DJ er stærkt kritisk over for problem med sygedagpenge: ”Vi skal have ændret den lov”

”Det er helt tydeligt, at der er et rigidt system.” Sådan siger formand i DJ Tine Johansen, der ønsker, at loven om sygedagpenge bliver ændret, så den også kan rumme dem, der både arbejder som selvstændige og lønmodtagere og svarer til et moderne arbejdsmarked

Brian Iskov kunne ikke få sygedagpenge, da han fik hjernerystelse.

Og Karin Svennevig kunne kun få en fjerdedel af de maksimale sygedagpenge, da hun fik kræft.

Hvad er kravene for at få sygedagpenge

Du skal forestille dig, at du for eksempel er freelancer og bliver syg. I nogle perioder arbejder du som lønmodtager, i andre som selvstændig. Du er det, der hedder kombinatør.

Når du henvender dig til kommunen, vil størrelsen af dine sygedagpenge blive beregnet ud fra, hvad du har tjent som enten selvstændig eller lønmodtager.

Det er kommunen, der bestemmer, om de regner dig som selvstændig eller som lønmodtager. Det betyder, at du aldrig som kombinatør vil kunne inddrage alle de penge, du har tjent, som grundlag for dine sygedagpenge. Dine timer forsvinder med andre ord ud i det blå.

Reglerne er relativt forvirrende.

Men summa summarum er, at du kan ende i en situation, hvor kommunen mener, du er lønmodtager, selv om du har tjent flest penge som selvstændig. Eller omvendt. Kort sagt kan du falde ned i et hul, hvor loven ikke rummer, at du arbejder på to måder.

Fælles for dem begge var, at de havde arbejdet de timer, der skulle til for at få dagpenge. De havde bare gjort det på forkerte tidspunkter og forkerte måder ifølge loven, fordi de både arbejder som selvstændige og lønmodtagere. De er det, man kalder kombinatører.

Og det har loven om sygedagpenge svært ved at rumme, fordi man ikke kan kombinere de to forskellige typer arbejde som grundlag for at få sygedagpenge.

Det får nu Dansk Journalistforbund til at reagere. Ifølge formand Tine Johansen er sagerne et udtryk for, at loven om sygedagpenge skal ændres.

”Det er helt skævt. Det er nødvendigt at få sat fokus på, at vores lovgivning ikke er fulgt med udviklingen på arbejdsmarkedet,” siger formanden.

”Det er nogle ulykkelige sager at blive præsenteret for. Og vi kan alle sammen blive ramt af noget, der gør os uarbejdsdygtige i en periode, så vi har brug for en hjælpende hånd. I sådanne situationer er der ikke brug for, at man sidder og tæller timer og registrerer, hvordan pengene er tjent,” siger hun.

Skal kigge på indtægten

Ifølge Tine Johansen er der behov for, at man kan medregne alle de timer, man arbejder, som grundlag for at få sygedagpenge.

”Det er helt tydeligt, at der er et rigidt system, der er baseret på, at man tjener sine penge på ”den rigtige” måde. I stedet for at man kigger på en indtægt, så er det lige nu sådan, at det er vigtigt, om man har tjent sine penge som selvstændig eller lønmodtager,” siger hun.

”Det kalder på, at man ændrer lovgivningen, så den passer til den måde, mennesker arbejder på. Man bør se på den reelle indtægt i stedet for, hvordan den er kommet ind.”

Et problem, der skal gøres noget ved snart

Ifølge Tine Johansen er udfordringen med at få sygedagpenge som kombinatør et stigende problem for DJ’s medlemmer.

Blandt andet derfor mener hun også, det er et problem, som der er brug for at gøre noget ved snarest muligt.

”Jeg synes, det er presserende. Hver gang, der er én, der bliver sygemeldt, som ikke har samme adgang som andre til denne støtte, bliver det endnu mere presserende,” siger hun.

Er det noget, I vil presse på for?

”Vi har et samarbejde med en række faglige organisationer. En slags alliance, hvor vi arbejder med at påvirke hele området for løstansatte og atypisk beskæftigede. Der skal vi helt klart tage det op, for vi skal have ændret den lov,” siger hun.

Hun mener, at landets fagforbund bør stå sammen i sagen.

”Jo flere vi er, jo flere muskler har vi også til at løfte en dagsorden. Jeg synes, det er helt oplagt at tage dette op med beskæftigelsesministeren,” siger Tine Johansen.

0 Kommentarer