Her foreslår DJ at spare på budgettet

DJ har præsenteret hovedbestyrelsen for mulige besparelser. Der kan blandt andet spares på møder ude i byen, Folkemødet og Fagligt Forum. ”I forhold til, at vi har en omsætning på cirka 90 millioner, er det ikke sådan, at vi skærer enormt meget væk,” siger direktør Linda Garlov

Dansk Journalistforbund præsenterede torsdag og fredag i sidste uge DJ’s hovedbestyrelse for det sparekatalog, hvorfra der skal findes besparelser på 1,5 procent af forbundets budget i 2019 – svarende til cirka 1,4 millioner kroner.

Det er et sparekatalog, hvor der er stort fokus på at skære udgifter på administration, Fagligt Forum, udgifter til Folkemødet, interne møder i DJ og kursusaktiviteter, fortæller direktør Linda Garlov.

Hovedbestyrelsen skulle på HB-mødet ikke tage stilling til et endeligt budget, men til, hvilke spareforslag der skulle arbejdes videre med af DJ.

“Hovedbestyrelsen har nu givet dessiner for, hvad vi skal kigge nærmere på. Vi er fortrøstningsfulde over for, at vi finder de halvanden procent, der skal findes,” siger direktør Linda Garlov.

Sparekataloget skal vedtages på et nyt HB-møde den 6. og 7. marts og derefter på DJ’s delegeretmøde den 27. og 28. april 2019.

Her er spareforslagene

DJ kan allerede nu fortælle, hvilke punkter de vil arbejde på at finde pengene fra. De er:

 • Flere hovedbestyrelsesmøder skal holdes internt, og HB skal blandt andet i højere grad spise i DJ’s egen kantine
 • Der skal skæres ned på aktiviteter på Folkemødet
 • Der skal ændres på formen for Fagligt Forum, som i dag koster 1,2 millioner kroner. Det mener DJ at kunne skære ned på
 • AC-kontingent er blevet sænket, fordi pharma.dk er trådt ind med et medlem af fællesrepræsentationen
 • Der skal skæres ned på antallet af kurser, som DJ udbyder
 • Der skal skæres ned på tilskud til kurser hos K-Forum
 • DJ skal holde flere interne møder i egne lokaler
 • Der skal spares på udgifter til kontorartikler og brug af tidsskrifter internt i DJ
 • DJ får fremover 60.000 ekstra årligt i budgettet ved at leje lokaler ud til Danske Filmfotografer. Dette er trådt i kraft
 • Der skal spares på fagbladet Journalistens budget
 • DJ tilbyder i dag medlemmerne at få bevilget psykologhjælp. DJ skal kigge nærmere på, om der kan spares her igennem samarbejde med PFA
 • Fjernelse af en økonomisk buffer, som DJ de sidste par år har indlagt i budgettet til overenskomstforhandlinger

Derudover var der flere punkter, hvor DJ havde foreslået besparelser, som hovedbestyrelsen ikke ville have forbundet til at gå videre med:

 • Det var foreslået at spare på kurser til ledige. Dette skal DJ ikke gå videre med
 • Det var foreslået at spare på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Dette skal DJ ikke undersøge nærmere
 • Der skal ikke spares på udgifter til stævne og kurser for tillidsrepræsentanter
 • Der skal ikke spares på udgifter til brug af ekstern grafiker og fotografer i DJ’s kommunikationsindsats

Har underskud frem til 2021

Visse steder er der allerede trådt besparelser i kraft, fortæller Linda Garlov. Allerede nu afholdes der flere møder, både for HB og DJ’s ansatte, i DJ’s egne lokaler, siger hun. 

Linda Garlov er tryg ved den proces, der er i gang, også selv om DJ regner med at have driftsunderskud frem til og med 2021.

“Der er ikke lagt op til, at vi får et driftsoverskud i 2019. Der er lagt op til, at vi på længere sigt får et driftsoverskud. Men jeg er tryg ved, at vi får strammet op. DJ er ikke ved at gå nedenom og hjem. Vi har en meget sund økonomi, og vi har i mange år sparet meget mere op, end vi behøvede,” siger Linda Garlov.

Medlemsfremgangen er mindsket

Baggrunden for DJ’s besparelser er, at forbundet i 2018 havde et driftsunderskud på cirka fire millioner kroner.

Driftsunderskuddet skyldes, at DJ har en mindre medlemsfremgang end i tidligere år. Årsagen til det er blandt andet, at en del DJ-medlemmer har meldt sig ud igen, herunder især kommunikatører og nyuddannede. Det har formand Lars Werge sagt til Journalisten.

Kombineret med, at DJ ikke har øget sine kontingenter i 16 år – og at en stor del af DJ’s nytilmeldte medlemmer er studerende, som betaler betydeligt mindre i kontingent end færdiguddannede – betyder det færre indtægter til DJ.

Derfor er der allerede trådt et ansættelsesstop i kraft i DJ, ligesom DJ også har lagt op til, at der i overenskomstforhandlinger med DJ’s ansatte, som pågår i foråret, skal være mindre lønstigninger end tidligere. Det vil også spille ind på, hvor store besparelser der i sidste ende skal findes i resten af DJ’s budget, siger Linda Garlov.

“Vi har præsenteret sparekataloget med cirkatal for, hvor meget der kan spares. Men vi ved ikke endnu, hvor vi nøjagtigt lander på de enkelte punkter,” siger Linda Garlov, der derfor ikke vil sige, hvor meget DJ har anslået, at der kan spares på de enkelte punkter.

Budgettet lægges kun for 2019

Hun fortæller samtidig, at hun ikke ved, om besparelser vil fortsætte i 2020.

“Det er ikke givet, at det er en permanent nedjustering. Det er 2019, vi bliver enige om nu, og derefter er det 2020. Vi har også sat tiltag i værk for at få flere medlemmer. Budgettet er en dynamisk ting, og det bliver aldrig helt, som vi har lagt os fast på,” siger Linda Garlov.

DJ har flere gange sagt, at man ikke forventer, besparelserne går ud over kvaliteten af de tilbud, man kan give medlemmerne. Hvordan hænger det sammen?

“Hvis du ser på de ting, vi vil spare på, så koster det ikke på antallet af medarbejdere. Hvis vi sparer på møder og tidsskrifter, så er det ikke noget, medlemmerne får en dårligere service af. Det er meget lidt, vi sparer. I forhold til, at vi har en omsætning på cirka 90 millioner, er det ikke sådan, at vi skærer enormt meget væk,” siger direktøren.

Du kan tage et kig ned i DJ’s økonomi og se, hvordan fagforbundet bruger dine penge, i Journalistens gennemgang af DJ’s budget for 2018 her.

1 Kommentar

Carsten Elert Lorenzen
21. JANUAR 2019
Måske man også skulle kigge
Måske man også skulle kigge en smule på indtægtssiden. Rigtigt mange medlemmer betaler nedsat kontingent og der er ikke ret langt mellem trinene for kontingentnedsættelser. Måske kan der strammes en smule der.