Journalistens chefredaktør accepterer dom for brud på ophavsret

Christian Lindhardt ønsker ikke at anke den dom, han fik 16. juli i Københavns Byret for brug af et billede fra presse-fotos.dk

For 11 dage siden afgjorde Københavns Byret, at det var et strafbart brud på ophavsretten, da Journalisten både online og på forsiden af det trykte magasin bragte et 112-billede fra fototjenesten presse-fotos.dk.

Forinden havde indehaveren af tjenesten, Mathias Øgendal, nemlig sagt nej til at sælge billedet til Journalisten, og afgørelsen medførte en samlet regning på 34.100 kroner til Journalisten og chefredaktør Christian Lindhardt – et beløb, der fordelte sig på godtgørelse, sagsomkostninger og en mindre bøde til staten.

Og den dom har Christian Lindhardt nu besluttet sig for at acceptere efter at have overejet en anke.

“Vi er selvfølgelig stadig ærgerlige over rettens afgørelse, men vi har besluttet at tage den til efterretning,” udtaler han.

Ophavsret over for vigtig dokumentation

Journalistens chefredaktør argumenterede i retten ikke imod, at mediet havde forbrudt sig mod ophavsretten ved at bringe et billede, som rettighedshaveren havde sagt nej til at sælge. Men derimod, at billedet var så vigtig dokumentation, at det retfærdiggjorde brud på ophavsretten. Og det synes han stadig.

”Jeg mener, at mediefriheden og informationsfriheden i denne sag vejer tungere end hensynet til ophavsretten. Jeg mener, at billedet er helt centralt for vores historie, men det mente retten desværre ikke. Når det er sagt, så har vi på intet tidspunkt afvist at ville betale for billedet, men vi kunne ikke få lov til at købe det,” udtaler han.

Billedet blev brugt til en historie om, hvordan 112-fotografer går meget tæt på ulykker og konkurrerer om at få de bedste billeder. I den forbindelse havde Journalistens reporter talt med en case om sin oplevelse med, at en fotograf kom meget tæt på, efter hun var kørt galt.

Billederne af hendes ulykke blev sat til salg af presse-fotos.dk, og det var netop et af disse fotos, Journalisten bragte for at illustrere casens historie, efter Mathias Øgendal havde nægtet at sælge dem.

Sagsøger kan stadig anke

Mathias Øgendal og presse-fotos.dk har stadig muligheden for at anke dommen. Selvom virksomheden i princippet vandt sagen, var den tilkendte erstatning ikke i nærheden af, hvad Mathias Øgendal havde forlangt.

I retten lød hans samlede krav på et vederlag på 30.000 kroner, 15.000 kroner i erstatning samt betaling af sagsomkostninger. Dertil argumenterede hans advokat for, at både Christian Lindhardt og journalisten bag historien skulle idømmes en bøde til staten på 20.000 kroner hver.

Mathias Øgendals sagsomkostninger beløb sig til 22.100 kroner, og det vil altså sige, at det samlede krav lød på 67.100 kroner – foruden de 40.000 i bøde til staten. Altså markant højere end de 34.100 kroner, straffen endte på.

Mathias Øgendal ønsker ikke over for Journalisten at redegøre for, om han har planer om at anke dommen.

0 Kommentarer

Læs også

Israel svarer:

Journalistens chefredaktør dømt for brud på ophavsretten

16. JULI 2021
Fotografer er blevet mere nærgående. Anette har oplevet, hvordan det føles

Fotografer er blevet mere nærgående. Anette har oplevet, hvordan det føles

02. JUNI 2020