28 tilhørere har meldt sig til delegeretmøde – flere underskrivere bliver væk

Der dukker 28 personer op for at være tilhørere ved det ekstraordinære delegeretmøde i DJ. Det betyder også, at en potentielt stor del af de over 300 underskrivere, der har bedt om delegeretmøde, ikke kommer. Vi har spurgt tre tilfældige: Hvorfor kommer du ikke?

Når der på søndag er delegeretmøde i Dansk Journalistforbund, er det langtfra alle 316 underskrivere, der har krævet det ekstraordinære delegeretmøde, der dukker op.

I alt har 28 tilhørere ifølge DJ meldt sig til delegeretmødet. Derudover er de 352 delegerede, der var indskrevet på forårets delegeretmøde, automatisk tilmeldt som delegerede igen.

Det er ukendt, hvor mange af underskriverne der også er delegerede. Men meget tyder på, at en markant del af underskriverne ikke dukker op. Dog har Lotte Dahlmann, én af underskriverne, meldt sig som kandidat til hovedbestyrelsen.

Journalisten har ringet til tre tilfældige underskrivere. Ingen af dem kommer.

Mathias Svane Kraft, digital redaktør på TV 2 Øst

Kommer du til delegeretmøde?

”Jeg har to små børn og en lederstilling. Det fungerer ikke så godt sammen med at deltage i mødet, særligt med en nyfødt. Jeg ville gerne have været der, men jeg kan ikke.”

Hvad savner du svar på fra DJ på delegeretmøde?

”Jeg skrev under, fordi jeg som medlem syntes, det var utrygt at se forbundet i den situation, det stod i. Min tanke er, at det er en mulighed for forbundet til at rense luften og lade medlemmerne sætte et hold, der har mandat til at håndtere den nye situation i DJ.”

Synes du ikke, det kan være et problem at blive væk, når du har været med til at bede om delegeretmødet?

”Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis.”

Hvorfor ikke?

”Der er vel 18.000 medlemmer i DJ. Ikke alle kan være med. Der er valgt nogle delegerede, der deltager. De dukker forhåbentlig op i stort omfang, og dem har jeg respekt for og tillid til. De er desuden bedre inde i det fagpolitiske end mig. Jeg tror, de vil træffe fornuftige beslutninger på vores vegne.”

Så det er, fordi du stoler på dem?

”Uanset hvad har jeg det sådan, at det er sundt for et forbund at have et meget stærkt fundament, når tingene ændrer sig så radikalt.”

Når mange bliver væk og ikke kan stille deres spørgsmål, er det så ikke svært for hovedbestyrelsen at rense luften?

”Jeg forstår til fulde, at vi ikke kan få svar på alt. Der er noget, som er konkrete aftaler med medarbejdere, der ikke skal pladres ud i offentligheden, og det er der gode, juridiske grunde til.

Fortryder du at have skrevet under?

”Jeg synes, det er godt, at der kommer et nyt delegeretmøde, så der kommer et sundt mandat under de mennesker, der skal lede forbundet videre.”

Lotte Lund, selvstændig journalist

Kommer du til delegeretmøde?

”Jeg har ikke fået tilmeldt mig. Men man kan vel godt støtte, at der bliver holdt et delegeretmøde, uden at melde sig til det. Jeg synes, fyringen af redaktøren på journalisternes eget fagblad kaldte på, at der blev tonet rent ud, hvad medlemmer fik klart indblik i, hvad der lå bag. Jeg har personligt ikke fordybet mig i sagen, men bakket op om dem, der har ført an i at få dette ekstraordinære møde.”

Når man beder medlemmerne om at bruge 600.000 kroner på et ekstraordinært delegeretmøde, skal man så ikke fordybe sig i det?

”Jeg tror ikke, det vil gøre nogen forskel, om jeg deltager eller ej. Det vigtige er, at tingene kommer for en dag på selve mødet. Selvfølgelig koster det nogle penge.”

Er det ikke din pligt at møde op, når du selv beder om flere svar?

”Jo. Det kan du godt sige. Jeg skrev under, fordi der var én, jeg stoler på, der var meget kritisk over for det. Jeg læste det, hun skrev, og ville gerne bakke op om, at det blev undersøgt nærmere.”

Der er 28 tilmeldte tilhørere. Hvad tænker du om, at potentielt meget få underskrivere møder op?

”Jeg synes, der har været meget stille om det. Jeg kan ikke huske, jeg har set indkaldelsen. Det har måske stået på en hjemmeside?”

Jeg ved, at vi har skrevet om det på Journalisten …

”Ah. Ja. Jeg kan se her, at jeg har fået en mail om, at jeg er blevet indkaldt til det. Jeg har ikke fået læst mailen.”

Fortryder du nu, at du ikke har tilmeldt dig?

”Jeg har det fint nok med ikke at være der. Det er ikke en sag, jeg er gået voldsomt meget op i. Men jeg vil gerne have, at DJ forholder sig principielt til, om tingene er foregået på den rigtige måde i denne vigtige sag. Man kunne godt sige, jeg skulle være mødt op. Hvis jeg havde fået indtryk af, af at min tilstedeværelse ville have gjort en forskel, ville jeg helt sikkert have tilmeldt mig. Men jeg er tryg ved den generelle demokratiske proces.”

Magnus Barsøe, debatredaktør på Finans.dk

Kommer du til delegeretmøde?

”Er reglerne ikke sådan, at det er de samme delegerede som sidst?”

De delegerede er rigtigt nok delegerede igen. Men alle andre medlemmer kan møde op med taleret …

”Vores tillidsmand forklarede, at det var de samme delegerede som sidst. Jeg underskrev anmodningen, fordi jeg synes, kampvalg er fede. Når du bliver udnævnt som formand, fordi en anden formand træder tilbage, synes jeg, man trænger til at få vist sit kandidatur og få luftet sine argumenter. Det er godt for et demokrati.”

Har du ikke pligt til at møde op, når du har bedt om et delegeretmøde?

”Jeg har ikke stemmeret. Og jeg var ikke delegeret. Derfor er det ikke kommet ind i kalenderen. Skal jeg være helt ærlig, er fagforeningen langt nede på listen over ting, jeg bruger min tid på. Desværre. Sådan er det med frivilligt arbejde. Men jeg lufter min mening på Twitter og har tidligere debatteret med Lars Werge om, hvordan DJ bruger sine penge.”

28 har tilmeldt sig som tilhørere. Det koster op mod 600.000 kroner at holde. Er det ikke mange penge at bruge på det?

”Det er fint. Det er prisen for et demokrati.”

Du synes, de penge er givet godt ud?

”Jeg synes, det er en god idé. Jeg synes, det er sundt, at vi får at se, hvad kandidaterne kan og vil. Vi har ikke brug for videreførelsen af det samme forbund. Det grundlæggende problem er, at DJ har for store omkostninger. Alt for mange ansatte til alt for høje lønninger. Fjern én mellemleder i DJ, og du kan spare 840.000 kroner. Voila. Så har du finansieret ekstraordinært delegeretmøde, penge tilovers og permanent sænket dine omkostninger.”

Har du fortrudt, at du har skrevet under og bedt om delegeretmøde?

”Nej, for satan. Det har jeg ikke.”

3 Kommentarer

Erik Svarre
23. NOVEMBER 2019
MØRKLÆGNINGSGARDINERNES JOURNALISTFORBUND

Det virker som om det er bekvemt og behageligt glemt, hvorfor der er medlemmer af Dansk Journalistforbund, der står bag initiativet til det ekstraordinære delegeretmøde. Og hvad det er for tendenser i forbundet, man gerne vil have gjort op med ved mødet. Til ære for disse glemsomme kolleger har jeg lige ridset op, hvad vreden og indignationen mod forbundsledelsen drejer sig om.

Som journalister har vi mange - og forskellige - indgange til faget. I dag har man nogen gange indtryk af, at Valby-effekten har stor betydning for nogle af fagets udøvere. Det er den effekt, som gør, at man bliver et kendt ansigt - i Valby!
For mig har forholdet mellem ord og handling altid været en stærk journalistisk drivkraft - dvs. at der er overensstemmelse mellem de ord, som personer udtaler og de handlinger, som personerne foretager sig. Det er i det spændingsfelt, at mange af de gode historier ligger.
Det er også i det spændingsfelt, som hele affæren om først fagbladet Journalistens ansvarshavende redaktør, Øjvind Hesselagers fratræden og efterfølgende forbundsformand Lars Werges smækken med døren ligger. Her oplevede vi fra første færd den lukkede dørs politik i Dansk journalistforbund mht. information om de forunderlige hændelser.
I direkte modstrid til journalistikkens og dermed hele forbundets ide om åbenhed og tillidsvækkende oplysning.
Men sagen udviklede sig hastigt fra skidt til endnu værre. For som medlemmer oplevede vi yderligere, at der blev udstedt udtalelsesforbud om sagen til hovedbestyrelsesmedlemmerne, og at kun den nye formand måtte udtale sig. Samtidig blev der lavet aftaler indeholdende tavshedsklausuler for de involverede parter i sagerne.
Både forbud om at udtale sig og tavshedsklausuler står også i fuldstændig modsætning til alt hvad Dansk Journalistforbund bør og skal være - en åben transparent forening. Det er en helt uhørt fremfærd, som vi kun kender fra andre mere restriktive samfundssystemer.
Dermed er der i affærene om Øjvind Hesselager og Lars Werge ingen som helst overenstemmelse mellem det, som Dansk Journalistforbund siger om sig selv og den måde, som Dansk Journalistforbund optræder. Det er med andre ord dobbeltmoral, rent hykleri, intet andet.
Men det helt store "holdkæftbolsche" i alt det her er, at formand og hovedbestyrelse kalder det en personalesag. Ja, siger man, vi skal her i forbundet leve op til de samme diskretionskrav, vi stiller til vores arbejdsgivere. Derfor kan der ikke oplyses noget om det mandat, som Lars Werge fik til forhandlingen med Øjvind Hesselager.
I samme åndedrag optræder man så med den mest ubehagelige arbejdsgiverstil i forbindelse med Øjvind Hesselagers fratræden. Han indkaldes, bum, uden noget forudgående varsel. Pistolen for panden. Det hele timet forud for ferien, så alt kan være glemt efter sommerens glæder og fornøjelser. Diskretion og hensyntagen? Min bare røv. Det er ren magtbrynde. Og det er samtidig det rene hykleri.
Efterfølgende har vi så oplevet, at forbundsledelsen i forbindelse med afskedigelsen af direktør Elisabeth Geday snakker udenom og lukker dørene for reel oplysning, uagtet at Elisabeth Geday i sin rapport om afskedigelsen skriver, at der var et helt afgørende vigtigt punkt, der skilte hende og forbundets ledelse, hvilket var årsagen til, at ansættelsesforholdet måtte slutte. Hvad dette afgørende vigtige punkt drejer sig om må medlemmerne dog ikke få at vide af forbundsledelsen. Igen rulles mørklægningsgardinerne ned i et forbund, der for sine medlemmer kræver størst mulig åbenhed i samfundsforvaltningen. Og hele tiden pukler på myndighederne for at skaffe denne åbenhed.
Når alt kommer til alt i de her sager er sandheden vel den, at dem, der har magten, hovedbestyrelsen, ikke ønsker, at medlemmerne skal vide, hvad de foretager sig og ruller mørklægningsgardinerne ned og frakobler al troværdighed for at tjene deres egne helt personlige interesser.
Lene Rimestad
23. NOVEMBER 2019
En underskift er nem. Det er meget nemmere end reelt at engagere sig og træde ind på den politiske arena og gøre arbejdet.

Tak til dem, der tager det ansvar.

"Det er ikke en sag, jeg er gået voldsomt meget op i," siger Lotte.

Måske skule du gøre det, for så ville vi have et meget stærkere forbund.
Jon Kirketerp Jørgensen
22. NOVEMBER 2019
Hej Ole

Hvorfor er det et problem at nogle skriver under og ikke tilmelder sig DM som tilhører?

Læs også

Hovedbestyrelsen i DJ

Delegeretmøde: Her er det, kandidaterne til hovedbestyrelsen kæmper for

21. NOVEMBER 2019
<span class=Q&A: Hun startede kampen for delegeretmøde – men ved ikke, om hun får svar">

Q&A: Hun startede kampen for delegeretmøde – men ved ikke, om hun får svar

10. OKTOBER 2019
<span class=Caspar trak sin stemme til delegeretmøde: ”Nogle trælse penge at bruge” 1">

Caspar trak sin stemme til delegeretmøde: ”Nogle trælse penge at bruge”

09. OKTOBER 2019
Elisabeth Geday kritiserer Dansk Journalistforbund

For første gang efter fyring lægger Geday kortene på bordet. Her er hendes kritik

13. NOVEMBER 2019