Her er Journalistens live-blog fra hele det ekstraordinære delegeretmøde

Vi dækkede det ekstraordinære delegeretmøde i Dansk Journalistforbund live. Du kan læse hele bloggen med debat og valg her

Klokken 17:42 – Formanden takker af, og det gør vi også

Tine Johansen sagde tak for godt arbejde til Per Schultz-Knudsen, som røg ud af HB, men blev valgt som suppleant. Nu skal den nye HB holde et lukket HB-møde. De delegerede forlader lokalet her i DGI-byen, og vi lukker ned for live-bloggen. Tak fordi I fulgte med.

Klokken 17:40 – Fem nye suppleanter til hovedbestyrelsen

Per Schultz-Knudsen, Mie Hovmark Christensen, Lotte Dahlmann, Brian Mogensen og Ole Bülow er alle valgt som suppleanter i den rækkefølge.

Klokken 17:33 – Både Per Schultz-Knudsen og Lotte Dahlmann stiller op som suppleanter

Der er i alt fem kandidater, og man kan maks stemme på fire. Afstemningen er i gang.

Klokken 17:30 – Den nye hovedbestyrelse er valgt 

Den nye hovedbestyrelse består af:

Thilde Høybye

Frederik M. Juel

Sebastian Risbøl Jacobsen

Henrik Friis Vilmar

Palle Jensen

Freja Wedenborg

Elisabeth Hamerik Schwarz

Anders Stoffer

Karen Hedegaard

Johnny Frederiksen

Maj Munk

Allan Boye Thulstrup

Sus Falch

Det betyder, at Lotte Dahlmann ikke kom ind i hovedbestyrelsen, og Per Schultz-Knudsen røg ud af hovedbestyrelsen.

Klokken 17:22 – Jakob Ponsgård er ny næstformand i Dansk Journalistforbund 

”Det betyder uendeligt meget for mig at få jeres tillid på denne her måde, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for ikke at skuffe jer. Tusind tak,” siger Jakob Ponsgård, som fik stående bifald.

Klokken 17:20 – Afstemningen er i gang

Klokken 17:15 – Nu skal der (snart) stemmes

Men i mellemtiden tester de delegerede deres elektroniske stemmeaggregat, også kaldet ”dimsen”. De stemmer om medlemmerne af Andeby Byråd.

Klokken 17:04 – Vi tager lige 10 minutters pause

Vi venter på afstemning!

Klokken 17:02 – Nu skal vi snart stemme

Man kan kun stemme på en kandidat til næstformandsposten, men man kan maksimalt stemme på 12 kandidater til hovedbestyrelsen. Det var altså maksimalt 12 stemmer til valg til hovedbestyrelsen.

Klokken 16:56 – Nu er det suppleanternes tur 

Brian Mogensen stiller op som suppleant, fordi han gerne vil kæmpe for sit forbund. ”Vi skal have kigget på noget mørklægningslov, noget organisering, der er nok at tage fat på.”

Mie Hovmark Christensen stiller også op som suppleant. Hun er formand for Danske Mediestuderende. Hun vil arbejde for mere erfaringsudveksling på tværs af grupper og kredse.

Ole Bülow stiller op som suppleant, og han fortæller en historie om en pingvin, der gik ind på en bar. Pointen er, at vores forskellighed er en styrke.

Klokken 16:54 – Allan Boye Thulstrup 

”Intet menneske er en ø, og sådan er det også med fagforbund,” siger Allan Boye Thulstrup. Han går til valg på at arbejde med at afdække, hvilke alliancer DJ kan indgå.

”Fjenderne sidder i hjørnekontorerne, ikke her i rummet.”

Klokken 16:52 – Sebastian Risbøl Jacobsen 

Sebastian Risbøl Jacobsen går til valg på vigtigheden af at hæve startlønnen.

”Ledelsen på Jysk Fynske medier spekulerer helt åbenlyst i at ansætte sådan nogle som mig: Unge, nyuddannede og mindre vellønnede medarbejdere på bekostning af dem, der har fået en fyreseddel,” siger han.

Klokken 16:50 – Per Schultz-Knudsen 

Per Schultz-Knudsen nævner genindførelsen af lønstatistikken som en vigtig sejr for ham. Han taler om dårlige vilkår for freelancere og løstansatte.

”Det er en udvikling, som vi sammen skal imødegå. Derfor er det vigtigt, at DJ kæmper for at forsvare og forbedre medlemmernes løn og arbejdsforhold.”

Klokken 16:48 – Palle Jensen 

Palle Jensen fortæller, at der er kolleger på TV 2, som han ikke kan få lov til at være tillidsmand for, freelancerne.

”Reglerne skal laves om. Vi skal have lavet om i konkurrencelovgivningen, så vi kan få lov til at forhandle for de enkeltmandsvirksomheder, der tilbyder deres arbejdskraft ude på medierne. Det er vigtigt.”

Klokken 16:45 – Karen Hedegaard 

Karen Hedegaard håber på, at vi fra i morgen kan begynde på at se fremad og udad i stedet for bagud og indad.

”Flere og flere bliver freelancere, både frivilligt og af nød. Vi skal kæmpe imod forældet lovgivning for os, der ikke er traditionelt ansat. Det er pinedød nødvendigt, at vi forbedrer vilkårene for freelancere og selvstændige.”

Klokken 16:43 – Johnny Frederiksen

Johnny Frederiksen, videojournalist, starter sin tale med at slå fast, at vi alle er kolleger.

”De visuelle fag, som jeg repræsenterer, har brug for en stemme i HB mere end nogensinde. Da jeg blev tilbudt et nyt job i sommer, så krævede jeg, at der blev tegnet overenskomst med Dansk Journalistforbund. Jeg har skaffet en aftale i hus for Dansk Journalistforbund om en fælles barselsfond.”

Klokken 16:40 – Henrik Friis Vilmar 

Henrik Friis Vilmar anerkender, at det på nogle punkter kan se ud, som om DJ har mistet kontrollen. Men vigtigere: ”Vi er ved at miste kontrollen over, om vores medlemmer overhovedet kan have en indtægt hver måned,” siger han.

Klokken 16:38 – Frederik M. Juel

Frederik M. Juel genopstiller til hovedbestyrelsen, og han vil kæmpe for bedre arbejdsmiljø og bedre overenskomster.

”Det er helt afgørende, at den kommende hovedbestyrelse har stort fokus på det.”

Overenskomster skal bruges til at løfte de løstansatte også. Frederik M. Juel er også god til tal, siger han.

Klokken 16:37 – Freja Wedenborg 

Freja Wedenborg stiller op til hovedbestyrelsen igen. Hun vil blandt andet kunne præsentere et nyt navn til forbundet på næste delegeretmøde.

”Vi skal fortsætte det faglige arbejde, som vi vedtog på sidste delegeretmøde.”

Klokken 16:34 – Elisabeth Hamerik Schwarz

Elisabeth Hamerik Schwarz stiller op til hovedbestyrelsen igen, og hun taler om vigtigheden af tillid. Medlemmer føler ikke, at DJ tilbyder det, de har brug for. Vi har haft tre måneder med tre kriser.

”Jeg kan godt forstå at folk har tænkt. ”Hvad pokker har de gang i.” Det var noget rod,” sammenfattede Elisabeth Hamerik Schwarz.

Klokken 16:32 – Thilde Høybye 

Thilde Høybye er på valg til hovedbestyrelsen igen.

”Organisering er i 2019 vigtigere end nogensinde før. Paroler om ”flere overenskomster” bliver meningsløse, hvis vores medlemsorganisering smuldrer.” Hun får mange klap og et enkelt pift med fra salen.

Klokken 16:29 – Lotte Dahlmann

Lotte Dahlmann er ny kandidat til hovedbestyrelsen. ”Hvis man vil ventilere sin kritik, så må man også være med til at tage ansvar. Mit kandidatur er et ønske om at bidrage til ansvaret.” Hun siger dog, at hun ikke gør sig store forhåbninger om at blive valgt.

Klokken 16:27 – Sus Falchs tale

Sus Falch vil gerne sidde med i den nye hovedbestyrelse for at kæmpe for det arbejdsprogram, der blev vedtaget på forårets delegeretmøde. Hun håber på, at den kommende hovedbestyrelse bliver bredt fagligt funderet.

Klokken 16:25 – Maj Munks tale

Maj Munk, nuværende hb-medlem, er på talerstolen. Hun taler om vigtigheden af overenskomster, rådgivning i forbundet og følelsen af faglighed og solidaritet.

Klokken 16:23 – Anders Stoffers tale 

Anders Stoffer er gået på talerstolen for at argumentere for, hvorfor han igen skal vælges ind i hovedbestyrelsen.

”DJ skal gribe medlemmerne. Det er derfor, I skal stemme på mig.”

Klokken 16:20 – Eeeeeej

Nu har begge næstformandskandidater haft ordet, men afstemningen kommer først senere. ”Eeeeeej,” lyder det fra salen.

Klokken 16:15 – Jon Arskog holder tale

Jon Arskog føler, at han med sin erfaring med 16 år i mediebranchen kan få forbundet ud på den anden side af det, han kalder ”en hæslig sommer”. Han stiller op, fordi han mener, at ledelsen skal stå på det stærkest mulige mandat.

”Vi må lytte til kritikken og være så åbne, vi kan, om hvordan vi arbejder, og hvad vi arbejder med,” siger han.

Jon Arskog fortæller, at han har arbejdet både som journalist og kommunikatør, som skrivende og redigerende, i store og små virksomheder. Han fortæller ligeledes, at han har været fagligt aktiv som studerende.

”Jeg vil altså mene, at jeg har en bred erfaring fra mediebranchen. Jeg vil som næstformand ikke sidde og vente på, at opgaverne kommer til mig, jeg vil ud over stepperne. Forbundet skal tilbage på sporet, vi skal have et stabilt samarbejde mellem alle faggrupper, selv om vi har forskellige udgangspunkter. Vi skal være et forbund, for ellers bliver vi kun svagere.”

Klokken 16:10 – Jakob Ponsgård holder tale

Jakob Ponsgård er gået på talerstolen for at argumentere for, hvorfor han fortsat skal være næstformand i Dansk Journalistforbund. Han vil kæmpe for bedre vilkår for de dårligst sikrede medlemmer. Cirka 50 procent af DJ’s medlemmer er ikke på overenskomst.

”Vi skal forme organisationen efter medlemmernes virkelighed, ikke omvendt.”

”Vi skal give stemme til dem, der har for lidt at sige i forbundet, vi skal uddanne meningsdannere i forbundet. Måske vi kan lære en masse af hinanden, når vi taler om vores fagligheder i stedet for at slås internt,” siger han.

”Kære delegerede, jeg vil bede jer indtrængende om at genvælge Tine og jeg – eller, bare mig, den kunne jeg måske godt have fanget. Vi er et godt makkerpar.” Jakob Ponsgård høstede store klapsalver.

Klokken 16:05 – Tine Johansen genvalgt uden modkandidat

Stående klapsalver fra salen.

”Jeg vil gerne slås – men jeg vil slås for jer, ikke mod jer.” Sådan starter Tine Johansen sin tale, efter at hun er blevet valgt som formand for Dansk Journalistforbund.

Klokken 16:05 – Valgformalia

Alle, der har afleveret stillerlister, er med i valget. Der er to minutter til HB-kandidaterne og fem minutter til, at næstformandskandidaterne kan fremlægge deres kandidatur.

Klokken 16:03 – Det er valgtid

Så er vi tilbage efter kagepausen (kagen var meget lille), og det er tid til valg. Folk er stadig ved at indfinde sig på deres pladser i salen, og dørene er stadig åbne.

Klokken 15:37 – kaffe/kage-pause

Journalistens udsendte er gået til kaffe/kage-pause. Vi vender tilbage med afholdelse af valg klokken 16:00.

Klokken 15:35 – Sidste frist for at opstille

Klokken 15:50 er sidste chance for at stille op som HB-kandidat, suppleant, formand og næstformand.

Klokken 15:34 – Beretningen er godkendt 

Hovedbestyrelsens beretning er netop godkendt. En stemte imod. Et par stykker stemte hverken for eller imod. Et meget markant flertal stemte for.

Klokken 15:30 – Formandens sidste bemærkninger til beretningen

”Vil jeg love, at vi aldrig mere hasteindkalder til møder? Nej, det vil jeg ikke. Nogle gange skal man hasteindkalde,” siger formanden.

Hun siger ligeledes, at hun gerne vil høre om det, hvis der er konkrete eksempler på, at hun har fejlciteret folk.

”Jeg tror og håber, det var lige omkring de sidste kommentarer. Tak for debat og god tone. Vi skal arbejde på den debatkultur vi har i DJ. I dag var et fint skridt, så tak.”

Klokken 15:20 – Stor undren

Tidligere fortalte HB-medlem Thilde Høybye, at hun til alle møder tager sine egne referater. Det undrer Mathias Bay Lynggaard sig over.

”Kan jeg få lov til igen at bede om, at en repræsentant for formandskabet henholder sig i størst muligt omfang til møderne i kalenderen og ikke fejludlægger folks synspunkter, når de ikke er til stede,” siger han.

Han undrer sig ligeledes over, at HB-medlemmerne ikke er blevet briefet om kommunikationschefens afgang. Herefter henvender en stemme sig fra salen og beder om, at man ikke fra talerstolen taler om en menig medarbejders afsked. Det bakker dirigenten op om.

Klokken 15:20 – Er I blevet briefet?

Mathias Bay Lynggaard vil rigtig gerne have forretningsudvalget og HB-medlemmerne til at stikke en tommelfinger i vejret, hvis de er blevet briefet om, om direktøren var ude og kigge på nye lokaler. Efter lidt debat frem og tilbage (”Briefet hvorfor?”, ”Det er den på talerstolen, der taler”) står det klart, at ja, HB og Forretningsudvalget er blevet briefet om, at direktøren kiggede på nyt hjem til forbundet.

Klokken 15:17 – What doesn’t kill you makes you stronger 

”Fuck, hvor er vi stærke nu,” lyder det fra Maria Becher Trier, formand for O-gruppen. Tre ting er gode efter sommerens forløb, siger hun:
1) Frihedsbrevet er slået fast

2) Kampvalg til næstformandsposten er godt, så får vi et meget solidt mandat

3) HB har vist sig at være meget handlekraftig

Klokken 15:15 – Opfordring: Vær konstruktive 

Niels Nedergaard fra Danske Mediestuderende med en meget kort opfordring til at være konstruktive.

”Vi skal være konstruktive.”

Klokken 15.12 – Sidste chance for at stille op

Det er nu sidste mulighed for at aflevere stillerlister, hvis man vil opstille til DJ’s valg som formand, næstformand eller hovedbestyrelsen, siger dirigent Søren Wormslev.

Indtil videre er der 15 kandidater til 13 menige pladser i hovedbestyrelsen, siger han.

Klokken 15:09 – Hvor trykker skoen for praktikanter?

Tine Johansen mener stadig, at DJ gjorde det rigtige, da de godkendte den nye praktikantaftale med en lønnedgang på 3.000 kroner. Hun håber på, at man på et tidspunkt kommer tilbage til lønreguleringer for praktikanter. Og så siger hun, ligesom Mie Hovmark, at DJ nu arbejder på at finde ud af, hvor skoen trykker for praktikanterne, om de får den læring, de har krav på.

Klokken 15:05 – Mange har læst Geday-rapport

Tine Johansen taler videre om den tidligere direktørs såkaldte ”rapport” publiceret på K-Forum.

”Jeg kan høre, at mange af jer har læst det med interesse, men det står fuldstændigt for hendes regning. Hun skal ikke træffe beslutninger. Der kan sagtens være nogle pointer, der kan danne grundlag for diskussioner, men det skal komme herfra.”

Hun siger videre, at man ikke kan bebrejde de menige medarbejdere i Dansk Journalistforbund for den manglende kommunikation, hverken med fratrædelsen af Øjvind Hesselager eller Elisabeth Geday. Hun kalder kommunikationen om Øjvind Hesselagers fratræden for ”brandærgerlig” og siger, at ansatte i DJ ikke skulle sidde med den sag.

Klokken 15:02 – Afviser udmeldelses-tsunami

Tine Johansen forsøger på talerstolen at svare på flere kritikpunkter fra tilhørerne.

Hun har ikke oplevet, at forløbet om fratrædelser og exit-sager i DJ har ført til en ”udmeldelses-tsunami”, som en tilhører har spurgt til.

Ligeledes siger hun, at en ny redaktør på Journalisten får samme redaktionelle frihed som hidtil.

”Jeg kan sige, at ansættelsesproceduren om en ny redaktør er godt i gang. Der var frist på ansøgninger i mandags. Der er et ansættelsesudvalg med seks personer. To af dem er fra fagbladet. Det er dem, der ansætter den nye chefredaktør.”

Hun tilføjer, at hun ikke har nogen holdning til kritikken af Journalistens dækning af optakten til ekstraordinært delegeretmøde.

Klokken 14:55 – Og så formandens svar på det hele 

Frihedsbrevet er ikke til diskussion, og den redaktionelle frihed lever i bedste velgående. Især efter denne her sommer. Så klart kan det siges, lyder det fra formanden.

”Jeg synes, det er tarveligt at antage, at DJ har opsagt en redaktør på grund af noget (sexchikanesagen, red.), der ligger flere år tilbage. Det der med at omtale os som en loge, der er i gang med et hævntogt, synes jeg ikke er rimeligt over for en ny hovedbestyrelse.”

Klokken 14:53 – Vi kigger også på praktikantaftalen 

Formand for Danske Mediestuderende Mie Hovmark fortæller, at de sidder i et udvalg, der kigger på, om de studerende faktisk har fået mere læring og trivsel i bytte for den 3.000 kroners lønnedgang, som var en del af seneste praktikaftale. Og hun lover, at hun bliver i fagligt arbejde til pensionsalderen (som vel bliver cirka 85).

Klokken 14:50 – Sig nu: ”Der fuckede vi op”

Mathilde Boesen, formand for KajO, fortæller, at hun har fået observationsret til HB-møderne, og at hun derfor ved, at HB har lært meget mere end det, de fortæller om på talerstolen. Hendes opfordring er enkel: ”Sig nu bare: ”Der fuckede vi op.” Skriv det ned, sort på hvidt.”

Klokken 14:49 – Hvad vil I gøre ved praktikantaftalen?

Det var spørgsmålet fra Peter Jeppesen fra Ekstra Bladet, som har svært ved at forklare praktikanterne på Ekstra Bladet, hvorfor de skulle gå 3.000 kroner ned i løn.

Klokken 14:45 – Ikke altid enighed i HB

”Hemmelige møder er noget, fanden har skabt,” siger Henrik Friis Vilmar, fællestillidsmand på DR og medlem af HB fra talerstolen. ”Det skal vi lade være med. Men nogle gange skal vi holde lukkede møder. Eksempelvis når det handler om personalesager.”

Han fortæller, at HB ikke altid er enige, at de ikke var enige på mødet, hvor Lars Werge fik mandat til at forhandle fratrædelse for Øjvind Hesselager.

Han tilføjer, at han er overbevist om, at det var den rigtige beslutning at fyre Elisabeth Geday, og at han tager sin del af ansvaret, fordi han var med til at ansætte hende.

Klokken 14:40 – Vi skal stå sammen

”Jeg er klassisk journalist, og jeg føler mig hjemløs,” siger Astrid Søndberg fra TV 2 fra talerstolen. Hun mener, at det, hjemløsheden, er en af de største udfordringer for DJ, og derfor skal vi stå sammen, når vi skal videre, ikke grave skyttegrave mod hinanden.

Hun kritiserer, at en specialgruppe forud for mødet havde opfordret deres medlemmer til ikke at stemme på andre end formanden.

Tidligere i dag gik Jørgen Laurvig fra Freelancegruppen på talerstolen og undskyldte for, at gruppen havde opfordret sine medlemmer til kun at stemme på formanden, Sus Falch.

”Vi står i en historisk krise, lad os nu forsøge at stå sammen,” slutter Astrid Søndberg.

Klokken 14:35 – Det er bedst at være enige udadtil 

”Langt det meste af tiden gør det DJ stærkere at kommunikere udadtil og diskutere indad,” siger medlem af hovedbestyrelsen Freja Wedenborg.

”Selvfølgelig har I krav på at få at vide, hvad der foregår. Men langt det meste af tiden er det bedst for DJ, hvis vi kan diskutere tingene igennem og melde ud sammen. Det er forklaringen på, at jeg ikke har meldt alt muligt ud alle mulige steder om de interne frustrationer.”

Klokken 14: 33 – Demokrati koster, sådan er det

HB-medlem Palle Jensen fortæller, at Lotte Bilberg, initiativtageren til underskriftsindsamlingen, der har samlet os her i dag, ikke skal høre et ondt ord fra ham om omkostningerne. ”Demokrati koster, sådan er det.”

Han slutter af med en kommentar til en tidligere taler, Michael Kjærgaard.

”Det er svært at bebrejde HB, hvordan Journalisten dækker denne sag, eftersom de har et frihedsbrev,” siger han.

Klokken 14:28 – Ser vi på et døende forbund?

Det frygter Anne Falck, selvstændig kommunikationsrådgiver, som står på talerstolen lige nu. ”Vi står i skidt op til halsen,” siger hun.

Hun fortæller, at som selvstændig kommunikationsrådgiver i Nordjylland, der aldrig har sat sine ben i forbundslokalerne på Gammel Strand, så var der mange ting i Elisabeth Gedays ”rapport”, der overraskede hende, blandt andet Journalistens toiletforhold.

”Jeg er ikke sikker på, at jeg har tillid til den siddende politiske ledelse. Jeg er nødt til at bede jer adressere nogle af de punkter, der er blevet nævnt i den rapport. Det lader til, at hun (Geday, red.) har haft et skarpt, analytisk blik for noget, jeg som medlem ikke har kendt til,” siger hun.

Klokken 14:25 – Amatøragtig kommunikation

Lotte Dahlmann, som stiller op til hovedbestyrelsen, skrev under på underskriftsindsamlingen, da hun hørte, at Elisabeth Geday var blevet afskediget.

”Jeg synes, det var dybt pinligt, at mit forbund kunne håndtere det så rædsomt,” siger hun om forbundets kommunikation i Hesselager/Werge-sagen og kalder det videre ”amatøragtigt”.

”Det bringer mig til at spørge forbundsledelsen, hvad har I tænkt jer at gøre for at forbedre den eksterne kommunikation fremover?”

Klokken 14:21 – Opfordrer til genvalg af HB

Tage Clausen opfordrer til, at hele HB bliver genvalgt senere i dag.

Klokken 14:14 – Taget i røven

”Michael Kjærgård spurgte, om vi var blevet taget i røven af Lars Werge? Jeg må indrømme, at da jeg så pressemeddelelsen, tænkte jeg lige præcis det,” siger Elisabeth Hamerik Schwarz fra talerstolen.

Hun tilføjer, at hun selvfølgelig går ind for frihedsbrevet.

”Jeg går ind for åbenhed, og vi har ikke været enige hele vejen igennem.”

”Til sidst vil jeg bare sige: Jeg vidste ikke, at kommunikationschefen var blevet fyret.”

”Det er hun ikke,” lyder det som svar.

Klokken 14:12 – Det var alt andet end ”trivielt”

En tydeligt rørt Thilde Høybye siger tak til fagbladet Journalisten for vores afdækning af sagen om sexchikane i forbundet, som af Lotte Bilberg blev kaldt ”triviel”. Og så stadfæster hun, at man selvfølgelig har tillid til den formand, man har valgt på den øverste myndighed, delegeretmødet.

Klokken 14:08 – Tak til Lars

”Når jeg taler om Dansk Journalistforbund, så taler jeg om mit forbund,” siger Niels Peter Arskog, som har været medlem af DJ i 40 år.

”Jeg betragter Lars Werge som en af de gode formænd, vi har haft. Han har gjort meget, og jeg vil bare sige tak til ham,” siger han.

Klokken 14:01 – Det er næsten altid nogle andres skyld 

Der er kritik af både ansættelsen af Geday og den nuværende næstformand, Jakob Ponsgård, fra Per Mathiesen på talerstolen. Han opfordrer Jakob Ponsgård til at gå af og roser den anden kandidat, Jon Arskog, fordi Jon har erfaring fra ”alle afkroge af mediebranchen”.

Der begynder at lyde ”buuh” fra salen, mens Per Mathiesen fortsætter sin ros til Jon Arskog.

”Det var vist det,” siger en tilhører.

”Nej, det er det faktisk ikke,” fortsætter Per Mathiesen.

”Du må respektere, at vi er i gang med beretningen, og vi kommer senere til valghandlingen,” lyder det fra dirigent Søren Wormslev, til stort bifald fra scenen.

Per Mathiesen vil gerne have navne på dem, der sad i ansættelsesudvalget, da Elisabeth Geday blev ansat.

Klokken 13:59 – Undskyldning

Jørgen Laurvig fra Freelancegruppen undskylder for Freelancegruppens opfordring til, at medlemmerne skulle stemme på Sus Falch til HB.

”Det er ikke dækkende for, hvordan vi stemmer, vi pålægger ikke nogen at stemme på en bestemt måde,” siger han.

Klokken 13:54 – Lars var en god formand

”Det var noget lort, det han lavede med Øjvinds fratræden, men når man ser på hele perioden, så har han været en god formand,” siger Karen Hedegaard fra Visuelt Forum om den tidligere formand Lars Werge.

Klokken 13:50 – Udvid taletiden til næstformandskandidaterne 

Mathias Bay Lynggaard opfordrer til, at der er mere end to minutter til, at de to kandidater til næstformandsposten kan præsentere sig, og de delegerede og tilhørerne kan stille spørgsmål. Det vækker stort bifald fra salen.

Klokken 13:49 – Der var IKKE en grundig ansættelsesproces af Geday

Sådan lyder kritikken lige nu fra Mathias Bay Lynggaard fra talerstolen.

”Man skulle ikke have spurgt mange for at få at vide, at vi kunne have fundet en mere kvalificeret kandidat,” siger han.

Klokken 13:47 – Dårlige sagsgange i DJ

Tidligere HB-medlem Mathias Bay Lynggaard fortæller på talerstolen, at han har følt sig svigtet af både sit forbund og sit fagblad.

”Mange gange i det sidste halve år har man hasteindkaldt til lukkede og hemmelige møder. Det er ikke et sundhedstegn for et forbund, der har en formand, som siger, at ”Vi står for åbenhed og transparens,” siger han.

Klokken 13:40 – ”Kom hjem, kom hjem!”

”Det nytter ikke, at man melder sig ud. Og jeg håber, at I bliver og tager del i kampen og tager det med ud til jeres kolleger,” siger Lasse Strüwing fra talerstolen på det ekstraordinære delegeretmøde.

”Jeg håber, vi kan få solidaritet tilbage på talerstolen i dag. Kære venner, jeg vil bare opfordre til, at vi i dag snakker om det, der er vigtigt: Nemlig organiseringen af vores arbejdsmarked,” siger han.

Klokken 13:35 – Vi skal se fremad, der er nok at tage fat på

Formand for DJ Kommunikation Tina Mellergaard håber på, at dagen i dag bliver et afsæt til at se fremad.

”I tænker: Hvad fanden? Har de virkelig kun brugt tid på intern splid og fyringer? Der må jeg bare sige ”Nej”. Alle udvalg er konstituerede og i fuld gang med deres arbejde,” siger hun og siger stort tak til HB.

”Vi har de laveste dimittendlønninger nogensinde, og vi har en dårlig medlemsundersøgelse. Der er nok at tage fat på, og jeg håber, vi i dag kan se fremad og komme videre,” siger Tina Mellergaard til stort bifald fra salen.

Klokken 13:20 – Hva’ så Journalisten?

Der er meget, Michael Kjærgaard fra talerstolen kritiserer Journalisten for. Især handler det om Journalistens kritiske spørgsmål til underskrivere og initiativtager til underskriftsindsamlingen. Han opsummerer dog selv: ”Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. ”Kompromisløs journalistisk linje” er det ikke.”

Klokken 13:15 – Hvor kommer al den tillid fra?

Michael Kjærgaard fra Kreds 1 er gået på talerstolen med et tak til HB for at stille sine mandater på valg. Han undrer sig over, at HB-medlemmerne havde tillid til Lars Werge.

Klokken 13:03 – En bredside til forbundet

Det er mildest talt ikke pæne ord, initiativtager til underskriftsindsamlingen Lotte Bilberg har til overs for Dansk Journalistforbund fra talerstolen i dag. Hun opstiller forskellige scenarier, der kan have ført til Øjvind Hesselagers afsked, men konkluderer, at det må være den tidligere chefredaktørs kritiske linje over for forbundet, der ligger til grund for afskeden.

”Det er til både at grine og græde over, at da I traf gedulgte beslutninger på gedulgte møder, der hang der et banner med en opfordring til at afskaffe mørklægningsloven ud fra vinduerne,” siger hun.

En kommentar om, at hun ikke rigtigt forstår, hvorfor hun stadig er medlem, får en ihærdig klapsalve fra et sted i salen.

”Hvordan kan I skaffe jer af med den ansvarshavende uden at besudle frihedsbrevet? Manden er frihedsbrevet. Ikke Hesselager. Men den ansvarshavende,” siger hun.

Klokken 12:52 – Hørt hørt!

Der er opbakning fra salen til Lotte Bilberg, da hun kritiserer, hvordan DJ har kommunikeret under hele Hesselager/Werge-sagen.

Klokken 12:50 – Underskriftsindsamlingens initiativtager

Så er første kvinde på talerstolen i debatten. Det er initiativtager til den underskriftsindsamling, der ligger til grund for dagens ekstraordinære delegeretmøde, Lotte Bilberg. Journalisten har tidligere interviewet Lotte Bilberg om, hvad hun håber på at få ud af mødet.

Klokken 12:45 – Formanden afslutter sin beretning 

Formanden fik store klapsalver for sin beretning, hvor hun blandt andet greb muligheden for at tale om udfordringerne for medlemmer på det prekære arbejdsmarked, hvor freelancelønninger er i frit fald, og arbejdsvilkår mange steder halter. Nu åbnes der op for debat. Beretningen kan læses her. 

Klokken 12:38 – Stort tak til HB

Fra formand Tine Johansen lyder der et personligt stort tak til den hovedbestyrelse, som blev valgt på delegeretmødet i april, og som skulle stå sammen gennem en turbulent sommer.

”Tak, fordi I har taget det på jer at træffe svære beslutninger. Også når de gav uro. Jeg er glad for, at I har påtaget jer ansvaret. Jeg håber, vi kan fortsætte det gode samarbejde.”

Klokken 12:37 – ”Ser det kønt ud? Nej. Var det rigtigt? Ja.”

Sådan siger formand Tine Johansen om afskedigelsen af tidligere direktør i forbundet Elisabeth Geday. Hun nåede at sidde på posten i tre måneder, og hendes afskedigelse bliver beskrevet som ”et fejlmatch”.

Klokken 12:35 – Valget af næstformanden 

For første gang nogensinde indtrådte en kommunikatør i formandskabet, da Jakob Ponsgård blev valgt som næstformand i efteråret. Alt er foregået i overensstemmelse med vedtægterne, fortæller Tine Johansen, men det vakte alligevel kritik, fordi medlemmerne er vant til at vælge formand og næstformand på et delegeretmøde.

Klokken 12:28 – Det vil formanden redegøre for i beretningen

Tine Johansen fortæller, at hun vil gøre rede for fire forhold i sin beretning: Øjvind Hesselagers fratrædelse, Lars Werges afgang, valg af næstformand Jakob Ponsgård og afskedigelse af direktør Elisabeth Geday.

”Jeg vil gerne slå fast en gang for alle: Det har aldrig været på tale at fratage Journalisten frihedsbrevet. Der er fuld og utvetydig opbakning til, at den ansvarshavende redaktør på Journalisten har og skal have frihedsbrev,” siger Tine Johansen.

Klokken 12:20 – Vi skal videre

”Sagens hovedpersoner er på vej videre. Det er vores største håb, at det samme gælder for resten af organisationen, når vi igen skilles efter dette delegeretmøde. Vi samles i dag om at sætte punktum og kigge fremad,” siger formand Tine Johansen fra talerstolen.

Formand Tine Johansen fortæller, at hun forud for mødet i dag har talt med forhenværende formand Lars Werge og forhenværende ansv. redaktør på Journalisten Øjvind Hesselager. Hun fortæller, at de begge ønsker, at Dansk Journalistforbund kommer videre. Jacob Nielsen

Klokken 12:07 – Ingen taletidsbegrænsning, lige umiddelbart

Der er ikke lige umiddelbart taletidsbegrænsning på talerstolen i dag, men dirigent Søren Wormslev anbefaler alligevel, at man fatter sig i korthed. Men:

”Det er klart, at dette møde har en særlig ramme og form. Det er et endagsmøde. Nogle skal hjem. Vi vil forbeholde os muligheden for at foreslå taletidsbegræsning senere. Det bedste, I kan gøre fra talerstolen, er, at I husker, at man kan nå at sige rigtigt meget på to minutter,” siger han.

 

Klokken 12:03 – Kandidater kan stadig melde sig

Det er muligt at melde sig som kandidat til HB i dag, fortæller dirigent Søren Wormslev. Hvis man ønsker at stille op i dag, skal man have 10-15 stillere på en stillerliste. Den afleveres til dirigenterne Søren Wormslev og Didde Elnif.

Klokken 11:59 – Kort dagsorden

Søren Wormslev og Didde Elnif er valgt som dirigenter for mødet.

Der er meget få ting på dagsordenen i dag. Hovedbestyrelsen i DJ skal fremlægge beretning om, hvad der er sket siden sidste delegeretmøde i foråret. Så skal der stemmes om den.

Og derefter er der afstemning om formand, næstformand og hovedbestyrelsen i DJ.

Klokken 11:57 – De har skrevet under, men de møder ikke op

Forud for dagens ekstraordinære delegeretmøde ringede Journalisten til tre af de underskrivere, der havde ønsket mødet i dag. Ingen af dem havde planer om at komme i dag. Vi talte også med Caspar Birk, som havde trukket sin stemme tilbage. Lotte Bilberg, som var initiativtager til underskriftsindsamlingen, var ikke sikker på, at hun ville få svar på sine spørgsmål.

Klokken 11:53 – Tine Johansen byder velkommen

Nogle har set frem til dagen, nogle er mødt modvilligt op. Sådan lyder det fra formand Tine Johansen fra talerstolen, som byder velkommen.

Klokken 11:44 – Hvad er det nu lige, det handler om?

Hvorfor er der ekstraordinært delegeretmøde i dag? Det er der, fordi 317 DJ-medlemmer har skrevet under på en underskriftsindsamling om, at det vil de gerne have. Og ifølge forbundets love er det nok. Underskriverne vil … mange forskellige ting. De vil blandt andet have svar på, hvad der lå til grund for, at tidligere ansv. redaktør på fagbladet Journalisten Øjvind Hesselager fratrådte i sommer. Vi har forsøgt at finde ud af, hvad underskriverne egentlig har af forventninger til dagen her.

Klokken 11:31 – De 17 kandidater og et kampvalg til næstformandsposten

Der er 17 kandidater til de 15 pladser i hovedbestyrelsen. Du kan møde kandidaterne og læse om deres mærkesager her. Og så er der kampvalg til posten som næstformand. I 11. time meddelte Jon Arskog, der er kommunikationschef i SmvDanmark, nemlig, at han stiller op som næstformand. Ham kan du læse mere om her. Han vil kæmpe for at få freelancere med på overenskomster. Nuværende næstformand Jakob Ponsgård gik til valg på at kæmpe for de løstansatte medlemmer. Noget, han selv kender til.

”Jeg kender til den virkelighed, hvor man må sælge sin arbejdskraft til langt under det anbefalede, bare for at have en stabil indtægt i et stykke tid,” skriver han i sin opstillingstekst på DJ’s hjemmeside. 

Klokken 11:17

Journalisten er på plads i salen i DGI-byen, hvor det ekstraordinære delegeretmøde efter planen skal begynde 11:45. Følg med her og på Twitter, når vi blogger live om debatter, taler og valg. Folk er så småt ved at indfinde sig i salen i DGI-byen.

 

Vi har mandag den 25/11 klokken 09:53 lavet to præciseringer.

Tidligere stod der, at Astrid Søndberg fra TV 2 havde kritiseret Freelancegruppen for at opfordre til, at deres medlemmer stemte på formand Sus Falch. Nu står der, at Astrid Søndberg kritiserede en specialgruppe for at opfordre medlemmerne til ikke at stemme på andre end formanden.

Tidligere var Sebastian Risbøl Jacobsen citeret for at sige, at Jysk Fynske Medier spekulerede i at sænke startlønnen. Det var ikke korrekt citeret. Sebastian Risbøl Jacobsen sagde, at Jysk Fynske Medier spekulerede i at ansætte unge og mindre vellønnede medarbejdere på bekostning af dem, der havde fået en fyreseddel.

0 Kommentarer

Læs også

<span class=Live fra ekstraordinært delegeretmøde: Nu svarer formanden på debatten">

Her er Journalistens live-blog fra hele det ekstraordinære delegeretmøde

24. NOVEMBER 2019