DJ skal bruge flere medlemmer

Stigende medlemstal er afgørende for DJs budget. Målet er 16.100 medlemmer ved årets udgang.

Stigende medlemstal er afgørende for DJs budget. Målet er 16.100 medlemmer ved årets udgang.Mens Dansk Journalistforbund i 2011 budgetterede med en indtægt på godt 61 millioner kroner i kontingentindtægt, er tallet sat til godt 62 millioner kroner i 2012 – helt præcis 62.791.000 kroner – i det budget hovedbestyrelsen netop har godkendt.

Den ekstra million kroner – godt og vel – skal komme fra flere medlemmer. Målsætningen er 16.100 medlemmer ved udgangen af 2012. Bag de tal ligger, at hver gang DJ får 100 medlemmer mere, giver det gennemsnitligt 380.000 kroner mere i kassen, som udviklingschef Per Nielsen understregede på mødet.

»Vi skal først og fremmest have flere medlemmer for at kunne lave bedre aftaler og give medlemmerne de tilbud, de har brug for. En bedre fagforening kort sagt,« forklarede Per Nielsen.

Men det handler også om penge og signalerne fra DJs ledelse ligger i direkte forlængelse af de dæmpede toner sidste år, hvor blandt andet Journalisten blev beskåret med 5 numre.

»Vi har et budget der, med de forventninger der er, lige kan holde den gående,« lød det fra Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ.

Peter Thornvig, freelancefotograf og medlem af HB, understregede alvoren:

»Hvis ikke vi får en medlemstilgang op mod 2013, så går det ikke godt.«

Og Mogens Blicher Bjerregård replicerede:

»Det er derfor, vi gerne vil bruge 500.000 kroner på at rekruttere flere medlemmer i 2012. Det skal sikre, at vi når den fulde gennemslagskraft i 2013 med flere medlemmer.«

Linda Garlov, direktør i DJ, understregede også at flere medlemmer, er ganske afgørende for Dansk Journalistforbunds økonomiske balance i årene fremover:

»Vi skal nå medlemstilgangen, ellers har vi et andet problem.«

0 Kommentarer