DJ betalte bureau 135.000 for ansættelse af ny direktør – forløbet møder intern kritik

DR’s fællestillidsmand, Henrik Friis Vilmar, undrer sig over, at han ikke blev involveret mere i processen, da den tidligere DR-chef Elisabeth Geday blev kørt i stilling som direktør i DJ. Lars Werge peger på, at det var bureauets opgave at finde de rigtige referencer

Fredag blev Dansk Journalistforbunds direktør, Elisabeth Geday, opsagt efter kun tre og en halv måneds ansættelse.

Opsigelsen er på funktionærvilkår, hvilket betyder, at Elisabeth Geday får løn til og med oktober.

Fyringen skete efter en proces, hvor forbundet hyrede et eksternt bureau og betalte det 135.000 kroner plus moms for at hjælpe med at finde den rette person til opgaven.

Alligevel passede parterne ikke sammen.

”Det var et forkert match,” lød formand Tine Johansens forklaring til Journalisten fredag om opsigelsen.

Elisabeth Geday har forklaret Journalisten, at hun er ”meget uenig” i den begrundelse.

Martin Isenbecker, der er partner i Genitor og stod for samarbejdet med DJ om ansættelsen af Elisabeth Geday, vil ikke udtale sig om den konkrete sag. Men han siger, at proceduren almindeligvis er, at Genitor mellem første og anden samtalerunde indhenter tre referencer på kandidaterne.

”Det vil typisk være en reference opad, til siden og nedad. Vi spørger til ledelsesmæssige styrker, svagheder og andre opmærksomhedspunkter,” fortæller Martin Isenbecker.

Derudover er der to tests: En personlighedstest og en intelligenstest.

Valgte selv referencer

Når Genitor tager referencer, er det nogle, kandidaterne selv indstiller, fortæller Martin Isenbecker.

”Referencer indhentes efter aftale med kandidaten. Det tager vi højde for, når vi taler med referencen. Det vil sige, at vi interviewer, så vi får et så nuanceret billede som muligt.”

Ville det ikke give et mere objektivt billede, hvis I valgte referencer eksempelvis gennem en stikprøve?

”Vi gør det, vi mener, er det etisk rigtige at gøre i de her sager, hvor folk har noget på spil. Vi tilstræber altid at få så aktuelle referencer som muligt, så det billede, de giver af kandidaten, er så fyldestgørende som muligt. Og det er vigtigt for mig at sige, at referencerne ikke står alene og sjældent bliver udslagsgivende,” forklarer Martin Isenbecker.

DR-chef i tre år

På Elisabeth Gedays CV står blandt andet to år som folketingsmedlem for Radikale Venstre, et år som formand for Medicoindustrien, tre år som direktør for ekstern kommunikation i Coloplast, fire år som kommunikationsdirektør i Region Hovedstaden og tre år som DR-direktør med ansvar for Kommunikation & HR.

I DR havde Elisabeth Geday fra 2011 til 2014 adskillige kontaktflader med DJ-medlemmer. Dels som HR-chef, men også som chef for kommunikationsmedarbejdere og chef med ansvar for frikøbte tillidsmænd.

Derfor undrer det fællestillidsmand i DR og medlem af hovedbestyrelsen Henrik Friis Vilmar, at han ikke blev spurgt om erfaringerne med Elisabeth Geday.

”Jeg var ikke involveret i ansættelsesproceduren. Det eneste tidspunkt, jeg var involveret, var, da HB var samlet og skulle beslutte hendes ansættelse,” siger han.

Ifølge Henrik Friis Vilmar blev han dog kort inden mødet i hovedbestyrelsen ringet op af Lars Werge, der fortalte, at ansættelsesudvalget havde besluttet at indstille Elisabeth Geday.

De to havde en samtale om Elisabeth Gedays tid i DR. Men Henrik Friis Vilmar vil ikke sige, hvad der blev sagt i samtalen. Han fortæller også, at han under samtalen fik det indtryk, at Elisabeth Geday med ansættelsesudvalgets indstilling ”var så godt som ansat”.

På hovedbestyrelsesmødet tog Henrik Friis Vilmar det ikke op.

Var de erfaringer ikke noget, du kunne have bragt til torvs på HB-mødet, hvor man tog den endelige beslutning?

”Jeg havde sagt det, der var at sige, i min snak med Lars inden HB-mødet. Og så skal man tage i betragtning, at det er otte år siden, hun var ansat. Der kan ske meget på otte år,” siger Henrik Friis Vilmar.

Var der en diskussion ved HB-mødet, eller var det en proforma-vedtagelse?

”Der var snak frem og tilbage. Men der var ikke som sådan en diskussion.”

TR: De burde have spurgt mig

Henrik Friis Vilmar mener, det havde været oplagt, at han var blevet taget med på råd tidligere i processen.

”Jeg har da undret mig over, at man ikke, inden man traf beslutningen om at indstille hende til ansættelse, snakkede med mig og spurgte ind til mit kendskab,” forklarer han.

Lars Werge bekræfter samtalen med Henrik Friis Vilmar, men heller ikke han vil referere, hvad der blev sagt. Han henviser til, at Vilmar var med ved det besluttende HB-møde, og ”han var helt med på beslutningen”.

Henrik Friis Vilmar undrer sig over, at hans viden ikke blev inddraget tidligere i processen?

”Vi havde bevidst valgt at gå ud af huset og få hjælp i erkendelse af, at der skulle ske en professionel håndtering. Og det at tage referencer og afdække kandidaterne i forhold til CV og tidligere meritter var i høj grad det, vi forventede, at Genitor stod for,” siger Lars Werge.

Tine Johansen, der også sad i ansættelsesudvalget, har tidligere fortalt Journalisten, at hun som del af ansættelsesudvalget påtager sig sin del af ansvaret.

I forhold til, om arbejdet har været grundigt nok, blandt andet i forhold til at tage referencer, siger hun:

”Vi har hyret et rekrutteringsbureau til at hjælpe os i den her proces. Og så forventer vi naturligvis, at de udfører et ordentligt stykke arbejde.”

Har de gjort det?

”Hvis jeg skal give stilkarakter til Genitor for udført arbejde, så bliver det direkte til Genitor og ikke andre,” siger Tine Johansen.

Ny gratis omgang

Det kommer ikke til at koste DJ noget ekstra at bruge Genitor til at finde en ny direktør.

”Vi hjælper med at finde en ny leder uden beregning,” siger Martin Isenbecker.

Tine Johansen sagde tirsdag, at det ikke haster at finde en ny direktør.

”Lige nu skal organisationen fortælle, hvad der er brug for. Og hovedbestyrelsen skal have en diskussion om, hvad det er, vi leder efter: Kan vi gøre det endnu skarpere, hvad vi har brug for? Og har vi overhovedet den rigtige konstruktion?” sagde Tine Johansen.

Henrik Friis Vilmar er ikke sikker på, at man bare skal lave en gentagelse af den proces, man lige har været igennem.

”Vi skal have en snak om, hvordan vi kommer videre med at ansætte en ny direktør. Jeg er ikke sikker på, at vi skal gå videre i det spor, vi har gjort med Genitor. Vi skal i hvert fald drøfte med hinanden, om man kan gøre det på en anden måde.”

8 Kommentarer

Anne Petersen
24. SEPTEMBER 2019
Som ikke-journalist: Det er usædvanligt, at man som leder ikke kan forhandle en ansættelsesaftale, hvor man fra dag 1 har min. 3 måneders opsigelse. Har hun været helt desperat for at få jobbet? Har der ikke været andre interesserede kandidater med større forhandlingskraft?
Erik Staffeldt
20. SEPTEMBER 2019
Volmar forvirrer mig. Han klager over over ikke at være hørt//inddraget, han talte m Verge, og han siger det er otte år siden, Geday har været i DR, og der kan være sket meget. Hvordan hænger det sammen?
Lene Mosberg Nielsen
20. SEPTEMBER 2019
135.000,00kr. for at undersøge referencer, ansøgninger og eventuelt tage kontakt med udvalgte ansøgere til Direktør posten ?????

Mon ikke man bør undersøge og eventuelt forfølge rigtigheden af en sådan betaling ?

Virker suspekt.
Jesper Bech Pedersen
20. SEPTEMBER 2019
Der er faktisk over 300 stemmer nu...
Jens Røgind
19. SEPTEMBER 2019
"Genitor"..???? Hvad i alverden skal vort forbund med en ekstern konsulent-virksomhed i en sådan situation - og så 135.000 kr. Galimatias.
Og at vore kontingenter går til den slags...tsk, tsk,tsk.

Flere

Læs også

<span class=Overblik: Otte ting, du skal vide om opsigelsen af DJ's direktør">

Overblik: Otte ting, du skal vide om opsigelsen af DJ’s direktør

17. SEPTEMBER 2019
Dansk Journalistforbund opsiger direktør Elisabeth Geday

Dansk Journalistforbund opsiger direktør Elisabeth Geday

13. SEPTEMBER 2019