HB: Pas på pengene

Kan vi bruge pengene smartere? lød det på hovedbestyrelsens møde.

Kan vi bruge pengene smartere? lød det på hovedbestyrelsens møde.Da DJs budget torsdag blev gransket af hovedbestyrelsen – i forbindelse med budgetkontrol efter første halvår – lød der fra flere stemmer opfordring til, at Dansk Journalistforbund passer på pengene. Ikke fordi budgettet er udfordret, men fordi Dansk Journalistforbund skal være klædt på til at møde fremtiden.
HB-medlem Villy Dall understregede, at han ikke hører til pessimisterne – men:
"Vi kommer til at prioritere."
Peter Thornvig, formand for DJ:fotograferne, tilsluttede sig, at der skal holdes øje med udgiftssiden. Og Per Roholt, medlem af forretningsudvalget, opfordrede til omtanke og en vis forsigtighed:
"Vi skal ikke råbe ulven kommer, men det er et halvårsregnskab, der viser, at vi skal udvise rettidig omhu."
Regnskabet viser blandt andet, at Journalisten tjener mindre på annoncer end budgetteret. Men Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet og medlem af forretningsudvalget, understregede princippet om, at Dansk Journalistforbund har tradition for ikke at skele til Journalistens indtjening, når man beslutter størrelsen på fagbladets budget.
Endelig påpegede Per Roholt, medlem af forretningsudvalget, som en slags sammenfatning, at Dansk Journalistforbund skal være klar til at tænke nyt:
»Det er vigtigt at se på, om vi kan gøre noget smartere,« sagde han med en tilføjelse om, at Dansk Journalistforbund altid skal se på, om medlemmerne får mest muligt for pengene:
"Vi skal konstruktivt flytte penge, så vi bruger dem bedst muligt."

0 Kommentarer