DJ har kurs mod underskud: ”Nu skal vi tænke os om”

2018 ser ud til at blive året, hvor Dansk Journalistforbund for første gang i en årrække kommer ud med et underskud. Direktør og formand er enige om, at der skal gøres noget. Få overblikket her – og se også de højeste lønninger i DJ
  • Fagbladet Journalisten
    ”Før har vi i mange år været begunstiget af, at medlemmerne er kommet til os rimeligt uopfordret," siger direktør i Dansk Journalistforbund Linda Garlov.
14.09.2018 · 11:14

At Dansk Journalistforbund budgetterer med underskud, er der ikke noget nyt i. Sådan har det været flere år i træk, men normalt har man reddet regnskabet med renter og afkast på investeringer, som sikrede sorte tal på bundlinjen.

Men i år kan blive første gang, DJ faktisk lukker regnskabet på røde tal.

I år forventer DJ et underskud på 4 millioner kroner. Og i 2019 forventes et underskud på 4,5 millioner kroner.

”Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og vi ville gerne have, at det så anderledes ud,” siger direktør Linda Garlov.

De røde tal skyldes blandt andet, at forbundets medlemsskare vokser mindre end forventet. I flere år har DJ forventet at få 3 procent flere medlemmer per år. Sidste år skruede ledelsen forventningerne ned til 2,5 procent, men DJ realiserede kun 1 procent.

”Før har vi i mange år været begunstiget af, at medlemmerne er kommet til os rimeligt uopfordret, og vi har aldrig haft et år, hvor vi har færre medlemmer ved udgangen af året end ved dets begyndelse. Det har vi stadig ikke, men vi kan se, at der er voksende udfordringer, og det går ikke at sige, at det nok går alt sammen. Nu skal vi tænke os godt om,” siger Linda Garlov.

De fleste nye medlemmer er studerende

Problemet bliver større af, at størstedelen af DJ’s nye medlemmer er studerende, som betaler et nedsat kontingent på 77 kroner om måneden, hvorimod mange af dem, som forlader DJ, har været fuldt betalende medlemmer. Et gennemsnitsmedlem på fuldt kontingent betaler knap 500 kroner om måneden. De seneste tal viser, at cirka 12.000 af DJ’s 18.000 medlemmer betaler fuldt kontingent.

Og så er der renter og afkast på investeringer, som tidligere har reddet bundlinjen. Her tjener DJ også færre penge end før.

”Desværre er der i år ikke noget, der tyder på, at det finansielle afkast bliver lige så gunstigt, som det har været de senere år. Og vi tør derfor ikke tro på, at vi kommer lige så godt ud af 2018. Selvfølgelig håber vi på det, men det vil nok være urealistisk at tro det,” konstaterer Linda Garlov.

Forbundet har lavet en økonomisk fremskrivning, som viser, at DJ alt andet lige forventer at ende med underskud på underskud frem til 2021. Derfor skal der gøres noget. Men om løsningen er at forsøge at tjene flere penge eller at bruge færre penge, er en politisk beslutning.

Underskuddet er ikke nogen overraskelse

Dermed er bolden spillet videre til DJ’s hovedbestyrelse og formandskab.

”Det her er den mest ædruelige fremskrivning af, hvordan det ser ud. Vi er på en isflage, der lige så langsomt smelter. Der er masser af plads på isflagen, men den smelter,” sagde formand Lars Werge på hovedbestyrelsens møde den 22. august, da halvårsregnskabet blev præsenteret.

Han uddyber over for Journalisten, at underskuddet ikke er nogen overraskelse. Ud over faldende medlemsvækst, så har DJ i det forløbne år haft en stor ekstraregning at betale. I efteråret 2017 startede den såkaldte chikane-sag, hvor to studentermedhjælpere stod frem og fortalte, at de havde følt sig udsat for seksuelle krænkelser, mens de havde været ansat i DJ. Sagen førte til både intern og ekstern undersøgelse, midlertidig suspension af flere medarbejdere, en fratrædelse – og efterfølgende en investering på 2,5 millioner kroner i at omstrukturere forbundet.

”Det er en beslutning, vi har truffet i hovedbestyrelsen, at vi gerne ville bruge penge på at styrke organisationen. Det gjorde vi tilbage i marts, og vi var klar over, at det ville komme til at medføre et underskud på budgettet,” forklarer Lars Werge.

”Vi har hele tiden været ret tydelige om, at det var nogle omkostninger, vi måtte æde, velvidende at der også er noget kapital at tære på fra vores strejkekasse,” fortsætter formanden med henvisning til forbundets strejkekasse, som rummer et hemmeligt nicifret beløb.

Lars Werge: ”Vi skal helst budgettere med et regnskab i balance”

I februar sidste år udtalte Lars Werge på lignende vis til Journalisten, at ”underskud et enkelt år – det går nok”. Nu er der som skitseret udsigt til flere års millionunderskud.

Hvor er grænsen for, hvor mange år DJ kan køre med økonomisk underskud?

”Jeg vil gentage, at underskud et enkelt år – når vi har en egenkapital, der er større end det, den skal være – det går nok. Men i udgangspunktet har vi i hovedbestyrelsen besluttet, at vi helst skal budgettere med et regnskab i balance. Derfor er det én af de øvelser, vi kommer til at foretage os i løbet af efteråret: At diskutere, hvorvidt vores budget skal laves om. Det kan man gøre ved at forandre nogle af de måder, hvorpå vi bruger penge. Eller man kan gøre det ved at skaffe sig flere indtægter,” siger Lars Werge.

Og som formand for forbundet, hvad læner du dig imod – højere kontingent, mere rekruttering eller besparelser på administration eller faglige aktiviteter?

”Det kræver en nærmere analyse. Med hensyn til kontingentet har vi gennem de seneste 16 år kunnet holde det stabilt, og det skyldes primært, at vi er blevet flere og flere medlemmer i den periode. Det er klart, at hvis medlemstilgangen stopper, så må vi få den til at accelerere,” siger Lars Werge.

DJ har investeret massivt i rekruttering de senere år. Alligevel falder medlemstilvæksten, og sidste år var den på blot 1 procent. Har de her investeringer i rekruttering været pengene værd?

”Ja,” svarer Lars Werge.

 

Magasin: 

Kommentar

14/09/2018 - 11:41

Mads

Hvad er de 2,5 mio. til omstruktureringen konkret blevet brugt til?

14/09/2018 - 12:00

Jens Jensen

Hvad sker der for danske journalister. Hvem tør angribe den åbenlyse pamperi, der foregår i egen forening? I hvert fald ikke medlemsbladet, som dog skal have tak for at belyse emnet. Men som den yderst højtlønnede Øjvind Hesselager kommenterer, lønudvikling i en faglig organisation er svær at modarbejde!
Men hvorfor skulle den være dét? Hvis journalister kan gå ned i løn på enkelte arbejdspladser, hvis man kan afsløre og harmes over overdrevne lønninger i staten (DR og DSB m.fl), hvorfor kan man så ikke få sat lønningerne ned i eget forbund, hvor der kun er medlemmerne til at betale.
Hvorfor skal en redaktør tjene knap 70.000 kr for at udgive et månedsblad (se seneste nummer hvor pinligt layoutet journalisternes eget blad er - bortset fra René Fredensborg artiklen som er ret flot). Hvorfor skal der være 15 højstansatte til at styre det lillle forbund? Hvor er der en frisk journalist til at gå i kødet på dette?

14/09/2018 - 14:37

Kurt Johansen

"En investering på 2,5 millioner kroner i at omstrukturere forbundet"

Hvad blev resultatet af omstruktureringen konkret i kroner - kommer det til at koste mere eller mindre, og hvor meget?

14/09/2018 - 14:54

Jan Hillers

Jeg har ikke den nære kontakt til forbundet mere (pensionist, jo da), men mon ikke stadig, der er ansatte, der bestemt ikke er deres løn værd.
Og der kræves vel andre kompetencer for at lede en modgangs- end en medgangsorganisation. Det stiller ekstra krav til nye ideer og en toptrimmet organisation for at kunne den nødvendige gode service på alle niveauer - og uden betydelig kontingentstigning.

Med et rævesmil vil jeg tilføje: hvad med at rekruttere blandt avisbude?

Håber I finder gode løsninger.

15/09/2018 - 00:27

Jens Jensen

Undskyld for at vende tilbage igen, men vil bare tilføje, at det må da også dreje sig om selvindsigt og selvrespekt? Er der ikke nogen (Ejvind eller Lars eller Linda), der på nogen måde skammer sig over at hæve en så stor løn fra medlemmer, hvor halvdelen står med ryggen mod muren. Burde man ikke stille de øverste poster frie for stærke kræfter der vil arbejde gratis?

15/09/2018 - 09:21

Luci Smith

Kan kun tilslutte mig kommentarene her fra Jan og Jens Jensen og Kurt. Når så mange medlemmer af DJ har ryggen mod muren og DJ mangler penge, handler det ikke om, at Fagbladet Journalisten skal køre endnu en historie om, hvordan en Journalist er blevet taxachauffør eller yogalærer eller har åbnet en cafe og forladt faget. Det er nok på tide at sadle om og få nogle mennesker ind i ledelsen af forbundet, der ikke er millionærer. Ved samme lejlighed, kunne man justere lønnningerne nedad.

Personligt synes jeg, at det ville være fedt, at Fagbladet Journalisten udkom noget oftere. Bastian Larsen skrev i sidste nummer, at Journalisten var en Fotoblad. Som billedredaktør, så synes jeg, at min fagforening skal da gøre noget mere for at promovere de mange prisvindende fotografer - og andre fotografer, der er medlemmer. Kvindelige fotografers arbejde ser vi alt for lidt til i Fagladet Journalisten. Det er ærgerligt, da det er noget, som jeg synes er vanvittigt spændende. Jeg ved godt, hvor jeg ville flytte forbundets penge, hvis det var mig, der bestemte. Jeg ville starte med en reportage med tekst og billeder af Rigshospitalets fotografs job.

15/09/2018 - 20:48

Tommy Kaas

Tak for en interessant artikel. Jeg kunne godt tænke mig at se en grafik mere. Måske I kunne lave den og så opdatere artiklen? Jeg kunne vældig godt tænke mig at se en grafik med kurver med henholdsvis indtægter og udgifter hen over nogle år. På den måde ville man kunne se udviklingen. Jeres grafik, hvor I kun viser resultatet - overskud og senere underskud - fortæller ikke nær så meget om, hvordan udviklingen har været.

18/09/2018 - 10:13

Anne Petersen

Er de oplyste lønninger inkl. pension?

18/09/2018 - 10:41

Tommy Kaas

Annne - prøv at kigge i grafikken igen - lige under tallene. Der fremgår det, at der skal lægges 10% arbejdsgiverbetalt pension oveni. Plus andet fryns.

20/09/2018 - 19:10

Jens Sillesen

Jeg kan ikke forstå, hvordan Journalisten kan lave en artikel uden at fremlægge halvårsregnskabet. Det her er jo en totalt uforståelig artikel. Hvilke udgiftsposter er steget? Hvilket indtægter er blevet mindre? Og hvor meget? Vi taler om en forskel på 6,3 mio. fra sidste år, men der er ingen forklaring eller fremlæggelse af konkrete tal i artiklen. Omstruktureringen af forbundet kostede 2,5 mio. kr.? Til hvad? Og hvordan kan det forklare de fremtidige store underskud? Og hvorfor stiller Journalisten ikke kritiske spørgsmål til dette?

20/09/2018 - 20:02

Øjvind Hesselager

Kære Jens

DJs indtægter på nye medlemmer er faldende. Det samme er afkastet af investeringer.

Samtidigt er lønpuljen i DJ steget, blandt andet på grund af nyansættelser efter chikanesagen. Det rammer regnskabet i 2018, men rækker også ind i fremtiden.

De tal forklarer samlet det mulige fremtidige underskud.

Jeg synes, det fremgår af artiklen.

Mvh

21/09/2018 - 09:41

Jens Sillesen

Kære Øjvind

"DJs indtægter på nye medlemmer er faldende". Det betyder, at stigningen i indtægter ikke er så stor som forventet. Men hvor ser du tallet for indtægter på medlemmer, Øjvind? Hvor er tallet for udviklingen?

"Samtidigt er lønpuljen i DJ steget, blandt andet på grund af nyansættelser efter chikanesagen", skriver du. Hvor mange nyansættelser er der kommet? Hvem er blevet ansat? Hvad er deres opgave?

I har vel fået halvårsregnskabet, når I skriver denne artikel og kan lave så meget grafik? Hvorfor lægger I det ikke frem?

21/09/2018 - 12:50

Øjvind Hesselager

Kære Jens

De konkrete tal for rekrutteringen fremgår ikke at halvårsregnskabet.

Vi har tidligere beskrevet nyansættelserne:

https://journalisten.dk/dj-opruster-efter-chikanesag

mvh

24/09/2018 - 17:38

Finn Arne Hansen

I årevis er udgifterne steget mere end indtægterne. Det har kunnet lade sig gøre, fordi man efter DR-konflikten ikke satte strejkekassekontingentet på 70 kroner i bero, men begyndte at bruge løs af både formueafkastet og de 70 kroner. Det har jeg påpeget på delegeretmøde efter delegeretmøde uden at få støtte fra andre end nogle få delegerede fra JP, der også undrede sig. Vi bør give forbundet en hestekur og sætte strejkekassekontingentet 70 kroner ned, løbende. En kontingentstigning vil forværre vores situation. Men husk, I har de politikere, I har stemt på.

CAPTCHA
Dette er en test for at sikre at du ikke er en robot der blot spammer kommentarsporet.

Seneste jobopslag

Kommunikatør søges til Holbæk Kommune

Holbæk Kommune
Ansøgningsfrist: 25.11

Navneredaktør

Mediehuset Herning Folkeblad
Ansøgningsfrist: 23.11

Erfaren formidler til Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse
Ansøgningsfrist: 27.11

Videoproducent til markedsføring af kurser og uddannelser

Teknologisk Institut
Ansøgningsfrist: 21.11

Redaktør for livsstilsindhold til stort dansk brand

BrandMovers
Ansøgningsfrist: 28.11

Medarbejder til kommunikation og markedsføring

Krabbesholm Højskole
Ansøgningsfrist: 07.12

Prorektor for uddannelse og viden ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)
Ansøgningsfrist: 07.12

Journalist TIL BORNHOLMS TIDENDE

Bornholms Tidende
Ansøgningsfrist: 26.11

Kommunikationsmedarbejder

Unicef Danmark
Ansøgningsfrist: 19.11

Pressechef til Dansk Metal

Dansk Metal
Ansøgningsfrist: 22.11

Er du en rutineret webmaster? Og digital til fingerspidserne?

Vallensbæk Kommune
Ansøgningsfrist: 28.11

Pressekonsulent

3F
Ansøgningsfrist: 22.11

Dygtig og effektiv økonomimedarbejder til Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund
Ansøgningsfrist: 04.12

Kommunikationsrådgiver med presseerfaring til HK

HK Danmark
Ansøgningsfrist: 22.11

Journalist

Politiken
Ansøgningsfrist: 19.11

Presse- og videojournalist til ZBC

ZBC
Ansøgningsfrist: 21.11

Webkonsulent til Strategi og Kommunikation

Horsens Kommune
Ansøgningsfrist: 20.11

Pressesekretær til Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet
Ansøgningsfrist: 18.11

Barselsvikar til koordinerende markedsførings- og kommunikationsopgaver

EUC Nordvestsjælland
Ansøgningsfrist: 19.11

Historie-reporter søges

Kristeligt Dagblad
Ansøgningsfrist: 19.11

Er du vores nye forlagsredaktør?

Forlaget Columbus
Ansøgningsfrist: 01.12

Digital marketingspecialist

Kræftens Bekæmpelse
Ansøgningsfrist: 22.11