search

Gardel vil tage stemmesedlerne fra de studerende

De studerende har fået for meget magt i DJ, mener Uffe Gardel, tillidsmand på Berlingske. Han siger, at de skal ud af hovedbestyrelsen og fratages stemmeret på delegeretmøde, men Mogens Blicher Bjerregård og de studerende afviser ideen

De studerende fylder for meget, og de aner ikke, hvad de snakker om. Sådan lyder kritikken fra Uffe Gardel, tillidsrepræsentant på Berlingske. Han stiller nu forslag, der skal mindske de studerendes indflydelse i DJ.

»Det er helt uholdbart, at folk uden for arbejdsmarkedet – og det er sådan set ligegyldigt, om det er studerende eller pensionister – har afgørende indflydelse i et fagforbund.«

Derfor vil han fratage dem stemmeretten til delegeretmødet og i hovedbestyrelsen (HB).

»Magten i et fagforbund skal tilhøre dem, som fagforbundet har indflydelse på,« forklarer han.

Mette Schmidt Rasmussen går på ottende semester på DMJX og er netop valgt ind i hovedbestyrelsen med det højeste stemmeantal på delegeretmødet i Kolding.

Hun finder Uffe Gardels forslag urimelige.

»Vi er et demokratisk forbund, og derfor skal dem, der ønsker at være med, have lov til at sidde i HB. Det gælder også studerende,« siger Mette Schmidt Rasmussen.

Hun køber ikke Gardels argument om, at de studerende er adskilt fra arbejdsmarkedet.

»Nu har vi jo lige fået afskaffet bijob-reglen, og vi har stadigvæk vores praktik, så selvfølgelig skal vi have lov til at bestemme, når vi indgår på de samme redaktioner og de samme arbejdspladser som alle andre i det her forbund,« siger Mette Schmidt Rasmussen.

Hun siger klart nej til Uffe Gardels tanker om at fratage de studerende stemmeretten.

»Vi vil være med til det her forbund, vi vil være med til at udvikle det og tegne fremtiden for det, for det er os, der er fremtiden i det,« siger Mette Schmidt Rasmussen.

Samme melding kommer fra DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård, som ikke kan se fornuften i Uffe Gardels forslag, og han afviser blankt at sætte de studerende uden for indflydelse ved fremtidige afstemninger.

Han fremhæver, at DJ er meget dygtig til at organisere studerende og på den måde sikre den faglige fødekæde, og han frygter, at den indsats kan lide skade, hvis de studerende sættes uden for indflydelse.

»Jeg tror, at indflydelse og engagement hænger rigtigt godt sammen,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

 

Engagement

Uffe Gardel mener, at de studerendes indflydelse især udgør et demokratisk problem på grund af medlemssammensætningen i forbundet.

»Problemet er, at vi har flere studerende og relativt færre på arbejdsmarkedet. Når vi fusionerer med KS, så bliver de studerendes andel af den samlede medlemsskare tungere,« siger Uffe Gardel og peger på, at der er en meget stor gruppe studerende i KS.

Det kan Mette Schmidt Rasmussen godt se pointen i, men hun konstaterer samtidig, at de færdiguddannede ikke udnytter lige så mange af de pladser, de har krav på til delegeretmøde, som de studerende gør.

Men det skal ikke lægges de studerende til last, mener hun.

»Det handler jo om, at de andre ikke udfylder deres pladser. Det kan vi altså ikke blive skældt ud for,« siger hun.

Men det forhold gør kun ondt værre, mener Uffe Gardel.

»Det gør, at de studerende får endnu større indflydelse, end deres medlemsvægt berettiger til,« siger Uffe Gardel.

Han mener, at det skyldes vilkårene på arbejdsmarkedet.

»Det er bl.a., fordi rigtig mange i de her år kæmper for at bevare deres job – og for, hvis de er freelancere, at bevare deres indtægter,« siger Uffe Gardel.

Mogens Blicher Bjerregård anerkender, at de studerende fylder relativt meget i medlemsdemokratiet, fordi de har stort held med at skaffe delegerede. Det kan afhjælpes, ved at man giver plads til færre medlemmer på delegeretmødet, så man er sikker på, at pladserne bliver fyldt op, forklarer han.

»En begrænsning kan være med til at gøre den konkrete sammensætning mere retvisende over for de forskellige grupper, fordi det bliver lettere for alle grupper at skaffe nok delegerede til at udnytte alle de pladser, de har krav på,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

 

Fremmødet på delegeretmøde

Nedenfor kan du se, hvor mange delegerede de enkelte kredse og grupper havde ret til på delegeretmøde, og hvor mange de sendte af sted. Det har ikke været muligt at få tallene fra medarbejdergrupperne i DJ, så figurerne dækker derfor kun over 389 pladser ud af de i alt 637.

google.load(“visualization”, “1”, {packages:[“corechart”]});
google.setOnLoadCallback(drawChart);
function drawChart() {
var data = google.visualization.arrayToDataTable([
[‘Gruppe’, ‘Valgte delegerede’, ‘Mulige valgte’],
[‘Grønland’, 6, 6],
[‘O-gruppen’, 8, 8],
[‘Fotograferne’, 23, 24],
[‘DJ Stud’, 64, 70],
[‘Visuelt Forum’, 10, 14],
[‘Freelancegruppen’, 44, 62],
[‘FBO’, 2, 3],
[‘Kreds 6’, 2, 4],
[‘Kreds 3’, 4, 8],
[‘Kreds 9’, 4, 8],
[‘Kreds 4’, 8, 16],
[‘Kommunikation’, 14, 56],
[‘Kreds 5’, 1, 5],
[‘TV Gruppen’, 4, 23],
[‘Kreds 1’, 9, 73],
[‘Kreds 2’, 1, 9]
]);

var options = {
title: ‘Delegerede fra kredse og grupper’,

colors: [‘#FFCC33′,’#A52A2A’],
};

var chart = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById(‘chart_div’));
chart.draw(data, options);
}

 
Kommentarer
20
Jeppe Sørensen
07.05.13 07:00
Man må undre sig over,
Man må undre sig over, hvorfor Uffe Gardel vil smadre adskillige års arbejde med at få studerende til at melde sig ind i DJ. Jeg tror ikke, man skal underkende den symbolske værdi, det vil have at frakende studerende deres demokratiske ret til at stemme. Og så må man grine lidt over, at det ligefrem er et problem, at de studerende rent faktisk møder op på delegeretmødet i modsætning til de hårdtarbejdende kolleger, der ikke kan afse tid. Så skær da antallet af delegerede ned, hvis det er der, skoen trykker.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
07.05.13 08:36
Hatten af for Uffe, der
Hatten af for Uffe, der modigt tager et ømtåleligt emne op. Faktisk er der på mange delegeretmøder, og især dette, blevet hvisket meget ved bordene om de studerendes store indflydelse. Og det er jo et faktum, at hvis for eksempel et ekstraordinært delegeretmøde en dag skal tage stilling til en strejke, der måske kommer til at koste 50-80 millioner kroner (og de skal betales tilbage med midler, der ikke længere kan trækkes fra i skat, hvilket netop nu får en mængde medlemmer til at sive fra Danmarks Lærerforening), så risikerer vi, at det bliver stemmer fra studerende og pensionister, der gør udslaget.
Jeg støtter forslaget fra Mogens Blicher Bjerregaard om at gøre delegationerne meget mindre, så deres vægt er mere passende.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
07.05.13 08:48
Kære Jeppe Sørensen, jeg er
Kære Jeppe Sørensen, jeg er overbevist om at de studerende fortsat vil melde sig ind i DJ, som nu engang er den bedste fagforening for vores mange fagområder. Og vi bliver endnu bedre efter fusionen med K&S.
Skulle de studerende alligevel vælge at melde sig ind andre steder, så vil de opdage at både K&S, DJØF og Magisterforeningen har netop den slags begrænsninger på studerendes stemmeret, som jeg foreslår. Det jeg foreslår, er det almindelige; det er DJs nuværende regler som er usædvanlige.
De venligste hilsner
Uffe Gardel
Fremhævet af Journalisten
Ole Bjærge
07.05.13 08:52
Ja, Uffe, det er sådan, det
Ja, Uffe, det er sådan, det skal strikkes sammen.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
07.05.13 08:57
Lidt Fakta: I K&S har de
Lidt Fakta: I K&S har de studerende kun ret til at vælge 2 ud af i alt 43 medlemmer af det det repræsentantskab, som svarer til vores delegeretmøde. Pensionisterne vælger ét medlem.
I DJØF har man en regel om at de studerende kun har halv stemmevægt ved afstemninger i hovedforeningen. I DJØFs Overenskomstforening er de studerende - og pensionisterne - slet ikke medlemmer, så de har ingen indflydelse på overenskomstspørgsmål.
I Magisterforeningen er de studerende tildelt 8 ud af 68 repræsentantskabspladser, og 2 ud af 17 hovedbestyrelsespladser. De har kun valgret til disse særlige pladser, og de har ikke stemmeret i Magisterforeningens sektorer for privatansatte, offentligt ansatte osv.)
Tre hver for sig fornuftige bud på hvad vi kunne gøre for at begrænse studerendes - OG pensionisters! - indflydelse.
Og vi er nødt til at gøre noget. I et fusioneret DJ-K&S vil 20 procent af medlemmerne nemlig være studerende. Vi kan ikke have et delegeretmøde eller repræsentantskab, hvor de studerende sidder på 20 procent af pladserne. Og derfor duer Mogens Blicher Bjerregårds løsningsforslag desværre ikke.
Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
07.05.13 10:45
Uffe og jeg har allerede

Uffe og jeg har allerede diskuteret emnet på Facebook, men jeg skal gerne gentage et par pointer:

Der er to grundlæggende præmisser, som er hamrende forkerte: Den ene er, at de studerende i DJ står uden for arbejdsmarkedet. Det gør de ikke. Og så er antydningen af, at det er et demokratisk problem, når en gruppe vælger at deltage i demokratiet, så selvmodsigende, at det gør helt ondt.

Det kommer jeg til. Inden da vil jeg gerne tage fat i, at Uffe i en kommentar gengiver det, der bliver kaldt ”lidt fakta”. Men uanset at der er tale om fakta, er de så subjektivt udvalgt, at det er på grænsen til at være manipulation. Så jeg kan passende supplere med lidt andre fakta, der kan nuancere billedet lidt

- ”I DJØFs Overenskomstforening er de studerende - og pensionisterne - slet ikke medlemmer, så de har ingen indflydelse på overenskomstspørgsmål,” skriver Uffe Gardel.
Og det er jo slet ikke så irrelevant et punkt at tage fat i alt den stund, at grundlaget for Uffes kritik tilsyneladende er et dommedagsscenarie, hvor et flertal af studerende i DJ’s besluttende organer vanrøgter blandt andet overenskomstarbejdet.
Her er det måske værd at påpege, at DJ’s overenskomster forhandles af dem, den vedrører. Ud fra samme princip bliver resultatet (jf. § 12, stk. 2 i forbundets love) efterfølgende godkendt ved en afstemning blandt de berørte medlemmer. Den ene(!) studerende i HB har således ikke indflydelse på de færdiguddannedes overenskomster. Ligeledes deltager de studerende heller ikke i afstemningen, fordi deres vilkår ikke er reguleret af de færdiguddannedes overenskomst, men af uddannelsesaftalen. Som i øvrigt er den ENESTE overenskomst i DJ, som ikke vedtages af dem, den vedrører. Den vedtages derimod af de hovedsagligt færdiguddannede medlemmer af Hovedbestyrelsen……

- Dertil følger en række andre uden tvivl korrekte fakta angående de studerendes repræsentation i et par andre fagforbund. Til gengæld er der meget behændigt udeladt at gøre opmærksom på en et par faktuelle forhold, der gør det ret useriøst at foretage en så direkte sammenligning, som den der finder sted her:
Fx varer en uddannelse i statskundskab på kandidatniveau fem år, som alle i udgangspunktet gennemføres som universitetsstudier uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Til sammenligning har jeg i løbet af mine fire år som studerende ved Journalisthøjskolen tilbragt 1,5 år i en praktiktid.
Den praktik finder sted på arbejdsmarkedet og under vilkår, der er forbløffende lig de færdiguddannedes – med overskredne arbejdstider, produktionskrav, urimelige chefer, en overhængende stressrisiko, afspadsering og ferieregler.
Og af samme grund er praktiktiden direkte reguleret af en overenskomstaftale indgået mellem DJ på den ene side og arbejdsgiverne på den anden.

Netop den arbejdsmarkedstilknytning er hele grundlaget for, at de studerende er blevet inddraget i DJ’s medlemsdemokrati. Og demokrati har naturligvis konsekvenser: Når man inddrager en gruppe i demokratiet, så risikerer man også, at de nogle gange gør deres indflydelse gældende. Det kan giver sig udtryk i en demokratisk valgt politik, som strider mod ens egne ønsker. Og det er netop i den situation, man kan se, hvor helhjertet opbakningen til demokratiet i realiteten er blandt de øvrige grupperinger.

Det er naturligvis her, kritikken af de studerendes indflydelse for alvor begynder at lugte langt væk af indestængte frustrationer. Ja, de studerende var godt repræsenterede på delegeretmødet, men det er der absolut intet udemokratisk i. De studerende har præcis lige som alle andre grupper i DJ fået tildelt et antal delegerede svarende til deres andel af forbundet. At de udgjorde en større andel på selve delegeretmødet skyldes, at andre grupper ikke stillede med fuldt hold. Så den udløsende årsag til Uffe Gardels kritik af de studerende er, at de i modsætning til en god del af forbundets øvrige grupperinger rent faktisk mødte op for at deltage i DJ’s medlemsdemokrati.

Og jeg skal meget gerne gentage et par eksempler til at illustrere, hvor forkert det er at bebrejde de studerende for andre gruppers ringe fremmøde: Det svarer til at mene, at det er unfair, hvis jeg kun kan skaffe 8 spillere til mit fodboldhold, og modstanderne alligevel benytter sig af deres ret til at have 11 spillere på banen. Det er bittert for mig, men derfor er det ikke de andres skyld, at jeg ikke kan skaffe det tilladte antal spillere.

På samme måde kan man heller ikke råbe, at et valg er udemokratisk, bare fordi man har på fornemmelsen, at alle de ikke-fremmødte havde stemt på samme måde som en selv, hvis de rent faktisk var mødt op. Det gjorde de ikke, og det var deres eget valg. Og jeg kan ikke forestille mig noget meget mere udemokratisk end at ville straffe dem, der rent faktisk har tilvalgt demokratiet, bare fordi nogle andre har valgt det fra.

Uffe, du skal have tak for at have opsporet og standset den samarbejdsaftale mellem RUC og Berlingske, som gav avisen en række gratis artikler skrevet af studerende. Den udgjorde et reelt problem. Det gør de studerendes indflydelse i DJ ikke. Den er demokratisk funderet, den er ikke så stor, som du giver indtryk af, og du har på nuværende tidspunkt ikke præsenteret et eneste plausibelt argument for, at de studerendes indflydelse reelt vil skade forbundets arbejde. Den frygt bygger udelukkende på, at de tilhører en anden gruppe end dig selv. Og den slags irrationelle følelser har heller ikke meget med demokrati at gøre.

Med venlig hilsen

Troels
Fremhævet af Journalisten
Mimi Munch-Jensen
07.05.13 10:48
Skal freelancernes
Skal freelancernes indflydelse så også begrænses? De har også haft en meget stor indflydelse i Hovedbestyrelsen, hvilket heller ikke repræsentere hele forbundets sammensætning. I stedet for at begynde at sætte enkelte grupper udenfor indflydelse, bør man måske se på, hvorfor så mange forskellige grupper i DJ ikke finder det attraktivt at deltage på delegeretmøde og lignende. Er det mon fordi de studerende og freelancerne føler, at de har mest at kæmpe for? Det bliver jo ikke et meget bedre forbund, hvis man sætter de studerende på porten, og den store del af fagforeningen stadig ikke deltager. Så er der bare en anden stor gruppe, som griber indflydelsen.
Desuden mener jeg, at det er et sundhedstegn, at man ønsker at involverer sine studerende. Det giver et større tilhørsforhold til fagforeningen, hvilket mange andre fagforeninger ikke kan prale af.
Fremhævet af Journalisten
Thorsten Dam
07.05.13 11:32
Grafikken er for mig at se
Grafikken er for mig at se uforståelig med 16 søjlepar og 8 kategorier.
Fremhævet af Journalisten
Nikolaj Søndergaard
07.05.13 11:53
”Magten i et fagforbund skal
”Magten i et fagforbund skal tilhøre dem, som fagforbundet har indflydelse på,” siger Uffe Gardel som argument for, at de studerende skal sættes uden for indflydelse i DJ.

Som Troels Gadegaard rigtigt nok gør opmærksom på, så har DJ masser af indflydelse på de studerende. Det har de på praktikområdet, hvor de studerende har en ganske glimrende overenskomst, der gør, at de ikke bliver for billige i forhold til de færdiguddannede. DJ har også repræsentanter i bestyrelsen på DMJX og Centerstyrelsen for journalistuddannelsen på SDU og har på flere andre områder noget at skulle have sagt i forhold til uddannelserne. På Delegeretmøde så vi også flere eksempler på, at studerende og de færdiguddannede har samme interesser, når det kommer til studerende, der udfører gratis arbejde på mediearbejdspladserne.

Så ja, der skal være indflydelse til dem, som fagforbundet har indflydelse på. Dermed til både færdiguddannede og studerende.

Ud over den direkte indflydelse, som forbundet har på de studerendes hverdag, ser jeg heller ikke noget problem i, at de studerende har noget at skulle have sagt om den hverdag, de meget snart får. Jeg ser Uffe Gardels udtalelser som udtryk for en ærgerlig mistillid til, at de voksne mennesker på journalistuddannelserne skulle mene noget fornuftigt om det arbejdsmarked, de skal være en del af resten af livet.

Jeg var selv studerende indtil for nylig, og jeg var i så rigelig grad klar over, at jeg meget snart kunne kalde mig færdiguddannet. Jeg gik derfor med præcis de samme bekymringer på vores fags og vores arbejdsmarkeds vegne, som jeg gør nu som færdiguddannet. At tro, at jeg eller de nuværende studerende skulle gå med en slags tunnelsyn og udelukkende bekymre sig om her og nu, viser mangel på respekt for de studerende. Jeg vidste godt, at jeg skulle være på arbejdsmarkedet resten af livet. Derfor var jeg fagligt aktiv. Derfor deltog jeg i Delegeretmøde 2011, tog stilling og stemte for eller imod de forskellige forslag – både dem, der vedrørte mig direkte den gang, og dem, som vedrører mig nu.

Til sidst vil jeg sige, at det er utopi at tro, at det ikke vil have indflydelse for hvervningen af studerende, hvis man fratager dem indflydelse på forbundet. Den indflydelse, som de studerende har i DJ, er en af grundene til, at de studerende i DJ er så fagligt aktive, som de er.
Fremhævet af Journalisten
Bo Elkjær
07.05.13 11:54
Kære Thorsten Dam.

Kære Thorsten Dam.

Hov, du har ret. Det er en teknisk fejl, at det kun er hver anden gruppe/kreds, der optræder på selve X-aksen. Indtil problemet er løst, fremgår samtlige grupper/kredses navne heldigvis, hvis du fører musen over de enkelte søjler.

Beklager besværet.

- Skipper
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
07.05.13 12:01
Stor tak til Uffe Gardel for
Stor tak til Uffe Gardel for at bringe denne påtrængende problematik op.

Jeg er helt og aldeles enig i, at det først og fremmest skal være de medlemmer af DJ, der er på arbejdsmarkedet, som skal have afgørende indflydelse i DJ.

Personligt har jeg selv siden 2000 været først medlem som studerende, så medlem som arbejdsløs og siden fuldt arbejdende og betalende medlem.

I de perioder, hvor man ikke er fuldt arbejdende medlem af DJ, betaler man et væsentligt nedsat kontingent, samtidig med at man stadig kan lukrere på de mange og attraktive fordele. Det er efter min mening en gave i sig selv.

Da jeg selv var studerende, var jeg mere end tilfreds med, at jeg for et beskedent kontingent havde adgang til først og fremmest et pressekort.

Se kontingentsatserne i DJ her:
http://journalistforbundet.dk/Medlemskab/Kontingenter/

Se medlemsfordelene her:
http://journalistforbundet.dk/Medlemskab/Medlemsfordele/

Jeg skal dog ærligt indrømme, at jeg vil ærgre mig over, at nogle af de meget garvede, ældre og fortsat særdeles dygtige medlemmer så ikke vil kunne påvirke beslutningerne direkte med deres gulderfaringer, men så må man jo bruge deres erfaringer på anden vis.

Og jeg ser det på ingen måde som en selvfølge, at jeg skal kunne stemme om DJs fremtid den dag, jeg selv går på pension.

Jeg mener dog ikke, at et så attraktivt forbund som DJ skal vokse sig større gennem skraldespandsfusioner, men derimod gennem fortsat hvervning af relevante medlemmer!
Fremhævet af Journalisten
David Wedege
07.05.13 17:35
Kan Uffe Gardel mon pege på
Kan Uffe Gardel mon pege på en uhensigtsmæssig beslutning på delegeretmødet, som kun blev stemt igennem på grund af ignorante studerende?
Fremhævet af Journalisten
Per Roholt
07.05.13 21:30
DJ er for alle medlemmer også
DJ er for alle medlemmer også studerende. Jeg synes derfor det er enevældig diskussion når Uffe Gardel begynder at udpege enkelte grupper som et demokratisk problem. Det er rigtigt at de studerende møder talstærkt frem på delegeretmødet , men jeg har svært ved at se, at det skulle være et problem. Jeg er sikker på at mange andre forbund vil se det som et luksusproblem. Tværtimod finder jagedes meget vigtigt at vi er i stand til at organisere så mange studerende. Lige nu er der ingen tvivl om at branchenog lønninger og aftaler er under pres. Derfor er det afgørende at der er en tæt dialog og fodslag mellem færdiguddannede og studerende. Vi skalsikre at de får den rette faglige støtte og hjælp til at kende deres værd på fremtidens arbejdsmarked, som ikke nødvendigvis vil være præget af lukrative overenskomster, som vi kender fra fx Berlingske.
Derfor synes jeg vi skal lade være med at gå efter særlige grupper i debatten om medlemsdemokrati. De studerende er velkomne i DJ, mere end velkomne for de tegner fremtiden.
VH
Per Roholt

Fremhævet af Journalisten
Tage Baumann
08.05.13 09:49
Som regel er jeg mere enig
Som regel er jeg mere enig med Gardel end med Roholt. Men ikke denne gang. Det er en bizar diskussion, Gardel har skudt i gang.
Lige nu er det sådan, at en hovedbestyrelse med freelancere og folk i andre job end overenskomst dækkede journalistiske job, er med til at udstikke DJ-mandatet for overenskomstforhandlinger på rent journalistiske overenskomst områder. Og de er også med til efterfølgende at godkende/forkaste forhandlingsresultatet.
Er det er problem?
Jo, det er det vel, set fra overenskomst områdernes side.
Er en udgrænsning af de pågældende grupper i forbundet og HB så løsningen?
Nej, vel.
Vi OVK-ansatte journalister accepterer, at sådan er det. Vi accepterer også at freelance-gruppen, kommunikationsgruppen, fotograferne etc. helt på linje med journalisterne forfægter deres interesser på delegeretmødet. Med den styrke de nu kan mønstre. Som de studerende.
Irriterende?
Jo. Nu og da meget.
Men skal vi derfor til at ekskludere hinanden for at vi kan få ret (vinde afstemninger) på delegeretmøde?
Nej, vel.
Jeg er sikker på at Gardel ved eftertanke kan komme på andre, det ville være rart at få koblet ud af den politiske proces i forbundet.
Så lad os stoppe her, og ikke ende i at pege fingre af alle andre: ”Du’r ikke – væk!”.
Med lån fra gamle Andersen.
Se Per Roholts argumenter, se Troels Gadegaard Frøhlichs argumenter, se forbundsformandens argumenter.
Men bevares, Gardel. Stil dit forslag på delegeretmøde om to år. Så kan vi stemme det ned der. Med, blandt mange, de studerendes stemmer. Og min.
Jeg går da ud fra, at jeg ikke er gået på pension til den tid og derfor stemplet som uønsket af Gardel med flere på delegeretmøde.
For hvis du får din vilje, Gardel, så melder jeg mig ud af forbundet den dag jeg bliver pensioneret.
Jeg er nemlig ikke medlem af en forening, hvor jeg ikke må være med til at bestemme, hvad der skal ske.
PS: De umodne, ufornuftige, sammenspiste studerende, du så gerne vil fratage retten til at stemme, har for resten alle stemmeret – og valgbarhed. Til folketinget.
Hvad vil du gøre ved det?
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
09.05.13 13:25
Mogens Blicher Bjerregård
Mogens Blicher Bjerregård anerkender jo faktisk at der er et problem. Han har bare et mindre drastisk løsningsforslag end mig. Er du enig med Mogens BB i at vi har et problem, Tage Baumann? Eller er du enig med de studerende i at der overhovedet ikke er noget problem i at studerende sidder på afgørende magt i et fagforbund? Du er nødt til at vælge; du kan ikke være enig med alle (alle undtagen mig ;) )
Fremhævet af Journalisten
jan august hillers
09.05.13 21:13
Jeg vil melde mig i koret hos
Jeg vil melde mig i koret hos dem der mener, at som det var i aar, skal det ikke vaere fremover. Jeg er ikke enig med Gardel i hans laeggen vaegt paa aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, men synes det er vigtigere at (nogle af )de studerende ikke ved nok om, hvad de skal tage stilling til og som jeg saa det ikke praktiserede at undlade at stemme i stoerrre stil. De studerende er generelt et forfriskende indslag og det maa ogsaa vaere dejligt for dem med saadan lidt luksus og god faglighed,
Fremhævet af Journalisten
Tage Baumann
11.05.13 10:15
Jeg er enig med Uffe Gardel
Jeg er enig med Uffe Gardel og MBB i at demokrati er problematisk.
Jeg er ikke enig i, at de studerende generelt er dårligere begavet, mindre vidende, mindre seriøse eller har mindre overblik end så mange andre forbundsmedlemmer, som vi ikke ville drømme om at fratage stemmeretten (ja, Gardel vil også af med pensionisterne, der vel også omfatter førtidspensioner og efterlønnere).
Jeg er ikke enig i, at de studerende skal behandles som umyndige børn, bare fordi de ikke vil stemme som nogen af os anser for klogt.(Hvem siger det er os der har ret, hver gang?).
Jeg er ikke enig i, at studerende - nogen af de praktikanter jeg har haft på min redaktion har være ældre end de yngste ministre i nyere tids regeringer - ikke skulle være modne nok til at tage stilling i politiske og fagpolitiske spørgsmål.
Det var ikke polemik når jeg gjorde opmærksom på, at samfundet har besluttet, at disse unge skal være med til at bestemme over landets lovgivning.
Så Gardel, du må lige forklare mig hvorfor du mener, at de ikke dur i fagpolitisk sammenhæng, men nok i alle andre politiske sammenhænge?
Min pointe: Det er svært at sige, at unge mennesker, som vi mener er ansvarlige nok til at få og opdrage børn, ansvarlige nok til at blive sendt ud i verden med ret til at bruge dødelig vold, ansvarlige nok til at køre bil og til at tage ansvar for samfundsudviklingen lokalt og nationalt - ja, og på europæisk plan - at de samme unge mennesker ikke er ansvarlige nok til at tage stilling på et delegeretmøde i DJ.
Det hænger ikke sammen.
Hvis du mener noget andet, bør du være konsekvent og sige lige ud, at du ikke vil ha' dem som medlemmer i forbundet før de er færdiguddannet. (Jeg kan forstå, at det måske ikke en gang vil være nok for dig. For ryger de ud i arbejdsløshed lige fra uddannelsen har de vel ikke den tilknytning til arbejdsmarkedet, du også efterlyser som en grundbetingelse).
Lad os lige repetere, at vi taler om unge mennesker som er langt over den almindelige myndighedsalder. Så på det punkt er det ikke B-medlemmer af samfundet vi taler om. Hvorfor så B-medlemmer af forbundet?
Og ja, ind i mellem kan det være besværligt for ikke at sige røvirriterende, men sådan er det også med andre grupper i forbundet.
Jeg gentager: vi må vælge om vi vil være inkluderende eller ekskluderende.
Studerende, pensionister, andre medlemmer uden "tilstrækkelig tilknytning til arbejdsmarkedet" er kun begyndelsen.
Hvilke er de næste, der skal sendes uden for døren når beslutninger skal tages?
Så længe de kan optages som medlemmer, så længe kan de også deltage i beslutningsprocessen. Det er min holdning og den er principiel.
Vil vi sætte folk uden for indflydelse bør vi be' dem forlade forbundet - eller helt fra start slet ikke optage dem.

Fremhævet af Journalisten
Jan August Hillers
13.05.13 06:59
Jeg fik ikke udtrykt mig
Jeg fik ikke udtrykt mig klart nok da jeg skrev mit indlæg i en larmende udenlandsk internetcafe. Under delegeretmødet blev jeg ganske simpelt vred, da den store elevdelegation blev afgørende faktor for, at reglen om bijob blev afskaffet. Deres meget kortsigtede fordele mod mange medlemmers livsgrundlag. De kunne have fået deres ret til at tjene noget under uddannelsen uden helt at fjerne reglen. Der var to forslag til afstemning, der kunne have sikret dem det, men de valgte samlet at stemme for et forslag, hvor de også afskaffede reglen for alle andre. Det var utilstedeligt. Og dumt.
Fremhævet af Journalisten
Danni Paulsen
13.05.13 14:05
Jan August Hillers:

Jan August Hillers:

Du har helt sikkert ret i, at vi studerende havde stor andel i afskaffelsen af bijob-reglen. Men du er vel klar over, at vi ikke var alene om at få noget stemt igennem, ikke?? Mange andre grupper inden for fagforbundet stemte for - ikke mindst størstedelen af Hovedbestyrelsen, som var med til at stille forslaget. Er det så også dit indtryk, at Hovedbestyrelsen ikke vidste en hujende fis om, hvad de skulle tage stilling til, eller er det bare et generaliserende gammelmandssyn på ungdommen, der præger dit indlæg?

Rønnebærrene er godt nok sure, når det ikke lige går, som man havde håbet. Men det er demokratiets vilkår, og hvis man vil ændre på noget, så skulle man måske starte med at se indad og gøre sin demokratiske indflydelse gældende, før man fremfører snæversynede og ekskluderende indlæg.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
13.05.13 15:03
Der er ingen sure rønnebær
Der er ingen sure rønnebær for mig, i hvert fald. Jeg stemte nemlig sammen med de studerende om at afskaffe bijobreglen. Jeg tror faktisk ikke der var en eneste vigtig afstemning i år, hvor jeg stemte anderledes end de studerende. Og alligevel vil jeg begrænse deres magt.

Denne diskussion handler nemlig ikke om hvilken politik jeg gerne vil fremme, og hvem jeg eventuelt måtte synes er umodne eller uerfarne. Overhovedet ikke.

Dette her handler om DJs demokratiske legitimitet, simpelt hen. Vi KAN ikke have et fagforbund, hvor de studerende sidder på en femtedel eller en fjerdedel af stemmerne. Det samme gælder naturligvis pensionisterne, trods deres ubestrideligt store erfaring. Det duer bare ikke; fagforbund skal varetage interesserne for dem som er på arbejdsmarkedet, og derfor er det dem som er på arbejdsmarkedet, der skal bestemme i et fagforbund.

Freelancere og arbejdsløse ER naturligvis på arbejdsmarkedet. Ingen har foreslået deres medlemsrettigheder indskrænket, og ingen kunne drømme om at gøre det. Så er der ingen grund til at kaste sig ud i fantasier om hvem jeg mon derudover måtte pønse på at tage stemmesedlerne fra.

Vi har et problem. Ubestrideligt demokratiske fagforbund som DJØF Magisterforeningen og Kommunikation & Sprog har for længst løst problemet på hver deres måde, og vi kommer også til at løse det.

Det går nemlig ikke bare væk bare ved - som Tage Baumann - at tale kønt om at de "unge mennesker" jo er "ansvarlige nok til at køre bil og tage ansvar for samfundsudviklingen..." Der er såmænd masser af mennesker i Danmark som både kan køre bil og tage ansvar for samfundsudviklingen, men som jeg alligevel ikke synes skal bestemme over mit arbejdsliv.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen