Palle Jensen er ny kandidat: TV 2 skal tilbage i hovedbestyrelsen

VALG I DJ. TV 2 Nyhedernes Palle Jensen mener, det er vigtigt, at TV 2 er repræsenteret i hovedbestyrelsen: ”Vi synes, at vi har noget at bidrage med.” Palle Jensen vil forbedre vilkårene for firmafreelancerne, øge praktiktiden og arbejde for et nyt navn til forbundet

”Det vigtigste for mit kandidatur er at få TV 2 tilbage i hovedbestyrelsen i DJ. Her på TV 2 synes vi, at en hovedbestyrelse uden os ikke repræsenterer en stor nok del af journaliststanden,” siger journalist på TV 2 Nyhederne Palle Jensen, der stiller op som kandidat til DJ’s hovedbestyrelse.

”Vi udgør omkring 3 procent af DJ’s medlemmer. Og desuden er der mange forskellige slags medlemmer på TV 2 inden for både medier og kommunikation. Så vi synes, at vi har noget at bidrage med,” siger Palle Jensen, der beskriver TV 2 som en minikopi af journalistforbundet – en kopi, der fungerer.

Det er første gang, Palle Jensen stiller op som kandidat til hovedbestyrelsen.

Medarbejderbestyrelse kommer med idéer

Han repræsenterer både sig selv og TV 2.

”Jeg kommer med mig selv og mine tanker om, hvordan tingene skal være, og så har jeg en medarbejderbestyrelse i ryggen, der vil komme med idéer til, hvad jeg skal bringe op – og som jeg vil spille bold op ad i forhold til de problematikker, jeg skal forholde mig til,” forklarer han.

Ud over at det er vigtigt, at TV 2 er repræsenteret i hovedbestyrelsen, hvad kan medlemmerne så forvente af dig som medlem af hovedbestyrelsen?

”Min egen personlige mærkesag er at gøre DJ mere relevant for freelancerne i branchen. Det er dels timelønsfreelancerne, som vi langt hen ad vejen hjælper, men især firmafreelancerne, som jeg næsten oplever tager afstand fra os som forbund. Jeg har oplevelsen af, at mange føler, at forbundet ikke har kunnet hjælpe dem. Og det tror jeg langt hen ad vejen er rigtigt, at DJ ikke har kunnet,” forklarer han.

Firmafreelancerne skal hjælpes

Derfor skal DJ arbejde for at forbedre vilkårene for firmafreelancerne, der typisk aflønnes som selvstændige.

”Firmafreelancerne er nogle af de personer, der i det lange løb vil kunne mærke det, hvis vi lader dem i stikken. De tjener ofte mange penge nu. Men de får ikke pension, og hvis de går ned med stress, er der ikke nogen, der griber dem,” fortæller Palle Jensen.

Hvordan vil du forbedre firmafreelancernes vilkår?

”En del af udfordringen er, at hvis de begynder at arbejde for meget sammen, kan de blive anklaget for karteldannelse. Jeg tror, DJ skal arbejde på noget lovgivning, så man ikke risikerer, at folk bryder loven, hvis de prøver at hjælpe hinanden. Vi skal også arbejde for, at arbejdsgiverne er forpligtede til at bidrage til en feriepulje, hvis man er ansat som enkeltmandsfirma. Det er noget, man vil kunne samarbejde med andre forbund om,” siger Palle Jensen.

Længere praktiktid

En anden mærkesag er praktiktiden, som med den nye praktikaftale blev beskåret, mod at praktikanterne får mere læring.

”Jeg vil kæmpe for, at vi genindfører en praktiktid, der er seks måneder længere. Praktikaftalen har forringet uddannelsen og praktikanternes udbytte af praktiktiden. Det er noget, jeg vil kæmpe for at ændre på. Om det lykkes – det er noget andet,” fortæller han.

Fagforbundet Medier og Kommunikation

Om fagenes og forbundets aktuelle udfordringer siger han, at det er spændende, at DJ i dag rummer så mange forskellige faggrupper. Det øger behovet for at kigge på forbundets navn.

”Jeg er ret fordomsfri, hvad navnet angår. Jeg tænker, at vi kunne skifte navn til Fagforbundet Medier og Kommunikation – forkortet Fagforbundet MK. Det kunne være et bud. Det vigtigste er, at vi kommer ind i en proces, hvor alle bud kommer på bordet. Måske griner folk lidt ad dem eller ryster på hovedet. Men det er ekstremt vigtigt, at alle bud kommer på bordet, fordi navnet betyder så meget for vores identitet,” forklarer Palle Jensen.

Kan finde kompromiserne

Palle Jensen siger, at han indtil for få år siden ikke så sig som en del af det faglige arbejde. Men så blev han valgt som tillidsrepræsentant i 2015.

”Nu synes jeg, det er spændende, og jeg kan fornemme, at der er brug for nogle fagligt aktive, som taler lidt mere kort og præcist – og som taler mere hen imod, at man bliver enige om tingene – end at man taler sig væk fra en uenighed. Det er jeg dygtig til. Jeg kan finde fællesmængderne i det, folk siger,” forklarer Palle Jensen, der har valgsloganet: ”Sæt kryds ved Palle, Et Bedre Forbund For Alle”.

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
26. APRIL 2019
Lyder som en god kandidat,
Lyder som en god kandidat, ved dog ikke, hvad en firmafreelancer er?
Næste navn bør også omfavne kultur, da vi bør fusionere med KS, Bibliotekarforbundet og Forfatterforeningen. Vi er alle for små. DJ kan så være en specialgruppe for journalisterne, der står til ansvar for presseansvarsloven.