A-kassen jubler: Nu kan du frit bo i udlandet og få ret til dagpenge

Med næste års finanslov bliver det alligevel muligt for danske a-kassemedlemmer, der arbejder i udlandet, at få dagpenge i Danmark. ”Jeg er en glad a-kasse-formand,” siger Tine Johansen, der som formand for AJKS har kæmpet imod opholdskravet

Mandagens forlig om Finanslov 2020 bragte godt nyt til de mange DJ-medlemmer, der fra tid til anden opholder sig i udlandet.

Finanslovsaftalen fjerner nemlig den kritiserede regel om, at man skal have opholdt sig i EU i mindst syv ud af de seneste 12 år for at kunne få dagpenge i Danmark.

Beslutningen bliver modtaget med begejstring af Tine Johansen, der ud over at være DJ-formand også er formand for a-kassen AJKS.

”Der er al mulig grund til at glæde sig over det her. Opholdskravet har været et misfoster fra starten. Det skaber en kæmpe urimelighedsfølelse, at man har betalt til en dagpenge-ordning, men ikke kan gøre brug af den, fordi man er draget udenlands og har fået erfaringer, hvilket politikerne jo også opfordrer til. Den følelse har jeg virkelig godt kunnet sætte mig ind i,” siger Tine Johansen.

Det var den tidligere regering, der indførte opholdskravet med indfasning fra 2019 til 2021. En beslutning, der fra starten var voldsomt kritiseret fra a-kassernes side.

”AJKS har protesteret kraftigt sammen med stort set alle andre a-kasser mod det her. Hele sidste vinter slog vi nærmest lejr inde på Christiansborg,” fortæller Tine Johansen.

Åbning for udmeldte

Hun havde på forhånd fået indikationer på, at opholdskravet stod for fald med den kommende finanslov.

”Peter Hummelgaard havde lanceret, at det stod på listen over ting, han ville gøre noget ved. Men jeg er lettet over måden, de vil rulle det tilbage – at man tager hensyn til dem, der har følt sig så svigtet af ordningen, at de har meldt sig ud af a-kassen. Så jeg er en glad a-kasse-formand.”

Hun hentyder til, at der i aftalen er lavet en åbning for personer, der har meldt sig ud af deres a-kasse, efter at opholdskravet blev indført, fordi de med opholdskravet ikke ville kunne få mulighed for dagpenge. Disse vil kunne genindmelde sig med tilbagevirkende kraft og dermed generhverve deres dagpengeret.

Overgangsordningen gælder ifølge finanslovsaftalen for personer, som ikke opfyldte betingelserne i opholdskravet, og som meldte sig ud af en a-kasse i 2019, indtil afskaffelsen af opholdskravet træder i kraft i 2020.

Det tidligere medlem skal bekræfte, at opholdskravet var grund for udmeldelsen, og personen skal efterbetale kontingent for den periode, medlemskabet har været afbrudt. Muligheden for genoprettelse gælder frem til den 31. juli 2020.

Præciseret den 3/12 klokken 13.23: Journalisten har tilføjet, at det er, når man opholder sig i Danmark, at man kan få udbetalt dagpenge.

0 Kommentarer