500.000 kroner til flere medlemmer

Dansk Journalistforbund har cirka en nettotilvækst på 450 medlemmer om året, svarende til 3 procent af den samlede skare. Det tal skal sættes i vejret for at sikre DJs udvikling og økonomi.

Dansk Journalistforbund har cirka en nettotilvækst på 450 medlemmer om året, svarende til 3 procent af den samlede skare. Det tal skal sættes i vejret for at sikre DJs udvikling og økonomi.

Medlemstilgangen skal ske gennem en målrettet rekrutteringsindsats, som hovedbestyrelsen har besluttet at bruge 500.000 kroner på. Målet er ikke mindst at indfange nye medlemmer på uddannelsesstederne, hvor DJ håber på at kunne høste op mod 700 studerende om året.

»Vi har gode erfaringer med kommunikation på RUC, hvor der begynder at opstå muligheder for at lave en studenterorganisation,« forklarede udviklingschef Per Nielsen om det systematiske arbejde, der allerede i det små er sat i gang.

Mogens Blicher Bjerregaard, formand for DJ, understregede, at den særlige indsats på sigt skal implementeres i DJs almindelige indsats og arbejde:

»Det er vigtigt at vi centralt styrer kampagnen, men gode ideer er velkomne.«

I dag henter DJ medlemmer fra primært tre kilder:

Uddannelser, arbejdspladser, hvor kolleger er medlemmer. Og endelig kommer der nye medlemmer, der ganske enkelt føler sig tiltrukket af hele DJs identitet og diskussionerne om fagene og etikken.

»Flere og flere vil komme ind fordi de føler sig overbevist om at DJ er den rigtige fagforening for dem. Det føles godt,« forklarede Per Nielsen.

Tanken er at rekrutteringen skal ske gennem tilstedeværelse på ikke mindst uddannelsessteder og arbejdspladser, og det er planen aktivt at inddrage og udbygge grupper og netværk i DJ.

Villy Dall, journalist på Thisted Dagblad og medlem af HB, har tidligere været skeptisk over for planen. Men han gik til tavlen i mødelokalet og regnede indsatsen igennem:

»Vi investerer 500.000 kroner i at skaffe 386 medlemmer. Kan det betale sig? Det giver i runde tal 1.5 millioner i kontingent. Ja, så I får min stemme,« lød det fra Villy Dall.

Men Villy Dall, og flere andre medlemmer af HB, understregede, at indsatsen skal fastholdes.

»Vi klarer den ikke på sigt med 500.000 kroner per halve år.«

Planen, der både skal rekruttere og fastholde medlemmer, skal ideudvikles og sættes i gang i foråret 2012. Den er delt i tre indsatsområder:

· Kampagne over for uddannelsessteder. 240.000 kroner.

· Kommunikation, tv og web. 200.000 kroner.

· Arbejdspladser. 60.000 kroner.

0 Kommentarer