Seniorjobber: »Jeg er rasende på journalistforbundet«

Selv om Morten Friis Jørgensen har arbejdet som journalist og kommunikatør siden 1989, kan han ikke få løn efter DJ-overenskomst i sit seniorjob. Han føler ikke, han har fået meget hjælp fra Dansk Journalistforbund. DJ mener, at forbundet gør nok for seniorjobbere

Det så ellers så godt ud for 60-årige Morten Friis Jørgensen sidst i marts i år.

Et seniorjob som kommunikationskonsulent hos Bornholms Regionskommune, hvor han arbejder med både intern og ekstern kommunikation, research, idéudvikling og har hele den journalistiske værktøjskasse i gang som kommunikatør. Dertil løn efter Dansk Journalistforbunds overenskomst med Kommunernes Landsforening.

Og Morten Friis Jørgensen er glad for sit seniorjob i Uddannelses- og Erhvervsudviklingsafdelingen i Bornholms Regionskommune. Han beskriver det som ”et drømmejob for en journalist og kommunikatør” og fremhæver både kolleger og chefen.

»Jeg løser masser af spændende opgaver,« siger han.

Men der gik ikke mere end en måned, fra han var startet i seniorjobbet, før Morten Friis Jørgensen fik en mail fra kommunens personalekontor, der forklarede, at han fremover ville få løn efter en HK-overenskomst i stedet for overenskomsten mellem DJ og Kommunernes Landsforening.

Kommunens begrundelse er, at han ikke har taget en uddannelse som journalist. Det betyder, at han får cirka 26.000 kroner i måneden.

»Jeg har 27 års anciennitet som journalist. Jeg har været medlem af Dansk Journalistforbund næsten lige så længe. Jeg udfører journalistisk arbejde. Det kan ikke passe, at jeg skal ansættes på en dårligere overenskomst, fordi jeg ikke har noget eksamensbevis,« siger han.  

Kommunens personalekontor har desuden udstyret ham med en anciennitet, der starter fra 1. april 2016, hvilket betyder, at han ikke kan få nogen form for anciennitetstillæg, selv om han har 27 års erfaring som journalist og kommunikatør.

Staten betaler

Verner Sand Kirk, direktør i AK-samvirke, en brancheorganisation for a-kasser i Danmark, forklarer, at kommunerne kan have en interesse i at holde lønnen til seniorjob nede.

Kommunernes udgifter til seniorjobordningen dækkes af staten, dels med et direkte tilskud på 138.320 kroner årligt, dels med bloktilskud.

»Bloktilskud er noget, alle kommuner får, og pengene i puljen er ikke øremærkede. Det betyder, at hvis kommunen bruger færre penge på lønninger til seniorjobbere, så har de penge til noget andet,« siger han.

Kritik af DJ’s indsats

Morten Friis Jørgensen søgte hjælp hos DJ, men han føler ikke, at han bliver hørt.

»Jeg er skuffet og til tider rasende på forbundet. I denne her sammenhæng kan jeg ikke se, hvad jeg har betalt kontingent til i så mange år. Jeg er med i det her forbund, fordi vi hjælper hinanden. Det er ikke meningen, at medlemmerne bare skal sejle deres egen sø,« siger Morten Friis Jørgensen, der er tidligere formand for Foreningen for Undersøgende Journalistisk, DJ Kreds 1 og mangeårigt medlem af FreelanceGruppens bestyrelse.  

Morten Friis Jørgensen mener, at det er DJ’s ansvar at hjælpe deres medlemmer, der skal i seniorjob. Ifølge ham er det at hjælpe medlemmerne med at få de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår selve kernen af DJ’s formål.

Men har man ikke selv et ansvar?

»Jo, selvfølgelig har man det. Man skal ikke bare lægge sig ned på ryggen og regne med, at forbundet gør det hele. Men det gør jeg heller ikke. Jeg har selv skabt mit job og har selv lavet en jobbeskrivelse, der i detaljer beskriver, hvordan jeg arbejder journalistisk i mit seniorjob,« siger han.

I dag er DJ gået ind i sagen, og Morten Friis Jørgensen håber, at hans kamp for at blive flyttet tilbage på DJ’s overenskomst med KL snart bliver afgjort som en fagretlig sag mellem Dansk Journalistforbund og KL/Bornholms Regionskommune.

Bornholms Kommune er blevet forelagt kritikken, men vil ikke udtale sig, da det er en verserende sag.

DJ afviser kritikken

Journalisten har forelagt Lars Werge, formand for Dansk Journalistforbund, Morten Friis Jørgensens kritik. Lars Werge svarer i en mail, at han ikke kender til den konkrete sag og derfor ikke kan kommentere på den, men at DJ generelt gør nok for at hjælpe de medlemmer, der henvender sig til dem.

”Vi har ikke kendskab til, at medlemmer søger seniorjob, hvis de ikke fortæller os det. Når det sker, får de rådgivning i det omfang, de efterspørger det. Når man søger på hhv. AKJS’ og DJ’s hjemmesider, er der masser af information omkring seniorjob-ordningen. Det kan være, vi vælger at kuratere det anderledes i forbindelse med, at vi i de kommende måneder overgår til et nyt web-univers, men informationerne findes allerede på hjemmesiderne,” skriver han.

Ifølge Morten Friis Jørgensen burde Dansk Journalistforbund sætte ind med mere hjælp og rådgivning til medlemmer, allerede når de er på vej i seniorjob. Han efterlyser for eksempel et 10 punkts-program med gode råd.

Morten Friis Jørgensen har sammen med tre kolleger oprettet netværket DJ3 – for DJ-medlemmer i den tredje alder – hvor seniorjobbere og fremtidige seniorjobbere kan sparre og hjælpe hinanden med netværk. 

3 Kommentarer

Morten Friis Jørgensen
23. AUGUST 2016
Der står i artiklen, at DJ er
Der står i artiklen, at DJ er gået ind i sagen. Javel, ja. Det har de gjort på min kraftige anmodning men totalt modstræbende, fodslæbende, langsommeligt, uprofessionelt, overfladisk og med en ligegyldighed tenderende til faglig nekrofili, der kan bringe det raseri frem i mig, som jeg nævner i interviewet.
For eksempel blev DJ-konsulenten med det kommunale ansvarsområde konsekvent ved med at sige til mig, at DJ ikke rigtig tager sig af jobtilbudsordninger for medlemmerne, da jeg ringede ind i til Gl. Strand for at sikre mig retmæssig overenskomstdækning for mig og alle andre DJ-medlemmer i seniorjob.
Jeg har fremført på a-kassens delegeretmøde i 2013 og 2015, at her er noget, man børe tage mere hånd om, men her har man henvist til den faglige organisation.
Hos den faglige organisation, der i mit tilfælde har været DJ i omtrent 25 år, har jeg taget de uanstændige ansættelser af DJ-medlemmer på HK-overenskomst op mange gange og også på delegeretmødet 2015 og har kun fået luftige svar og iltfattige hensigtserklæringer fra forbundets højeste tinde. Man har behændigt henvist tilbage a-kassen og har sagt, at seniorjob er lovgivningsstof, som DJ ikke kan gøre noget ved.
Jeg har mange flere mange skud i bøssen her, og vil bruge dem i ro og mag, når vores høje leder, Lars Werge, som jeg jo har stillet to spørgsmål i forlængelse af den forrige artikel i Journalistens seniorjobserie, får svaret på dem og også denne kommentar. VH MFJ
Kurt Johansen
19. AUGUST 2016
Projekt, freelance, seniorjob
Projekt, freelance, seniorjob ...., og hvad man kan finde på at kalde det. En realitet, som flere og flere medlemmer kan og vil komme ind under.

https://www.information.dk/debat/2016/08/nogen-fagbevaegelsen-burde-saette-allan-olsen-kassettebaand-bilen-koere-lang-tur
Kurt Lønstrup
18. AUGUST 2016
Synes heller ikke der var
Synes heller ikke der var meget hjælp at hente da jeg skulle i seniorjob for Københavns kommune. Jeg fik at vide at DJ ikke har nogen overenskomst for fotografer og at det hørte under HK