Tine Johansen: Efteruddannelse skal være topprioritet for DJ

VALG I DJ. Tine Johansen genopstiller som næstformand for Dansk Journalistforbund i slutningen af april. Hendes vigtigste mærkesag er, at efteruddannelse og kompetenceudvikling skal have højere prioritet

Arbejdslivet skal ikke kun handle om at arbejde, hvis det står til Tine Johansen, der er næstformand i Dansk Journalistforbund (DJ) og på genvalg slut april. I en tid fyldt med teknologisk forandring, er det afgørende, at medlemmerne også bruger tid på efteruddannelse, mener hun.

”Jeg synes, den allervigtigste opgave for DJ er at sørge for, at vores medlemmer bliver godt efteruddannet og udvikler deres kompetencer,” siger hun, da Journalisten beder hende fremlægge sin vigtigste mærkesag.

Tine Johansen genopstiller som næstformand til forbundets delegeretmøde 28.-29. april. Hun har været næstformand siden 2015 og er indtil videre eneste kandidat til posten for de næste to år.

Brancher i forvandling

Tine Johansen er inspireret af konklusionerne fra ’Fagenes Fremtid’ – en arbejdsgruppe under DJ, der i marts kortlagde en række trends i medie- og kommunikationsbranchen i fire rapporter.

”Der sker en hel masse ting – i vores fagligheder og på vores arbejdsmarked – der gør, at vi alle sammen trænger til at blive klædt godt på til at kunne vende de trusler, der ligger i de teknologiske fremskridt, til nogle muligheder,” siger Tine Johansen.

Hun vurderer, at grundlaget for fremtidens efteruddannelser allerede er lagt.

”Vi har allerede i dag et velfungerende system for efteruddannelse. Vi har en fond (Pressens Uddannelsesfond, red.), som vi driver sammen med arbejdsgiverne. Men noget tyder på, at medlemmerne ikke bruger det i særligt stort omfang. Det gælder både dem, der har en overenskomstsikret ret til efteruddannelse. Og dem, der ikke har nogen arbejdsgiver,” siger hun.

”Der er noget, der tyder på, at vi skal have kigget på systemet og se, om vi kan ramme flere og bedre,” mener hun.

Tine Johansen er også lun på idéen om en portal for efteruddannelsestilbud på tværs af fagforbund – en idé, Fagenes Fremtid-gruppen har fremlagt

Sådan en portal kan især være relevant for visuelle medlemmer og kommunikationsfolk, vurderer Tine Johansen.

Fokus på praktikantaftale

Tine Johansen vil også sikre, at praktikanter får mere læring. Hun vil arbejde for, at den praktikantaftale, Dansk Journalistforbund indgik med arbejdsgivere i mediebranchen i marts sidste år, faktisk bliver overholdt.

Aftalen betød, at nye praktikanter får omtrent 3.000 kroner mindre om måneden end hidtil. Omvendt forhandlede forbundet nogle fordele hjem – herunder mere læring på praktikstederne.

De studerende var ikke tilfredse med aftalen.

”Havde der været mere læring med i aftalen, kunne det være, vi syntes, aftalen kunne være god,” sagde Thilde Høybye, daværende formand for Danske Mediestuderende og medlem af DJ's hovedbestyrelse, dengang til Journalisten. 

Men Tine Johansen ser aftalen som ”en af de vigtigste beslutninger”, hovedbestyrelsen har truffet siden sidste delegeretmøde.

Der er dog kommet meldinger fra praktikanter om, ”at de ikke synes, de får, hvad der står i aftalen”, forklarer Tine Johansen. Derfor siger hun:

”Jeg vil bruge krudt på, at alle de tanker, der lå bag indgåelsen af den aftale, også bliver efterlevet på praktikstederne. Aftalen blev jo indgået for at få nogle bedre praktikforløb.”

For meget tid på feriefond

Midt i de store forandringer ærgrer Tine Johansen sig over, at hovedbestyrelsen – i de seneste to år – har brugt tid på emner, som hun ikke synes hører til i hovedbestyrelsen, fordi de er administrative eller for langt nede i driften.

”Vi diskuterede for eksempel en samarbejdsaftale med feriefonden til adskillige møder. Det er vi alle sammen medskyldige i. Men jeg har et ønske for den kommende periode om, at hovedbestyrelsen bliver enig om, at vores tid skal bruges på de store og vigtige emner: Hvordan gearer vi for eksempel vores organisation til et arbejdsmarked, der er i gang med at blive atomiseret?” siger hun.

Mere opmærksomhed til K-folk

Det er også en mærkesag for Tine Johansen, at forbundet skal gøre en ”ekstra indsats” for ikke-journalistiske medlemmer. 

I januar fremlagde arbejdsgruppen ’Fremtidens Forbund’ en rapport med strategiske anbefalinger til forbundet.

”Vi skal være det naturlige valg og den stærkeste fagforening for kommunika­tionsansatte,” skriver gruppen i rapporten.

Tine Johansen var en del af gruppen, og hun er enig.

”Jeg synes, vi skal gøre op med den traditionelle måde at tænke på: At det hele starter med journalistfagligheden, og så efterspørger de andre faggrupper nok noget lignende,” siger hun.

Indsatsen skal starte med at skabe mere viden om kommunikatørerne, siger hun – og henviser til Fagenes Fremtid-gruppens rapport ’Kommunikationsfagenes fremtid’.

”Der er en pointe i, at de ikke taler om kommunikationsfaget, men kommunikationsfagene. Jeg tror, vi skal være stærkere på en viden om faglighederne. Og det hænger også sammen med kompetenceudvikling. Hvis vi skal klæde vores medlemmer bedst muligt på til fremtiden, skal vi kende deres arbejdsliv og fagligheder bedre,” vurderer Tine Johansen.

Hun afventer en analyse fra Kommunikationsfagligt Udvalg under hovedbestyrelsen. Analysen skal gøre forbundet klogere på K-medlemmernes behov. Den ventes omkring sommerferien.

”Nu sukker jeg dybt”

Flere medlemmer af hovedbestyrelsen mener, at forbundet – for bedre at favne kommunikatører – skal have et nyt navn. Men Tine Johansen ser det som en ”symptom-diskussion”.

”Nu sukker jeg dybt,” siger hun, da Journalisten spørger ind til emnet.

”Hvis der er medlemsgrupper i DJ, der ikke føler sig set, hørt og omfavnet nok, så er det et problem, vi skal løse. Men jeg tror ikke, vi løser det ved at skifte navn. Og jeg synes, at den navnediskussion er så træls. Ofte ender det bare med, at folk sidder og kaster navne i hovedet på hinanden, og så bliver det aldrig til andet end det,” siger hun.

Hun er ikke afvisende over for et nyt navn, men siger:

”Det står ikke ret højt på min liste over, hvad DJ skal løse lige nu. Vi har fået nogle vigtige rapporter i hænderne, og der er så meget, vi skal. Jeg frygter, at det navn kommer til at stå i vejen.”

”Smaddersvær” struktur skal forenkles

Til det kommende delegeretmøde vil der komme en debat om forbundets demokratiske struktur. 

Fremtidens Forbund-gruppen har anbefalet en forenkling. Og der vil blive stillet to forslag til mødet: Dels om at nedbringe antallet af mulige delegerede. Dels om at fjerne valg af delegerede fra kredsene. Hvis det går igennem, vil det medføre en omstrukturering, så medlemmerne fremover kun skal vælge delegerede i medarbejderforeninger og specialgrupper.

Tine Johansen er enig i begge forslag.

”Det er i høj grad de samme, der ikke stiller med delegerede til delegeretmøderne. Det vil sige, at repræsentativiteten forsvinder, fordi nogle er gode til at møde fuldtallige op, mens andre grupper har svært ved at stille med delegerede,” siger hun.

Hun oplyser, at der i år kunne være 723 delgerede, hvis alle pladser blev besat. Men forbundet skal være heldig, hvis der bliver valgt 400, vurderer hun.

Om kredsene siger hun:

”Kredsene er rigtig gode til at lave faglige netværk og arrangementer lokalt og tæt på medlemmerne. Men de skal lade være med at gøre det, de ikke er særligt gode til. Og de er ikke særligt gode til at vælge delegerede.”

Hun ”krydser fingre” for, at strukturændringerne bliver stemt igennem på delegeretmødet.

”Vi har fået opbygget en organisation, der er smaddersvær for nye medlemmer at orientere sig i. Og jeg synes simpelthen, vi skylder os selv, hinanden og kommende medlemmer, at det skal være enklere at være medlem i DJ,” mener hun.

Konkurrencelov skal laves om

Fagenes Fremtid-gruppen sætter – på tværs af fire rapporter – også fokus på, at flere og flere DJ-medlemmer er freelancere, selvstændige og løst ansatte. Emnet har vakt debat i de seneste år, for eksempel til Fagligt Forum sidste år.

Og til det kommende delegeretmøde vil forbundets hovedbestyrelse foreslå en ny, bredspektret freelancestrategi.

Om tendensen siger Tine Johansen:

”Der er masser af velfungerende freelancere og selvstændige i DJ. Men det er helt tydeligt, at prisen virkelig bliver presset nogle steder på vores arbejdsmarked. Og det er meget svært som enkeltperson at stå imod. Dagbladene er et eksempel på, at det kan være svært at leve af.”

Hun mener, at forbundet skal arbejde for at knytte fastansatte og freelancere tættere sammen, og at flere freelancere skal omfattes af kollektive aftaler. Og så mener hun, at forbundet skal gå i debat med politikerne om konkurrencelovgivningen.

”I forhold til de selvstændige medlemmer har vi den udfordring, at hvis man for eksempel er selvstændig fotograf, så må man ikke snakke priser med andre. Så er der tale om karteldannelse. Lovgivningen har ikke gennemgået den samme forvandling som vores arbejdsmarked – at flere og flere arbejder individuelt,” siger Tine Johansen.

Journalisten spørger også Tine Johansen, hvad hun ser som den vigtigste læring fra den krænkelsessag, der ramte forbundet i november 2017, og som siden har ført til en større advokatundersøgelse og ansættelsen af et nyt lag af mellemledere.

”Jeg synes, det vigtigste, der står tilbage, er, at problemer skal løses, når de er der. Og ikke ligge og gære i mange år,” siger Tine Johansen.

3 Kommentarer

Øjvind Hesselager
9. APRIL 2019
Kære Esben og Arne

Kære Esben og Arne

Jeg er sådan set helt enig Esben - sådan taler vi ikke til hinanden.

Men vi lod Finn Arnes kommentar stå, fordi det er åbenlyst, at der ikke antydes brugstyveri, men et lovligt forbrug - som Hr. Hansen så er uenig i.

Men tak for at moderere Esben! :-)

Mvh Øjvind
Esben Ørberg
9. APRIL 2019
Kære Finn Arne: Nu må du
Kære Finn Arne: Nu må du styre dig! Du kan ski ikke beskylde HB for at 'stjæle'. HB styrer DJ mellem delegeretmøderne og er i sin gode ret til at beslutte, om den for dig som ufatteligt hellige sikringsfond må holde lidt for i trange tider. Det er rettidig omhu. Du vil være uenig i samme øjeblik der hentes en kroner ud af de vel snart xxx millioner fra strejkekassen, det ved enhver, som har lyttet til dig gennem årene, men at HB stjæler? Nu synker du altså for dybt i kviksandet derude i marsken. Bedste hilsen
Finn Arne Hansen
9. APRIL 2019
HB stjæler 14 millioner
HB stjæler 14 millioner kroner i strejkekasse på et lukket budgetmøde til at dække det hul, som et opskruet udgiftsniveau er skyld i, men ingen kandidater har som topprioritet at få orden på økonomien. Og Journalisten skriver ikke om det. Sørgeligt.