Etik og god opførsel

Fagligt talt: Da herværende fagblads hjemmeside for nylig fortalte, hvordan DJ’s hovedbestyrelse på sit januarmøde skulle diskutere et oplæg om etik for kommunikationsfolk, afstedkom det hurtigt knastørre og ikke for alles vedkommende så imødekommende kommentarer såvel på hjemmesiden som i de sociale medier.

Nogle af reaktionerne var af typen ’hvad rager det mig’, og det er jo fordelen ved de sociale medier: At vi kan komme hurtigt af med vore bemærkninger om dette og hint, og så kan vi i øvrigt sidde og se på, hvor mange ”likes”, ”retweets” og ”delinger” vi høster.

Selvbekræftelse med negativ slagside, som jeg bestemt også selv er forfalden til.
Men det slog mig, at netop når det handler om etik, så er den negative kommentar endnu mindre fremmende for dialog end ellers. For etik er jo – som det også indirekte blev anført af kritikerne – i værste fald en lidt ligegyldig, velment hensigt om at opføre sig ordentligt.

Men når det er bedst, så bliver etiske retningslinjer noget, som kan fungere som rygstød eller skelet, og som kan bruges dagligt som et værktøj i udøvelsen af det fag, man bemestrer; og gennem brugen kan vi få slebet værktøjet så skarpt og i hænderne velliggende, at det er den naturlige følgesvend.
Sådan er det jo langt hen ad vejen med de etiske retningslinjer, som vi kender i journalistikken. Og nu prøver DJ så at udarbejde retningslinjer for kommunikation, som jo er en hastigt voksende branche blandt vore medlemmer.

I erkendelsen af, at et skifte mellem de to dele af faget ikke kun handler om at skifte til en anden chef og en ny kantine, er det naturligt at arbejde med etikken. Rationalet er, at vi gennem klare(re) retningslinjer opnår bedre gennemsigtighed, så vi hver især kan forklare os selv og hinanden, hvorfor og hvordan vi arbejder med vores job her og nu.
Sagen er, at rigtig mange af DJ’s medlemmer i dag arbejder med kommunikation. Sagen er også, at endnu flere med stor sandsynlighed vil komme til det i fremtiden – også nogle af dem, der i dag er kritiske journalister over for kommunikationsbranchen.

Det har således også været naturligt at inddrage DJ’s kommunikations-specialgruppe (DJ Kommunikation) i udarbejdelsen af oplægget til de etiske retningslinjer. Og udkastet er lagt frem – for hovedbestyrelsen og for medlemmerne – i tillid til at vi i fællesskab skal arbejde med dem, så de netop udvikler sig til et godt sæt værktøjer.
Den slags gør vi i tillid og mellem dem, der ønsker at deltage i arbejdet. Det er en opgave, der angår alle medlemmer, men det er jo ikke sikkert, at alle ’gider’ deltage, fordi de føler, ’det ikke rager dem’.

Men derfor kan det nu sagtens ske, at kommunikationsetikken får betydning for alle vore medlemmer på et tidspunkt i deres karrierer.
Og derfor er det også af betydning, at forbundets etiske regelsæt udformes i et konstruktivt samarbejde mellem alle forbundets medlemmer og medlemsgrupper. På den måde lærer vi af hinanden og kan blive inspireret og beriget af hinanden.

– Lars Werge, næstformand, DJ

0 Kommentarer