Magtskifte i DJ Kommunikation – ny formand og ny bestyrelse

Både formanden og bestyrelsen blev skiftet ud, da DJ Kommunikation holdt generalforsamling på en pub på Frederiksberg. Det var dog først på selve dagen, at den nye formand Tina Mellergaard overhovedet blev valgbar. Og så var der kritik af et uigennemskueligt regnskab

Da cirka 40 kommunikationsfolk forlod et værtshus på Frederiksberg efter generalforsamling i DJ Kommunikation lørdag, var hele ledelsen skiftet ud. Formanden var en anden, næstformanden havde tabt et kampvalg, og alle bestyrelsesmedlemmer var nye.

Generalforsamlingen foregik på London Pub, et af Frederiksbergs brunere værtshuse, hvor denne skribent aldrig har set så mange mennesker i det smalle lokale i mange nuancer af brun.

Dagens vigtigste beslutning var formandsvalget. Her var der tre kandidater: Siddende formand Per Roholt, siddende næstformand Kir Klysner og tidligere bestyrelsesmedlem Tina Mellergaard. 

Der var dog kun to kandidater tilbage, da valgtalerne var overstået. Per Roholt brugte nemlig sin valgtale til at trække sit kandidatur.

”Der er to stærke og dygtige kolleger, som gerne vil være jeres nye formand. Det er en fantastisk situation!” sagde Per Roholt.

Han gav i samme ombæring sin støtte til Kir Klysner, som han opfordrede forsamlingen til at stemme på.

”DJ er mit DNA”

Så gik de to andre kandidater på med hver sin valgtale.

”Jeg er uddannet kommunikatør, jeg har aldrig været journalist – men jeg har aldrig været i tvivl om, at DJ er mit DNA,” indledte Tina Mellergaard, som har været DJ-medlem i otte år og er tidligere næstformand i DJ Kommunikation.

”Jeg har selv arbejdet i bureaubranchen, NGO-verdenen, det private og nu i fagbevægelsen. Min erfaring er, at vi er mange kommunikatører, som har flydende arbejdstider. Vi går til lønforhandlingerne selv. Forbundet havde ingen lønkategori for mig, så jeg måtte lave min egen. Jeg stiftede en Facebook-gruppe, hvor vi delte vores løn – vi hævede den med 20 procent på et år. Vi skal hjælpe med at finde hinanden på tværs,” sagde hun.

”Min nøglesag er netværk”

Derefter kom Kir Klysners valgtale:

”Jeg er uddannet journalist med en diplomuddannelse i kommunikation. Mit speciale er medlemskommunikation, og det tænker jeg, at I medlemmer skal kunne mærke, hvis jeg bliver formand,” sagde Kir Klysner, som også er tidligere formand for Kreds Fyn.

”Min nøglesag er netværk. Alle vores medlemmer skal have mindst fem andre, som de kan gå til og ”hvad gør I, hvis arbejdstiden flyder mere ud, end den skal?” Jeg er god til at indsamle viden, jeg er målrettet, effektiv og samtidig diplomatisk. Det behøver ikke være modsætninger,” fortsatte Kir Klysner.

Efter valgtalerne stemte de fremmødte skriftligt. Resultatet blev en valgsejr til Tina Mellergaard Jensen med 31 stemmer mod 18 stemmer til Kir Klysner.

Seks nye i bestyrelsen

Efter formandsvalget var der valg til bestyrelsen. Og her fortsatte vagtskiftet. Der var ni kandidater i alt, og seks skulle vælges. Peter Lundblad og Andrea Hoffmann genopstillede. Nuværende suppleant Paul Brasso stillede også op, og det samme gjorde seks nye kræfter: Thilde Høybye, Troels Gadegaard Frølich, Line Lund Hebbelstrup, Nikolaj Søndergaard, Peter Pishai Storgaard og Grazielle Aaholm.

De seks nye blev valgt.

Efterfølgende blev Maya Schott, Lars Aaes, Stine Bjerre Herdel, Paul Brasso og Peter Lundblad valgt som suppleanter.

Magtskiftet var komplet. Men et par timer før valget var det slet ikke sikkert, at den nye formand kunne stille op. Tina Mellergaard Jensen er nemlig I-medlem af DJ Kommunikation. Man kan ikke være O-medlem af DJ Kommunikation, hvis man har stemmeret i et andet forum i DJ, fx hvis man er i en medarbejderforening eller obligatorisk medlem i en anden specialgruppe. Disse mange medlemmer uden stemmeret er I-medlemmerne.

Men på generalforsamlingen blev det foreslået at ændre vedtægterne, så I-medlemmer får mulighed for både at stemme og blive valgt til bestyrelsen og formandsposten. Et forslag, som blev bakket op af både afgående formand Per Roholt og begge de to modkandidater til formandsposten. Forslaget blev vedtaget.

Strid om fuldmagter

Generalforsamlingen var præget af debatter om formalia og jura. Det viste sig blandt andet, da man skulle diskutere fuldmagter: Kan et medlem, som ikke er til stede, deltage i afstemningen? Det står der intet om i DJ Kommunikations vedtægter.

Her forklarede dirigent Karen Hedegaard indledningsvis, at hun efter dialog med Dansk Journalistforbunds juridiske afdeling havde forstået, at det følger af almen foreningspraksis, at man kan bruge fuldmagter, medmindre det udelukkes i vedtægterne. Karen Hedegaard tilføjede, at hun som dirigent ville overveje at afvise brug af fuldmagter, hvis det efter hendes vurdering ”ikke er repræsentativt, for eksempel hvis der er flere fuldmagter end fremmødte”. Men da der var 12 fuldmagter og over 30 fremmødte O-medlemmer, ville hun ikke afvise fuldmagterne.

Det fik dog Finn Arne Hansen til at opponere. Han gjorde det klart, at han var imod brug af fuldmagter. Der var efterfølgende uenighed i lokalet om, hvad praksis er i DJ Kommunikation, men dirigent Karen Hedegaard satte spørgsmålet til afstemning, hvor et stort flertal bakkede op om, at fuldmagter kunne bruges.

Næste stridspunkt var, at hovedbestyrelsen i DJ skal godkende en vedtægtsændring i kredse eller grupper, før den er gyldig. Dermed mente Finn Arne Hansen ikke, at man kunne gennemføre et valg, hvor I-medlemmer havde stemmeret, eller hvor I-medlemmer – som Tina Mellergaard Jensen – kunne vælges. Dette var dirigenten ikke enig i, og generalforsamlingen fortsatte.

Efter generalforsamlingen har Finn Arne Hansen indsendt en klage til DJ's hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Kritik af uigennemsigtigt regnskab

Under gennemgangen af DJ Kommunikations økonomi var der også anledning til debat. Her udtalte de to faglige revisorer kritik af manglende gennemsigtighed i regnskaberne.

Faglig revisor Nikolaj Søndergaard kunne ikke være til stede, men revisorsuppleant Peter Skautrup fremsatte kritikken på begges vegne. Revisorerne hæftede sig blandt andet ved, at det regnskab, som blev præsenteret på generalforsamlingen, havde få og overordnede poster. Blandt andet ”diverse arrangementer”, som har kostet over 100.000 kroner uden at blive udspecificeret. Bestyrelsens drift blev desuden præsenteret på generalforsamlingen som en udgiftspost på 73.000 kroner, men ifølge de to faglige revisorer er beløbet snarere 100.000 kroner.

Peter Skautrup fortalte, at han og Nikolaj Søndergaard har besøgt forbundshuset, hvor regnskaberne var mere specificerede end dem, som blev præsenteret på generalforsamlingen. De gennemså også kvitteringer på flere poster.

”Vi synes ikke, det er tilfredsstillende, at man – igen – ikke kan forelægge generalforsamlingen et mere gennemskueligt regnskab,” lød kritikken, som Peter Skautrup læste op fra en fælles udtalelse.

”På sidste års generalforsamling var der kritik af et helt uigennemskueligt regnskab, men det har åbenbart ikke hjulpet,” sagde han også.

Kasserer Jeppe Locht fortalte, at han selv først så regnskabet dagen før generalforsamlingen, fordi han har været i et uheld. Afgående formand Per Roholt tog ordet:

”Vi har været ramt af forskellige omstændigheder, herunder sygdom i forbundet, og derfor tog DJ ansvar for at gøre regnskabet færdigt,” sagde han og fortsatte:

”Det er svært at lave et gennemskueligt regnskab. Det, vi har gjort for at få et ordentligt regnskab, er, at alt er lagt ind til forbundet. Man tager sit bilag, skriver, hvor det skal konteres, og sender ind til forbundet. Det her er, hvad vi får tilbage. Det giver problemer, og det skal jeg beklage. Men jeg kan ikke lige sige, hvordan det bliver bedre. Måske en bedre dialog med DJ's økonomiafdeling.”

Regnskabet blev dog godkendt uden modstemmer, selv om en del undlod at stemme.

23 Kommentarer

Signe Richter
6. MARTS 2019
Hvis en fuldmagt er givet af
Hvis en fuldmagt er givet af et stemmeberettiget medlem og udfærdiget efter reglerne, så KAN det da ikke komme nogen ved, hvorfor man ikke har mulighed for at møde op. Jeg har personligt svært ved at gå fra to små børn en lørdag kl 12, og jeg er næppe den eneste.
Finn Arne Hansen
6. MARTS 2019
Troels, lad os standse kampen
Troels, lad os standse kampen og se fremad. Hvis HB dømmer omkamp, så lad os få en god og konstruktiv ekstraordinær generalforsamling med klare aftaler, gode kandidater fra øst og vest og en magtfordeling, alle kan se sig selv i. Jeg stiller ikke op mere, men jeg stiller mig gerne til rådighed som dirigent. Søren Wormslev kunne også være et godt bud på en dirigent. God dag.
Troels Gadegaard Frølich
5. MARTS 2019
Hej Kir (og efterfølgende
Hej Kir (og efterfølgende Finn Arne),

Først og fremmest mange tak for, at du deler dine tanker om det hele herind. Som jeg vist også fik sagt til dig i lørdags, er jeg ærgerlig over, at du ikke stillede op til bestyrelsen - selv om jeg godt forstår dine overvejelser om, hvor du gerne vil bruge dine kræfter. Men både du og Tina var gode kandidater, og det var ikke afgørende for min optimisme og lyst til at være en del af en bestyrelse, hvem af jer der blev formand.

Det var en reel udfordring for os på generalforsamlingen, at vedtægterne ikke siger noget specifikt om fuldmagter, og de derfor skulle fortolkes. Og uanset den endelige beslutning ville der kunne sidde medlemmer og føle sig snydt, fordi de måske havde disponeret anderledes, hvis vedtægterne havde taget eksplicit stilling til fuldmagter.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg var blevet betroet fuldmagter. Jeg er selvfølgelig ikke enig i, at der var noget ufint i det - tværtimod synes jeg faktisk, at det ikke er helt fair at mene det. Men frem for at diskutere det, så synes jeg, det er reelt nok at ønske en fuldmagtsbegrænsning, hvis vi skriver fuldmagter eksplicit ind i vedtægterne. Og det er jeg umiddelbart tilhænger af: Om det så skal være 2, 5 eller 7 fuldmagter, hver deltager max kan sidde med, har jeg ikke taget stilling til.

***
Og Finn Arne, tak. Jeg ville ønske, at jeg også kunne overbevise dig om, at der altså ikke har været nogen plan om at indgå en aftale og bryde den. Og jeg deler i øvrigt Kirs opfattelse af, at det ikke ville være rimeligt at fratage andre medlemmer muligheden for give en fuldmagt, fordi tre formandskandidater laver en aftale. Men jeg ved ikke, om det er muligt, og jeg har ellers forsøgt.

Jeg forstår dog ikke, hvorfor det giver mening at fremsætte det som en anklage, når fuldmagterne ikke engang kan have haft betydning for udfaldet af formandsvalget. Jeg forstår heller ikke, hvorfor du holder fast i, at din egen fortolkning af vedtægterne nødvendigvis må være mere rigtig end juristernes og den måde, generalforsamlingen valgte at fortolke dem. Men måske er det bare mig, der er langsom.

Mvh Troels
Kir Klysner
5. MARTS 2019
Tina har vundet og fortjent
Tina har vundet og fortjent at vinde valget. Jeg har ønsket hende tillykke med et kram, og jeg gør det gerne igen!

***
Jeg er stor fortaler for, at både i- og o-medlemmer har opstillings- og stemmeret til bestyrelsen i DJ Kommunikation. Det er jeg, fordi jeg ser det som en styrke, at også medlemmer af medarbejderforeninger er repræsenteret i bestyrelsen. Desuden er der generelt høj frekvens på jobskift i disse år, og jeg synes ikke, det er holdbart, at vi mister bestyrelsesmedlemmer, hvis/når de skifter job til en kommunikationsstilling med en medarbejderforening. For mig personligt kunne det betyde, at hvis jeg havde vundet formandsvalget, og ændringen ikke var stemt igennem, så måtte jeg træde af igen, hvis jeg fik dannet en medarbejderforening på den arbejdsplads, hvor jeg er nu – hvilket slet ikke er usandsynligt.
Derfor stillede jeg forslaget sammen med flertallet af bestyrelsen, og derfor stemte jeg ja til vedtægtsændringen til generalforsamlingen.
***
Jeg er glad for, at Troels skriver, at han mener, at medlemmerne var velinformerede om de forskellige afstemninger under generalforsamlingen (citat fra @Troels: "Jeg har aldrig været til en generalforsamling, hvor grundlaget for alle vedtagne beslutninger har været så grundigt belyst og diskuteret forud for de enkelte afstemninger som i lørdags."). Jeg kan godt tænke, at vi kunne have gjort det bedre både før og under, men jeg er også en hård selvkritiker.
***
Ang. brugen af fuldmagter.
Det er ganske korrekt, at vi tre formandskandidater indgik en gentlemens agreement om, at vi ikke ville bringe fuldmagter til bordet.
Vi havde en diskussion om, hvorvidt vi skulle melde noget ud om dette, men jeg ønskede ikke at fratage nogen en demokratisk mulighed for at komme med en fuldmagt.
Da jeg hørte, at der var 11 fuldmagter (eller var det 12 – sorry jeg husker det ikke præcist - den dag var meget travl for mig som næstformand – og referatet er ikke offentliggjort endnu), så tænkte jeg, det er acceptabelt i forhold til antallet af fremmødte medlemmer, og derfor stemte jeg ja til brugen af disse.
Men jeg var ked af at se, at en så stor del af fuldmagterne lå på de samme to medlemmers borde – medlemmer, som i dag er stemt ind i bestyrelsen. Det synes jeg er ufint. Det er ikke forkert, men i min bog er det lidt at spille roulette med demokratiet. Og det vil jeg have lov at mene.

Fuldmagter eller ej. Tina den seje pige havde vundet alligevel, så jeg slutter, hvor jeg startede. Tillykke Tina – og kram!
Finn Arne Hansen
5. MARTS 2019
Jan, det var et røgfrit
Jan, det var et røgfrit værtshus, men vi skulle nok have fundet et bedre lokale. Det passede bare så fint til Brexit-temaet. Og langt de fleste DJ K-medlemmer bor i København, så det ville formentlig blive udlagt som chikane, hvis vi havde lagt det i Vejle, for eksempel.
Regnskabet var ikke ufuldstændigt, det var helt i orden, en meget erfaren kredskasserer hjalp os på grund af vor kasserers hjernerystelse efter hans bilulykke. At en post kaldes diverse arrangementer kan selvfølgelig godt lyde lidt nonchalant, som antydet længere oppe i tråden. Posten burde have heddet medlemsarrangementer. Der kommer i øvrigt snart et i Flensborg, som blandt andet handler om Fleggaards kommunikationsarbejde - i samarbejde med Kreds 3. Hvis der er ledige pladser, kunne man jo håbe på at nogle fynboer kunne få glæde af dette. Hilsen fra en af dem, der har lavet "diverse arrangementer".

Flere