Er Torben Dalby den eneste, der ikke kan blive DJ-medlem?

Er chefredaktør og adm. direktør Torben Dalby Larsen den eneste i Sjællandske Medier, der ikke kan blive DJ-medlem, spurgte Kreds 2-formand på generalforsamling. Ifølge DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård skal nye og mere lempelige chef-regler hjælpe freelancerne. Kreds 2-prisen blev ikke uddelt

Et nyt forslag, der vil gøre det lettere for chefer at blive medlemmer af Dansk Journalistforbund, var et af de eneste emner, som blev debatteret på Kreds 2's generalforsamling i Ringsted Kongrescenter. Her var omkring 15 medlemmer samlet lørdag.

I sin beretning fortalte kredsformand Jesper Danscher, at han mener, at DJ går for langt med forslaget om cheferne.

»Og jeg skal give et eksempel fra min egen hverdag: Med den formulering skal jeg være klar til at sige goddag til fire chefredaktører fra Sjællandske Medier i mit forbund. For i Sjællandske Medier kan kun Torben Dalby Larsen hyre og fyre,« forklarede Jesper Danscher.

Han mener, at journalistforbundet med de lempelser for chefer, som forslaget lægger op til, er ved at blive »lidt for omfavnende«, så DJ ikke længere er en fagforening.

»Jeg vil som udgangspunkt stemme imod forslaget på delegeretmødet,« sagde Jesper Danscher.

Du kan læse forslaget i fuld længde nederst i artiklen.

Skal hjælpe freelancerne

Det fik DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård, der var til stede, til at reagere. Han forklarede, at lempelsen efter hans mening handler om at tilgodese freelancere, der i dag kommer i klemme.

»Hvornår er de chefer, og hvor går grænsen?« spurgte Mogens Blicher Bjerregård og sagde, at forslaget ikke handler om chefredaktører på Sjællandske Medier.

»Den betydende forskel er for freelancerne, der for eksempel laver virksomheder og bliver bosser. Vi forsøger at hjælpe mange til at blive bedre freelancere og iværksættere, og så ville det være godt, at vi ikke smider dem ud,« forklarede Mogens Blicher Bjerregård.

Nyhedschefer skal med

Medlem af kredsbestyrelsen Cecilie Vicy Hänsch sagde, at på hendes arbejdsplads, Sjællandske Medier, kunne en bestemt redaktionel chef ikke være DJ-medlem, selv om han hverken kan hyre eller fyre.

»Har nogen misforstået noget? Er det, fordi han har titel af nyhedschef? Jeg har et par redaktionschefer, jeg gerne vil have med i forbundet,« sagde hun.

»Jamen, de skal med,« lød det fra Mogens Blicher Bjerregård.

»Hvis de ikke kan hyre eller fyre, kan de godt være medlem. Det viser bare, at det tager et stykke tid at implementere,« sagde DJ-formanden.

Står uden for overenskomst

Jesper Danscher forudså, at det kunne blive svært at hverve chefer, som for 10 år siden fik besked om, at de ikke var velkomne i journalistforbundet.

»Men vi skal gøre det. Det er undergravende for vores overenskomst, hvis 20 medarbejdere i et hus ikke er medlemmer,« sagde han.

Kreds 2-prisen plejer at blive uddelt på generalforsamlingen. Men der var kun kommet tre forslag, og bestyrelsen syntes ikke, at forslagene var tunge nok.

I stedet opfordres medlemmer til at finde kandidater til 2016-udgaven af Kreds 2-prisen.

På generalforsamlingen blev formanden og bestyrelsen genvalgt.

 

Forslaget til nye regler for optagelse af medlemmer betyder en ændring af §2, stk. 5

Nuværende formulering af §2, stk. 5

Ret til medlemskab tilkommer ikke ansøgere, som indtager egentlige journalistiske chefstillinger, og ophører, hvis et medlem overgår til en sådan stilling.

Ny formulering af §2, stk. 5

Ret til medlemskab tilkommer ikke ansøgere, som indtager egentlige chefstillinger med ret til at fastansætte og afskedige medarbejdere inden for DJ’s organisationsområde, og ophører, hvis et medlem overgår til en sådan stilling.

I indstillingen til hovedbestyrelsen står der desuden:

"Paragraffen blev til i en tid, hvor DJ’s primære arbejdspladser var dagbladene og DR med en meget bred overenskomstdækning. I den forbindelse har det været naturligt, at chefredaktører ikke skulle være medlemmer af DJ. Allerede dengang har der tydeligvis været chefstillinger med forskellige beføjelser, og derfor formuleringen ”egentlige chefstillinger”, som i øvrigt ikke er nærmere defineret. I betragtning af arbejdsmarkedets udvikling, ændringer i sammensætningen af DJ’s medlemsskare og ønsket om at organisere dem, der arbejder på vores organisationsområde i så vid udstrækning som muligt, er der behov for præcisering.

For at gøre reglen operationel, lægges der op til, at man ikke kan være medlem af DJ, hvis man kan fastansætte og afskedige medarbejdere, såfremt de arbejder inden for vores organisationsområde. Man må gerne som DJ medlem – f.eks. som redaktionssekretær – købe og afslå at købe artikler mv. af andre, der arbejder inden for vores organisationsområde. Reglen skal også forstås sådan, at medlemskabet ikke ophører, hvis man foretager tidsbegrænsede ansættelser eller projektansættelser af andre, der arbejder inden for vores organisationsområde.

Mange af DJ’s medlemmer er selvstændige, hvor der er i perioder er flere opgaver, end medlemmet alene vil kunne løse. Den nye formulering åbner for, at selvstændige midlertidigt kan ansætte medarbejdere inden for DJ’s organisationsområde. DJ’s anbefaling er dog stadig, at der i så vid udstrækning som muligt indgås samarbejdsaftaler, når små selvstændige i en afgrænset periode eller til konkrete opgaver har mulighed for at beskæftige andre, der arbejder inden for vores organisationsområde."

3 Kommentarer

Villy Dall, HB-medlem
6. MARTS 2015
Hej, Kurt - Har været
Hej, Kurt - Har været møderamt - Og uden alert -:)
Jeg mener, at de problemer, du nævner - som naturligvis er reelle nok - kan rummes inden for en samarbejdsaftale mellem to ligeværdige medlemmer af DJ. Nej til ansættelser!
Kurt Johansen
4. MARTS 2015
Hej Villy

Hej Villy

Din opbakning af samarbejdsaftaler/kooperativer er principiel positiv, men vil ofte dels være juridisk umulig og ofte ikke attraktiv for DJ-medlemmer, der hyres til noget arbejde på et projekt, som en DJ-kollega har indgået en aftale om.

Den, som har indgået aftalen om et projekt, er også den, der har ansvaret/risikoen for hele projektet.

Udbyderen af projektet vil dels ikke uden videre anerkende, at "underleverandører" pludselig bliver en del af et team, som har ansvar, risiko m.m. for hele projektet og dels vil "underleverandørerne" ikke uden videre anerkende at blive ansvarlige for og bære risiko for hele projektet (og evt. kollegaens virksomhed).
Opgaverne kan fx være bøger, hjemmesider med hele molevitten, udstillinger etc.

Er det derimod et DJ-medlem, som i praksis reelt har ansat en kollega i sin “virksomhed” - er vi ovre i hyre/fyre problematikken.
Men det kan både være svært at definere og afdække den situation i en verden med anpartsselskaber - “løn” via fakturaer, der refererer til enkeltopgaver etc.

Jeg ville hellere bruge kræfterne på de store medievirksomheder, der reelt har fastansat freelancere for ikke at have noget ansvar og kunne fyre dem nu og her.

Mvh
Kurt Johansen
Villy Dall, HB-medlem
3. MARTS 2015
Det er ikke et helt enigt HB.
Det er ikke et helt enigt HB. Jeg støtter ikke forslaget om, at freelancere skal kunne hyre andre DJ-medlemmer. Jeg går ind for samarbejdsaftaler, hvor de to DJ-medlemmer er på lige fod. Eller ko-operativer, hvor medlemmerne har samme status.