettiget.

Sagsøger har herefter krav på et rimeligt vederlag for de sagsøgtes uberettigede brug af fotografiet, jf. ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 1. Efter karakteren af fotografiet og oplysningerne om, hvilket honorar der normalt betales for et fotografi som det foreliggende, fastsættes dette vederlag skønsmæssigt til 10.000 kroner. Der er herved endvidere lagt vægt på, at fagbladet Journalisten udkommer i godt 17.000 eksemplarer og i en digital version.

Det bemærkes, at de sagsøgte ikke har opnået nogen fortjeneste ved den uberettigede brug af fotografiet i fagbladet Journalisten. Sagsøger har endvidere ikke sandsynliggjort, at der er lidt et tab, eller at der er en yderligere skadevirkning som følge af den uberettigede brug af fotografiet. Der er herefter ikke grundlag for at tilkende sagsøger erstatning og godtgørelse efter ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, samt efter stk. 3.

De sagsøgtes brug af fotografiet er en forsætlig overtrædelse af ophavsretslovens § 76, stk. 1, nr. 2. Der ses ikke at foreligge sådanne skærpende omstændigheder som omhandlet i § 76, stk. 2. Straffen fastsættes herefter for hver af de sagsøgte til en bøde på 1.000 kroner. Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.”

Derfor bragte vi billedet

Vi har på Journalisten brudt ophavsretten. Det erkender jeg blankt, og ansvaret er mit. 

I marts sidste år sagde jeg ja til, at vi tog et foto fra Presse-fotos.dk af en trafikulykke og satte det på forsiden af Journalisten, selv om Presse-fotos.dk gentagne gange havde afvist at sælge det til os.

Vi var villige til at betale en god pris – også mere end Presse-fotos.dk normalt får for at sælge fotos af trafikulykker rundt om i landet, fordi fotoet var vigtig dokumentation. Men ejer af Presse-fotos.dk Mathias Øgendal nægtede at sælge, fordi han er særdeles utilfreds med Journalisten på grund af nogle kritiske historier, vi tidligere har bragt om fototjenesten. For eksempel en artikel om, at hans fotografer nogle gange dukker op på skadesstederne sammen med venner og kærester.

Nu var han og hans freelance–fotografer igen i søgelyset, fordi vi beskrev, hvad der egentlig sker, når større grupper af mere eller mindre professionelle fotografer dukker op på et ulykkessted. 

Vi talte blandt andet med Anette Johannesen. Hun har stadig mén efter en alvorlig trafikulykke i 2019 og kaldte det i Journalisten for ’grænseoverskridende’, at der blev taget billeder, mens hun sad fastklemt i sin bil og kæmpede med smerterne.

Redningsmandskabet ved ulykken forklarede, at stemningen på et tidspunkt blev aggressiv, og en lidt for nærgående fotograf fra Presse-fotos.dk blev bedt om at trække sig væk.

Billedet af Anette Johannesens totalskadede bil kunne efterfølgende købes af medierne. Og billedet var således væsentlig dokumentation af en historie, der handler om fotografer, der går for tæt på. Men Journalisten måtte ikke købe billedet – fordi vi kom fra Journalisten.

Vi var både før og efterfølgende villige til at strække os endog meget langt og betale en god pris for billedet. Men modkravet, vi blev mødt med, var så eksorbitant, at sagen måtte ende i retten. 

Ophavsret er helt centralt for de fleste mediefolk, men i helt særlige tilfælde sker det jo, at pressefriheden vejer tungere end hensynet til andre love – for eksempel privatlivets fred og beskyttelse af fortrolige oplysninger – fordi historien er vigtig nok. 

Det var ifølge dommeren ikke tilfældet her. Vi blev dømt i retten, men prisen, som dommerne mente, vi skulle betale for billedet, var væsentligt under det beløb, Presse-fotos.dk havde krævet i forløbet.

Vi kunne have valgt et andet billede, hvilket dommeren i retssagen også mente, at vi burde have gjort. Men billedet fra Anette Johannesens ulykke er historien, og derfor var det vigtigt for os at bringe det. Og vi gjorde det, fordi der var tale om en historie af væsentlig offentlig interesse.

Christian Lindhardt, chefredaktør, Journalisten

0 Kommentarer

Læs også

Israel svarer:

Journalistens chefredaktør accepterer dom for brud på ophavsret

27. JULI 2021
Israel svarer:

Journalistens chefredaktør dømt for brud på ophavsretten

16. JULI 2021
Fotografer er blevet mere nærgående. Anette har oplevet, hvordan det føles

Fotografer er blevet mere nærgående. Anette har oplevet, hvordan det føles

02. JUNI 2020