DJ-formand: Derfor er overenskomster en god idé

”Jeg har svært ved at se, at en overenskomst kan spænde ben for nogen,” siger DJ-formand Tine Johansen

”Vi tror, man får de bedste vilkår – i hvert fald på Zetland – uden en DJ-overenskomst.”

Sådan lød det fra adm. direktør i Zetland Tav Klitgaard mandag.

Det er Tine Johansen, Dansk Journalistforbunds formand, selvsagt uenig i. Hun kalder overenskomster for ”rygraden i Dansk Journalistforbund og hele fagbevægelsen”.

Journalisten har bedt hende forklare, hvorfor overenskomster skulle være en god idé.

”Overenskomster løfter vilkårene fra det individuelle til det kollektive niveau. At man som enkeltperson ikke overlades til at forhandle for sig selv, men at kollektivet har aftalt vilkår, der gælder alle,” siger hun.

Forhandler i ”fredstid”

Tine Johansen mener, det er vigtigt at aftale vilkårene på en arbejdsplads i det, hun kalder ”fredstid” – altså dybest set før man får brug for dem.

”Det er ikke først, når man er blevet gravid, at man skal forhandle vilkår for barsel. Det er heller ikke først, når man har arbejdet solen sort og har brug for at restituere, at man skal forhandle vilkår for afspadsering. Og hvis det ulykkelige sker, at man bliver opsagt, så er det rigtig vigtigt at have aftalt varsler og vilkår på forhånd,” siger formanden.

Hun fremhæver også, at overenskomster sætter nogle rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere – for eksempel ved at indføre en tillidsrepræsentant.

”Medarbejderne får et samarbejdsforum og en beskyttet kollega, som kan forhandle på deres vegne. Ledelsen får i tillidsrepræsentanten én person, som de kan forhandle med,” siger hun.

Derfor mener hun også, at en overenskomst er en fordel for ledelsen.

”Det er en fordel for arbejdsgiver ikke at skulle forhandle med hver enkelt medarbejder. Man forhandler med tillidsrepræsentanten, som kollegerne har valgt. Det letter livet for arbejdsgiveren. Samtidig giver det stabilitet og sammenhængskraft på en arbejdsplads, at der er ordnede forhold for alle. Det er ikke den enkeltes forhandlingsevner, som afgør, hvordan de er stillet,” siger Tine Johansen.

Bedre vilkår uden overenskomst?

Ikke desto mindre har Zetlands adm. direktør, Tav Klitgaard, altså haft svært ved at se formålet med at indgå en overenskomst med Dansk Journalistforbund.

”Overenskomster er virkelig smarte, når det eksempelvis gælder arbejdspladser, hvor mange mennesker laver det samme stykke arbejde. Sådan er det ikke hos os. Vi er en højt specialiseret arbejdsplads, hvor vi ikke kan definere vores journalister som en fælles masse,” sagde han til Journalisten mandag.

I stedet indgår Zetland individuelle kontrakter med sine medarbejdere.

I debatten, som fulgte i kølvandet på artiklen mandag, har flere fremhævet, at de har fået bedre vilkår uden at have en overenskomst, fordi de selv kan forhandle individuelle aftaler.

”Det kan godt være noget, man tager for givet i en fagforening”

Tine Johansen, kan der være nogen arbejdspladser i mediebranchen, hvor en overenskomst ikke er en fordel? 

”Nej, det kan jeg ikke lige få øje på. Men det er vigtigt at sige, at en overenskomst  – i hvert fald hos DJ – ikke er et standard-produkt, hvor man bare skriver under på den stiplede linje. DJ er en af de fagforeninger, som har flest forskellige overenskomster. De bliver til i samarbejde med ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen, og der kan være særlige hensyn i den forhandling.”

Er der nogle medarbejdere, hvor en overenskomst er en ulempe, fordi de kunne forhandle bedre vilkår selv? 

”Nej, for en overenskomst kan også være mindstekrav. Man må gerne bygge ovenpå. Jeg har flere gange hørt argumentet, at nogle har forhandlet en god individuel kontrakt, så de har ikke brug for en overenskomst. Det kan godt være, at du individuelt har forhandlet en god løn eller bonusordning til dig selv. Men hvad gør du den dag, din livssituation ændrer sig – måske du stifter familie eller rammes af sygdom. Der har du brug for overenskomstens sociale kapitler. Jeg har svært ved at se, at en overenskomst kan spænde ben for nogen,” siger hun.

Har DJ været god nok til at forklare, hvorfor en overenskomst er en god idé? 

”Nej, det har vi åbenlyst ikke, når så mange tvivler på, at det er vigtigt. Det kan godt være noget, man tager for givet i en fagforening. Vi skal måske træde et skridt tilbage og ikke starte med at snakke om, hvordan en overenskomst skal se ud, men også om, hvorfor der er brug for den,” siger Tine Johansen.

1 Kommentar

Michael Kjærgård
5. AUGUST 2020
I en relativt fjern fortid, da DJ endnu var velfungerende, udtog man den ene af formiddagsaviserne til strejkevarsel og fredede den anden i den erklærede hensigt at benytte den således ændrede og potentielt livstruende konkurrencesituation som pressionsmiddel i en overenskomstfornyelse (jeg husker desværre ikke hvilke henholdsvise roller B.T. og EB havde i sagen). De ansatte – DJ's medlemmer – på den strejkeramte avis syntes naturligvis at det var alt andet end fedt at deres arbejdsplads på den måde skulle trues på sin eksistens, men DJ var iskold og fastholdt.
Dette som svar på Tine Johansens manglende evne til lige at kom me i tanker om situationer hvor en overenskomst ikke nødvendigvis er en fordel (for de ansatte). Jeg minder om at Tine Johansen i anden artikel ikke vil aflive muligheden for konflikt mod Zetland for at gennemtrumfe en overenskomst.
DJ's interesser er ikke i alle tilfælde de samme som medlemmernes.

Læs også

Zetland-direktør: Vi har ikke brug for en overenskomst

Zetland-direktør: Vi har ikke brug for en DJ-overenskomst

03. AUGUST 2020
data_usage
chevron_left
chevron_right