Karen Hedegaard genopstiller: Vil styrke indsatsen for freelancere

VALG I DJ. Freelancere og selvstændige skal have højere prioritet i Dansk Journalistforbund. Det mener grafisk designer Karen Hedegaard, der genopstiller til forbundets hovedbestyrelse slut april

”Min vigtigste mærkesag er en styrket indsats i forhold til freelancere, selvstændige, projektansatte og så videre – dem, som ikke er fastansat på en arbejdsplads,” fortæller grafisk designer Karen Hedegaard.

Hun genopstiller til hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund (DJ), hvor hun har været medlem siden 2011. Det sker til forbundets delegeretmøde 28.-29. april i Kolding.

I marts rapporterede Fagenes Fremtid – en arbejdsgruppe under Dansk Journalistforbund – om et ”boom i freelancere og selvstændige”. Det formodes, at omtrent hvert fjerde DJ-medlem er freelancer eller selvstændig, og væksten vil fortsætte, vurderer Fagenes Fremtid-gruppen.

Karen Hedegaard, der selv er selvstændig, ser den samme trend. Hun ser både gode og dårlige sider.

”På den ene side er vi pressede. På den anden side kommer der også flere opgaver til freelancere,” fortæller hun.

Men udviklingen stiller nye krav til forbundet, siger hun.

Meget at lære som selvstændig

Når man springer ud som freelancer, har man brug for hjælp til at gå udfordringerne i møde, siger Hedegaard.

”Når ikke man lærer det på uddannelsen, må DJ gå ind og hjælpe,” mener hun.

”Det er meget vigtigt, at vi er skarpe på den ydelse, vi tilbyder som freelancere. Vi skal kunne føre forretning, og vi skal kunne lægge et budget, føre et regnskab, forhandle en pris og indgå en samarbejdsaftale," siger hun og husker:

"Nu har jeg selv været selvstændig i 14 år, og det var i begyndelsen noget af en udfordring. Hvis nogen sagde momsregnskab, sov man dårlig i de næste fire nætter."

Hun synes, forbundets eksisterende ’Biz-kurser’ til freelancere er gode, men ikke tilstrækkelige.

”For det første er det ikke alle, der kommer igennem de kurser. Og for det andet mener jeg godt, vi kunne udbyde flere forskelligartede kurser. Blandt andet inden for regnskaber. Jeg møder mange, der ikke ved, hvad de skal gribe og gøre i,” fortæller Karen Hedegaard.

Korte, målrettede kurser

Karen Hedegaard foreslår et udbud af flere korte og målrettede kurser.

”Freelancere har nogle særlige behov i forhold til efteruddannelse,” erfarer hun.

Jo længere kurset er, desto mere tabt arbejdsfortjeneste for freelanceren, siger hun. Derfor foreslår hun mere e-learning og kurser for eksempel ”tre timer en torsdag eftermiddag."

”Korte forløb på tidspunkter, hvor man har mulighed for at tage det, sideløbende med at man passer sin freelanceforretning,” siger hun.

Hun kan dog ikke på nuværende tidspunkt sige, hvordan det skal finansieres.

”Jeg vil nødigt stå her og udstede en kæmpe check på forbundets vegne til efteruddannelse. Det ville være superfedt, og jeg ville elske det selv. Men den første hurdle er at sørge for, at de her kurser vil være til stede,” siger hun.

Ny portal på tværs af forbund

Karen Hedegaard er også inspireret af idéen om en kursus-portal på tværs af fagforbund. En idé, Fagenes Fremtid-gruppen har fremlagt.

”Hvorfor samarbejder man ikke med andre faglige organisationer, i stedet for at hver faglig organisation laver sin egen lille kasse med efteruddannelse? Det er en rigtig fed tanke. Jeg synes, det vil være så fedt, hvis vi kan gemme konkurrencen væk til bagefter,” mener hun.

Da Journalisten spørger, hvad hun ser som hovedbestyrelsens vigtigste drøftelse siden sidste delegeretmøde, nævner hun en ny freelance-strategi, som hovedbestyrelsen vil foreslå på det kommende delegeretmøde. I strategien bliver der blandt andet lagt op til bedre overenskomstdækning af freelancere og mere efteruddannelse.

Karen Hedegaard vil også tage kampen op mod digital chikane, hvis hun bliver genvalgt. Det kan du læse mere om her.

Skarpere K-profil

Journalisten taler ikke kun med årets kandidater om deres mærkesager, men også om andre emner, som er til debat i branchen og forbundet.

Der har længe været et ønske i forbundet om at blive bedre til at rumme og tiltrække kommunikatører. Og Fremtidens Forbund-gruppen skriver i sin rapport:

”Vi skal være det naturlige valg og den stærkeste fagforening for kommunika­tionsansatte.”

Karen Hedegaard mener, en del af løsningen er at få en skarpere profil.

”Det er vigtigt, at vi har en profil på, hvad det er for nogle kommunikatører, vi har i DJ. Og hvilke tilbud vi skal have til dem,” mener hun.

Og så synes hun, at forbundet skal blive mere inkluderende.

”Vi kan lige så godt sige åbent, at der nogle gange har været nogle lidt kradse diskussioner – at nogle journalister har haft nogle lidt kradse holdninger til det at være i forbund med kommunikatører. Det kan gøre, at man som kommunikatør måske ikke føler sig skide velkommen i forbundet,” vurderer hun.

Hun mener også, at forbundet skal have et nyt navn, der er ”mere inkluderende for andre faggrupper.” Derfor er hun medafsender på et forslag til det kommende delegeretmøde om at starte en proces, der skal føre til et nyt navn.

”Der er mange følelser i det. Og et nyt navn skal være langtidsholdbart. Vi foreslår, at man entrerer med professionelle folk. Et bureau eller nogen, der har erfaring med den slags processer. Og så får lavet nogle fokusgrupper, noget medlemsinddragelse og planer for implementering, så et nyt navn kan blive forankret i hele medlemskredsen,” siger hun.

Visuel brancheglidning

Journalisten taler også med Karen Hedegaard om forbundets visuelle medlemmer, der står midt i nogle store forandringer.

I Fagenes Fremtid-gruppens rapport ’De visuelle fags fremtid’ kan man læse resultatet af en ikke-repræsentativ spørgeundersøgelse blandt medlemmerne. To af tre visuelle medlemmer er meget enige eller enige i udsagnet: ”Mit fag er udfordret af, at andre faggrupper erobrer de redskaber og kompetencer, jeg besidder.”

Karen Hedegaard, der altså selv er grafisk designer, bekræfter, at der er en ”brancheglidning”.

”Vi oplever, at der er andre faggrupper, der laver lidt i InDesign og Photoshop. Men det er ikke det samme, som at de – som sådan – truer vores fag. Vi, der er visuelle formidlere, har en lang uddannelse og mangeårig erfaring. Og det er ikke sådan, at man bare går ind og overtager det,” siger hun.

Hun mener, at visuelle formidlere i almindelighed skal blive bedre til at sælge sig selv og være ”i stand til at vise værdien af en stærk, professionel visuel formidling”.

”Vi har fået en meget stærkere struktur”

Journalisten spørger også Karen Hedegaard, hvad hun ser som den vigtigste læring af den krænkelsessag, der ramte forbundet i november 2017 – og som siden har ført til en større advokatundersøgelse, ansættelsen af et nyt lag af mellemledere og oprettelsen af en ekstra direktørstilling.

Karen Hedegaard fortæller, at hun er glad for den omstrukturering, sagen førte til. ”Vi har fået en meget stærkere struktur,” siger hun.

”Det blev mere synligt, hvem der er nærmeste leder, og hvem man kan gå til, hvis der er problemer. Det har også betydet, at man i højere grad har fået talt internt om nogle retningslinjer, så man hurtigere kan gribe ind over for eventuel chikane,” vurderer hun.

Enig i ny, demokratisk struktur

På det kommende delegeretmøde bliver der i øvrigt stillet to forslag om at ændre forbundets demokratiske struktur.

Det ene forslag vil nedbringe antallet af delegerede. Det andet vil begrænse valg af delegerede til medarbejderforeninger og specialgrupper – og afskaffe valg af delegerede i kredsene.

Karen Hedegaard er medforslagsstiller på begge forslag.

Eneste designer i hovedbestyrelsen

Hvad adskiller for alvor Karen Hedegaard fra de andre kandidater?

Karen Hedegaard pointerer, at vi endnu ikke kender det endelige felt af kandidater, men siger:

”Indtil videre har jeg haft monopol på at være grafisk designer i hovedbestyrelsen.”

0 Kommentarer