Gardel vil tage stemmesedlerne fra de studerende

De studerende har fået for meget magt i DJ, mener Uffe Gardel, tillidsmand på Berlingske. Han siger, at de skal ud af hovedbestyrelsen og fratages stemmeret på delegeretmøde, men Mogens Blicher Bjerregård og de studerende afviser ideen

De studerende fylder for meget, og de aner ikke, hvad de snakker om. Sådan lyder kritikken fra Uffe Gardel, tillidsrepræsentant på Berlingske. Han stiller nu forslag, der skal mindske de studerendes indflydelse i DJ.

»Det er helt uholdbart, at folk uden for arbejdsmarkedet – og det er sådan set ligegyldigt, om det er studerende eller pensionister – har afgørende indflydelse i et fagforbund.«

Derfor vil han fratage dem stemmeretten til delegeretmødet og i hovedbestyrelsen (HB).

»Magten i et fagforbund skal tilhøre dem, som fagforbundet har indflydelse på,« forklarer han.

Mette Schmidt Rasmussen går på ottende semester på DMJX og er netop valgt ind i hovedbestyrelsen med det højeste stemmeantal på delegeretmødet i Kolding.

Hun finder Uffe Gardels forslag urimelige.

»Vi er et demokratisk forbund, og derfor skal dem, der ønsker at være med, have lov til at sidde i HB. Det gælder også studerende,« siger Mette Schmidt Rasmussen.

Hun køber ikke Gardels argument om, at de studerende er adskilt fra arbejdsmarkedet.

»Nu har vi jo lige fået afskaffet bijob-reglen, og vi har stadigvæk vores praktik, så selvfølgelig skal vi have lov til at bestemme, når vi indgår på de samme redaktioner og de samme arbejdspladser som alle andre i det her forbund,« siger Mette Schmidt Rasmussen.

Hun siger klart nej til Uffe Gardels tanker om at fratage de studerende stemmeretten.

»Vi vil være med til det her forbund, vi vil være med til at udvikle det og tegne fremtiden for det, for det er os, der er fremtiden i det,« siger Mette Schmidt Rasmussen.

Samme melding kommer fra DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård, som ikke kan se fornuften i Uffe Gardels forslag, og han afviser blankt at sætte de studerende uden for indflydelse ved fremtidige afstemninger.

Han fremhæver, at DJ er meget dygtig til at organisere studerende og på den måde sikre den faglige fødekæde, og han frygter, at den indsats kan lide skade, hvis de studerende sættes uden for indflydelse.

»Jeg tror, at indflydelse og engagement hænger rigtigt godt sammen,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

 

Engagement

Uffe Gardel mener, at de studerendes indflydelse især udgør et demokratisk problem på grund af medlemssammensætningen i forbundet.

»Problemet er, at vi har flere studerende og relativt færre på arbejdsmarkedet. Når vi fusionerer med KS, så bliver de studerendes andel af den samlede medlemsskare tungere,« siger Uffe Gardel og peger på, at der er en meget stor gruppe studerende i KS.

Det kan Mette Schmidt Rasmussen godt se pointen i, men hun konstaterer samtidig, at de færdiguddannede ikke udnytter lige så mange af de pladser, de har krav på til delegeretmøde, som de studerende gør.

Men det skal ikke lægges de studerende til last, mener hun.

»Det handler jo om, at de andre ikke udfylder deres pladser. Det kan vi altså ikke blive skældt ud for,« siger hun.

Men det forhold gør kun ondt værre, mener Uffe Gardel.

»Det gør, at de studerende får endnu større indflydelse, end deres medlemsvægt berettiger til,« siger Uffe Gardel.

Han mener, at det skyldes vilkårene på arbejdsmarkedet.

»Det er bl.a., fordi rigtig mange i de her år kæmper for at bevare deres job – og for, hvis de er freelancere, at bevare deres indtægter,« siger Uffe Gardel.

Mogens Blicher Bjerregård anerkender, at de studerende fylder relativt meget i medlemsdemokratiet, fordi de har stort held med at skaffe delegerede. Det kan afhjælpes, ved at man giver plads til færre medlemmer på delegeretmødet, så man er sikker på, at pladserne bliver fyldt op, forklarer han.

»En begrænsning kan være med til at gøre den konkrete sammensætning mere retvisende over for de forskellige grupper, fordi det bliver lettere for alle grupper at skaffe nok delegerede til at udnytte alle de pladser, de har krav på,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

 

Fremmødet på delegeretmøde

Nedenfor kan du se, hvor mange delegerede de enkelte kredse og grupper havde ret til på delegeretmøde, og hvor mange de sendte af sted. Det har ikke været muligt at få tallene fra medarbejdergrupperne i DJ, så figurerne dækker derfor kun over 389 pladser ud af de i alt 637.

google.load(“visualization”, “1”, {packages:[“corechart”]});
google.setOnLoadCallback(drawChart);
function drawChart() {
var data = google.visualization.arrayToDataTable([
[‘Gruppe’, ‘Valgte delegerede’, ‘Mulige valgte’],
[‘Grønland’, 6, 6],
[‘O-gruppen’, 8, 8],
[‘Fotograferne’, 23, 24],
[‘DJ Stud’, 64, 70],
[‘Visuelt Forum’, 10, 14],
[‘Freelancegruppen’, 44, 62],
[‘FBO’, 2, 3],
[‘Kreds 6’, 2, 4],
[‘Kreds 3’, 4, 8],
[‘Kreds 9’, 4, 8],
[‘Kreds 4’, 8, 16],
[‘Kommunikation’, 14, 56],
[‘Kreds 5’, 1, 5],
[‘TV Gruppen’, 4, 23],
[‘Kreds 1’, 9, 73],
[‘Kreds 2’, 1, 9]
]);

var options = {
title: ‘Delegerede fra kredse og grupper’,

colors: [‘#FFCC33′,’#A52A2A’],
};

var chart = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById(‘chart_div’));
chart.draw(data, options);
}

 

20 Kommentarer

Uffe Gardel
13. MAJ 2013
Der er ingen sure rønnebær
Der er ingen sure rønnebær for mig, i hvert fald. Jeg stemte nemlig sammen med de studerende om at afskaffe bijobreglen. Jeg tror faktisk ikke der var en eneste vigtig afstemning i år, hvor jeg stemte anderledes end de studerende. Og alligevel vil jeg begrænse deres magt.

Denne diskussion handler nemlig ikke om hvilken politik jeg gerne vil fremme, og hvem jeg eventuelt måtte synes er umodne eller uerfarne. Overhovedet ikke.

Dette her handler om DJs demokratiske legitimitet, simpelt hen. Vi KAN ikke have et fagforbund, hvor de studerende sidder på en femtedel eller en fjerdedel af stemmerne. Det samme gælder naturligvis pensionisterne, trods deres ubestrideligt store erfaring. Det duer bare ikke; fagforbund skal varetage interesserne for dem som er på arbejdsmarkedet, og derfor er det dem som er på arbejdsmarkedet, der skal bestemme i et fagforbund.

Freelancere og arbejdsløse ER naturligvis på arbejdsmarkedet. Ingen har foreslået deres medlemsrettigheder indskrænket, og ingen kunne drømme om at gøre det. Så er der ingen grund til at kaste sig ud i fantasier om hvem jeg mon derudover måtte pønse på at tage stemmesedlerne fra.

Vi har et problem. Ubestrideligt demokratiske fagforbund som DJØF Magisterforeningen og Kommunikation & Sprog har for længst løst problemet på hver deres måde, og vi kommer også til at løse det.

Det går nemlig ikke bare væk bare ved - som Tage Baumann - at tale kønt om at de "unge mennesker" jo er "ansvarlige nok til at køre bil og tage ansvar for samfundsudviklingen..." Der er såmænd masser af mennesker i Danmark som både kan køre bil og tage ansvar for samfundsudviklingen, men som jeg alligevel ikke synes skal bestemme over mit arbejdsliv.
Danni Paulsen
13. MAJ 2013
Jan August Hillers:

Jan August Hillers:

Du har helt sikkert ret i, at vi studerende havde stor andel i afskaffelsen af bijob-reglen. Men du er vel klar over, at vi ikke var alene om at få noget stemt igennem, ikke?? Mange andre grupper inden for fagforbundet stemte for - ikke mindst størstedelen af Hovedbestyrelsen, som var med til at stille forslaget. Er det så også dit indtryk, at Hovedbestyrelsen ikke vidste en hujende fis om, hvad de skulle tage stilling til, eller er det bare et generaliserende gammelmandssyn på ungdommen, der præger dit indlæg?

Rønnebærrene er godt nok sure, når det ikke lige går, som man havde håbet. Men det er demokratiets vilkår, og hvis man vil ændre på noget, så skulle man måske starte med at se indad og gøre sin demokratiske indflydelse gældende, før man fremfører snæversynede og ekskluderende indlæg.
Jan August Hillers
13. MAJ 2013
Jeg fik ikke udtrykt mig
Jeg fik ikke udtrykt mig klart nok da jeg skrev mit indlæg i en larmende udenlandsk internetcafe. Under delegeretmødet blev jeg ganske simpelt vred, da den store elevdelegation blev afgørende faktor for, at reglen om bijob blev afskaffet. Deres meget kortsigtede fordele mod mange medlemmers livsgrundlag. De kunne have fået deres ret til at tjene noget under uddannelsen uden helt at fjerne reglen. Der var to forslag til afstemning, der kunne have sikret dem det, men de valgte samlet at stemme for et forslag, hvor de også afskaffede reglen for alle andre. Det var utilstedeligt. Og dumt.
Tage Baumann
11. MAJ 2013
Jeg er enig med Uffe Gardel
Jeg er enig med Uffe Gardel og MBB i at demokrati er problematisk.
Jeg er ikke enig i, at de studerende generelt er dårligere begavet, mindre vidende, mindre seriøse eller har mindre overblik end så mange andre forbundsmedlemmer, som vi ikke ville drømme om at fratage stemmeretten (ja, Gardel vil også af med pensionisterne, der vel også omfatter førtidspensioner og efterlønnere).
Jeg er ikke enig i, at de studerende skal behandles som umyndige børn, bare fordi de ikke vil stemme som nogen af os anser for klogt.(Hvem siger det er os der har ret, hver gang?).
Jeg er ikke enig i, at studerende - nogen af de praktikanter jeg har haft på min redaktion har være ældre end de yngste ministre i nyere tids regeringer - ikke skulle være modne nok til at tage stilling i politiske og fagpolitiske spørgsmål.
Det var ikke polemik når jeg gjorde opmærksom på, at samfundet har besluttet, at disse unge skal være med til at bestemme over landets lovgivning.
Så Gardel, du må lige forklare mig hvorfor du mener, at de ikke dur i fagpolitisk sammenhæng, men nok i alle andre politiske sammenhænge?
Min pointe: Det er svært at sige, at unge mennesker, som vi mener er ansvarlige nok til at få og opdrage børn, ansvarlige nok til at blive sendt ud i verden med ret til at bruge dødelig vold, ansvarlige nok til at køre bil og til at tage ansvar for samfundsudviklingen lokalt og nationalt - ja, og på europæisk plan - at de samme unge mennesker ikke er ansvarlige nok til at tage stilling på et delegeretmøde i DJ.
Det hænger ikke sammen.
Hvis du mener noget andet, bør du være konsekvent og sige lige ud, at du ikke vil ha' dem som medlemmer i forbundet før de er færdiguddannet. (Jeg kan forstå, at det måske ikke en gang vil være nok for dig. For ryger de ud i arbejdsløshed lige fra uddannelsen har de vel ikke den tilknytning til arbejdsmarkedet, du også efterlyser som en grundbetingelse).
Lad os lige repetere, at vi taler om unge mennesker som er langt over den almindelige myndighedsalder. Så på det punkt er det ikke B-medlemmer af samfundet vi taler om. Hvorfor så B-medlemmer af forbundet?
Og ja, ind i mellem kan det være besværligt for ikke at sige røvirriterende, men sådan er det også med andre grupper i forbundet.
Jeg gentager: vi må vælge om vi vil være inkluderende eller ekskluderende.
Studerende, pensionister, andre medlemmer uden "tilstrækkelig tilknytning til arbejdsmarkedet" er kun begyndelsen.
Hvilke er de næste, der skal sendes uden for døren når beslutninger skal tages?
Så længe de kan optages som medlemmer, så længe kan de også deltage i beslutningsprocessen. Det er min holdning og den er principiel.
Vil vi sætte folk uden for indflydelse bør vi be' dem forlade forbundet - eller helt fra start slet ikke optage dem.

jan august hillers
9. MAJ 2013
Jeg vil melde mig i koret hos
Jeg vil melde mig i koret hos dem der mener, at som det var i aar, skal det ikke vaere fremover. Jeg er ikke enig med Gardel i hans laeggen vaegt paa aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, men synes det er vigtigere at (nogle af )de studerende ikke ved nok om, hvad de skal tage stilling til og som jeg saa det ikke praktiserede at undlade at stemme i stoerrre stil. De studerende er generelt et forfriskende indslag og det maa ogsaa vaere dejligt for dem med saadan lidt luksus og god faglighed,

Flere