Forbud mod liveblog i Messerschmidt-sag er inden for skiven

Det var juridisk i orden, at Byretten i Lyngby nedlagde et forbud mod liveblogging fra retssagen mod Morten Messerschmidt. Det vurderer flere eksperter.

Det var den rette afgørelse, da Retten i Lyngby nedlagde forbud mod at liveblogge fra Morten Messerschmidt retssag om svindel med midler fra Meld og Feld. Retten besluttede umiddelbart efter retssagen start, at medierne hverken måtte liveblogge direkte eller citere vidneforklaringer.

Og det er den rigtige afgørelse, vurderer juraprofessor på Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller

”Det er efter min vurdering den rigtige kendelse. Den er helt inden for skiven,” siger han, og bakkes op af advokat og medieretsekspert Vibeke Borberg:

”Højesteret har fastslået, at liveblogging af tiltaltes og vidners forklaringer som udgangspunkt er i strid med retsplejeloven. Byrettens afgørelse er helt i tråd med Højesterets kendelse.”

Forbuddet er en retssikkerhedsgaranti

Det var Morten Messerschmidt advokat, der bragte liveblogging op under retsmødet den 2. august, og det affødte efterfølgende en del reaktioner. Kritikken gik på, at Dansk Folkeparti krævede åbenhed og tv-transmission i rigsretssagen mod Inger Støjberg, mens Morten Messerschmidt og hans advokat selv forsøgte at begrænse pressens muligheder for at dække sin egen sag.

Men Ifølge Vibeke Borberg, så har Morten Messerschmidt loven på sin side. Hun peger på, at rettens afgørelse ikke handler om at afskærme pressen men i højere grad om at passe på retssikkerheden.

”Forbuddet mod liveblogging handler om, at vidner ikke må blive påvirket af de forudgåendes forklaringer. Når vidner skal afgive forklaring, så skal det være dét vidnes forklaring. Det må ikke være farvet af, hvad der tidligere er blevet sagt i sagen. Man vil gerne forhindre, hvis du skal i retten og afgive forklaring, at du samtidig kan sidde ude foran og læse, hvad der lige er blevet sagt,” siger Vibeke Borberg og fortsætter:

”Formålet er, at vidner ikke bliver påvirket af de forudgåendes forklaringer. Man skal forstå, at det her forbud er en retssikkerhedsgaranti – ikke et værktøj til at genere journalister”.

Læner sig op ad Højesteret

Højesteret fastslog i 2019, at liveblogging under tiltaltes og vidners forklaringer som udgangspunkt er forbudt. Det er også den afgørelse, som Retten i Lyngby har lagt til grund for forbuddet, fortæller Sten Schaumburg-Müller:

”Byretsdommeren har siddet med fingeren i Højesterets kendelse fra 2019. Afgørelsen har helt samme ordlyd.”

Selvom sagen fra 2019 var en stor hjemmerøveri-sag, så er principperne i Morten Messerschmidt retssag de samme, understreger Sten Schaumburg-Müller:

”I Højesterets sag var der tale om en større sag med mange tiltalte, i Messerschmidt-sagen kun et par tiltalte. Men det principielle synspunkt er det samme: Vidner, der ikke har adgang til hinandens forklaringer, skal ikke kunne læse i medierne og andre forklaringer og afpasse herefter”, skriver han.

 

0 Kommentarer