Delegeretmøde: Her er det, kandidaterne til hovedbestyrelsen kæmper for

17 personer har meldt sig til 15 pladser i hovedbestyrelsen. Der er kampvalg om næstformandsposten. Men hvad vil kandidaterne arbejde for? Vi har samlet overblikket over deres mærkesager

Så tager vi endnu en svingom.

Søndag den 24. november er der ekstraordinært delegeretmøde i Dansk Journalistforbund.

I DGI-byen i København skal hovedbestyrelsen fremlægge beretning om, hvad der er sket i DJ siden det ordinære delegeretmøde i foråret 2019 (og der er som bekendt sket en hel del).

Efter beretningen er både formandsskabet i DJ – formand Tine Johansen og næstformand Jakob Ponsgård – samt resten af hovedbestyrelsen på valg igen.

Både Tine Johansen og Jakob Ponsgård genopstiller. Derudover har 15 kandidater indtil videre meldt sig til 13 pladser som menigt hovedbestyrelsesmedlem. Der er to kandidater til næstformandsposten.

Vi har herunder samlet overblikket over, hvem kandidaterne er – og hvad deres vigtigste mærkesager er.

Tine Johansen, formandskandidat

Tine Johansen genopstiller som formand. Foto: Flemming Leitorp

Formand for DJ Tine Johansen går efter at forblive på posten.

Indtil videre har hun ingen modkandidater.

DJ’s hjemmeside skriver hun, at hun håber, at DJ efter det ekstraordinære delegeretmøde kan ”se fremad”.

Derudover har hun oplistet en lang række mærkesager. De er blandt andet:

 • At sikre større sikkerhed for freelancere og løstansatte
 • At sikre lige adgang til barsel – også for selvstændige
 • At få revideret offentlighedsloven
 • At forbedre sygedagpengelovgivningen for freelancere og kombinatører
 • At udvikle et enklere og mere handlekraftigt DJ
 • At ændre konkurrencelovgivningen, så DJ bedre kan hjælpe selvstændige

Da hun blev interviewet af Journalisten inden delegeretmøde i foråret, sagde hun også, at efteruddannelse var en stor mærkesag for hende:

”Jeg synes, den allervigtigste opgave for DJ er at sørge for, at vores medlemmer bliver godt efteruddannet og udvikler deres kompetencer.”

Jakob Ponsgård, næstformandskandidat

Jakob Ponsgård blev næstformand, få måneder efter at han første gang blev valgt ind i hovedbestyrelsen. Oskar Rumle Rasmussen

Den nyuddannede kommunikatør blev valgt som næstformand af hovedbestyrelsen, efter at Lars Werge trak sig som formand.

Han sagde efter sit valg til Journalisten, at han i høj grad vil have fokus på DJ’s voksende gruppen af prekariserede medlemmer – som han selv har erfaring med:

”Jeg kender godt wild west-delen af branchen. Der var mange gange, hvor man godt kunne have ønsket sig et stærkere fagligt sammenhold,” siger han i dag.

Det samme præsenterer han som én af sine mærkesager på DJ’s hjemmeside, hvor han også slår fast, at han vil kæmpe for ”en styrkelse af fagidentiteterne” og ”øget indsats på uddannelses- og efteruddannelsesområdet”.

Og så håber han på at være med til at forbedre kulturen og arbejdet i DJ’s hovedbestyrelse:

”Sidst men ikke mindst, så skal vi stoppe med at slås internt. Vi er en fagforening, der organiserer bredt, og sådan skal vi agere. Vi skal være mere professionelle i vores politiske arbejde og styrke den faglige repræsentation i medlemsdemokratiet,” skriver han og foreslår blandt andet, at hb-medlemmer fremover bliver uddannet i ledelse.

Jon Arskog, næstformandskandidat

<span class="rodt">Delegeretmøde:</span> Her er det, kandidaterne til hovedbestyrelsen kæmper for Jon Arskog udfordrer Jakob Ponsgård på posten som næstformand. Julie Sonne

Til Journalisten fortæller Jon Arskog, der er er kommunikationschef i SmvDanmar, at hans mærkesag er kerneydelser for en fagforening: Nemlig overenskomster.

”Freelancere skal også regnes ind i overenskomsterne. Kommunikatører skal have overenskomster. Dem med faste jobs skal være med til at løfte niveauet for resten. Ellers går det bare nedad for os alle sammen,” siger han.

Jon Arskog satser især på, at han kan bringe en ny “facon” ind i hovedbestyrelsen.

”Det er min stil, at vi samarbejder i stedet for at optrappe konflikter mellem faggrupper. Jeg vil arbejde meget for at bygge bro,” siger han.

Elisabeth Hamerik Schwarz

Elisabeth Hamerik Schwarz er både selvstændig journalist og næstformand i Journalisterne i DJ. Jacob Nielsen

Freelancejournalist og -redaktør Elisabeth Hamerik Schwarz blev valgt ind i hovedbestyrelsen for første gang ved sidste delegeretmøde.

Inden det sagde hun til Journalisten, at hun blandt andet ville kæmpe for bedre vilkår for freelancere, bedre forståelse mellem kommunikatører, journalister og andre faggrupperinger i DJ og en enklere struktur i DJ.

”Vi skal sørge for, at alle forbundets grupperinger har det godt og føler sig hjemme,” sagde hun.

Hun understreger i sin opstillingstekst på DJ’s hjemmeside, at det stadig er hendes mærkesager. Her kommenterer hun også den kritik, der har været fra medlemmer, som har mistet tilliden til DJ.

”Jeg vil holde fast i, at vi har gjort vores yderste for at løse de problemer, der startede i slut juni,” skriver hun.

Sebastian Risbøl Jacobsen

Sebastian Risbøl Jacobsen vil kæmpe for højere startløn. Arthur Cammelbeck

Journalisten fra Politiken Skoleliv har ét klart mål som hovedbestyrelsesmedlem: Han vil kæmpe for bedre startløn i mediebranchen.

”Vi nyuddannede bliver nemlig ufrivilligt løntrykkere for vores erfarne kolleger, når arbejdsgivere i et årti har haft held med at udhule startlønnen,” skriver han i sin opstillingstekst.

Til Journalisten pegede han inden sidste delegeretmøde desuden på stærkere netværk og identitet for kommunikatører i DJ som en mærkesag.

Sus Falch

<span class="rodt">#ExDel19:</span> Her er det, kandidaterne til hovedbestyrelsen kæmper for 18 Sus Falch har i mange år været formand for Freelancegruppen i DJ. Per Daugaard

Formanden for freelancegruppen i DJ havde inden sidste delegeretmøde – ikke overraskende – fokus på freelancerne i DJ. Det fortalte hun i et interview med Journalisten.

Her var hendes mærkesag en ny freelancestrategi for DJ, som faktisk blev stemt igennem på delegeretmøde. Den skulle være ”et modtræk mod prekarisering” og rummer blandt andet kampen for et bedre socialt sikkerhedsnet for freelancere og bedre overenskomstdækning for dem.

Derudover mente hun, at DJ skal være bedre til at fastholde kommunikatører.

Og i sin opstillingstekst på DJ’s hjemmeside peger hun også på, at hun genopstiller til hb, fordi hun vil arbejde for, at DJ bliver mere relevant for forskellige typer arbejdstagere, skal prioritere sine ressourcer bedre og arbejde hårdt for at påvirke dagsordenen om blandt andet sygedagpengeloven på Christiansborg.

Karen Hedegaard

Karen Hedegaard har mange års erfaring fra både hovedbestyrelsen og Visuelt Forum. Jens Otto Emmich

DJ’s hjemmeside oplister bestyrelsesmedlem af Visuelt Forum og grafisk desginer Karen Hedegaard en lang række mærkesager.

Hun genopstiller som hovedbestyrelsesmedlem i DJ for blandt andet at:

 • Tiltrække flere medlemmer til DJ
 • Sikre freelancere bedre arbejds- og lønvilkår
 • Ændre lovgivningen om sygedagpenge, som Journalisten har beskrevet flere problemer ved
 • Forbedre vilkår for selvstændige på barsel
 • Styrke kampen for ophavsret

Til Journalisten sagde hun inden sidste delegeretmøde, at freelancere var hendes vigtigste mærkesag.

Henrik Friis Vilmar

Henrik Friis Vilmar er fællestillidsrepræsentant i DR. Bjarne Bergius Hermansen/DR

Formanden for Journalistgruppen i DR genopstiller. Han vil især fokusere på at styrke vilkårene for forbundets medlemmer på arbejdsmarkedet:

”Uanset om man tilsyneladende arbejder på gode vilkår på en overenskomst, går fra den ene løse ansættelse til den anden eller arbejder for alt for lav betaling som freelancer, så er vi i mine øjne i samme båd,” skriver han på DJ’s hjemmeside.

”Vi risikerer alle at blive ramt af stadig ringere vilkår eller helt at miste vores indtægt. Det værste, vi kan gøre i den situation, er at arbejde mod hinanden.”

Også han adresserer den uro, der har været i hovedbestyrelsen siden sidste delegeretmøde.

”Det har sgu ikke set pænt ud udefra. Det har det heller ikke altid indefra, skulle jeg hilse og sige.”

Du kan også læse Journalistens interview med ham inden sidste delegeretmøde her.

Per Schultz-Knudsen

Per Schultz-Knudsen er en af fire tillidsrepræsentanter i Jysk Fynske Medier. Foto: Lars Rasborg

Tillidsrepræsentanten fra Randers Amtsavis genopstiller til hovedbestyrelsen. Han vil arbejde for bedre startløn og kæmpe for, at nyansatte medlemmer i branchen får lige så gode vilkår for eksempelvis ferie og barsel som kolleger med højere anciennitet.

Han vil også arbejde for, at løstansatte og freelancere er skrevet ind i arbejdspladsernes overenskomster, skriver han i sin opstillingstekst.

”Fastansatte, freelancere og arbejdsløse, der hutler sig igennem med korttidsansættelser, [har] en fælles interesse i, at der skabes ordnede forhold for freelancere og vikarer, så arbejdsgiverne ikke kan spille os ud mod hinanden.”

Freja Wedenborg

Freja Wedenborg er blandt andet forfatter til bogen ’Cryptoguide’ for journalister. Andrea Siggaard

Forfatter og hovedbestyrelsesmedlem Freja Wedenborg kæmper for en forbedret offentlighedslov. Derudover har hun stort fokus på overvågning, digital chikane, kryptering, bloggeretik, presseetik og kommunikationsetik.

Til Journalisten understregede hun det samme inden sidste delegeretmøde:

”Min vigtigste mærkesag er forsvaret for vores demokratiske rettigheder. De er under angreb. Det bliver lettere og lettere for magthavere at følge med i, hvad vi gør. Og det bliver sværere og sværere for os at følge med i, hvad magthaverne laver,” siger hun.

Derudover vil hun også arbejde for øget sammenhold mellem forskellige fagligheder i DJ og for at styrke solidariteten mellem fastansatte og freelancere – både i DJ og hele fagbevægelsen.

Thilde Høybye

Thilde Høybye er uddannet kommunikatør fra DMJX og læser politisk kommunikation og ledelse på CBS. Philip Davali

Topscoreren med flest stemmer ved seneste delegeretmøde genopstiller. Thilde Høybye vil arbejde for, at DJ bliver endnu bedre til at organisere medlemmer på medieområdet, og at DJ tager mere del i den offentlige debat om arbejdsforhold.

Derudover vil hun sætte fokus på stress og mistrivsel i fagbevægelsen, styrke rådgivningen til medlemmer og styrke samarbejdet med resten af fagbevægelsen.

Og så håber hun, at det ekstraordinære delegeretmøde kan skabe ro i forbundet.

”Jeg håber inderligt, at vi kan skabe fuldstændig klarhed over forløbet på det ekstraordinære delegeretmøde, så vi kan vende vores fokus mod det politiske arbejde,” skriver hun i sin opstillingstekst.

Du kan også læse Journalistens interview med Thilde Høybye inden sidste delegeretmøde her.

Johnny Frederiksen

Johnny Frederiksen har i mange år været fotograf og arbejder nu i et produktionsfirma. Johnny Frederiksen

Johnny Frederiksen blev valgt ind som hb-medlem på forårets delegeretmøde.

Han er tidligere fotograf og vil kæmpe for, at de visuelle fag ikke bliver glemt i DJ. Han vil også arbejde for de bedst opnåelige vilkår for alle medlemmer af DJ. Og så er mediepolitik en stor mærkesag for ham.

”Vilkårene for at lave dybdegående journalistik er blevet besværliggjort bl.a. efter vedtagelsen af offentlighedsloven. Den øgede masseovervågning og logning af borgerne har også besværliggjort pressens muligheder for at beskytte kilder,” skriver han på DJ’s hjemmeside.

Inden forårets delegeretmøde sagde han til Journalisten, at hans vigtigste mærkesag var at organisere så mange arbejdspladser som muligt.

Anders Stoffer

Anders Stoffer har siden 2004 været journalist på Ekstra Bladet. Jakob Boserup

Den tidligere mangeårige tillidsrepræsentant for Ekstra Bladet genopstiller.

Han harcelerer imod konkurrencelovgivningen i Danmark, som han mener er bydende nødvendig at få ændret.

”De to forhenværende kamphaner på markedet Polfoto og Scanpix er smeltet sammen – og der er reelt ingen konkurrenter på markedet for stillbilleder i Danmark. Det er uforståeligt, at det er lovligt,” skriver han på DJ’s hjemmeside.

”Det er jo ravruskende forkert, at en lovgivning, der skal sikre, at kæmpe koncerner ikke får monopol i Danmark, bliver brugt mod lønmodtagerlignende foretagender.”

Derudover vil han arbejde for bedre økonomistyring i DJ. Du kan læse Journalistens interview med ham inden forårets delegeretmøde her.

Allan Boye Thulstrup

Allan Boye Thulstrup er kommunikationskonsulent i Herning Kommune og tillidsrepræsentant for DJ-medlemmer i kommunen. Amalie S. Thykier

Det tidligere hovedbestyrelsesmedlem stiller op igen, efter at han ikke blev valgt ind på seneste delegeretmøde. Han vil på den ene side styrke DJ på kommunikationsområdet, så der bedre kan forhandles overenskomster på plads her.

”Samtidig har vi en række medlemmer, der ser mere og mere fjerne ud i blikket, når talen falder på overenskomster – de har aldrig prøvet at være på én, og de forventer sådan set heller ikke, at de kommer det i fremtiden,” skriver han på DJ’s hjemmeside.

Derudover vil han arbejde for, at DJ bliver bedre til at forbedre og kæmpe for forholdene for freelancere og løstansatte i branchen.

Du kan desuden læse Journalistens interview med Allan Boye Thulstrup inden sidste delegeretmøde, hvor han taler om at geare DJ til fremtiden, her.

Frederik M. Juel

Frederik M. Juel er erhvervsjournalist på Berlingske og formand for Kreds 1. Hannah Paludan Kristensen

Berlingske-journalist Frederik M. Juel genopstiller til hovedbestyrelsen.

Han vil arbejde for bedre arbejdsmiljø ved at styrke arbejdsmiljørepræsentanternes viden om arbejdsmiljøloven og ved at vidensdele mere mellem arbejdsmiljørepræsentanter, skriver han på DJ’s hjemmeside.

Derudover vil han arbejde for styrkede overenskomster – og også for, at flere freelancere bliver inkluderet i overenskomster.

Til Journalisten sagde han i foråret desuden, at der på længere sigt var stort behov for at få styr på økonomien i DJ.

Palle Jensen

Palle Jensen er journalist på TV 2. Ebbe Rosendahl

TV 2-journalist Palle Jensen genopstiller som hovedbestyrelsesmedlem med håbet om at bevare den nuværende hovedbestyrelse.

”Det er for at spare forbundet for, at vi igen skal konstituere og have udvalgsarbejdet på plads. Sandsynligheden for det er dog nok meget spinkel,” siger han til Journalisten.

Han peger desuden på, at medarbejdernes trivsel internt i DJ bør være et meget vigtigt punkt for hovedbestyrelsen fremover.

Inden seneste delegeretmøde pegede han over for Journalisten blandt andet på at gøre DJ mere relevant for især freelancere som en mærkesag. Det peger han også på nu i sin opstillingstekst på DJ’s hjemmeside.

Maj Munk

Maj Munk har været tillidsrepræsentant på B.T. og er selvstændig journalist og kommunikatør. Maj Munk

Maj Munk blev for første gang valgt ind i hovedbestyrelsen i foråret. Hun er tidligere tillidsrepræsentant på B.T.

Hun vil kæmpe for bedre løn og overenskomster, som hun fortalte til Journalisten inden delegeretmøde i foråret.

Hun håber, efter hvad hun selv kalder et halvår, som ”har krævet noget ekstra”, at arbejdet i hovedbestyrelsen fremover kan være mere konstruktivt, at mødeformen kan blive bedre, og at hun kan bruge sin energi på at gøre noget for medlemmerne.

Lotte Dahlmann

Lotte Dahlmann har tidligere arbejdet med journalistik, men er i dag kommunikationsrådgiver. Lotte Dahlmann

Lotte Dahlmann er uddannet journalist, tidligere hovedbestyrelsesmedlem i DJ fra 2011 til 2013 og arbejder som presserådgiver i Sundheds- og Ældreministeriet.

Hun stiller op, fordi hun mener, der er behov for forandring i DJ.

”Analysen fra den afgående direktør, Elisabeth Geday, bestyrker det indtryk, og det giver stof til eftertanke og kalder på handling,” skriver hun på DJ’s hjemmeside.

Hun mener, DJ desuden skal være bedre til at blande sig i den politiske debat om medielandskabet.

Derudover er kampen for bedre lønvilkår og arbejdsforhold også en stor mærkesag for Lotte Dahlmann.

Opdateret den 21/11 klokken 12.18: Link tilføjet til Palle Jensens opstillingstekst og mærkesager.

Opdateret den 22/11 klokken 10.12: Link tilføjet til Sus Falchs opstillingstekst og mærkesager.

Opdateret den 22/11 klokken 17.44: Afsnit tilføjet med næstformandskandidat Jon Arskog.

2 Kommentarer

Lotte Dahlmann
23. NOVEMBER 2019
Det er virkelig et ringe referat af mit kandidatur, så her kommer en præcisering: min mission er at samle forbundet. Der er ingen modsætning mellem journalister og kommunikatører - jeg er journalist men arbejder som kommunikatør, og jeg kæmper ligeså meget for pressefriheden, en uafhængig og professionel presse og at offentlighedslovens mørkelægningsparagraffer droppes i demokratiets navn, som da jeg arbejdede som journalist. Og jeg ønsker at DJ skal være meget mere synlig i debatten om disse ting og i debatten om medieudviklingen, for det er vores fremtid, det handler om. Og dét er grunden til, at vi skal have ryddet op i interne konflikter og rod, så vi kan stå stærkt og kæmpe for vores fag og faglighed sammen.
Elisabeth Hamerik Schwarz
21. NOVEMBER 2019
Rettelse: Der har sneget sig en lille drillenisse ind i teksten om mig, som jeg har bedt Ole Obitsø om bliver rettet. Jeg er ikke kommunikatør, men redaktør - jeg er nemlig, udover HB-medlem, samtidig også næstformand i Journalisterne i DJ. Men derfor vil jeg i allerhøjeste grad stadig gerne samarbejdet med kommunikatørerne og alle de andre fagligheder i DJ ;-)
KH Elisabeth

Læs også

<span class=Storhed og fald: Historien om Lars Werge og Øjvind Hesselagers exit">

Storhed og fald: Historien om Lars Werge og Øjvind Hesselagers exit

02. SEPTEMBER 2019
Tre måneder i spidsen for DJ – fra skarp profil til dårligt match

Tre måneder i spidsen for DJ – fra skarp profil til dårligt match

01. OKTOBER 2019
<span class=Q&A: Hun startede kampen for delegeretmøde – men ved ikke, om hun får svar">

Q&A: Hun startede kampen for delegeretmøde – men ved ikke, om hun får svar

10. OKTOBER 2019
<span class=Caspar trak sin stemme til delegeretmøde: ”Nogle trælse penge at bruge” 1">

Caspar trak sin stemme til delegeretmøde: ”Nogle trælse penge at bruge”

09. OKTOBER 2019