DJs medlemsvækst bedre end forventet i 2012

DJ har fået 300 flere medlemmer i første kvartal i år, end forbundet har budgetteret med. Også investeringerne giver bedre afkast end forventet.

DJ har fået 300 flere medlemmer i første kvartal i år, end forbundet har budgetteret med. Også investeringerne giver bedre afkast end forventet.200 flere studerende end DJ havde kalkuleret. Og 100 flere fuldt betalende medlemmer end DJ havde forventet.

Det er de positive tendenser i tallene for 1. kvartal 2012, der skal tages med forbehold, fordi udviklingen kan vende.

Dansk Journalistforbunds budgetterer i 2012 med en medlemsfremgang på 3 procent flere medlemmer end i oktober 2011. 

Derfor har DJ afsat 500.000 kroner til rekruttering.

Endnu er rekrutteringskampagnen ikke oppe i gear. Men alligevel er det i første kvartal 2012 gået så godt, at der er en "positiv afvigelse på kontingentet på 400.000 kr." fremgår det af tal, fremlagt på dagens hovedbestyrelsesmøde.

Målet er ikke mindst at indfange nye medlemmer på uddannelsesstederne, hvor DJ håber på at kunne høste op mod 700 studerende om året.

Journalisten følger i hvert nummer følger med i, hvordan det går med medlemstallet.

Godt afkast

En anden vigtig del af DJs budget er investeringerne.

Renteafkastet fra den såkaldte Sikringsfond, også kaldet strejkekassen, bruges til at dække DJs drift.  Det skyldes, at kontingentindtægterne ikke fuldt ud dækker udgifterne til blandt andet udvidet medlemsservice.

Efter 1. kvartal er renteafkastet "væsentlig højere end budgetteret," hedder det i budgetkontrollen.

Med forbeholdet:

"Det kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt, om den positive afvigelse vil holde året ud."

0 Kommentarer