Corona tager kvælertag på tv-branchen

Risikoen for smittefaren sætter en brat stopper for tv-produktionsselskabernes arbejde. ”Vi har 10-12 produktioner lige nu, og de er stort set alle sammen berørt,” siger produktionsleder (Rettet)

Coronakrisen er et hårdt slag for de private tv-produktionsselskaber. Produktioner er sat i stå, og medarbejderne står uden opgaver – og i mange tilfælde uden et økonomisk sikkerhedsnet i form af dagpenge.

Ejer af ImpactTV Thomas Heurlin sidder i dag sammen med produktionsleder Mette Vinther for at danne sig et overblik over coronakrisens konsekvenser.

”Vi har 10-12 produktioner lige nu, og de er stort set alle sammen berørt,” siger Mette Vinther.

Nogle produktioner er gået i stå, fordi folk er blevet kaldt hjem fra udlandet. Andre produktioner kan ikke gå i gang, fordi medarbejderne ikke kan mødes med folk. Problemet er frygten for smittespredning.

”Det burde kunne lade sig gøre at tage ud og lave interviews. Men i praksis er det svært, fordi mange ikke ønsker at få besøg, fordi de frygter, at vi kan være smittebærere,” siger Thomas Heurlin.

Medarbejderne har ikke noget at lave

Problemet er, at medarbejderne ikke kan arbejde hjemme. Tv-produktion handler om at møde folk i deres dagligdag.

”Vi kigger på en stadigt stigende gruppe af medarbejdere, som vi skal betale løn, men som ikke kan foretage sig noget lige nu,” siger Thomas Heurlin.

Birger Lund, formand for FILM&TVGruppen, følger blandt andet udviklingen i Facebook-grupper for freelancere og selvstændige.

”Der er gået corona i den,” siger han.

”Der er ikke meget at lave for de selvstændige. Produktioner bliver stoppet, og inden for corporate har de slet ikke noget at lave,” siger han.

For de selvstændige freelancere er problemet, at de ikke kan få dagpenge, medmindre de lukker firmaet og sælger deres udstyr. Det bør være noget af det første, regeringen laver om på, siger Birger Lund.

”Den regel må vi komme uden om. Det ville hjælpe mange, hvis de kunne få dagpenge,” siger Birger Lund.

Han synes, det er positivt, at regeringen i dag har besluttet at udskyde moms for små virksomheder.

”Det er bestemt positivt,” forklarer Birger Lund.

Indgrebet omfatter dog ikke lønkompensation. Det har fået denne kommentar med på vejen fra journalist Mads Petter Kühnel:

Vil ikke lyde utaknemmeig

Om regeringens udspil i dag siger direktør i Producentforeningen Jørgen Ramskov, at ”man skal passe på med at lyde utaknemmelig”.

”Alt, der bliver gjort for at hjælpe, er godt,” siger han.

Det største problem for tv-produktionsselskaberne er, at det er en branche med mange korttidsansatte, freelancere og enkeltmandsvirksomheder, som ikke har ret til dagpenge.

”Det altovervejende hensyn er, at vi har nogle freelancere og underleverandører, der ikke kan modtage dagpenge, fordi de er selvstændige,” siger Jørgen Ramskov.

Derfor hilser Jørgen Ramskov et forslag fra Enhedslisten velkommen, hvor små selvstændige og enkeltpersonsvirksomheder skal kunne modtage dagpenge.

Rettet 16, marts klokken 18.31. Det har tidligere fremgået, at kun virksomheder med over 50 medarbejdere kan få lønkompensation. Det er imidlertid ikke korrekt. 

 

0 Kommentarer